Clicks1.4K

Apel do biskupów. Maria Vadia ? Non Possumus !

m.rekinek
6
28 lut 2020 youtu.be/wbKoA-p6aEw m.rekinek Proszę wysyłać ten film jako sprzeciw protestantyzacji Waszych kościołów przez panią Vadię i jej podobnych - do waszych Diecezji i do proboszczów. …More
28 lut 2020 youtu.be/wbKoA-p6aEw m.rekinek

Proszę wysyłać ten film jako sprzeciw protestantyzacji Waszych kościołów przez panią Vadię i jej podobnych - do waszych Diecezji i do proboszczów. Pokażcie waszym księżom!
wacula25wp.pl
considera A twój artykuł jest przepięknie napisany bardzo mądrze-Dlatego musimy być ostrożni i czujni 👏 👏 👏 🤗
rycerz NIEPOKALANEJ
BYŁEM NA REKOLEKCJACH PROROCKICH TEJ PANI, sama przyznała się że jest rozwódką
rycerz NIEPOKALANEJ
nie polecam wszystko na tych spotkaniciach kręci się wokół pięniądza, płaciIło się 50 zł za 1 dzień wykładu
considera
Oprócz wielu herezji, które głosi ta kobieta w tych kilku zdaniach, wypowiada jeszcze takie słowa:
„On wziął każdą chorobę i każdą dolegliwość, żebyśmy my mogli być zdrowi. To jest TRANSAKCJA”…

Transakcja!?
Transakcja
to jest „coś za coś”.
Transakcje tego typu są tylko i wyłącznie z diabłem: on człowiekowi daje jakieś pozory dobra, a człowiek jemu duszę. To jest taki „handel wymienny”. …More
Oprócz wielu herezji, które głosi ta kobieta w tych kilku zdaniach, wypowiada jeszcze takie słowa:
„On wziął każdą chorobę i każdą dolegliwość, żebyśmy my mogli być zdrowi. To jest TRANSAKCJA”…

Transakcja!?
Transakcja
to jest „coś za coś”.
Transakcje tego typu są tylko i wyłącznie z diabłem: on człowiekowi daje jakieś pozory dobra, a człowiek jemu duszę. To jest taki „handel wymienny”. Idealny przykład tego mamy w „”Scenie kuszenia Pana Jezusa”. (Mt 4,1-11).
- Czy kapłani tego nie dostrzegają!? Gdzie oni są, stróże naszej wiary!?

Następna bardzo ważna sprawa:
Czy Pan Jezus uzdrawiał lub wypędzał złe duchy „HURTOWO”!?
- Jeśli tak, to proszę podać chociażby jeden tego przykład z Pisma Świętego.

Kto mi wyjaśni: co oznaczają te flagi, które tak często są używane na tzw.; „spotkaniach charyzmatycznych”, a nawet i w kościołach?...
- Czyżby ten „duch” potrzebował jakiegoś sztucznego „powiewu”?...

Marcin Zieliński mówi tutaj m.in.:
…I później „odnowa charyzmatyczna” wzięła z tego „daru”, które te „wspólnoty charyzmatyczne” zielonoświątkowe otrzymały i w konsekwencji powstała „Odnowa w Duchu Świętym”, więc widzimy pewną wymianę darów, która się wydarzyła na początku XX wieku, gdzie katolicy się modlili, otrzymali protestanci z tego, co otrzymali ewangelicy, tak naprawdę my dzisiaj czerpiemy „błogosławieństwo”, więc myślę, że to jest sedno tego, o co chodzi w „ekumenizmie”, żeby „wymieniać się darami” wewnątrz Ciała Chrystusa”, wewnątrz wierzących w Jezusa Chrystusa wśród braci i sióstr”…

Po pierwsze: oni nie należą do Kościoła Świętego, bo sami się z niego wyłączyli od czasów Lutra.
Po drugie: samo „bycie wierzącym” w Pana Jezusa niczego nie gwarantuje. Szatan również wierzy, a czasem nawet to publicznie wyznaje, czego mamy przykłady w Ewangelii. A tak na marginesie: szatan miał okazję widzieć Pana Boga twarzą w twarz, gdy był w gronie aniołów, zanim się zbuntował przeciwko Panu Bogu. I mimo tego, ze widział Go i wierzy w Niego, jest potępiony na wieki…, więc jakimi „darami” można się wymieniać” z tymi, którzy są poza Kościołem Katolickim?... Jaka z nimi może być „wymiana”!?...

Na stadionach zachodzi realne niebezpieczeństwo hipnotycznych stanów, zainfekowań złym duchem, a także opętań, z których w danym momencie można sobie nawet nie zdawać sprawy. To wychodzi później.
A o takim zjawisku i o takich „charyzmatykach” Pan Jezus w Ewangelii mówi jasno:

„Łudzenie samego siebiebiblia.deon.pl/rozdzial.php
„Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?". Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" – MT 7,21-23
ZIELIŃSKI ZABLOKOWANY, ALE GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE TAM... BABĘ POŚLE...