List Franciszka: odmawiaj różaniec - dwie nowe modlitwy

List Franciszka (25 kwietnia 2020 ) do wszystkich wiernych na maj 2020 r. Drodzy bracia i siostry, Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo …
Matricaria
Głos z nizin bije...
— O błogosławiona
Dłoń miłosierdzie nad braćmi czyniąca,
Dłoń blizka temu, co więdnie i kona,
Dłoń jaśniejąca promykiem miesiąca,
By nie urazić słonecznym rozświtem
Oczu, schylonych przed dziennym błękitem!
Ona albowiem oderwie pieczęcie
Wieku, co przyjdzie bez ognia i miecza,
I potępienie odmieni w zaklęcie,
Pod którem dusza zakwitnie człowiecza
I świat obejmie uściskiem, …More
Głos z nizin bije...
— O błogosławiona
Dłoń miłosierdzie nad braćmi czyniąca,
Dłoń blizka temu, co więdnie i kona,
Dłoń jaśniejąca promykiem miesiąca,
By nie urazić słonecznym rozświtem
Oczu, schylonych przed dziennym błękitem!
Ona albowiem oderwie pieczęcie
Wieku, co przyjdzie bez ognia i miecza,
I potępienie odmieni w zaklęcie,
Pod którem dusza zakwitnie człowiecza
I świat obejmie uściskiem, i boży
Sąd wszechprzebaczeń nad ziemią otworzy.

Głos z nizin bije...
— O błogosławione
Serce, co swojem kochaniem objęło
Wszystko, co nędzne jest i co wzgardzone,
I Chrystusowe wypełnia tu dzieło,
Wiodący rzesze zarannych zórz drogą,
A w nienawiści nie mając nikogo!
Albowiem jemu oglądać jest danem
Boskość ukrytą w łachmanach nędzarzy,
I być ludzkości najwyższym kapłanem,
I ofiarować u złotych ołtarzy
Ducha, gdy tchnieniem najświętszem owionie
Czoło skazańca, — wdeptane w proch skronie.

Głos z nizin bije...
— O błogosławieni
Pokój czyniący nad ludem i światem,
Siewacze ciszy, co idą schyleni,
By zasypywać miłości swej kwiatem
Przepaście czasów, a nic się nie nużą,
Trzymając serce wzniesione nad burzą!
Albowiem oni synami bożemi
Nazwani będą przez ludzkie plemiona,
A z ich posiewu urośnie mir ziemi,
I będzie kawka w swem gnieździe uśpiona,
I wyjdzie tęcza na lądy i wody,
I kainowe odmienią się rody.

Głos z nizin bije ...
Ja słucham go w ciszy,
I zadumana dziś jestem o Tobie...
A jeśli przyszłość jest, która go słyszy,
Jeżeli wszystko nie kończy się w grobie,
Jeśli istnieje to, co zwiemy cudem,
— Błogosławionaś Ty między swym ludem!

M.Konopnicka Błogosławieństwo 'Nizin'
przeciwherezjom
Te modlitwy są toksyczne. Nie odmawiajcie i nie czytajcie tych świństw. Są grzechem przeciw 2-mu Przykazaniu Bożemu - są świętokradztwem - fałszywą prośbą. Ten nieszczęsny biskup nie ma prawa być nie tylko papieżem, ale nawet zwykłym wikarym w Psiej Wólce - z powodu między innymi masy błędów doktrynalnych - herezji! Miesiącem Różańca św. jest październik a nie maj! Nie namawiam nikogo by nie …More
Te modlitwy są toksyczne. Nie odmawiajcie i nie czytajcie tych świństw. Są grzechem przeciw 2-mu Przykazaniu Bożemu - są świętokradztwem - fałszywą prośbą. Ten nieszczęsny biskup nie ma prawa być nie tylko papieżem, ale nawet zwykłym wikarym w Psiej Wólce - z powodu między innymi masy błędów doktrynalnych - herezji! Miesiącem Różańca św. jest październik a nie maj! Nie namawiam nikogo by nie odmawiać Różańca - należy go odmawiać przez 12 miesięcy w roku i stopniowo coraz więcej. Nie jest potrzebny internet by odmawiać Różaniec - chyba tylko po to, by przez net dostawać kolejne toksyczne wytyczne szefa masonerii!
Matricaria
Doktorzy mówią nam że wirusa prędko nie pokonamy,mimo tych zapewnień wierzymy że dzięki modlitwie zaszkodzi nam jak najmniej,mamy prawo ufać potędze wstawiennictwa Najświętszej Panny Maryi i świętych,w połączeniu z odpowiedzialnym zachowaniem nas samych.
"Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednocz…More
Doktorzy mówią nam że wirusa prędko nie pokonamy,mimo tych zapewnień wierzymy że dzięki modlitwie zaszkodzi nam jak najmniej,mamy prawo ufać potędze wstawiennictwa Najświętszej Panny Maryi i świętych,w połączeniu z odpowiedzialnym zachowaniem nas samych.
"Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę."
liturgia.wiara.pl/doc/6274318.List-Fr…
Posoborowe absurdy
Franciszek, Rząd, Biskupi w Polsce stosują chińską maksymę zmylenia przeciwnika "jeżeli idziesz na Północ mów, że na Południe..." Jeżeli wskazuje Ona na Matkę Bożą i miesiąc Maj to znak odwrotności, aby zakłócać nabożeństwo majowe. Dla Niego jest ważniejsza Matka Ziemia - Pachamama, które na dobre zagościła w jednym z kościołów.
Prawda inside
On się modli do paczamamy a nie do Matki Bożej. Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek!!!
przeciwherezjom
i do lucyfera