Clicks258
Edward7

Dr Kelly Bowring; Oś wydarzeń końca czasów

Współczesny komentarz do Księgi Objawienia oparty na Objawieniu prywatnym. 1 czerwca 2016 przez twohearts

„Być może nadszedł czas, aby zaakceptować realną i wyraźną możliwość, że Franciszek jest w rzeczywistości fałszywym prorokiem jako teolog katolicki, sugeruje - dr Kelly Bowring”. Voxcantor.blogspot.com
„TO HISTORYCZNY MOMENT - światowej sławy dr Kelly Bowring pozostaje jednym z najdokładniejszych i najlepiej przygotowanych teologów w dziedzinie eschatologii. Poprzez długi proces obejmujący ciągłe życie modlitewne, głęboką wiedzę teologiczną, skrupulatną obserwację przeszłych i bieżących wydarzeń oraz szerokie badanie obecnych i przeszłych proroctw, dr Kelly Bowring łączy " kropki '' - ”. Gloria.tv
+++
Jeśli "papież" Franciszek zmieni doktrynę wiary… „Szczerz SIĘ”„.Obrona prawdy nauczania Kościoła jest zawsze moim świętym obowiązkiem … Dlatego gdyby jakikolwiek autorytet, nawet najwyższy autorytet , zaprzeczył tej prawdzie lub postąpił ją w swojej sprzeczności, byłbym zobowiązany stawić opór”. Kardynał Raymond Burke (2015)

„Rzeczywiście, patrząc na proroctwo, i rozważając, jak było zawsze rozsądne nawiązanie do papieży wspomnianych w tej historii - przyprawia mnie to o dreszcze… mówiąc z doświadczenia historycznego, trzeba powiedzieć: tak, to jest pobudka ”. Arcybiskup Georg Gänswein (czerwiec 2016) komentuje „Proroctwo św. Malachiasza” (XII wiek), w którym stwierdza się, że Benedykt był ostatnim papieżem i po nim…

„W skrajnych prześladowaniach siedzibę Świętego Kościoła Rzymskiego zajmie Piotr Rzymianin (proroctwo mówi, że to św. Piotr prowadzi Kościół z Nieba, ponieważ panujący papież po Benedyktie jest nieważny i fałszywy prorok ), który poprowadzi owce przez wiele udręk, na koniec których miasto siedmiu wzgórz (Rzym) zostanie zniszczone, a potężny Sędzia będzie sądził swój lud ”. Więcej informacji na temat „znaków czasu” można znaleźć w następującym artykule dr Kelly Bowringa…
+++
(1 stycznia 2015, rozszerzone czerwiec 2016 i styczeń 2017, www.TwoHeartsPress.com ) Ten artykuł zawiera podsumowanie "TIMELINE" z nowej książki „The Great Battle Is Unfolding” , współczesnego komentarza do Księgi Objawienia autorstwa Dr. Kelly Bowring. Możesz zamówić tę ekscytującą nową książkę TERAZ tutaj .

"Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym"». (Łk 21:36)

Zgodnie z niebiańskimi orędziami naszych czasów toczy się dziś wielka bitwa, o której mówi Apokalipsa, a wszystkie zawarte w niej proroctwa zostaną teraz ujawnione na świecie. Apokalipsa dotyczy zagarnięcia Kościoła Chrystusa na ziemi przez Jego wrogów i ostatecznej bitwy o dusze. I to się zaczęło. I tak jak świat był przygotowany na pierwsze przyjście Chrystusa 2000 lat temu, tak teraz jest przygotowywany na Jego Drugie Przyjście.

Księga Objawienia ujawnia ten wielki obraz ostatecznej bitwy, a współczesne prywatne objawienie dostarcza szczegółów. Bóg objawia nam to teraz, aby nas przygotować i aby Jego wierni pomogli złagodzić te rozwijające się wydarzenia poprzez modlitwę i ofiarę. Ta Prawda, kiedy zostanie przyjęta, przyniesie klarowność, co oznacza, że będziecie mogli się przygotowywać szybciej i z pokojem i radością w sercu, ponieważ wiecie, że Chrystus przyjdzie ponownie, aby odnowić świat.

Te wiadomości zostaną zaatakowane i rozerwane, ale okaże się, że są prawdziwe. Ci, którzy mają uszy do słuchania, niech słuchają boskich orędzi dotyczących naszych czasów. I odpowiedz! Nie pozwólcie złemu stworzyć zamieszania i rozpaczy w waszych sercach. Zrób wszystko, aby pozostać w stanie łaski i dużo módl się za tych, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. Tylko wtedy podtrzyma cię Jego Prawda, która nigdy się nie zmienia. Udostępnij tę wiadomość.

Według solidnych katolickich proroctw większość tego pokolenia, żyjącego obecnie na świecie, przeżyje w chwale Dzień Drugiego Przyjścia Chrystusa. W tym dniu zabierze Swoich wiernych w Erę Pokoju na nowej Ziemi, Nowym Raju, który nas czeka. Oto sekwencja wydarzeń (z szacunkowymi datami, które są oparte na samych proroctwach) dotyczących Ostatniej Wielkiej Bitwy, co do tego, co nadchodzi i już się rozwija:

NOWY ADWENT: PRZYGOTOWANIE NA DRUGIE PRZYJŚCIE
(kolejność tych wydarzeń może być trochę inna, gdyż w proroctwach nie jest pokazana dokładnie ich kolejność dopow.)

WIELKA TRIBULACJA
Rozpoczął się w grudniu 2012 r. UKRZYŻOWANIE KOŚCIOŁA - Rozpoczął się Wielki Ucisk

SIEDEM PIECZĘCI (Objawienie 5-8) 1. PIECZĘĆ: Wielka apostazja i schizma

2012-2013
Proroctwo katolickie ujawniło, że papież Benedykt będzie zmuszony do rezygnacji, a rok później do dnia, w którym to zrobił. Fałszywy prorok z Księgi Apokalipsy został następnie wybrany w Rzymie na papieża oszusta ( zgodnie z przepowiednią ). Wierni katolicy pozostają posłuszni papieżowi Benedyktowi, F -dopóki kompetentna władza kościelna nie stwierdzi i nie oświadczy, że jest on heretyckim i nieważnym (jeśli tak się stanie). Piotr Rzymianin (św. Piotr) chroni i prowadzi Kościół z Nieba.
„W trzeciej tajemnicy (fatimskiej) przepowiedziane jest między innymi, że wielka apostazja w Kościele rozpocznie się na szczycie”. Kardynał Ciappi (1995)

2014-2015

Rozpoczyna się Wielkie Odstępstwo,
rozpoczyna się panowanie herezji i zamieszania, gdy wróg przejmuje Kościół i zasiada na tronie, zastępując Prawdę tolerancją, sekularyzmem i humanizmem, wypaczając i błędnie interpretując Słowo i Jego święte doktryny, aż w końcu Kościół zostanie ukrzyżowany

Początek zimy 2015-2016

Wielka Schizma
zaczyna się w 3 fazach, które rozwijają się w czasie - 1) manipulowanie doktryną Kościoła, 2) zmiana sakramentów, a następnie 3) zbezczeszczenie kościołów. Kieruje nim Fałszywy Prorok , nieważny papież, który zmieni nauczanie Kościoła i sakramentów, przygotowując fałszywy kościół z fałszywym Chrystusem
Kościół stał się pełen kompromisów , dostosowując się do mentalności świata, wybaczając zło i grzech w nowej formie fałszywej ewangelizacji. Dobro i zło, początkowo ramię w ramię, w Kościele - źli, którzy już nie wierzą, którzy duchowo już nie żyją i którzy zdradzają Ewangelię; i dobrzy, którzy nadal wierzą, którzy są pełni łaski i którzy dochowują wierności prawdom Chrystusa, ale których źli zaczną prześladować

Wielu przywódców Kościoła pozwoli sobie na zagubienie się i uznanie nakazów fałszywego kościoła. Sprzeciwiając się, wierna (Chrystusowi) będzie Reszta, będą ich oczerniać i gardzić nimi, odpychając ich na bok , prześladując ich, uznają że przekręcają wiarę, przez to że robią coś przyjemnego Ojcu Niebieskiemu, a nawet Niepokalanej Matce.
Ta wierny Reszta musi posiadać swój grunt w Kościele, i inni będą świadkami ich całkowitego posłuszeństwa wobec prawdziwego Kościoła , a ona nawet nie wiedząc o tym, tym bardziej będzie ona krytykowana, wyśmiewana i prześladowana . Prawdziwy Kościół Reszty będzie musiał w końcu zejść „pod ziemię” i przetrwać wielkie próby, ale ich cierpienia pomogą Chrystusowi zbawić wiele dusz i odnieść ostateczne zwycięstwo.

2/3 chrześcijan popadnie w apostazję, gdy zaakceptuje zrewidowane i unowocześnione Prawa Boże .Ci, którzy szerzą tę wielką apostazję, robią to w opiekuńczy, przekonujący sposób, z pokornym i opiekuńczym wyglądem - tak, aby nie było to widoczne dla tych, którzy są naiwni i zwiedzeni (w tym wśród wielu ortodoksyjnych katolików) i którzy są wabieni do letargu

PIECZĘĆ: World War III
2017 i później
Wojny nasilają się na Bliskim Wschodzie , celowo i sprytnie ustanowione i kontrolowane przez Zachód Bliski Wschód zadrży wielkim atomowym holokaustem
Zapowiedziano upadek i powstanie Jerozolimy. Jerozolima zostaje zbombardowana przez Iran. Izrael odpowiada wojną nuklearną przeciwko Iranowi
Stany Zjednoczone i Europa reagują na eskalację wojen na Bliskim Wschodzie, prowokując reakcję Rosji i Chin.
Awaria systemu bankowego (spowodowana przez globalistów - pandemia cybernetyczna dopow,) spowoduje rozpoczęcie III wojny światowej w Europie : nastąpią globalne skutki gospodarcze - resztki w końcu będą musiały użyć złota i srebra, aby przetrwać i uniknąć znaku Bestii (dowód osobisty / chip) (jak szczepienie dopow.)

III wojna światowa będzie straszna, ale krótka - zostanie użyta broń jądrowa
Rosja ( Niedźwiedź ) i Chiny ( Czerwony Smok ) pokonają Unię Europejską ( bestia z dziesięcioma rogami i upadnie Nowy Babilon ), a potem wprowadzą komunizm, który ludy obejmie. Rzym upadnie . ROSJA wejdzie i przejmie Bazylikę Świętego Piotra: Rosja (Niedźwiedź) przemaszeruje na wszystkie narody Europy (Bestię z dziesięcioma rogami) , szczególnie na Włochy i podniesie swoją flagę nad Kopułą Świętego Piotra i Włochami zostanie ciężko doświadczony przez wielką rewolucję. A tajne armie Rosji będą później walczyć z Ameryką . … Rosja w końcu nawróci się zgodnie z obietnicami proroctw, ale biada ziemi do tego czasu. Módlcie się, aby Rosja została poświęcona Maryi, aby można było wiele z tego uniknąć.

Papież ("emerytowany") Benedykt będzie musiał uciec z Rzymu przed Wielkim Ostrzeżeniem. On będzie prowadził resztkę przez jakiś czas i ostatecznie umrze okrutną śmiercią na wygnaniu, podczas gdy oficjalny Kościół katolicki zostanie ostatecznie wciągnięty do nowego Jednego Kościoła Światowego w imię zjednoczenia, po wojnie światowej, przez Antychrysta i fałszywego proroka Papieża.

PIECZĘĆ: Głód
Po wojnie światowej nastąpi głód na ponad 1/3 powierzchni ziemi, ponieważ Ziemia jest celowo skażona przez Antychrysta i jego kohorty
Brak zapasów żywności - zgromadźcie żywność dla swoich rodzin już teraz i zasiejcie nasiona, aby nakarmić was podczas prześladowań… wystarczy trochę przygotowania, aby Bóg je pomnożył. Apokaliptyczne klęski żywiołowe - trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów będą występować w różnych miejscach
Występujący w tym czasie apokaliptyczny głód pociąga za sobą również globalny głód ducha , ponieważ każdy ślad Prawdy jest wymazywany, nawet z wnętrza Kościoła (przez wrogów, którzy go przeniknęli), a ci przepełnieni oszustwem zastępują Duch Dobra z duchem zła na całym świecie (nawet w samym Kościele)

PIECZĘĆ: Plagi
Man-made, nowe choroby zostaną spowodowane ludziom, przez szkodliwe szczepionki

PIECZĘĆ: Męczennicy
Wielu księży i wiernych odmówi zgody na nowe prawa tolerancji, fałszywy kościół i fałszywy ekumenizm, pozostając wiernymi prawdziwemu Magisterium i przez to bardzo cierpieć (jako „męczennicy” - świadkowie) Rozpoczynająca się III wojna światowa , plagi i katastrofy (powodując tym samym wielu „męczenników”)
Kapłani, biskupi i kardynałowie będą się przeciwstawiać, gdy schizma się rozszerzy, a Rzym zostanie zniszczony, dopóki nie zostanie wprowadzona nowa świątynia, która zastąpi Stolicę Apostolską , aby uczcić Bestię, nowy kościół, który będzie twierdził, że zjednoczy wszystkich w jeden świat kościół i będzie znajdował się w Rzymie, chroniony przez fałszywego proroka i rządzony przez Antychrysta.

Cierpienie i męczeństwo będą następować etapami. Dziś są to nieporozumienia, ataki, oszczerstwa chrześcijan na chrześcijan. Jutro będą prześladowania, uwięzienie, potępienie ze strony ateistów i wrogów Boga, którzy w resztce zobaczą przeszkody, które trzeba usunąć. Podobnie jak sam Jezus, wierni Kościoła muszą doświadczyć drogi krzyża, a w ten sposób Kościół na ziemi zostanie ukrzyżowany , aby zmartwychwstać

SZÓSTA PIECZĘĆ: WIELKIE OSTRZEŻENIE MIŁOSIERDZIA JEZUSA - OŚWIETLENIE SUMIENIA i PIERWSZY SĄD
Wrogowie, którzy przeniknęli do Kościoła, wykorzystają obchody stulecia Fatimy w 2017 roku, aby zbezcześcić obraz Matki Bożej, zbezcześcić Kościół i przedstawić światu wielkie oszustwo. ALE ostateczne zwycięstwo należy do Matki Bożej, która powiedziała: „W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
W ten sposób Bóg zacznie odpowiadać … Moce niebios zostaną wstrząśnięte
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach
Nastąpi globalne Wielkie Ostrzeżenie o Bożym miłosierdziu:

Wielkie trzęsienie ziemi
Słońce robi się czarne
Księżyc staje się krwistoczerwony
Gwiazdy - meteoryty / komety - spadają
Niebo cofa się jako zwój

Ludność świata staje się przerażona


Ludzkość doświadczy wielkiego znaku na niebiosach tego rodzaju: całe światło niebios zostanie całkowicie zasłonięte przez wielką ciemność na całej ziemi, a następnie na niebie pojawi się wielki znak krzyża. Zdarzenie takie jak zderzenie dwóch komet i czerwony krzyż pojawi się na niebie nad ziemią
Wielkie ostrzeżenie - wszyscy ludzie na ziemi (powyżej wieku rozumu) doświadczą oświecenia sumienia, Bożego mini-osądu wielkiego miłosierdzia (trwającego około 15 minut)… Miliardy zostaną uratowane dzięki temu wspaniałemu boskiemu wydarzeniu miłosierdzia

Dla wielu będzie to koniec świata , a niektórzy umrą z szoku. Ostrzeżenie jest konieczne, ponieważ będzie oznaczać, że wielu ludzi będzie teraz prosić o przebaczenie za swoje grzechy, które w przeciwnym razie by tego nie zrobiły, i oczyści ono lud Boży w przygotowaniu na Drugie Przyjście.Ale nie każdy będzie przekonany… I wiedz, że w dniach ostatecznych szydercy będą szydzić z tych, którzy nie zgadzają się na swoje życie według własnych pragnień (2 Piotra 3: 3). Powodują podziały, żyjąc bez Ducha. Lekceważąc chrześcijańską moralność, zaprzeczy również powtórnemu przyjściu Chrystusa i sądowi. Będą starać się usprawiedliwić swoją rozwiązłość, argumentując, że obiecany powrót Chrystusa nie został zrealizowany, a świat jest taki sam, nie lepszy niż był wcześniej.

Niech więc wierni trwają w miłości Bożej i czekają na Jego wielkie miłosierdzie, które prowadzi do życia wiecznego, a potem starają się ratować innych, porywając ich miłosierdziem Bożym (Judy 18-23)

Od tego momentu świat zostanie wyraźnie podzielony na dwie części - nawróconych i zatwardziałych (w tym tych, którzy wciąż uparcie odmawiają wiary w Boga)
Pieczęć: Siedem trąb (Objawienie 8-10)
Bóg pieczętuje swój lud, który wytrwał w posłuszeństwie i wierności
Wtedy rozpocznie się 7 trąb :
1: Grad i ogień
2: Góra płonąca ogniem uderza w morze (duża część asteroidy uderzy w morze i poleci w kierunku Stanów Zjednoczonych)
3: Piołun i gorzka woda
4: Ciemność
5: Szarańcza
6: wojna nuklearna
7: Burze


Wtedy Święte Miasto (Rzym) będzie deptane przez 42 miesiące . Księża zostaną poproszeni o złożenie nowej przysięgi jedności i dochowanie wierności nowo zrewidowanemu Kościołowi i fałszywemu prorokowi. Na 1260 dni prawdziwy Kościół złożony z wiernej resztki zostanie wyrzucony na pustynię , gdzie znajdzie schronienie przed fałszywym prorokiem (Ap 12: 6). Dzień, w którym to się zacznie, to dzień, w którym Msza zostanie zmieniona (unieważniona Eucharystia) z nową ceremonią, która będzie obchodzona jako wszechogarniające zgromadzenie wszystkich chrześcijan i religii w jedno, ale które spowoduje zbezczeszczenie Eucharystii, a tym samym prawdziwa resztka Kościoła będzie musiała się zebrać na prawdziwą Ofiarę w ukryciu iw schronieniach lub kościołach bezpieczeństwa. Rozpoczną się ostateczne prześladowania i wielu wiernych resztek zostanie ekskomunikowanych (przez fałszywy kościół) i ostatecznie ściganych jako zdrajcy Kościoła Nowego Świata.
Zaatakują Chrystusa i prawdy o Jego życiu i odkupieniu i będą starać się zakazać Biblii , zastępując ją nową fałszywą księgą promującą miłość własną
+++
NOWA ARKA SCHODZI (Objawienie 11-12)
WIELKI CUD MIŁOŚCI MARYI - Nastąpi w ciągu roku od Ostrzeżenia w różnych miejscach objawień maryjnych (w tym w Garabandal, (Fatima), Cuenca ), gdzie boskie znaki pozostaną do końca świata, aby pomóc w nawróceniu świata.Nadchodzi godzina Kobiety, która jest Nową Arką , wraz ze św. Michałem, aby zmiażdżyć głowę Smoka. Będzie to moment Wielkiego Cudu, kiedy Maryja Współodkupicielka przyciągnie wszystkie swoje dzieci do swojego Syna. Nadszedł czas, kiedy mała resztka wiernych musi wejść do Nowej Arki Niepokalanego Serca Maryi - kto nie wejdzie do tego schronienia, zostanie porwany przez wielką burzę, która teraz zaczyna wściekłość

Są to czasy ostatecznej bitwy między Maryją a Szatanem , która panuje nad Czerwonym Smokiem i Czarną Bestią, która doprowadzi całą ludzkość do zaparcia się Boga i buntu przeciwko Niemu poprzez uczynki zła, grzechu, nienawiści, nieczystości, i dumy. Kohortą Maryi są ci, którzy są pokorni, posłuszni, mali i miłosierni, którzy uciekają od sideł diabła i ich łatwych pokus przyjemności i kompromisu, podążając drogą miłości, czystości i świętości. Tylko ci z Darem Ducha Świętego (za jej wstawiennictwem) będą w stanie rozpoznać oszustwa fałszywego proroka i Antychrysta.

Dlatego modlimy się: Przyjdź Duchu Święty, przyjdź za mocnym wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojego ukochanego Oblubieńca !
Wraz z Wielkim Ostrzeżeniem i Wielkim Cudem nadejdzie Wielka Odnowa wśród wiernych i ludzi dobrej woli, i być może tymczasowy pokój, jeśli wystarczająca liczba ludzi odpowie na Boży Dar Miłosierdzia i Miłości

ANTYCHRYSTA WSTAJE (Objawienie 13)
Zaraz po Wielkim Ostrzeżeniu Antychryst i jego grupa, choć osłabieni w wyniku globalnej spowiedzi, zaczną planować przejęcie Kościoła od wewnątrz
Fałszywy prorok Papież, Antychryst i Szatan tworzą anty-trójcę zła (Obj. 13). Fałszywy prorok to anty-Jan Chrzciciel, który przygotowuje drogę dla Antychrysta. Poprzez podszewkę uroku i oszustwa odciągną ludzkość od prawdziwego Słowa Bożego i przykazań.

Kim jest Antychryst? Ten, który organizuje (fałszywe) porozumienie pokojowe w Izraelu, dołączając do Palestyńczyków i Żydów, aby zakończyć wielką wojnę
Będzie negocjował pokój także na innych obszarach związanych z III wojną światową Pochodzi ze wschodu, jego sława zacznie się w Jerozolimie i będzie twierdził, że jest chrześcijaninem. On i Fałszywy Prorok przyłączą się do globalnej inicjatywy humanitarnej, w nowej religii jednego świata; rozpoczyna się okres szatańskiej inwazji.

Nowy Humanizm zastąpi autentyczne chrześcijaństwo (niby dla pokory, sprawiedliwości i by pomagać ubogim, ale nie ma skupić się na grzechu, nawrócenia i zbawienia dusz)

Antychryst stworzy jeden światowy system ekonomiczny (z nową jedną walutą światową ) w Nowym Babilonie Europy, z prawdziwym celem zniewolenia ludzi
Fałszywy prorok sprawi, że świat będzie czcił Antychrysta i sprawi, że wszyscy otrzymają jego znak; znak Bestii (nowa karta bankowa i identyfikacja mikroczipa) zostanie użyty dla One World Allegiance.

Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta, panującego przez 42 miesiące , a on zniesie codzienną Ofiarę i będzie toczyć wojnę przeciwko świętym przez 38 miesięcy , ale święci kapłani nadal będą odprawiać mszę „pod ziemią” za resztkę wiernych. W końcu Antychryst będzie twierdził, że jest Mesjaszem wysłanym przez Boga, aby zbawił świat
Ten fałszywy Chrystus będzie wtedy prowadził fałszywy kościół na ziemi. Rozpocznie się Ohyda Spustoszenia (obrzydliwość powodująca spustoszenie) - Antychryst zostanie ukoronowany na czerwono na swoim tronie w Kościele w Rzymie i będzie rządził publicznie przez 1290 dni ; ale po 1335 dniach zostanie zniszczony.

Syria będzie walczyć z Egiptem, stając się katalizatorem większej wojny z udziałem czterech wielkich mocarstw - USA, Europy, Chin i Rosji - które zjednoczą się w jednym reżimie, aby kontrolować światowe bogactwo i populację. USA, Europa, Rosja i Chiny utworzą zjednoczony reżim i znajdą się pod kontrolą Antychrysta, a jego siedziba będzie w Rzymie
Poprzez to wielkie oszustwo zaangażują się w niszczenie chrześcijaństwa i żydów (dwóch świadków). Cztery wielkie mocarstwa (USA, Europa, Rosja, Chiny) utworzą nowy jeden światowy rząd i religię , z walutą Nowego Świata.

Ohyda spustoszenia - Antychryst wejdzie do świętej świątyni Boga i zasiądzie na swoim tronie, i będzie oddawał cześć Bogu
W „dwóch świadków” Księgi Objawienia ma dwa znaczenia:
1) Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi… a także
2) Żydzi i katolicy (i chrześcijanie) - którzy będą przestrzegać 10 przykazań, świadczyć o Słowie przeciwko złu wroga i zachowywać prawdziwe Sakramenty… ale zostaną odrzuceni i „zabici”, by powstać dopiero trzeciego dzień (po 3 dniach ciemności). Dlatego wróg dąży do zniszczenia i przejęcia dwóch miast : Jerozolimy (żydów) i Rzymu (katolicyzm), aby zetrzeć z powierzchni ziemi wszelką prawdziwą religię i w ten sposób doprowadzić wszystkie dusze do piekła.

Dwóch świadków zostanie zabitych. Podczas gdy antychryst pracuje nad unicestwieniem Żydów w Izraelu, fałszywy prorok odrzuci Eucharystię i oszuka nie tylko katolików , ale wszystkich chrześcijan , wszystkie religie, aby ubóstwiać bestię pod pozorem religii jednego świata.

WIELKA PRZEŚLADOWANIE (Objawienie 14-15)
Kościół musi zostać oczyszczony prześladowaniami i krwią i podobnie jak Ciało Chrystusa, będzie cierpieć na ukrzyżowaniu . Ci, którzy okazali skruchę, przeżyją teraz czyściec na ziemi, oczyszczając ich i przygotowując do wejścia do Nowego Raju podczas Drugiego Przyjścia. Jako wielkiego ucisku Ensues, nowy komunizm przejmie cały świat i to będzie bardzo trudne do praktykowania wolności religii, jak wielkie prześladowanie się rozpocznie. W imię zjednoczenia zostaną ustanowione nieuczciwe nowe prawa, które odmawiają ludziom prawa do pożywienia, schronienia i działalności religijnej bez znaku bestii.

Słowo Boże zostanie zakwestionowane i rozerwane, a nowe prawa zostaną wprowadzone, zwłaszcza w Kościele katolickim, ponieważ będą one akceptować grzech i będą próbowały go ustanowić, dopóki Kościół katolicki nie ogłosi, że teraz uzna wszystkie prawa człowieka i religie na nowo. odnowiony, zmodernizowany, liberalny kościół.
Reszta
zostanie oskarżona o okrucieństwo i bezduszność, a zwłaszcza ze strony innych katolików i chrześcijan, kiedy będą sprzeciwiać się nowym grzesznym prawom. Podczas ostatecznych prześladowań ze strony Antychrysta wolności religijne zostaną ograniczone, a Słowo Boże zostanie naruszone, powodując rozpad kościołów, aż nadejdzie czas na nową alternatywną świątynię w Rzymie.

Prawdziwi uczniowie Chrystusa będą musieli ukrywać się i głosić prywatnie, w przeciwnym razie zostaną zabici przez ateistów i wrogów Boga, którzy przejęli kontrolę.
Aniołowie Boży ukażą się, aby cudownie pomóc wiernym. Wróg pochwyci i prześladuje wielu z powodu Imienia Chrystusa, a dzięki swej wytrwałości zapewnią im życie wieczne. Chrystus wzywa wszystkich chrześcijan do wytrwania: „ Kto chce iść za Mną, musi zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Mnie!” (Mateusz 16:24)
Wszystkie (autentyczne) religie zostaną zakazane, podczas gdy chrześcijanie będą najbardziej prześladowani, a ich kościoły zostaną zbezczeszczone

WIELKIE nadejście Bożej sprawiedliwości (Objawienie 16-18)
Bóg zainterweniuje. Te boskie karania posłuży do udaremnienia dzieła Antychrysta i oczyścić oblicze ziemi i ludu Bożego, coraz świat gotowy do Nowego Królestwa i erę pokoju. Siedmiu aniołów wyleje siedem czasz na ludzkość (Objawienie 16):. "I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię".

1) Ohydne i złe rany spadły na mężczyzn, którzy nosili znamię bestii i oddawali cześć jej wizerunkowi
2) Morze stało się jak krew zmarłego, a każda żywa istota, która była w morzu, umarła
3) Rzeki i źródła wody stały się krwią jako kara za przelanie krwi męczenników
4) Słońce mogło przypalać ludzi ogniem; ludzie byli spaleni przez żar i przeklinali imię Boga
5) Tron bestii i jej królestwo pogrążone były w ciemności; ludzie w udręce gryzili języki i przeklinali Boga niebios
6) Wielka rzeka Eufrat i jej woda wyschły, aby przygotować drogę królom ze wschodu; królowie całego świata byli zgromadzeni przez smoka, bestię i fałszywego proroka na bitwę w wielki dzień Boży, w miejscu zwanym Armagedonem
7) W powietrzu były błyskawice, głośne dźwięki, grzmoty i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie byli na ziemi
Współczesne prywatne objawienie (i jak widzimy z 16 rozdziału Księgi Objawienia) ujawniło nam, co wydarzy się w tym miejscu:


Kary spadną na ludzkość, łącznie z wielką plagą
Oraz w dniu ich, bezcześcić będą Eucharystię, Wielki Oczyszczenie będzie spotkać wrogów Boga
Wielkie trzęsienie ziemi wstrząśnie światem i będzie się przechylać.
Aż do dnia, w którym ogień spadnie z niebios i zniszczy dużą część rodzaju ludzkiego … Będzie to największa kara Boża od potopu, która zniszczy 1/3 powierzchni ziemi
I wreszcie podczas bitwy Armageddonu , Bóg powali Fałszywego Proroka i Antychrysta w ostatnim dniu

Modlitwy i ofiary wiernych Reszty złagodzą wiele z Wielkiej Kary
Wtedy ze świątyni z tronu dobiegł wielki głos, mówiący: „Stało się!”
Doprowadzi to do największego oczyszczenia , jakie kiedykolwiek znała historia ludzkości

3 DNI CIEMNOŚCI (Objawienie 11:11)
Niedługo potem cała ziemia przetrwa intensywną ciemność trwającą trzy dni i trzy noce, podczas której Światło Chrystusa zniknie na świecie na 3 dni
Tak jak Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, tak też objawi się po trzech dniach ciemności, w Dniu Swego Drugiego Przyjścia
Następnego dnia po 3 dniach ciemności, kiedy Jezus przyjdzie w Swojej chwale, gdy chwasty są teraz oddzielane od pszenicy, świat zostanie oczyszczony z wszelkiego zła, gdy wszyscy wrogowie Kościoła zostaną pokonani przez aniołów Bożych i zginą a ziemia zostanie oczyszczona i odnowiona. „Chociaż ludzie są przerażeni znakami pojawiającymi się w dniu sądu, ale zanim te znaki zaczną się pojawiać, niegodziwi będą myśleć, że są w pokoju i bezpieczeństwie po śmierci Antychrysta i przed przyjściem Chrystusa, widząc, że świat nie jest natychmiast zniszczone, jak myśleli do tej pory. " (Św. Tomasz z Akwinu, STh, Sup. 73: 1)

ZMARTWYCHWSTANIE KOŚCIOŁA - Wierni nie powinni się bać trzech dni ciemności. Święte świece zapewnią jedyne światło dozwolone przez Boga, aby ci, którzy Go miłują, mogli zobaczyć, zjednoczyć się w modlitwie i z radością oczekiwać chwili zmartwychwstania Kościoła. Następnie, nazajutrz po trzech dniach ciemności, Jezus Chrystus powróci na Ziemię dokładnie tak, jak wstąpił do Nieba. Tego dnia przyjdzie w chmurach, otoczony przez wszystkich aniołów i świętych w Niebie w Wielkiej Chwały, aby zapanować nad ziemią. To będzie Dzień, w którym przyjdzie sądzić, i podzieli ludzi na tych, którzy Go miłują, i na tych, którzy Go nienawidzą. Ci, którzy Go odrzucili i złożyli hołd wszystkiemu, co złe, zostaną wygnani w wieczne ognie piekielne. Reszta przyjdzie i zamieszka z Nim w raju, razem ze zmartwychwstałymi sprawiedliwymi.

DRUGA WIELKA - Aby świat mógł przekształcić się z pustyni w ogród, Jezus powraca teraz, aby przywrócić swoje chwalebne nowe panowanie miłości. Dzięki boskiemu ogniu Ducha Świętego świat zostanie całkowicie oczyszczony, aby ponownie stał się tym nowym ogrodem, w którym Trójca Przenajświętsza mieszka w jedności z ludzkością.W tym czasie Duch Święty otworzy serca i dusze wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pozostaną na ziemi, aby przyjąć Chrystusa, który teraz powróci w blasku swojej boskiej chwały. Po wylaniu czasz ognia i błyskawic na świat, aby ukarać niegodziwców, Kościół zmartwychwstanie, osiągając pełną chwalebną doskonałość, a świat doświadczy nowej Pięćdziesiątnicy wylania Ducha Świętego prawdy, odnowy, i miłość, aby wszyscy byli gotowi na przyjęcie powrotu Chrystusa

DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA (Objawienie 19-20)
Przyjdzie ponownie w chwale,
aby sądzić żywych i umarłych,
a Jego Królestwu nie będzie końca.


Chociaż nie znamy dnia ani godziny Jego Przyjścia, współczesne proroctwa jasno pokazują, że Drugie Przyjście Chrystusa ma nastąpić w tym pokoleniu . Przyjdzie w Swojej chwale w Dniu Ostatnim, aby zacząć sądzić narody i ustanowić powszechne przywrócenie Swojego Nowego Panowania w nowym raju na ziemi, dla tych, którzy byli wierni i sprawiedliwi podczas Wielkiego Ucisku i Wielkiego Prześladowania.
Ostatni dzień trwa 1000 lat - jak przypomina nam św. Piotr odnośnie Wielkiego Dnia Przyjścia Pana: „Nie ignorujcie tego jednego faktu, umiłowani, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień ” (2 Piotra 3: 8) i Księga Objawienia potwierdza (rozdział 20)

1 Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce.
2 I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
3 I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni.
A potem ma być na krótki czas uwolniony.
4 I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia -
i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi
i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.
5
A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga6,
lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.


W ten sposób rozpoczyna się Dzień Ostatni, Wielki Szabat tysiącletniego pokoju dla ludzkości
Rozpoczyna się Dzień Sądu Powszechnego - kiedy Chrystus przyjdzie ponownie podczas Drugiego Przyjścia, będzie sądził żywych i umarłych zgodnie z tym, co uczynili

Pierwsze zmartwychwstanie (Objawienie 20: 1-6)
Pierwsze zmartwychwstanie żywych nastąpi natychmiast, kiedy ci na ziemi, którzy są wierni lub przyjęli miłosierdzie Boże, zostaną osądzeni zgodnie z czynami, których uczynili i otrzymają nagrodę. W tym zmartwychwstaniu święci w niebie (z duszami, które były w czyśćcu) i wierni żyjący na ziemi otrzymają świetliste, uwielbione piękne (doskonałe, święte) ciała, które będą królować na wieki wieków z Bogiem w Nowym Raju na ziemi i w Niebie. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.(2 Piotra 3:10)

Gdy zabrzmi trąba posłańca Pana, ci co umarli w Chrystusie („żyjący duchowo”) zostaną wskrzeszeni jako pierwsi, a także ci na ziemi, których imiona są w Księdze Żywych, aby cieszyć się Życiem Wiecznym w tysiącu lata Nowego Królestwa :

Najpierw wskrzeszeni zostaną święci : „Albowiem sam Pan ze słowem rozkazu, głosem archanioła i trąbą Bożą zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi” (1 Tesaloniczan 4 : 16). „Widziałem dusze tych, którzy zostali (umęczeni podczas Wielkich Prześladowań). Ożyli i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat ” (Obj. 20: 4-6).

Wtedy wskrzeszeni zostaną "wierni ostatki" i ci, którzy przyjęli miłosierdzie Boże:„ Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni*. 52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni*.” (1 Kor 15: 51-2) „Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. (1 Tesaloniczan 4:17)

Ci, którzy są na ziemi w czasie Drugiego Przyjścia i którzy są wierni Bogu lub którzy przyjmują Jego miłosierdzie, zostaną w mgnieniu oka wyniesieni z Jezusem , bez cierpienia, do Nowego Nieba i na Ziemię i otrzymają doskonałą nieśmiertelność fizyczną. ciała w mistycznym zjednoczeniu z Chrystusem . Podczas gdy źli i wszyscy, którzy podążali za fałszywym prorokiem i antychrystem, zostaną w tyle, aby jak oni zostali wrzuceni przez Anioła Pana do jeziora ognia, gdzie będą cierpieć przez wieczność. To właśnie ma na myśli, gdy biblijne proroctwo o Drugim Przyjściu mówi o zabraniu jednego, a drugim pozostawieniu (Mt 24: 40-41).

Sprawiedliwi (i ci, którzy przyjęli miłosierdzie Boże), którzy przeżyli ostateczną bitwę czasów ostatecznych na ziemi, będą żyć z Chrystusem i Świętymi przez 1000 lat w Nowym Królestwie na nowej ziemi w nowym świecie, jak przepowiedziano w proroctwie. Oni otrzymują dar życia wiecznego, kiedy Niebo i Ziemia stała się jednym. To właśnie oznacza Nowy Raj na ziemi . Ziemia zostanie przekształcona (przywrócona do pierwotnego stanu sprzed grzechu pierworodnego) w nowe niebiosa i nową ziemię, na której mieszka tylko sprawiedliwość, rozpoczynając w ten sposób tysiącletnią erę pokoju.

WIELKA ERA POKOJU I NOWE KRÓLESTWO NA ZIEMI (Objawienie 20: 1-6; 21-22)
Na dźwięk trąby Nowe Jeruzalem odrodzonego zmartwychwstałego Kościoła powstanie z popiołów i zstąpi z niebios.
W Nowym Świecie na ziemi rozpoczyna się 1000-letnia era pokoju
Czas na uniwersalny przywracania rozpocznie (Dz 3:21)
Zaczną się Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia
Niebo i Ziemia połączą się jako jedno, ze wszystkimi Świętymi w Niebie i błogosławionymi na ziemi zjednoczonymi w Dwóch Sercach i Woli Bożej w Erze Pokoju

Niepokalane Serce Maryi
zatriumfuje - Matka Boża zatriumfuje nad wężem i doprowadzi swoje dzieci do zwycięstwa i pokoju, a ta, która już jest Królową Nieba, zostanie również koronowana na Królową Nowego Raju

Najświętsze Serce Jezusa będzie królować na nowo - wszyscy będą czcić Eucharystię i szanować Nowe Duchowe Panowanie Chrystusa na odnowionej ziemi, tak jak jest On czczony w Niebie

Wszyscy na ziemi będą mieszkać w mistycznym zjednoczeniu z Chrystusem (i świętymi) w doskonałości ziemskiego (choć jeszcze nie uszczęśliwiającego) szczęścia
Będziemy chodzić z Bogiem (i świętymi) tak jak Adam i Ewa przed Upadkiem - będziemy zjednoczeni z naszymi bliskimi, którzy zmarli w stanie łaski i którzy zmartwychwstaną, a także z innymi Świętymi w Niebie, a my będą nadal mieć ziemskie rodziny i potomstwo (teraz urodzone bez bólu porodowego). „Zbudują domy i zamieszkają w nich, zasadzą winnice i będą jeść ich owoce… Nie będą trudzić się na próżno. Albowiem oni będą ludem błogosławionym przez Pana, a wraz z nimi ich potomstwo… Wilk i baranek będą paść razem… Nikt nie skrzywdzi ani nie zniszczy ” (Izajasz 65: 21-25)
Chwała Kościoła katolickiego zostanie przywrócona w jednej chwili, a nowy papież będzie panował nad 12 narodami ludu Bożego (reprezentowanymi przez 12 gwiazd z 12 rozdziału Objawienia), z których wszystkie będą mówić tylko jednym językiem i wszystkie zjednoczone w jednej wierze katolickiej „Oto mieszkanie Boga jest (teraz) z ludźmi. Będzie mieszkać z nimi, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi ;" otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani płaczu, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły ” (Objawienie 21: 3-4)

Rozpocznie się Nowe Królestwo Woli Bożej - W tej Nowej Erze Pokoju cała ludzkość będzie żyć w Woli Bożej” (FIAT), a Wola Boża zostanie ostatecznie wypełniona przez wszystkich na ziemi, tak jak jest w Niebie. Nadal będziemy mieć dar wolnej woli, ale będzie on swobodnie spleciony z Wolą Boga. Wszyscy będą żyć w miłości do Boga i bliźniego, bez fizycznej śmierci, grzechu i smutku, bez duchowego lub cielesnego zła, zjednoczeni w wiecznym pokoju ... a każda osoba w Nowym Królestwie w końcu wejdzie w uszczęśliwiającą wizję jako ich ziemska życie dobiega końca, zostaje wzięte do Nieba

Drugie zmartwychwstanie (Objawienie 20: 7-15)
Po upływie tysiąca lat Szatan zostanie uwolniony ze swojego więzienia. W tym czasie nastąpi drugie zmartwychwstanie umarłych dla ostatecznej konfrontacji. Wtedy nastąpi ostateczne przyjście Chrystusa, gdy przyjdzie On po raz ostatni osądzić i wskrzesić wiecznych umarłych. W tym drugim zmartwychwstaniu Chrystus osądzi potępionych, którzy powstaną, gdy ogień zstąpi z nieba i pochłonie ich. I zostaną osądzeni według swoich czynów / zatwardziałych grzechów i otrzymają ciemne, ponure, brzydkie (wykrzywione, bestialskie) ciała, które następnie zostaną (ponownie) wrzucone do jeziora ognia piekielnego, gdzie będą dręczeni na wieki wieków (Objawienie 20:10)
Ostateczne przyjście Chrystusa : pod koniec tysiąclecia pokoju, poprzez Sąd Ostateczny , prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem zostanie ujawniona wszystkim, a nawet najdalsze konsekwencje działań każdego człowieka zostaną ujawnione wszystko. Pod koniec tysiąclecia (1000 lat) pokoju wszyscy, którzy nadal żyją na ziemi w Nowym Raju, zostaną na zawsze zabrani w uszczęśliwiającą wizję Nieba!
+++
Walczcie, dzieci światłości , nieliczni, którzy widzą, bo teraz jest czas wszystkich czasów i walka wszystkich walk - i to wielkie zwycięstwo czeka!
Rozpoczęła się Ostatnia Wojna i jest to wojna duchowa, a nie fizyczna… Spowiedź, Eucharystia, Pismo Święte, Różaniec Święty i wierność Prawdziwemu Magisterium Kościoła :oto oręż tej ostatecznej bitwy. Nie można nie doceniać mocy modlitwy, a zwłaszcza odmawiania Różańca Świętego, który czyni bestię bezsilną.

A
modlitwa - broń, nawrócenie i zbawienie dusz - jest celem (ku chwale Bożej). Bóg mówi nam (poprzez współczesne prywatne objawienie), że proroctwa z Księgi Apokalipsy TERAZ się rozwijają! „Znaki czasu” stają się jasne. Rozpoczął się ostateczny Boży plan zbawienia ludzkości! Odwaga! Odpowiadać! I szerzcie to niebiańskie Poselstwo!

Błogosławieni jesteście wy, którzy przestrzegacie, słuchacie i rozpowszechniacie to prorocze przesłanie. (Objawienie 1: 1, 22: 7)

PROSIMY O PRZYPOMNIENIE TEGO ARTYKUŁU W PEŁNI NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ i na innych blogach w Internecie.
Aby otrzymać kopię nowej książki „The Great Battle Is Unfolding” , przejdź do www.TwoHeartsPress.com
twoheartspress.com/end-times-the-great-battle-is-unfolding/ Prawa autorskie © 2012 Two Hearts Press.