alica32
Każdy kapłan spytany dlaczego nie ma balasek w kościele katolickim odpowiada wymijająco że klękania się nie zabrania i że dopuszczone przez papieża są dwie formy stojąca i klęcząca. Skoro tak to proszę chociaż z jednej strony kościoła zamontować balaskę lub postawić ze cztery klęczniki.Jest 21 wiek i proszę ułatwić wiernym godne klękanie w czasie komunii św
alica32
A jaki powód mieli biskupi polscy że kazali proboszczom usuwać balaski z naszych kościołów? Pewnie chodziło o to żeby zanikło klękanie w czasie przyjmowania komunii św. Bo kto będzie umiejscawiał kolana prawie na czworakach na betonie. Co sprawniejsi potrafią kleknąć nawet na betonie,ale starsi wierni.?.Widać to na załączonym filmie poniżej
www.youtube.com/watch
gwiazdka
👏
danutadubiel
Nemo potest duobus dominis servire ! 2014-05-14 23:24:16

KATOLIK PRZYJMJE KOMUNIĘ ŚW. NA KOLANACH - HERETYK - BYLE JAK.
---------------------------------------------------------------------------------

👍 👍 👍
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Komunia na rękę? Nie, po papiesku!

Jan Paweł II, choć chory i w naprawdę podeszłym wieku klękał przyjmując Eucharystię.

Papież wiedział, że cześć wobec Najświętszego Sakramentu domaga się zewnętrznego wyrażenia, nawet jeśli ciało jest chore i słabe.

.
Nemo potest duobus dominis servire !
KATOLIK PRZYJMJE KOMUNIĘ ŚW. NA KOLANACH - HERETYK - BYLE JAK.

KATOLIK PRZYJMJE KOMUNIĘ ŚW. NA KOLANACH:

-Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z …More
KATOLIK PRZYJMJE KOMUNIĘ ŚW. NA KOLANACH - HERETYK - BYLE JAK.

KATOLIK PRZYJMJE KOMUNIĘ ŚW. NA KOLANACH:

-Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.

Z tych samych względów wykluczył jakikolwiek udział kobiet w służbie ołtarza.

"Jeżeli ktokolwiek mimo to ośmieliłby się spróbować działania sprzecznego z naszym powyższym rozkazem wydanym raz na zawsze, niech będzie mu wiadomo, że narazi się na gniew Wszechmogącego Boga i świętych Apostołów Piotra i Pawła" -
KIRKOR
LIST DO EFEZJAN 6,
17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże.

🤗
KIRKOR
udiajn 2014-05-14 16:13:32
ad Kirkor
prawde piszesz, że itd ( z ostatniego wpisu) ale pismo" trza" jeszcze rozumieć, mocą swojego IQ i Ducha św.

Pozatym nie przejmuj sie tak swoja rolą bo i tak polegniesz z rąk Balladyny i swojego giermka no i chyba nie jesteś księciem( conajwyżej księdzem wikarym).
.................................................................................................…More
udiajn 2014-05-14 16:13:32
ad Kirkor
prawde piszesz, że itd ( z ostatniego wpisu) ale pismo" trza" jeszcze rozumieć, mocą swojego IQ i Ducha św.

Pozatym nie przejmuj sie tak swoja rolą bo i tak polegniesz z rąk Balladyny i swojego giermka no i chyba nie jesteś księciem( conajwyżej księdzem wikarym).
......................................................................................................................
SŁOWO BOŻE NOSI SIĘ TYLKO W SERCU
One more comment from KIRKOR
KIRKOR
ad klaudijn
LIST DO HEBRAJCZYKÓW 4,12
Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
urielrafael
i ostatnie punkty:
31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązać Synod Biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały.
32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga. …
More
i ostatnie punkty:
31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązać Synod Biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały.
32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga.
33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie.
34. Rozkazać wszystkim podległym papieżowi walczyć w Świętej Krucjacie dla rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii. Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: ZŁOTY WEK POKOJU.
urielrafael
punkt 27 i 28 w lucyferycznym planie zniszczenia KK:

27. Wprowadzić prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadać wielu radykałów i modernistów.
28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania …
More
punkt 27 i 28 w lucyferycznym planie zniszczenia KK:

27. Wprowadzić prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadać wielu radykałów i modernistów.
28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy.
KIRKOR
Ewangelia Św Mateusza 16,
18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
urielrafael
cd:
30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Św.
na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą …More
cd:
30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Św.
na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.
urielrafael
punkt 11 w lucyferycznym zniszczeniu Kosciola Katolickiego:
11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub …More
punkt 11 w lucyferycznym zniszczeniu Kosciola Katolickiego:
11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za nim postawić co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii.
tahamata
...bez ołtarza nie ma ofiary...
KIRKOR
Ewangelia wg św. Mateusza 23
19 Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?
KIRKOR
Ewangelia wg św. Mateusza 23
27 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. 28 Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
One more comment from KIRKOR
KIRKOR
Ewangelia wg św. Mateusza 23
25 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości. 26 Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
in humilitate servire
KIRKOR
Pamiętaj o myciu rąk i czyszczeniu butów,bo to jest wyznacznikiem Twojej wiary w przeistoczenie (wg klaudiajn)
😀
KIRKOR
do Klaudiajn
Ewangelia wg św. Mateusza 4
4 Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»