Clicks1K

III.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11

1. ...Falošný prorok sa potrebuje medializovať, zviditeľňovať, ale môže byť aj tajuplne ukrytý na neznámom mieste: Mt 24,26, Mediálna známosť je veľmi dôležitá, byť pred kamerami, byť v zornom poli s pocitom, že je známy a zachraňuje svet. Hoci vo svete ma málo poslucháčov, prednáša výzvy v domnení, že ho počúvajú: prezidenti, vladári, vojaci, národy a celý svet.
2. Falošní proroci sú proti proroctvám v Písme: 2Kor 4,2-5,Napr. Božie Slovo hovorí „priblížil sa koniec všetkého...“ 1 Pt 4,7, či Mt 24,14, čo už reálne a bytostne zakusujeme, taktiež všetky eschatologické Slová Ježišove Mt 24, Mk 13, Lk 21, a Zjv, ale oni budú verejne hlásať záchranu národov, V-4, 1000 ročné kráľovstvo, a že sa „všetko na dobré obráti“ Jer 14,13-16, a tak sú proti Božiemu Slovu a skutočným - spásonosným a pravdivým Božím proroctvám. Oni Vám nebudú hovoriť, že prichádza koniec tohto viditeľného sveta, že prichádzajú útrapy, súženia, prenasledovania a to všetko pre naše hriechy a tiež hriechy sveta. Vieš prečo? Lebo toto ľudia neradi počúvajú! Reči o záchrane sa počúvajú ľahšie. Ale POZOR, takto zavádzajú duše, šteklia im uši 2 Tim 4,3, aby sa ľudia nepripravili skutočným pokáním na koniec tohto života a na stretnutie s Kristom, ale stále snívali o lepšej budúcnosti, ktorú si „vymodlia“.
Napríklad v tomto čase šírenia cielenej, riadenej a dopredu pripravovanej pandémie, ich falošné vízie o záchrane sveta a národov, padli ako zhnité ovocie, ich falošné proroctvá sa rozplynuli ako para. Ale napriek tomuto už viditeľnému odhaleniu, kedy už Sám Boh sa nemohol dívať na tieto hlúposti a zavádzanie ľudu, falošní proroci pokračujú tvrdošijne vo svojom bludárstve Kol 2,18-19. Pozri 2Kor 2,17 – „Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie slovo (καπηλεύοντες- falšovať, podvádzať. )
Nikto z nás nie je dokonalý, či prorok, či kritik, či kazateľ, či poslucháč, či biskup, kňaz alebo laik. Veď všetci sme zhrešili Rim 3,23. Ale tieto myšlienky píšem preto, lebo s touto problematikou už mám skúsenosti, niečo som už zažil a Milujem Pravdu Evanjelia celú, mám lásku k dušiam, za ktoré Ježiš položil svoj život! Nikdy nechcem ukazovať na seba, ale iba na Ježiša „pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ Hebr. 12,2.
U mňa je Pravda Evanjelia najdôležitejšia v živote. My sa nesmieme nečinne pozerať, ako sa šíria bludy, falošné proroctvá, falošné vízie, zvrátenosti! Sme povinní sa postaviť a hľadať-sledovať Božiu Pravdu Iz 51,1 prijať Pravdu, milovať Pravdu, hlásať Pravdu, a položiť aj život za Pravdu, ktorú nám zanechal Kristus. Veď „Poslušnosťou Pravde ste si očistili duše...“ 1 Pt 1,22 !!!
„Pane Ježišu Kriste, ty si Pravda, posväť nás Pravdou, tvoje Slovo je Pravda. Prosím ťa, ochráň nás pred falošnými prorokmi a bludármi, nedopusť, aby sme padli do ich osídiel! A ak sa možno aj nachádzame v spoločenstve, kde je falošný prorok, či bludár, ktorý pod rúškom falošnej pokory, nie je schopný prijať kritiku, namierenú proti jeho falošným proroctvám a bludom, tak nám daj silu, povedať mu Pravdu, napomenúť ho, podať konštruktívnu kritiku s lásky k nemu a k Tebe, Ježišu. Nedovoľ, aby tento vlk v ovčom rúchu, devastoval spoločenstvo, vyháňal Ducha svätého, aby nás viedol k hriechom voči Duchu svätému, do ktorých sám padol! Chráň nás v týchto posledných časoch od toho, aby sme vôbec patrili do takéhoto spoločenstva, ktoré vedie falošný prorok! A ak doň patríme preto, že nám to doteraz nebolo zjavené, tak nás vysloboď, Ježišu, zachráň, ochráň, spas nás a daruj nám večný život. Aj keď budem patriť do malého stáda Lk 12,32, nebudem sa báť, pretože verím, že si si ponechal na svete aj iných bratov a sestry, ktorí „nesklonili nohy pred Bálom“ 1 Kr 19.“ Amen.
Laco Bajzo
Teraz je otázka ,či Dohnalovci zakážu svojim ovečkám chodiť na gloriu ,alebo len čítať tento článok :)
Ich vycvičené ovečky sa síce aj sami bránia pred pravdou o ich "prorokovi" a samé si zatvárajú oči aj uši ako jehovisti ,ale asi ich budú ich marketingoví sekretári musieť aj varovať :) Lebo toto je veľmi usvedčujúce :)
Laco Bajzo
Bohumila - Po ovocí ich poznáte. Ty si najlepším a desivým dôkazom ich ovocia- posedlá ,bláznivá, hlúpa,vyznávajúca všetky bludy ,všetkých falošných prorokov od Lutera,cez Veitha ,Miháľa až po Dohnala.Takýto diabolský mix nemá obdobu. Ty najlepšie svedčíš o tom,čo dokážu vytvoriť a ideš si s týmto nákladom po odmenu pred večného sudcu.
Pavol IV
Martina Bohumila Luterova
Co ti na tuto sialenu mysiu na Glorii hovoria vladykovia BKP? Ak ti ani na tolkych rekolekciach, ktore si u nich absolvovala, nedokazali pomoct, tak to svedci o tom, ze uz nemaju moc Ducha Sveteho oslobodzovat a uzdravovat.