Lukáš Evanjelista
Lukáš Evanjelista shares from Laco Bajzo
4.1K

Kresťania a diálog s falošnými náboženstvami?

Dnes sa všetci predstavitelia katolíckej cirkvi snažia presvedčiť veriacich ,že po IIVatikánskom koncile sa máme správať inak k ostatným náboženstvám ako to robila cirkev takmer 2000 rokov. Sám …More
Dnes sa všetci predstavitelia katolíckej cirkvi snažia presvedčiť veriacich ,že po IIVatikánskom koncile sa máme správať inak k ostatným náboženstvám ako to robila cirkev takmer 2000 rokov. Sám pápež František vyhlásil ,že „nikoho nemáme obracať na svoju vieru ,ale rešpektovať vieru iných“.
To je opak toho ,čo poslal hlásať svojich učeníkov Ježiš. Dnes už kňazi učia deti na „náboženstve“ ,že máme mať úctu k iným náboženstvám a že máme spoločného Boha s mohamedánmi Alláha. RKC chce s falošnými náboženstvami vytvoriť jedno veľké spoločné náboženstvo New Age. Preto je potrebné porovnať toto ich nové učenie s Božím Slovom ,ktoré hovorí ,že „Boha máme poslúchať viac ako ľudí“. Prvé Božie prikázanie platí aj pre nás:
„Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem Mňa aby si sa im klaňal!“
Kresťania a dialog s falošnými náboženstvami?

Ex. 23.24-25 „Nebudeš sa klaňať ich bohom, ani uctievať ich, ani robiť ich skutky, lež bezohľadne …More
Lukáš Evanjelista shares from Laco Bajzo
3.4K
Odhalenie Trumpa Tak už na to prišli aj niektorí protestanti a "Dohnalovci" ,ktorí všade vyhlasujú ,že sú pravoverní a majú prorocký úrad a proroka stále tých pár svojich veriacich presviedčajú ,…More
Odhalenie Trumpa
Tak už na to prišli aj niektorí protestanti a "Dohnalovci" ,ktorí všade vyhlasujú ,že sú pravoverní a majú prorocký úrad a proroka stále tých pár svojich veriacich presviedčajú ,že Trump je záchranca sveta.
13:34
Lukáš Evanjelista shares from Coburg
2.1K
Je tu zase téma migranti, niečo si zopakujme...
08:22
Lukáš Evanjelista shares from Coburg
1.4K
Nútená "samovražda" európskych národov
19:32

„Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním...“ Lk 19,41

Milý čitateľ, milý kresťan! Teraz spoločne počas veľkého týždňa na chvíľu si dajme pauzu od politiky, biedy, prenasledovania, vojny vo svete a pokúsme sa zamyslieť nad Božím Slovom, ktoré má moc. …More
Milý čitateľ, milý kresťan! Teraz spoločne počas veľkého týždňa na chvíľu si dajme pauzu od politiky, biedy, prenasledovania, vojny vo svete a pokúsme sa zamyslieť nad Božím Slovom, ktoré má moc.
Vyberiem z Lukášovho evanjelia:
„Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril: "Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“
Slovo, ktoré nesmieme prehliadnuť je, že Ježiš PLAKAL. V gréčtine je to ἔκλαυσεν: zaplakal, nariekal, trpel krivdu, dostával ranu.
Najprv si musíme uvedomiť, že Ježiš nezaplakal nad tými múrmi, stavbami a nad prepychovým Božím chrámom v Jeruzaleme že bude zničený, ale nad ľuďmi, ktorí tam žili. Nad tými, ktorí ho za niekoľko dní ukrižujú. Ježiš sa nechal ukrižovať a zomrel potupnou a …More
Deponativ.info
Budto uctivate modly nebo se ohanite tim, ze desatero jedini vy,vy vyvoleni nepotrebujete. Uz jste jako jehovosti!
johanika
Áno, ale keď človek na Kvetnú nedeľu počúval evanjelium - pašie, až bolestne to pripomínalo dnešok. Jeden deň "Hossana", druhý deň "Ukrižuj", lebo …More
Áno, ale keď človek na Kvetnú nedeľu počúval evanjelium - pašie, až bolestne to pripomínalo dnešok. Jeden deň "Hossana", druhý deň "Ukrižuj", lebo verejná mienka je taká. Človek sa bojí povedať svoj názor, ide s davom. Dnes by určite Krista opäť ukrižovali. Za 2000 rokov sme sa nezmenili - bližšie je nám zlo ako dobro.
6 more comments

"Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ Jn 14,6

Milí čitatelia, dovoľte mi zareagovať na rôzne články a diskusie na Glórii, alebo vo všeobecnosti k situácii vo svete, v cirkvi a aký mám názor na dnešných ľudí – hlavne kresťanov katolíkov stále …More
Milí čitatelia, dovoľte mi zareagovať na rôzne články a diskusie na Glórii, alebo vo všeobecnosti k situácii vo svete, v cirkvi a aký mám názor na dnešných ľudí – hlavne kresťanov katolíkov stále verných vatikánskej neviestke antikrista. Nechcem nikoho urážať, na nikoho útočiť, iba sa držať Pravdy, ktorú pokladám za „Pravdu od Ježiša Krista, môjho Pána“.
Všetci mi dáte hádam za „pravdu“, že existuje iba Jedna Pravda a tou je Ježiš Kristus a jeho posolstvo, ktoré máme v Biblii. Existuje na tomto svete iba jedno pravé učenie, a tým je učenie „jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej“ cirkvi. K tomuto katolíckemu učeniu patrí aj „správna úcta k Panne Márii“, ako píšem tu: „Raduj sa Milosti plná - Χαῖρε, κεχαριτωμένη“ Lk 1,28,a k svätým a anjelom. Ja sa tejto správnej úcty, založenej na tradícii držím a mám v úcte Pannu Máriu, som jej zasvätený a modlím sa ruženec.
Každý mi dáte za „pravdu“, že existuje vo svete aj ZLO a tým je padlý Lucifer a jeho poskokovia démoni, a ich ľudskí služobníci …More
Pavol IV
Pri citani vacsiny komentarov na Glorii.sk mi srdce krvaca a zmocni sa ma velka bazen pred Bohom a jeho Slovom. Stale viac a viac si uvedomujem silu a …More
Pri citani vacsiny komentarov na Glorii.sk mi srdce krvaca a zmocni sa ma velka bazen pred Bohom a jeho Slovom. Stale viac a viac si uvedomujem silu a najma pravdivost kazdeho jedneho proroctva a prikazu v nom napisaneho !!
Stale dookola si davam otazku : Je to vobec mozne, aby tolko ludi bolo hluchych a slepych ? A mali az tak velmi zatvrdnute srdcia, aby odmietali a nechapali tak zrejmej, do ocu bijucej Pravde Bozieho Slova a naopak, verili viac ludom ich usi stekliacim bajkam ?
Odpoved nachadzam stale iba vo Svatom Pisme : Neh 9,29
Napomínal si ich, aby sa vrátili k tvojmu zákonu, ale oni spyšneli, neposlúchali tvoje prikázania a hrešili proti tvojim právnym predpisom, ktorých dodržiavaním človek žije. No oni vzdorovito mykli plecami, zatvrdili sa a neposlúchali.
Iz 6,10
Urob bezcitným srdce tohto ľudu, zapchaj mu uši a zastri oči, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, neobrátil sa a nevyzdravel.“
2.Tes.2.10-12.
10 a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo …More
Marek Padala
To je všetko pekne čo píšeš aj ja nie som so všetkým stotožnený čo sa deje v cirkvi.Napriklad s tým očkovaním čo sa dialo plus zatváranie kostolov.Ale …More
To je všetko pekne čo píšeš aj ja nie som so všetkým stotožnený čo sa deje v cirkvi.Napriklad s tým očkovaním čo sa dialo plus zatváranie kostolov.Ale sú to tiež len ľudia čo majú tiež hriechy.A poznám aj kňazov čo sú oddaný celým srdcom Ježišovi a bojovali proti týmto nezmyslov.Nemozes všetkých hádzať do jedného vreca .A keď navrhuješ vystúpiť z cirkvi kde budeš prijímať telo Kristovo? kde pôjdeš na sviatosť zmierenia?čo sú veci nevyhnutné pre našu spásu to už si tu zabudol spomenúť.Ja myslím že každý kňaz bude súdený prísnejšie ako normálny človek lebo má viesť veriacich podľa učenia Ježiša Krista.A aj keby bol nie dobrý kňaz aj tak verím že nám Ježiš odpustí skrz neho hriechy pri sviatosti zmierenia.
7 more comments

„Vstanem, pôjdem k svojmu Otcovi...“ Lk 15,18

Čo potrebuješ robiť ty aj ja, aby sme boli spasení? Teraz ťa možno napadnú rôzne Biblické a katechizmové poučky, ktoré budú správne. Ale to, čo je najdôležitejšie z nich je - VSTAŤ. Spraviť skutočnú …More
Čo potrebuješ robiť ty aj ja, aby sme boli spasení?
Teraz ťa možno napadnú rôzne Biblické a katechizmové poučky, ktoré budú správne. Ale to, čo je najdôležitejšie z nich je - VSTAŤ. Spraviť skutočnú zmenu, urobiť metanoiu – zmeniť zmýšľanie a zároveň zmeniť aj svoj život. Neexistuje spása bez skutočného skutkového pokánia. Ovocím lásky a viery sú skutky, ktoré konáme z lásky k Bohu, skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom. „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ Ef 2,10.
Čiže ešte presnejšie, skutky, ktoré koná Ježiš, ktoré pripraví Ježiš a my sa s nimi stotožníme a zoberieme si ich ako program do života. Tie najkrajšie sú tie skutky, ktoré pripravil sám Boh. Veď sme spasení „milosťou skrze vieru (v Ježiša)...“ Ef 2,8, čiže nie pre naše skutky, ale skutky sú ovocím našej viery, ovocím znovuzrodenia, ovocím lásky k Ježišovi. Preto ich robíme bez nároku na odmenu a povieme si „urobili sme, čo sme boli povinní urobiť, sme …More
apredsasatoci
Metanoia boli!

„Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu!“ Dt 30, 19

SLOBODNÁ VÔĽA = máš možnosť výberu medzi... Milý čitateľ. Už dlhšie uvažujem o tejto téme, pretože by som každému z vás, ktorý to budete čítať, chcel ukázal, aký veľký dar od Boha sme dostali. Ale …More
SLOBODNÁ VÔĽA = máš možnosť výberu medzi...
Milý čitateľ. Už dlhšie uvažujem o tejto téme, pretože by som každému z vás, ktorý to budete čítať, chcel ukázal, aký veľký dar od Boha sme dostali. Ale zároveň je tu s tým spojená obrovská zodpovednosť. Ak zle použijeme slobodnú vôľu, tak to môže mať až fatálne následky.
Mojim cieľom je, v každom z nás, teda aj vo mne samom, vzbudiť skoro až STRACH z toho, aby sme nezneužili našu slobodnú vôľu a nešli do pekla. Strach nie je Biblický, pretože „V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 1 Jn 4,18. Radšej to chcem nazvať BÁZŇOU voči Bohu „ Celá zem nech má bázeň pred Pánom, pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.“ Ž 33,8. Či som túto vážnu tému napísal na úžitok mne samému, ale aj tebe, ukáže čas a na Súde Božom sa to možno dozvieme.
V prvom rade, bez pravdivého rozumového poznania, nie je možné správne rozhodovanie. Človek, ktorý nemá správne …More

„Veď poslušnosť je lepšia než obeta...“ 1Sam 15,22

Milý čitateľ. Táto téma bola, je a ešte aj bude dnes veľmi aktuálna, pretože ovplyvňuje doslova osudy ľudí ale najviac kresťanov. Práve toto miesto v Božom Slove sa zle vykladá, vytrháva z kontextu …More
Milý čitateľ. Táto téma bola, je a ešte aj bude dnes veľmi aktuálna, pretože ovplyvňuje doslova osudy ľudí ale najviac kresťanov. Práve toto miesto v Božom Slove sa zle vykladá, vytrháva z kontextu a následne zneužíva.
Hlavne ide o rímskokatolícku Cirkev, či iné cirkví, prípadne tie spoločenstvá, ktoré sa nazývajú kresťanské, alebo chcú vyzerať kresťansky. Ten kazateľ, kto toto Slovo zle vykladá a vytrháva z kontextu, má jediný cieľ - ovládať svojich poslucháčov, chce ich manipulovať a robí to zámerne.
Je vari poslušnosť zlá? Vonkoncom nie! Veď sám Kristus bol poslušný Slovu, chcel aby sa vyplnili na ňom proroctvá starého Zákona a tak bol v skutočnosti poslušný svojmu Otcovi až na smrť, až na smrť na kríži!!! Flp 2,8.
Dôležité ale je, komu mám byť poslušný, koho mám počúvať a následne podľa jeho rád a nariadení, konať vo svojom živote.
Pokúsim sa túto tému rozobrať vo svetle Slova Božieho. Nebudem tu citovať všetky miesta Biblie, ktoré sú nasmerované na poslušnosť. Opatrnosť, čo sa týka …More

„Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena“ Ž 29, 1-2

„Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc, Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, V posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. Ž 29, 1-2." A to meno, ktorému máme vzdávať úctu, …More
„Vzdávajte Pánovi, synovia Boží,
vzdávajte Pánovi slávu a moc,
Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena,
V posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. Ž 29, 1-2."
A to meno, ktorému máme vzdávať úctu, slávu a moc, je Ježiš. Jeho meno je Ježiš. To slávne meno, je Ježiš. Nijaké iné meno nenesie túto hodnosť na nebi i na zemi.
Ježišovi patrí všetka sláva (Zjv 4,12)
Ježišovi patrí všetka poklona (Mt 28,9)
Ježišovi patrí všetka moc (Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Mt 28, 18) Ježišovi patrí všetko zvelebovanie, uctievanie, oslava, pozornosť a sústredenosť v modlitbe. A meno Pánovo pre nás kresťanov je Ježiš, Ježiš, Ježiš, Alleluja! Žalm nás všetkých kresťanov, teba i mňa, vyzýva: Vzdávaj Pánovi – Ježišovi Kristovi, slávu hodnu jeho mena! A to sväté meno je Jehošua - יהושע . – Ježiš. Toto uctievanie, túto slávu, majú vzdávať synovia Boží! Pohanský svet mu nebude vzdávať slávu. Ten ho bude hanobiť. Ale ten, kto je adoptovaným synom Božím (Rim 8,15) (a dcérou Božou), je vyzývaný ku poklone, ku …More

„...povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť.... „ Sk 20, 30

Milý čitateľ, milí Slováci! Vôbec som nebol pripravený, že budem písať na aktuálnu udalosť „príchodu kvázi-pápeža, pána Frantu Bergoghlia“ na Slovensko, ale okolnosti a dianie okolo jeho návštevy …More
Milý čitateľ, milí Slováci!
Vôbec som nebol pripravený, že budem písať na aktuálnu udalosť „príchodu kvázi-pápeža, pána Frantu Bergoghlia“ na Slovensko, ale okolnosti a dianie okolo jeho návštevy, ma donútili k tomu, aby som sa k jeho návšteve, vyjadril.
Ver, že to nebude žiadne šteklenie uší 2Tim 4,3.
Táto udalosť bude potvrdením toho, čo povedal aj sv. apoštol Pavol biskupom a veriacim kresťanom v Miléte, keď sa s nimi lúčil:
28v „Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou“
Počuješ, čo hovorí Pavol? Tí, ktorí sa nazývajú biskupmi by mali byť v podstate strážcovia pravého učenia, preto si musia dávať POZOR, aj na seba, aj na stádo. A čo robí Franta? Dáva pozor na to, čo chcú mocní tohto sveta, čo chce farmalobby, čo chcú vladári, prezidenti a odpadnutí hierarchovia.
29v „Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo“
Vži sa do toho, čo sv. apoštol …More
Metod
Marana tha, ozaj žijeme v biblických časoch, napĺňa sa tretie tajomstvo Fatimskej Pani, preblahoslavenej Panne Márie, ktoré zamlčiavali niektorí …More
Marana tha, ozaj žijeme v biblických časoch, napĺňa sa tretie tajomstvo Fatimskej Pani, preblahoslavenej Panne Márie, ktoré zamlčiavali niektorí kňazi ba aj pápeži! Ostať treba verný ale Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému počatiu P.Márii,

...mňa opustili, prameň živých vôd... Jer 2,13

Milí priatelia, veriaci v Krista Ježiša, bojovníci za slobodu a demokraciu a všetci, ktorí počúvate hlas Boží skrze Bibliu. Pri sledovaní diania vo svete, ktoré sa viditeľne podobá časom antikristovým …More
Milí priatelia, veriaci v Krista Ježiša, bojovníci za slobodu a demokraciu a všetci, ktorí počúvate hlas Boží skrze Bibliu.
Pri sledovaní diania vo svete, ktoré sa viditeľne podobá časom antikristovým, musím zareagovať na jednotlivé aktivity a snahy odvážnych ľudí, ktorí bojujú proti tejto tyranii a zlobe valiacej sa od globalistických elít. Či je to Covid tyrania, alebo vládna, či policajná tyrania, vojnová, či hrozba zo strany migrantov, ktorí si podmaňujú krajiny Európy. Dnes už je veľký problém u lekára liečiť čokoľvek iné, lebo ostala iba jedna diagnóza - šialený Covid. Ľudia zomierajú na iné choroby, pretože sa im neposkytne adekvátna starostlivosť, lebo Covid je ten „najdôležitejší“. Je, ale iba pre elity tohto sveta, ktoré si týmto spôsobom úspešne zotročujú národy. A prečo? Lebo sa muselo splniť Písmo o odpade, preto, lebo sa musí naplniť proroctvo v Písme o posledných časoch!
„...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21
Som na strane aktivistov a bojovníkov …More
warez
hľadám to video s Dr. Zelenkom pred rabínskou radou
One more comment

„...že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí“. Sk 10,43

A toto meno je Ježiš, Ježiš, jedine Ježiš! Alleluja! Pre toto nádherné a sväté meno Ježiš, dosiahne odpustenie hriechov KAŽDÝ. Skutočné každý? Aby to muselo platiť, aby toto Slovo bolo pravdivé, …More
A toto meno je Ježiš, Ježiš, jedine Ježiš! Alleluja!
Pre toto nádherné a sväté meno Ježiš, dosiahne odpustenie hriechov KAŽDÝ.
Skutočné každý? Aby to muselo platiť, aby toto Slovo bolo pravdivé, musíš VERIŤ! Veriť v Ježiša, veriť Ježišovi, veriť Jemu vo všetkom, čo povedal, čo nám zanechal, čiže celému Zjaveniu a všetkej Pravde.
K tomuto Slovu je ešte kľúčové miesto na lepšie pochopenie aj Ef 4,5 „Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst“.
Tá viera musí byť tou, ktorú zanechal Ježiš a apoštoli na tejto zemi. Nie iná!!! Nemôže to byť viera sektárska, bludárska, viera zriedená, viera v bludy či polopravdy, viera, ktorá pripúšťa aj Ježiša a katolícku náuku, ale pripúšťa aj bludy, herézy, synkretizmus s pohanstvom synkretizmus s inými náboženstvami. Táto čudná, páchnuca a zriedená „kvázi – viera“ nemôže byť tou, skrze ktorú dosiahneš odpustenie hriechov, lebo už neveríš celej Pravde Evanjelia a jedinej pravdivej katolíckej náuke, trvajúcej až do II. Vatikánskeho koncilu.
A nakoľko Boh dnes …More

„Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať...“ Zjv 11,3

Priatelia. Na toto miesto Písma sa trochu aj zabúda. Božie slovo hovorí, že sám Boh v posledných časoch tohto viditeľného sveta, pošle dvoch προφητεύσουσιν - prorokov, μάρτυσίν – mučeníkov …More
Priatelia. Na toto miesto Písma sa trochu aj zabúda. Božie slovo hovorí, že sám Boh v posledných časoch tohto viditeľného sveta, pošle dvoch προφητεύσουσιν - prorokov, μάρτυσίν – mučeníkov, svedkov. Niektorí hovoria, že to budú Henoch (Gn 5,24) a Eliáš (1Kr 2,11) , pretože oni nezomreli, ale boli unesení do neba. Ja to nechám na Ježiša, a skôr sa nechám prekvapiť, kto to bude. Ale chcem sa spolu s tebou zamyslieť nad týmto miestom Písma a rozobrať ho. Napíšem to, pre ľahšie zorientovanie, v bodoch:
1.ich misia bude trvať 1260 dní, skoro 3,5 roka. (tak isto bude trvať pôsobenie antikrista v Dan 7,24-25, 2Sol 2,8-12)
2.taký istý čas budú šliapať pohania po svätom mieste – 42 mesiacov (kde je to sväté miesto, nechám na zváženie)
3.budú to skutoční proroci, poslaní od Boha, nie falošní – samozvaní proroci. Čiže sa bude dať na nich spoľahnúť, že nebudú hlásať seba a hlúposti, ale Boha.
4.sú to dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme – (žeby nebo?)
5.nebude možné ich zabiť počas …More
Unam Sanctam SK
Ja rozmýšľam, že o dvoch svedkoch raz napíšem článok, lebo som pevne presvedčený, že viem, kto sú... a ako spĺňajú prakticky všetky tie proroctvá, …More
Ja rozmýšľam, že o dvoch svedkoch raz napíšem článok, lebo som pevne presvedčený, že viem, kto sú... a ako spĺňajú prakticky všetky tie proroctvá, ktoré sú o nich napísané... nielen v Biblii.
apredsasatoci
2. Prenasledovanie kresťanov. 7. Cirkev pribita na kríž. Tak ako bol JK pribity na kríž. Po 3,5 dňa Cirkev vstane z mŕtvych - 2. príchod JK.More
2. Prenasledovanie kresťanov.
7. Cirkev pribita na kríž. Tak ako bol JK pribity na kríž. Po 3,5 dňa Cirkev vstane z mŕtvych - 2. príchod JK.
11 more comments

„...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21

Milý čitateľ. V posledných rokoch často uvažujem nad jednou dôležitou témou a to je, či budú ľudia schopní v týchto časoch robiť pokánie. Aby sme si ujasnili, čo znamená „robiť pokánie“ tak mi dovoľ …More
Milý čitateľ. V posledných rokoch často uvažujem nad jednou dôležitou témou a to je, či budú ľudia schopní v týchto časoch robiť pokánie.
Aby sme si ujasnili, čo znamená „robiť pokánie“ tak mi dovoľ krátko to zhrnúť: najprv je dôležité úprimne ľutovať svoje hriechy, ktorými sme, ty aj ja, zarmútili Ducha svätého, Ježiša, Otca Nebeského, následne zanechať hriech (hlavne tie ťažké), radikálne zmeniť svoj život, začať skutkami (nie citmi) milovať Boha a blížneho (aj svojich nepriateľov), ísť za Ježišom, veriť Jeho Slovu a žiť z neho, hľadať Jeho vôľu a kráčať cestou spásy, ktorou je sám Ježiš Kristus, umožniť Duchu Svätému, aby nás viedol. Pokánie nie je jednorazová záležitosť, ale je to aktívny proces pre celý náš život.
V Markovom Evanjeliu 1,15 je napísané: „Kajajte sa a verte Evanjeliu“ V gréckej Biblii je: μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, čo je voľne preložené: „Zmeňte zmýšľanie a Verte Radostnej zvesti“. Dva dôležité úkony, ktoré musia nastať v našich životoch: ZMENA myslenia a …More
štefan161
Čo konkrétne si predstavuješ pod tým klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, bronzu, kameňa a dreva, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani …More
Čo konkrétne si predstavuješ pod tým klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, bronzu, kameňa a dreva, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť?
Mohol by si identifikovať ľudí ktorí to robia?

„Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...“ 2Tim 4,3

A ten čas je tu. Tie časy, o ktorých hovorí Slovo Božie, už prišli, žijeme v nich. V dejinách sveta boli stále udalosti, keď sa našli buriči, bludári, fanatici, sektári, odporcovia Boží a oni …More
A ten čas je tu. Tie časy, o ktorých hovorí Slovo Božie, už prišli, žijeme v nich. V dejinách sveta boli stále udalosti, keď sa našli buriči, bludári, fanatici, sektári, odporcovia Boží a oni podnecovali spory a nezniesli zdravé učenie.
Milý čitateľ, milý veriaci v Krista. Drahí Kristom vykúpení kresťania! Čo je to vlastne, to zdravé učenie?
Aké učenie má na mysli sv. apoštol Pavol? O učení Ježiša Krista na prvom mieste, ktoré máme v Písme. Lenže na svete je mnoho spoločenstiev, mnoho protichodných učení, mnoho odlišných výkladov Písma. Tak ako je to možné, keď máme iba jednu Bibliu, máme iba jedného Pána Ježiša Krista, jeden Krst, jednu vieru a toľko protichodných výkladov?
Zdravé učenie je dnes tak chýbajúce vo svete, ako chýba voda na púšti. Zdravé učenie je tou cestou, po ktorej ak budeš kráčať, tak kráčaš po ceste, ktorou je sám Ježiš Kristus – tvoj Spasiteľ.
A nakoľko je vo svete mnoho výkladov, nemusíš súhlasiť so mnou. Lenže ja som presvedčený, že tým zdravým učením je: 1.všetko …More
Lenka Morana Moranova
Je mi líto, budou má slova tvrdá, ale nesouhlasím. Odpadnutí nastalo již po smrti apostolů. 28Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si …More
Je mi líto, budou má slova tvrdá, ale nesouhlasím. Odpadnutí nastalo již po smrti apostolů.
28Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
29Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.
30I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.
Rozcházíme se tedy v tom, kdy nastalo odpadnutí. A také v tom, jestli je tradice nad Písmo. Pokud je v rozporu, zůstávám u Božího slova.
One more comment

Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Mk 16,6

Alleluja, Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych, Ježiš žije, Ježiš zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť Evanjeliom (2Tim 1,10) Alleluja. Ak sa chceš stretnúť s …More
Alleluja, Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych, Ježiš žije, Ježiš zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť Evanjeliom (2Tim 1,10) Alleluja.
Ak sa chceš stretnúť s Ježišom vzkrieseným, musíš ho hľadať! Hľadať v modlitbe, hľadať v Slove.
Aj keď Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych pred približne 2018 rokmi, aj tak stále prežívame my kresťania radosť z toho, že máme živého Pána v nebi, ktorý zničil smrť (tú večnú – peklo pre tých, ktorí v Neho uveria).
Ježiša nenájdeš v hrobe, aj keby si žil v dobe Ježišovej a ani teraz! Po niekoľko tisíc rokoch sa našli kosti, či pozostatky zabalzamovaných kráľov a panovníkov, ale Ježišove kosti nik doteraz nenašiel a ani nemohol nájsť! Prečo? Lebo Ježiš vstal z mŕtvych! Muselo sa splniť Slovo „...a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie“ Ž 16,10.
Raz Ježiš povedal „Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať“ Jn 10,18. Ježiš dal svoje telo na obetu za teba a zobral si ho späť. Teraz je veľká príležitosť prežívať radosť zo …More

„Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu“ Mt 27, 50

V tejto chvíli každý, kto miluje Ježiša Krista, musí ostať v tajuplnom Božskom tichu, súcitne pozerať na milovaného Spasiteľa, tak strýzneného pre naše hriechy , pretože „pre hriech svojho ľudu dostal …More
V tejto chvíli každý, kto miluje Ježiša Krista, musí ostať v tajuplnom Božskom tichu, súcitne pozerať na milovaného Spasiteľa, tak strýzneného pre naše hriechy , pretože „pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný“ Iz 53, 8b. Nemyslím si, že tvoje či moje slzy sú slabosťou, ale možno aspoň malým vonkajším prejavom ľútosti nad svojimi hriechmi, pretože „On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov“ Iz 53, 12.
Na krížovej ceste, pri ôsmom zastavení je v piesni : „Ježiš zasa sily zbiera-vstáva s krížom a pozerá-ta, na ženy plačúce; - Nad mojimi bolesťami – neplačte, lež nad svojimi – synmi slzte kajúcne“.
Ježiš rázne hovorí tebe aj mne a tiež každému: „Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou, a nad svojimi deťmi“ Lk 23, 28. Ak chceme úprimne ísť za Ježišom a nechceme robiť divadlo z nášho pokánia, tak musíme plakať hlavne a najviac nad sebou, nad zle vychovanými deťmi, nad tým akú spúšť sme nechali na tejto zemi. Musíme plakať nad pohoršeniami, nad tým, že sme sa ako kresťania …More

„A Ježiš sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi“ Lk 22, 43-44

Ježiš ťa volá v túto temnú noc, aby si bol-a s Ním. Ježiš prežíva smútok a úzkosť, potrebuje ťa, aby si bol -a s ním v tom utrpení, ktoré podstupuje z lásky k tebe. Povedz Ježišovi dnes večer, …More
Ježiš ťa volá v túto temnú noc, aby si bol-a s Ním. Ježiš prežíva smútok a úzkosť, potrebuje ťa, aby si bol -a s ním v tom utrpení, ktoré podstupuje z lásky k tebe. Povedz Ježišovi dnes večer, zajtra, pozajtra... a takto mu hovor stále: „Ježišu, neopustím ťa, zostanem s tebou! Chcem s tebou bdieť aspoň hodinu. Možno aj viac, ale nechcem počuť od teba v tejto duchovne chladnej noci, keď si sám, výčitku ;nemohol si so mnou bdieť aspoň hodinu?;“
„Ježišu, čo si musel vytrpieť v túto noc, keď si prežíval až smrteľnú úzkosť? Aké to museli byť duchovné a duševné muky, keď tá úzkosť spôsobovala až potenie krvou? Ty ako Boh si videl všetky hriechy tohto sveta, všetky hriechy ľudí od začiatku a až do skončenia sveta, všetky moje hriechy. Ježišu, ty si vlastne trpel dva krát. Najprv psychicky - duchovne a potom reálne fyzicky! Ty Ježišu vidíš aj ten môj každý hriech. Ty vidíš mňa teraz v tento večer, v tento čas, a vidíš mi do duše. Poznáš aj moje myšlienky, ty vieš o mne všetko. Nič nie je skryté …More
dalila
🌹

„Nik nemôže kupovať alebo predávať...“ Zjv 13,17

Začal som Slovom Božím a budem ním pokračovať: „Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám“ Zjv 2,7.11.17. Čo hovorí Duch, to sa dozvieš v Božom Slove, ak ho čítaš tak, ako bolo napísané. …More
Začal som Slovom Božím a budem ním pokračovať: „Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám“ Zjv 2,7.11.17. Čo hovorí Duch, to sa dozvieš v Božom Slove, ak ho čítaš tak, ako bolo napísané. Lebo ONO nie je slovo ľudské, ale -aké naozaj je – Slovo Božie“, a ONO má pôsobiť v nás veriacich. 1 Sol 2,13.
Lenže dnes je obrovský problém v správnom počúvaní a správnom pochopení Slova „Kto to môže pochopiť, nech pochopí“ Mt 19,12. Sv. apoštol Pavol hovorí „ Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha, sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať“ 1 Kor 2,14.
Čo sa stalo s ľudstvom? Čo sa stalo so Slovákmi? Aké časy teraz prežívame na Slovensku a aj na celom svete?
Nie náhodne som začal so Zjavením apoštola Jána, že „nik nemôže kupovať, alebo predávať...“
Či to nevidíš, milý čitateľ, že sa už čiastočne napĺňajú proroctvá Písma? Či to dennodenne nezakusuješ, že ťa už ako neslobodného, bez rúška, testu, neskôr očkovania, pomaly nevpustia ani do obchodu, potravín …More
apredsasatoci
A vychladla v ľuďoch láska!