Nemo potest duobus dominis servire !
.
Faszyzm! Antysemityzm!

Ks. Roman Adam Kneblewski


"Faszyzm" i "antysemityzm" to dwa słowa-pałki, za pomocą których lewactwo, fałszując historię, usiłuje zwalczać wszystko to, co nasze - szczerze polskie i katolickie.

Celuje w tym wydawany sztucznie podwyższanym nakładem antypolski szmatławiec oraz telewizyjne kanały brudnego ścieku.
...
..
12 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Nie trwać w grzechu !!!
.


Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Upadek w błoto domaga się natychmiastowego oczyszczenia...
.
.
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Jak uczestniczyć we Mszy św. trydenckiej?
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.
Poza paroma błędami w akcentach po łacinie filmik ze wszech miar polecam :-)
.....
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Szalejący antypolonizm!

.

Ks. Roman Adam Kneblewski

.
Bardzo Was proszę, jak tylko możecie - propagujcie i udostępniajcie tę wypowiedź!
-
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Dar życia święty od poczęcia...
.

Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Caritas Christi urget nos:
Rób coś na co dzień w obronie życia!
.
Nemo potest duobus dominis servire !
Proszę podpisać petycję: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
.
Ks. prałat Roman Adam Kneblewski napisał dziś na Twitterze:

"Ban na fejsie i atak w lewackich mediach. Chcą wymusić na Biskupie (też przez nich atakowanym) wyciszenie mnie. Proszę o modlitwę."

Gdy tylko dowiedziałam się o ataku lewaków także na Biskupa Ks. Kneblewskiego, pomyślałam, że to kolejna manipulacja, by uciszyć tego …More
Proszę podpisać petycję: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
.
Ks. prałat Roman Adam Kneblewski napisał dziś na Twitterze:

"Ban na fejsie i atak w lewackich mediach. Chcą wymusić na Biskupie (też przez nich atakowanym) wyciszenie mnie. Proszę o modlitwę."

Gdy tylko dowiedziałam się o ataku lewaków także na Biskupa Ks. Kneblewskiego, pomyślałam, że to kolejna manipulacja, by uciszyć tego Kapłana i Patriotę. Nie wolno na to pozwolić! Kto katolik, proszę o Różaniec. Od tej chwili każdy dziennie niech ofiaruje jeden dziesiątek w tej intencji, kto może Komunię Świętą. Nie może tak być, by nam lewactwo zabierało naszych Kapłanów, by szczuło biskupów na ich własnych duchowych synów.
Nemo potest duobus dominis servire !
Wszechmogący wieczny Boże, w którego ręku są władze wszystkich królów i prawa wszystkich narodów:

racz wejrzeć łaskawie ku wspomożeniu wiernych katolików w Polsce, aby narody kacerskie i schizmatyckie, które w swej dzikości i okrucieństwie ufność pokładają, potęgą Twej prawicy pokruszone, Kościół Twój święty i wierne jego dzieci prześladować i gnębić poprzestały!
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Skąd kopniaki za miód?
.
Ks. Roman Adam Kneblewski

Im bardziej grzesznik zatwardziały lub uwikłany, tym mocniej drażni go i niepokoi już sam widok księdza w kapłańskim stroju, nie mówiąc o jakiejkolwiek innej ewangelizacji...
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Rycerstwo..
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
.

W obronie naszych tradycyjnych wartości trzeba mocno dzierżyć miecz słowa, aby go nie upuścić..!
Nemo potest duobus dominis servire !
"Pro life"...!

Ks. Roman Adam Kneblewski

Życie jest świętym i niezbywalnym darem Bożym.
Nemo potest duobus dominis servire !
-Za wiarę w Chrystusa szło się na tortury i bolesną śmierć.

Wszyscy apostołowie - z wyjątkiem św. Jana - zginęli śmiercią męczeńską.

Wartość ich świadectwa mierzy się ceną, którą zapłacili. Im większa ofiara, tym większa ranga świadectwa.

Oni za wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa poszli na tortury i śmierć. Złożyli najwyższą ofiarę, dlatego swojemu świadectwu dali najwyższą rangę, abyśmy mogli …More
-Za wiarę w Chrystusa szło się na tortury i bolesną śmierć.

Wszyscy apostołowie - z wyjątkiem św. Jana - zginęli śmiercią męczeńską.

Wartość ich świadectwa mierzy się ceną, którą zapłacili. Im większa ofiara, tym większa ranga świadectwa.

Oni za wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa poszli na tortury i śmierć. Złożyli najwyższą ofiarę, dlatego swojemu świadectwu dali najwyższą rangę, abyśmy mogli uwierzyć.

W kontakcie ze Zmartwychwstałym Panem apostołowie z lękliwych i ukrywających się ludzi, stali się odważnymi, gotowymi do głoszenia Ewangelii. Z tą Dobrą Nowiną o Zbawieniu rozeszli się po całym ówczesnym świecie, wiernie wykonując ostatnie polecenie Jezusa:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15).-
Nemo potest duobus dominis servire !
Proszę podpisać petycję: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
.
Ks. prałat Roman Adam Kneblewski napisał dziś na Twitterze:

"Ban na fejsie i atak w lewackich mediach. Chcą wymusić na Biskupie (też przez nich atakowanym) wyciszenie mnie. Proszę o modlitwę."

Gdy tylko dowiedziałam się o ataku lewaków także na Biskupa Ks. Kneblewskiego, pomyślałam, że to kolejna manipulacja, by uciszyć tego …More
Proszę podpisać petycję: www.citizengo.org/pl/70622-najczcigo…
.
Ks. prałat Roman Adam Kneblewski napisał dziś na Twitterze:

"Ban na fejsie i atak w lewackich mediach. Chcą wymusić na Biskupie (też przez nich atakowanym) wyciszenie mnie. Proszę o modlitwę."

Gdy tylko dowiedziałam się o ataku lewaków także na Biskupa Ks. Kneblewskiego, pomyślałam, że to kolejna manipulacja, by uciszyć tego Kapłana i Patriotę. Nie wolno na to pozwolić! Kto katolik, proszę o Różaniec. Od tej chwili każdy dziennie niech ofiaruje jeden dziesiątek w tej intencji, kto może Komunię Świętą. Nie może tak być, by nam lewactwo zabierało naszych Kapłanów, by szczuło biskupów na ich własnych duchowych synów.
Ewelina Anna
Podpisujemy, walczymy pod znakiem Krzyża także tu: www.citizengo.org/pl/47333-najdostoj…
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Dar życia święty od poczęcia...
.

Ks. Roman Adam Kneblewski
.

Caritas Christi urget nos:
Rób coś na co dzień w obronie życia!
.
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Szalejący antypolonizm!

.

Ks. Roman Adam Kneblewski

.
Bardzo Was proszę, jak tylko możecie - propagujcie i udostępniajcie tę wypowiedź!
-
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Dziś ludzie wiary są dyskryminowani.

Trwa walka z prawdą, rozumem, wolnością, a także z Polską, która jest przeszkodą w realizacji pewnych planów globalistycznych.

Nazwałbym to globalną rewolucją kulturową.

Widać, że różni hierarchowie Kościoła w Polsce i na świecie przeżywają osobisty dramat. Próbują oddzielić prywatne oddanie się wierze od społecznego panowania Jezusa Chrystusa.

Boją się
, …More
Dziś ludzie wiary są dyskryminowani.

Trwa walka z prawdą, rozumem, wolnością, a także z Polską, która jest przeszkodą w realizacji pewnych planów globalistycznych.

Nazwałbym to globalną rewolucją kulturową.

Widać, że różni hierarchowie Kościoła w Polsce i na świecie przeżywają osobisty dramat. Próbują oddzielić prywatne oddanie się wierze od społecznego panowania Jezusa Chrystusa.

Boją się
, że byłoby to wyrazem nietolerancji wobec niewierzących, inaczej wierzących czy innych państw i narodów, które nie chcą przyjmować naszych prawd wiary.-