Klub Rotary młodszy brat masonerii i kult "matki ziemi"

„Papież” jest honorowym rotarianinem, realizuje ich program i czci "matkę ziemę" jego nauczanie dokładnie zgadzan się z ich programem ;
Klub Rotary: sekta
Klub Rotary - stowarzyszenie mężczyzn, najlepiej biznesowych i zawodowych, którzy postanowili moralizować i ulepszać ducha, przyczyniając się do powszechnego pokoju poprzez praktykę moralności bez dogmatów, absolutnego sekularyzmu i naturalizmu - to międzynarodowa masoneria rozproszona po całym świecie, jako nowicjat tego "zakonu", aby testować, ćwiczyć i zdobywać wyznawców. Ich szefowie są wybierani przez masonów mieszkających w północnoamerykańskim mieście Evanston, Illinois, niedaleko Chicago, siedziby głównej organu. Na czele każdego lokalnego klubu stoi prezydent, któremu towarzyszy i wiceprezydent, sekretarz, skarbnik i macero; a w każdej federalnej dzielnicy klubowej znajduje się gubernator, który zależy bezpośrednio od klubu centralnego, w skład którego wchodzi corocznie odnawiany światowy zarząd.
Rada Dyrektorów Rotary International składa się z prezesa, trzech wiceprezesów, dziesięciu dyrektorów,
sekretarza i skarbnika. Jednym z dyrektorów w 1958 r. Był Cordovan Tristán E. Guevara, Minister Pracy i
Opieki Społecznej w Argentynie podczas Rewolucji Wyzwoleńczej (dziś zadanie to wykonuje na emeryturze
generał armii). Aby wybrać dyrektorów, dzielnice są pogrupowane w strefy. Każdy klub Rotary musi mieć
wśród swoich członków przedstawiciela każdego zawodu, armii lub instytucji uznanej w społeczności, w
której działa. Minimalna liczba członków to dwadzieścia i wszyscy muszą być mężczyznami.
Jego nazwa powstała - jak czytamy w statucie i regulaminie - od zwyczaju organizowania pierwszych
spotkań klubowych przez rotację w różnych urzędach członków założycieli. Dwa lata później nie byli już w
domach współpracowników, ale w najbardziej luksusowych hotelach, ponieważ pasowały one do kategorii
społecznej jej członków, milionerów przemysłowych, magnatów bankowych i konsorcjów handlowych o
głębokiej międzynarodowej penetracji. Jego oficjalne motto to: „Daj się, zanim pomyślisz o sobie. Korzysta więcej, kto lepiej służy.”
Spotkania ze starszymi braćmi Mallete, charakterystyczne dla czcigodnego mistrza loży masońskiej, jest także znakiem rozpoznawczym prezydenta klubu Rotary; a biała faga masonów jest symbolem Rotarian, którzy zastąpili dwugłowego orła zębatym kołem zębatym. Gubernator wybrany na corocznym zebraniu klubów okręgowych musi zostać przedstawiony Międzynarodowemu Rotary do ostatecznego zatwierdzenia.
Kandydat musi, jako niezbędny warunek, aby zostać zaproponowanym na takie stanowisko, jako główny
organ nadzorczy, uczestniczył w Międzynarodowej Konwencji Rotacyjnej; ponieważ ci wyżsi szefowie
okazują się w praktyce agentami zarządu za granicą. Doroczna Konwencja Delegatów Obrotowych zawsze
poprzedza Międzynarodowe Zgromadzenie Gubernatorów, gdzie otrzymują zasady rządzenia. W ten sam
sposób każdy gubernator zbiera w kwietniu lub maju prezesów i sekretarzy wszystkich klubów w swojej
dzielnicy, oprócz konferencji okręgowej, którą co roku organizuje z członkami.
Do ich obowiązków należy: comiesięczne wysyłanie wiadomości do klubów podlegających ich jurysdykcji i
monitorowanie ich bezpośrednio pod nadzorem Rady Międzynarodowej; przekazuje zarządowi Stanów
Zjednoczonych wyniki zgromadzenia okręgowego i przesyła tym samym międzynarodowym władzom
Chicago roczne sprawozdanie z ich wizyt w klubach w okolicy. Każdy prezes klubu przekazuje raport
półroczny Sekretarzowi Generalnemu Rotary International oddzielnie.
W centrali głównej pliki wszystkich klubów świata są aktualizowane, wzbogacone o zaktualizowane dane
każdego z jego członków.
Założono Rotary Club lub Circle of the Cogwheel, 23 lutego 1905 r. W Chicago przez prawnika Masona Paula
Harrisa, który zyskał międzynarodowy charakter w 1912 r .; osiedlając się w Argentynie 8 listopada 1919 r.
Obecne statystyki obejmują 5200 okręgów, 12 000 klubów i 750 000 rotowanych, z czego 6 000 znajduje się
w naszym kraju, w którym działa 380 klubów. [1]

Nowa świecka religia przyjaźni "rotacyjnej"
„Nasz plan,” oświadczył Harris, „ignoruje wszystkie wyznania i wysławia fakty. Rotary jest otwarty dla
protestantów, katolików, Żydów, muzułmanów, chrześcijan, buddystów i ateistów. Czy mamy być wsteczni,
czy też powinniśmy iść do przodu z postępem? czasów? ”
Oto, co proponuje Rotarian-izm , mianowicie: racjonalizm w doktrynie, naturalizm lub sekularyzacja w moralności i absolutna obojętność w religii. Jego podobieństwo do masonerii polega całkowicie na racjonalistycznym naturalizmie, religijnym obojętności i ateistycznej powszechnej moralności. Zamierzają ulepszyć ludzkość poprzez przyjaźń i koleżeństwo, zastępując masoński fartuch świeckim obrusem stołu opata. W tej kampanii poprawy społecznej religia w ogóle się nie liczy; „Nie powinniśmy jej nawet pamiętać” - powiedział w maju 1936 r. Gubernator 63. dzielnicy Abente Haedo:
Katolik, z powołania żołnierz, musi zostawić broń pod drzwiami klubu, jeśli chce pozostać w Rotary i
zmuszony do duchowej walki, pozostanie nieskuteczny przed błędami, które zostaną mu przedstawione pod
zasłoną obojętności.
Rotary William Mayer powiedział w Meksyku, że „każdy z nich rotujący musi pozbyć się z umysłu uprzedzeń
religijnych i narodowościowych”; a w 1944 r. argentyński Rotary, doktor forno, zapewnił, że „moralność bez
dogmatów kształtuje sumienie Rótary”.

Już belgijski Rotarianin Hermann Doms wyraził w 1927 r., Że „w moralność Rotary nie ma religii. Jest ona
całkowicie neutralna w najszerszym tego słowa znaczeniu. ”
Rotarianinowi bardzo łatwo jest mówić o tolerancji religijnej w swojej świeckiej propagandzie; Cóż, jeśli nie
wierzy w nic, wszystko dla niego jest takie samo.

W 1936 r. Argentyński Rotary, Salvador Díaz Moreno, powiedział, że „Rotary nie interesuje się religią ani nie
ujawnia dogmatów; ani bogowie, ani święci. Rotary żyje rzeczywistością teraźniejszości; ale w jego
wnętrznościach powstaje „nowa świecka religia” przyjaźni. Przyszłość pokaże, czy będzie miał swojego Olympusa. ”

A brazylijski rotarian Ferraz Alvim powiedział w klubie San Pablo: „Rótary nie ma praktycznej moralności, a
tym bardziej teorii”.
W klubach Rotary katolikom zabrania się manifestowania swojej wiary religijnej, ale zamiast tego mogą oni
otrzymać tam najcięższe ataki.

W klubie prowincji San Juan w 1937 r. - aby przytoczyć przypadek tak wielu - boskość Chrystusa była
nieznana i nazwano go „czeskim”;
w klubie w Buenos Aires, 21 lipca 1944 r., obrażono świętych Kościoła
katolickiego, ośmieszając postać „epileptyka” św. Pawła, św. Franciszka z Asyżu, św. Joanny d'Arc i św.
Bernardyty Soubirous [2]
Ten sam klub Stolicy Federalnej świętował z wielką pompą i entuzjazmem, 11 lipca 1934 r., Pięćdziesiątą
rocznicę argentyńskiego szkolnego sekularyzmu; taki hołd powtórzono w marcu 1956 r. wraz z masonerią,
kiedy rząd Rewolucji Wyzwoleńczej ogłosił pełną ważność ustawy 1420, która po raz kolejny ugruntowała
wśród nas sekularyzm w szkole, rozciągając go na cały kraj.
11 kwietnia 1944 r. Julian J. Lastra powiedział w Klubie Rótary w Neuquén: „Na szczycie góry wieków
znajduje się krzyż, Rotary, (znak) ale krzyż bez nienawistnej aury. Nasz uniwersalny kodeks moralny bez
dogmatycznych zasad, ale empirycznych, jest jak Ewangelia Pisma Świętego . Dzięki naszej polityce
dobrego sąsiedztwa i naszego słowa honoru osiągniemy pokój między ludźmi i harmonię między narodami.

”To ta sama teoria Masona Harrisa, założyciela Rotary, który powiedział - zapominając o przyjściu Jezusa
Chrystusa i publikacja jego Ewangelii - „solidnym fundamentem, na którym zostanie zbudowany trwały pokój
na świecie i który wyklucza wszelkie inne, jest Rotary
[3]. 28 czerwca 1946 r. Klub Rotary w mieście San
Nicolás oddał hołd partii socjalistycznej, która „ze względu na swoje zdecydowane i uczciwe postępowanie
oddała się lojalnie na rzecz ojczyzny”. Ale czy katolicy ich ignorują, obracają, że taka partia polityczna była i
nadal jest w naszym kraju tradycyjnym wrogiem Kościoła katolickiego?

15 stycznia 1958 roku, po raz pierwszy w historii Argentyńskiego Rotary, Prezydent Narodu (Aramburu),
mason 33 stopnia, uczestniczył w środowym lunchu rytualnym, serwowanym w hotelu Plaza w Buenos

Aires. Wiceprezydent (Isaac Rojas), Mason Grade 33, zrobił to w następnym miesiącu, w środę, 12 lutego.
Przy tej okazji kontradmirał Izaak Rojas powiedział: „(...) Jestem przekonany o dobru, jakie ludzkość czyni
dla organizacji, do której należysz”; oraz generał Pedro Aramburu - ogłoszony honorowym członkiem Rotary
przez swojego gubernatora metropolitalnego - doktora Guillermo Garbariniego Islasa, bardzo aktywnego
Masona, prawą rękę Alicji Moreau de Justo w radzie doradczej - wyraził: „Wiem, jakie są wysokie cele, do
których dążył instytucję i dlatego czułem wielką satysfakcję, gdy zostałem zaproszony na ten koleżeński
posiłek (...) Chciałbym, panowie, instytucje o charakterze Klubu Rótary mogły się rozmnażać w kraju,
ponieważ z nich emanuje tak niezwykła siła duchowa które w rzeczywistości są podstawą,
najbezpieczniejszą gwarancją demokracji i wolności. ”
8 kwietnia 1959 r. Tymczasowy prezydent Pedro Aramburu został zwolniony na tajnym spotkaniu przez
Rotary Club de Ramos Mejía, zanim wyruszył w podróż do Europy. Jako gość honorowy przewodniczył Ian
Drydale, wielki mistrz argentyńskiej masonerii i tajny agent Jego Brytyjskiej Mości. Uhonorowany był po
prawej stronie, jak twierdzą niektórzy kronikarze, z fartuchem regulacyjnym odpowiadającym klasie 33. [4]
W 1926 r. Rotacyjni wysłali kata Kościoła katolickiego w Meksyku Plutarco Calles, telegram, w którym po
gratulacjach powiedzieli: „Jesteśmy zdeterminowani, aby współpracować z waszym rządem, póki możemy”.
Mówiąc o meksykańskim pytaniu religijnym, nowojorski mason Roberto A. Grenn?eld oświadczył:
„Masoneria używa YMCA (protestanta) i Rótary do walki z katolicyzmem”.

Rotarianie są masonami w przebraniu

Faktem jest, że Rotarianie kwitną tam, gdzie masoni są najliczniejsi, do tego stopnia, że ogólnie rzecz biorąc,
nie są niczym więcej jak ukrytymi masonami.
Mason był jego założycielem, a głównymi współpracownikami i masonami są obecni liderzy
międzynarodowi. W Londynie znajduje się loża masońska - Rótary Lodge - zarezerwowana wyłącznie dla
masońskich rotarian, której Wielkim Mistrzem jest książę Consort, Filip z Edynburga.
Biuletyn hiszpańskiego Wielkiego Wschodu ze stycznia 1928 r. Stwierdził, że „masonów można uznać za
starszych braci Rotarian, ponieważ między instytucjami są świetne punkty kontaktowe”.
„W klubach Rotary - potwierdza magazyn masoński„ Alpina ”- wielu masonów ma swoje miejsce; i to jest
łatwo zrozumiałe - dodaj zasady, ponieważ rządzi się rotaryzmem ”.
Nie jest zatem nowością, że w czasopiśmie masońskim „El Nivel”, opublikowanym w Buenos Aires,
publiczność masońska została poinformowana w swoim doręczeniu w lutym i marcu 1944 r. O „wydajnej
pracy wykonanej przez Wielkiego Mistrza Argentyńskiej Wielkiej Loży w związku z Klubem Rótary ".
Mason Pérez Torreblanca powiedział w Zgromadzeniu Symbolicznej Kamieniarstwa Hiszpanii w 1929 r .:
„Początkowo kluby Rotary pełnią funkcję międzynarodową bardzo podobną do masońskiej, chociaż
ograniczenie ich celów stawia je w sytuacji młodszych braci naszych Zamów Masoneria musi
współpracować w tym ruchu, aby jego podstawowe cele nie zostały zakłócone. ”
Następnie, po kościelnych
cenzurach wobec członków „koła zębatego”, dodał: „Ruch obrotowy, potępiony przez Kościół i
prześladowany przez biskupów, zasługuje na miłe rozważenie, a nawet na wsparcie jego integracji tam,
gdzie Na to pozwalają masońskie możliwości. ” [5]

The Lions Club: Rotary podobieństwo
Wśród różnych ośrodków, które zawdzięczają swoją inicjację Rotary, musimy wymienić, ze względu na jego
ogromne znaczenie, Klub Lions. Ta instytucja, zwana także Lions International, której macierzysta loża
znajduje się w Chicago (skąd pochodzili chicagowscy chłopcy z Martínez de Hoz), urodziła się w
amerykańskim mieście Dallas w Teksasie w 1917 r. Jako młodszy brat Rotary. Uważa się, że jest to
międzynarodowa organizacja masońska, która odpowiada na interesy naftowe Stanów Zjednoczonych (stąd
jej związek z Joe i jego bandą banitów). Leonizm założył już 21 000 klubów na świecie i ma 1 500 000
współpracowników, zwanych „lwami”. Akronim LION może oznaczać według interpretatorów Leonizmu:
lojalność, zrozumienie, porządek, szlachetność ideałów, wysiłek na rzecz postępu i służba jednostce.
Oczywiście to wszystko w celu zniszczenia ojczyzn.
Pierwsza konwencja klubów lwów dzielnicy odpowiadającej Argentynie spotkała się następnie w teatrze El
Círculo w mieście Rosario, 23 maja 1957 r. (Pełne panowanie Rewolucji Wyzwoleńczej), pod
przewodnictwem jej międzynarodowego delegata, Dr. Humberto Valenzuela García (który był już w
Argentynie w listopadzie 1954 r.); a kiedy w Buenos Aires utworzono krajową ligę tej instytucji, mason José
Fernández Moreno został wybrany na prezydenta. [6]

Rotarianizm i katolicyzm
W 1928 r. Potępili Rótary, w każdym liście pasterskim hiszpańscy biskupi Palencia, Almería, Tuy, León i
Orense; a następnie episkopat hiszpański w całości 1 lutego 1929 r.
Prymat Toledo, Monsignor Segura i Sáenz napisał w swoim pasterze z 23 stycznia 1929 r .: „Rotary wyznaje
absolutną sekularyzm i powszechną obojętność religijną, próbując moralizować jednostki i społeczeństwa z
całkowitym lekceważeniem naszego Święta Matka Kościół Katolicki. Głosząc moralność bez religii, by
osiągnąć powszechny pokój, ukrywają - pod komercyjnym, rekreacyjnym, filantropijnym, pedagogicznym,
neutralnym, ale zawsze świeckim aspektem - zaprzeczenie prawdziwej moralności i prawdziwej religii, które starają się zastąpić religia, która nie jest religią Jezusa Chrystusa ”.

Biskup Palencia powiedział: „Instytucja rotariańska jako taka czyni wyznanie absolutnego sekularyzmu,
uniwersalnej obojętności religijnej i próbuje moralizować jednostki i społeczeństwa poprzez radykalnie
naturalistyczną, racjonalistyczną i wciąż ateistyczną doktrynę. Wiedzcie zatem, nasi umiłowani wierni, że w
tak zwanych klubach rotacyjnych dobrzy katolicy nie mogą wejść ”.

I biskup Orense zauważył, że „takie kluby rotacyjne są niczym więcej niż nowymi organizmami
satanistycznymi
równego pochodzenia i ducha co masoneria; tylko dobrze, starają się ukryć i pojawić się wraz
z "marszem" czystego humanitaryzmu, a nawet chrześcijańskiej miłości i powszechnej wspólnoty (…). Według
wszystkich znaków i świadectw oraz wiarygodnych dokumentów; nawet w osądzie i probonii wybitnych i
zasłużonych katolików i prałatów Kościoła organizacja Rotary jest podejrzana i należy ją uważać za vitandę,
zniewagę i przekleństwo ”.
Kardynał Andrieu, arcybiskup Bordeaux, wykazał to w 1929 r .; wspominając te dokumenty o episkopacie
francuskim i hiszpańskim, kościelny magazyn w Buenos Aires w 1929 i 1945 r. przypomniał katolikom
rezolucję nr 87 episkopatu argentyńskiego, która nakazuje: „Nasi wierni muszą być bardzo ostrożni w
dawaniu i wsparciu dla międzynarodowych stowarzyszeń z doktrynalnymi zasadami
sprzecznymi z naukami Kościoła oraz z rządami pod wpływem tych wszystkich kierunków i wpływów tej
ideologii . ”
A później stwierdził, że„ wśród tych stowarzyszeń można włączyć sprawiedliwie do Klubu Rotary „;
więc tylko za zgodą biskupa i zobowiązując się do wiernego przestrzegania jego instrukcji, katolik może
należeć bez wyjątku do Rotary [7].
Ponieważ „El Rotary” - napisał jezuita José M. Bower w czasopiśmie „Estudios” Buenos Aires w swoim
wystąpieniu z października 1928 r. - nie jest zgodny z katolicyzmem. Swoją racjonalistyczną, naturalistyczną
i świecką moralnością jest rywalem moralności ewangelicznej, a między moralnością Rotary a moralnością
Chrystusa -nie może wątpić katolik że są odmienne. Okaleczanie boskiej prawdy jest świętokradztwem, ukrywanie jej
jest tchórzostwem, a zastępowanie jej inną i jest apostazją ”.
Każdy system etyczny, który nie opiera się na chrześcijańskich zasadach, jest niedopuszczalny dla katolika,
a „próby porozumienia w tej dziedzinie - ostrzegają nas Pius XI w encyklice Mortálium spirit z 6 stycznia
1928 r. - nie mogą w żaden sposób uzyskajcie aprobatę katolików, ponieważ są one oparte na fałszywej
opinii tych, którzy uważają, że wszystkie religie są jednakowo dobre. Ci, którzy popierają tę opinię, powoli
przechodzą na naturalizm i ateizm ”. [8]

Biuletyn kościelny archidiecezji Santa Fe z 15 marca 1933 r. Przypomina te koncepcje, przepisując artykuł
L'Osservatore Romano, nieformalnego organu Stolicy Apostolskiej, podkreślając „antyreligijny i antykatolicki
charakter rotaryzmu”. [9]
Zdania biskupów hiszpańskiego i francuskiego zostały poprzedzone zdaniami episkopatu holenderskiego w
Konferencji Utrechckiej w 1930 r., Episkopatu peruwiańskiego w 1938 r. Oraz prałata Reyesa z Nikaragui w
1941 r., Który ogólnie mówi: „Rotary ma doktrynę radykalnie naturalistyczna i ateistyczna, całkowicie
obojętna pod względem religii i kultu. Takie kluby są satanistyczne, o tym samym duchu i pochodzeniu, co
masoneria (...) I głoszą moralność bez religii (...) Tak więc kategorycznie deklarujemy, że żaden katolik nie
może wstąpić do Rótary i że przynależność do niego zagraża jego wieczne zbawienie ”.

Stolica Apostolska - odpowiadając na konsultacje biskupów - zakazała jej surowo wszystkim duchownym w
ich „nieudzielonym” (nie dogodnym) dniu 4 lutego 1929 r., A następnie Pius XII powtórzył taki zakaz 11
stycznia 1951 r., dodając ogólnie do wiernych wezwanie, w którym radzi, aby dbali o przynależność do
społeczeństw potępionych przez Kościół lub po prostu podejrzanych, zgodnie z kanonem 684 Kodeksu
Prawa Kanonicznego.
Stolica Apostolska, wyjaśniając zwrot kurialny „non-expedpedit”, wskazała, że „prohibitiónem importat”, czyli
stanowi zakaz [10] YL´Osservatore Romano, nieformalna gazeta watykańska, podał trzy główne przyczyny
takiego zakazu, a mianowicie: „Ze względu na jego masońskie pochodzenie, udowodnioną wrogość wobec
Kościoła katolickiego i jego kodeks moralny, tak podobny, prawie całkowicie do masonerii”.
Argentyńscy Rotarianie, znając tę decyzję Stolicy Apostolskiej, mówili o „niesprawiedliwym uznaniu
Watykanu”, o „ożywieniu średniowiecznej nietolerancji”, że „Kościół popełnił bardzo poważny błąd”; i że taka
postawa przejawia się w Jej „duchowym autorytecie pełnym dumy”. Przy takim uznaniu dla najwyższego
nauczania Namiestnika Chrystusa na ziemi, jak można nazwać Rotary katolikiem?

We wrześniu 1945 r. Czasopismo kościelne w Buenos Aires wyraziło się następująco: „Ordynariusz nie może
pozwolić kapłanom na dołączenie się do klubów Rotary lub nadanie im nazwy, ani na udział w spotkaniach,
które weryfkują”. [11]
W L'Osservatore Romano z 1933 r. Czytamy: „Rotarianie, twierdząc, że są za autentyczną praktyczną
organizacją etyki, a także są nauczycielami i egzekwujący przestrzegane przez nich prawo moralne, argumentują to
podobnie do doktryn masonerii. Oto dlaczego koncepcja rotariańska, podobnie jak masońska, nie mogą być
pogodzone z doktryną katolicką ”
.
Rotarianizm, rezygnując z dwudziestu wieków życia chrześcijańskiego, dokonał gigantycznego cofnięcia się
i postawił na pogańską i naturalistyczną stronę. Jego własnymi i nieusuwalnymi cechami są: radykalny
naturalizm, absolutny obojętność religijna i całkowity praktyczny ateizm.
Słynny angielski myśliciel Chesterton określa go jako „organizację bez duszy, pozbawioną wszelkiej
duchowej godności. Mówi, że społeczność rotariańska nie ma nic chrześcijańskiego, a jego teoria
samowystarczalności jest najczarniejszą ze współczesnych herezji. I tak kończy naukowy pisarz: „Człowiek
sam nie wystarcza, musi polegać na Bogu; a rotarianizm rezygnuje z każdej boskiej idei w relacjach
międzyludzkich. Braterstwo ludzi potrzebuje ojcostwa Boga. Kiedy wiara w to, co nadprzyrodzone jest
tłumiona lub niszczona (jak robi to Rotary), wszystko sprowadza się do racjonalizmu i(humanizmu - człowiek ponad wszystko).

Autor: Armando Tonelli
REFERENCJE

[5] TONELLI, Armando, Prawda o Klubie Rotary, ibid. ·
[6] Gazeta La Nación z 31 maja 1957 r. [7] Ecclesiastical Magazine of Buenos Aires, s. 1. 554 roku 1929 i 532
roku 1945. 47 Calece.
[8] Kompletny zbiór encyklik papieskich, tom I, ss. 1114–1120 (Encyklika Ducha Mortalium Piusa XI z 6
stycznia 1928 r.).
[9] Biuletyn kościelny Archidiecezji Santa Fe, str. 153, z 15 marca 1933 r. [10] Acta Apostolicae Sedis, tom 21,
nr 42.
[11] Ecclesiastical Magazine of Bs. As., P. 532, rok 1945. Publikacja Rotary Club of Bs. As. (Broszura), rok
1951.
[12] TONELLI, Armando, op. cit ..


źródło- es.catholic.net/…/el-club-rotario…

Logo Rotarian ;
Według oficjalnych źródeł pierwszą graficzną reprezentacją tego symbolu było proste koło wozu. Ale w 1923 r. Koło zębate zostało zatwierdzone z 24 zębami i 6 ramionami, aby reprezentować „cywilizację i ruch” lub „organizację”. Członkowie tego klubu twierdzą, że reprezentuje on „organizację”; ale z 24 zębami- symbol ten oznacza rząd, a 6 promieniami ludzki; to znaczy, ludzki rząd. Ale jeśli policzymy 6 piramid w środku, mamy najwyższy ludzki rząd (Obj. 13:18): 24 = 2 + 4 = 6 zębów zewnętrznych, 6 promieni wewnętrznych, 6 tajnych piramid: 666!

666, numer bestii, w logo Rotary Club
Oprócz tajnej ezoterycznej numerologii, aby wywyższyć najwyższy ludzki rząd, pod wpływem Lucyfera (satanizm), symbol ten jest w harmonii ze starym sojuszem między duchowością a materiałem, szczególnie między demonicznym i ludzkim bytem, oraz wzywaniem mocy «Twórcze» moc ciemności, z użyciem kobiecego i męskiego symbolu (patrz zdjęcie poniżej). (dwa trójkąty) Ponieważ tak właśnie jest ezoteryczny i pogański symbol, powszechnie znany jako „gwiazda Dawida”, ale tak naprawdę reprezentuje „gwiazdę Moloka” (Amos 5:26). Moloch był bogiem pochodzenia kananejskiego, który był czczony przez Fenicjan, Kartagińczyków i Syryjczyków. Był uważany za symbol oczyszczającego ognia, który z kolei symbolizuje duszę. Utożsamiany jest z Cronosem i Saturnem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się trochę więcej o związku symbolu „gwiazdy Dawida”, heksagramu, kultu Moloka i Saturna, zapraszam do obejrzenia filmu „Gwiazda Dawida lub gwiazdy Szatana”, który załączyłem poniżej, tak, że poszerza swoją wiedzę biblijną i historyczną i nie daje się zwieść ezoteryczno-masońskim naukom przenikającym do wielu kościołów ewangelicznych i naszego społeczeństwa.

Jestem jednak pewien, że najbardziej wrażliwy, ciekawy i oskarżycielski czytelnik / orędownik musi się zastanawiać: czy w symbolu Międzynarodowego Klubu Rotacyjnego dominuje liczba sześć (6) i jest ona używana jako symbol przywoływania sił, energii lub duchów płodności i Ludzko-duchowa płodność, dlaczego jest tylko pięć (5) miejsc, w których umieścili logo lub symbol klubu? Czy będzie szóste (6) miejsce? Cóż, jest! I dokładnie przed budynkiem siedziby Rotary Maracay Club, jest to posąg „Pomnika Matki” (patrz zdjęcie poniżej), który w układzie lub zestawie głowy, ramion, rąk i dłoni rysuje idealny heksagram. .. A jego nogi wyglądają na zbyt długie, tak bardzo, że wydają się raczej na szczycie menhiru lub kolumny ... A kwadrat ma kształt macicy lub obszaru miednicy ... A ludzka "matka" patrzy na Południe, jakby widział, obserwując w oddali swoją duchową „matkę”, Wenus z Tacarigua , starożytną matkę i boginię płodności, której nie mogło zabraknąć w tym anty-projekcie ciemności ...
Pomnik Matki, Maracay
Ta ósma część Chronicles of Intercesion for Maracay zakończyła się wyjaśnieniem, że dla niektórych uczonych istnieje ścisły związek między masonerią a Międzynarodowym Klubem Rotary, zwłaszcza gdy jego założyciel, prawnik Paul Harris, był masonem. Wielu z jego wybitnych i ważnych członków nie jest masonami, ale inni są; a dla koneserów masońskich zasad, wartości i projektów wpływ tego tajnego stowarzyszenia na klub jest niezaprzeczalny. W rzeczywistości niektóre badania dochodzą do tego, że Klub Rotary jest filantropijną fasadą masonerii, która służy również do rekrutacji ważnych zwolenników w jego szeregach. Robię to spostrzeżenie, abyście nie popełnili błędu, wskazując każdego członka tego prestiżowego klubu jako Masona lub czciciela Lucyfera; Cóż, w wielu przypadkach członkowie tego klubu nie mają pojęcia o ezoterycznych zastosowaniach symboli i wzorów używanych lub prezentowanych przez Klub Rotary. I tak jest w przypadku większości członków niższych stopni murarskich, którzy ignorują lucyferiańską symbolikę, projekty i plany, które członkowie wyższych stopni znają i używają bardzo jasno i celowo.
Źródła cytowane lub konsultowane:
Rotary Club Las Delicias : Historia Rotary Club International Rotary International www.rotaryilha.org.br/node/147

Autor: dr Daniel Guerrero
Użytkownik może i zachęca się do reprodukowania i rozpowszechniania tego materiału w dowolnym formacie, o ile nie zmieniają one w żaden sposób treści i nie pobierają opłat przekraczających koszty reprodukcji. Do publikowania w Internecie preferowany jest link do tego dokumentu na naszej stronie internetowej. źródło i zdjęcia -
leondejudamins.blogspot.com/…/intercesion-por…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Każdy system etyczny, który nie opiera się na chrześcijańskich zasadach, jest niedopuszczalny dla katolika,
a „próby porozumienia w tej dziedzinie - ostrzegają nas Pius XI w encyklice Mortálium spirit z 6 stycznia
1928 r. - nie mogą w żaden sposób uzyskajcie aprobatę katolików, ponieważ są one oparte na fałszywej
opinii tych, którzy uważają, że wszystkie religie są jednakowo dobre. Ci, …
More
''(...)Każdy system etyczny, który nie opiera się na chrześcijańskich zasadach, jest niedopuszczalny dla katolika,
a „próby porozumienia w tej dziedzinie - ostrzegają nas Pius XI w encyklice Mortálium spirit z 6 stycznia
1928 r. - nie mogą w żaden sposób uzyskajcie aprobatę katolików, ponieważ są one oparte na fałszywej
opinii tych, którzy uważają, że wszystkie religie są jednakowo dobre. Ci, którzy popierają tę opinię, powoli
przechodzą na naturalizm i ateizm ”. [8](...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
„Papież” jest honorowym rotarianinem, realizuje ich program i czci "matkę ziemę" jego nauczanie dokładnie zgadza się z ich programem...
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
642
Każdy system etyczny, który nie opiera się na chrześcijańskich zasadach, jest niedopuszczalny dla katolika.
Edward7 and one more user link to this post