Lukáš Evanjelista

Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde …

Alleluja, Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych, Ježiš žije, Ježiš zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť Evanjeliom (2Tim 1,10) Alleluja. Ak sa chceš stretnúť s …

„Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu“ Mt 27, 50

V tejto chvíli každý, kto miluje Ježiša Krista, musí ostať v tajuplnom Božskom tichu, súcitne pozerať na milovaného Spasiteľa, tak strýzneného pre naše hriechy , pretože „pre hriech svojho ľudu …

„A Ježiš sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky …

Ježiš ťa volá v túto temnú noc, aby si bol-a s Ním. Ježiš prežíva smútok a úzkosť, potrebuje ťa, aby si bol -a s ním v tom utrpení, ktoré podstupuje z lásky k tebe. Povedz Ježišovi dnes večer, …
dalila
🌹

„Nik nemôže kupovať alebo predávať...“ Zjv 13,17

Začal som Slovom Božím a budem ním pokračovať: „Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám“ Zjv 2,7.11.17. Čo hovorí Duch, to sa dozvieš v Božom Slove, ak ho čítaš tak, ako bolo napísané. Lebo …
apredsasatoci
A vychladla v ľuďoch láska!
Anton Čulen

„Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom“ …

Táto vážna téma je o hriechoch proti Duchu Svätému. Téma, ktorá sa často nespomína a trochu aj obchádza. Téma nepoznaná, či náročná na správne pochopenie. V Matúšovom Evanjeliu Ježiš povedal: „Preto …
apredsasatoci shares this
🤔
apredsasatoci
Viď. film Ticho.

„Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: Vráťte sa synovia človeka!“ Ž 90

Koniec nášho pozemského života je smrť. Smrť nášho tela. Ale je aj smrť ducha, čo spôsobuje hriech a po neoľutovanom hriechu a bez pokánia nasleduje večné zatratenie v pekle. Svätý Pavol píše v Rim …

„Pán je môj pastier, nič mi nechýba...“ Ž 23

Pán Ježiš je tvoj pastier... lebo ťa On vedie do večného života. Pastieri vo svete zradili Krista a Cirkev, preto maj za Pastiera už len toho najlepšieho, najpoctivejšieho, najobetavejšieho, …

Dvíhanie hôr démonov v ovzduší – bludná modlitba odporujúca Božiemu Slovu!

Milý čitateľ, milý priateľ, milý veriaci v Krista a milý milovník Božieho Slova – Písma svätého. Z lásky k Pravde, ktorá je všetkým zjavená a nám daná k vereniu a spáse, som sa rozhodol napísať …
Laco Bajzo
Otázka je ,aký dôvod má patriarcha BKP produkovať takéto nezmyselné modlitby? No predsa aby pripravili svet na tú obnovu a nebývalý rozkvet cirkvi a …More
Otázka je ,aký dôvod má patriarcha BKP produkovať takéto nezmyselné modlitby?
No predsa aby pripravili svet na tú obnovu a nebývalý rozkvet cirkvi a na to patriarchom vymyslené tisícročné kráľovstvo Božie na zemi ,po porazení antikrista:
Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan
Preto všetky patriarchom vymyslené modlitby nazývajú "prorockými" a patriarcha BKP Eliáš im tvrdí,že mu ich zjavuje sám Boh ,ale len pre ich spoločenstvo.
Vladykovia BKP a niektorí z ich veriacich naozaj veria ,že Boh dal až teraz ,cez ich patriarchu takúto možnosť a človeku takúto moc zodvihnúť celu horu démonov tisícky kilometrov nad atmosféru a hodiť ich do ohnivého jazera.
Keby to bola pravda ,urobil by to aj Pán Ježiš ,robili by to apoštoli a svätí celých 2000 rokov a dnes by sme už v ovzduší nemali žiadnych démonov ,lebo by už všetci boli popredu v ohnivom jazere. :)
Satan by bol na konci vypustený z pekla ,ako predpovedá Písmo ,ale bol by chudáčisko sám ,lebo jeho armáda by už bola …More
apredsasatoci
Pekný rozbor! Ďakujem! Vždy som premýšľala, aký zmysel malo hodiť svine do jazera. Svine sa utopili, ale démon je predsa nesmrteľná bytosť. A práve …More
Pekný rozbor! Ďakujem!
Vždy som premýšľala, aký zmysel malo hodiť svine do jazera. Svine sa utopili, ale démon je predsa nesmrteľná bytosť.
A práve odpoveď na túto otázku je v tomto článku.
A tiež samozrejme platí, ze aj sám diabol musí poslúchať Boha. Čo pre mňa, ako človeka z toho vyplýva? Iba jedno. Za každú cenu získať Ducha Svätého! 🤔

„Kto vyzná – Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu“ 1 Jn 4,15

„Alleluja tebe Ježišu Kriste, alleluja tvojmu menu svätému, alleluja Ježišu, za tie dary a milosti, ktoré plynú zo vzývania Tvojho nádherného svätého MENA! Tebe Ježišu patrí najvyššia úcta, tebe …
Pavol IV
Co sa da k tomu napisat ??? Iba A M E N !

Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!

Kto je skutočne zodpovedný za túto vážnu a zlú situáciu vo svete, v cirkvi, v kresťanstve a u ľudí? Veľmi vážna téma a mne ako kresťanovi katolíkovi sa píše o tejto téme ťažko, a s bolesťou v srdci. …
Hiwea
Smrteľná nevedomosť katolíkov v otázkach viery. Neznalosť, ktorá umožňovala modernistom vládnuť bez alebo len s veľmi malým rozporom.
Unam Sanctam SK
Napísali ste aj mnoho pravdivých vecí, ALE!!! Nevesta Kristova je Katolícka Cirkev. Zamieňate druhovatikánsku sektu s KC. KC nie je definovaná …More
Napísali ste aj mnoho pravdivých vecí, ALE!!! Nevesta Kristova je Katolícka Cirkev. Zamieňate druhovatikánsku sektu s KC. KC nie je definovaná budovami. Tí, ktorí tvrdošijne odmietajú jej učenie, sú exkomunikovaní z Cirkvi. Ak niekto poprie dogmu KC, je prekliaty, je vyhostený z Cirkvi, mystického tela Kristovho, a nemá v nej žiadnu autoritu. Toto je dogma.
Títovi 3:10-11 - 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11 Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.
Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 23), 29. jún 1943: „Lebo nie každý priestupok, hoci by mohol byť ťažkým zlom, je taký, že zo svojej vlastnej podstaty samotnej [suapte natura] oddeľuje človeka od Tela Cirkvi [ab Ecclesiae Corpore], ako to robí schizma alebo heréza alebo odpadnutie od viery.“
Katolícka Cirkev sa nemôže stať neviestkou, ak niekto popiera jej učenie, ako antipápeži II. vatikánskeho koncilu (2VK), už nie je členom Cirkvi. Môže byť členom sekty.
vatikankatolicky.com/……More
View 18 more comments

„Raduj sa Milosti plná - Χαῖρε, κεχαριτωμένη“ Lk 1,28

Pravá mariánska úcta, alebo správna úcta k Panne Márii – Ježišovej matke. Mariánskou úctou by kresťan nemal pohŕdať, pretože keď si sám Boh vyvolil túto Ženu ako Pannu ako čistú nádobu na to, aby sa …
Roberto 55
Paci sa mi to a velmi aj tie kvazi nekonciace posolstva o nicom....
Agent0
Panna Maria, ochraňuj nás prosím od vsetkeho ZLA svojim ochranným plastom.

„...v tichosti a dôvere je vaša sila“ Iz 30,15

Priatelia a tí, ktorí máte radi modlitbu a chcete mať spoločenstvo s Ježišom Kristom, naším Pánom! K tejto téme snáď nepoviem nič nové, pretože kto pozná Písmo a má vzťah k Bohu, ako poslušný syn a …
Blahovec01
Veľmi pekne napísané. Súhlasím a pridávam sa aj ja. Pán je môj pastier, nič mi nechýba..."More
Veľmi pekne napísané. Súhlasím a pridávam sa aj ja.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba..."

„Ježiš povedal: ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije“ Jn 7,37

Aleluja Ježišovi! Nádherné pozvanie, nádherná výzva, nádherné obdarovanie! Komu je adresované? Smädnému! Nie takému, čo si myslí, že nie je smädný, a nepotrebuje vodu, ale smädnému. Si smädný po …
apredsasatoci shares this
🤔

IV. „Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11

Milý čitateľ, priatelia a všetci, ktorí sa s touto témou stotožňujete, alebo nie. Na rovinu sa Vám priznám, že som nečakal, žeby táto téma bola tak rozsiahla. Nakoľko žijeme posledné časy, tak vidím,…
Laco Bajzo
Tu je ten mason,ktorého patriarch a vladykovia svojim "prorockým zrakom " videli a národu pred voľbami prezentovali ako jedinú záchranu pred plánmi …More
Tu je ten mason,ktorého patriarch a vladykovia svojim "prorockým zrakom " videli a národu pred voľbami prezentovali ako jedinú záchranu pred plánmi globalistov: hlavnespravy.sk/…anie-su-lahko-dementni/2453304 Samozrejme oni sa mýliť nemohli nemohli,lebo im zjevuje všechno přímo Búh,takže vinu bude mať samozrejme Zeman ,že nenaplnil to poslanie. Tým pádom ani pokánie z falošných nádejí ,ktorými zvádzali národy "prorockí synovia" robiť nemusia.
Laco Bajzo
"Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet." Jan 7:18 Tak aj …More
"Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet." Jan 7:18
Tak aj falošní proroci hľadajú svoju slávu za svoju misiu -záchranu ľudí ( napr. Korešovi Davidiáni),alebo sveta pred Apokalypsou- dohnalovci a zháňajú si svojich uctievačov.

III.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11

1. ...Falošný prorok sa potrebuje medializovať, zviditeľňovať, ale môže byť aj tajuplne ukrytý na neznámom mieste: Mt 24,26, Mediálna známosť je veľmi dôležitá, byť pred kamerami, byť v zornom poli …
Laco Bajzo
Teraz je otázka ,či Dohnalovci zakážu svojim ovečkám chodiť na gloriu ,alebo len čítať tento článok :) Ich vycvičené ovečky sa síce aj sami bránia …More
Teraz je otázka ,či Dohnalovci zakážu svojim ovečkám chodiť na gloriu ,alebo len čítať tento článok :)
Ich vycvičené ovečky sa síce aj sami bránia pred pravdou o ich "prorokovi" a samé si zatvárajú oči aj uši ako jehovisti ,ale asi ich budú ich marketingoví sekretári musieť aj varovať :) Lebo toto je veľmi usvedčujúce :)
View 2 more comments

II.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11

3...ak urobí z toho pokánie. Zbožný „prorok“, ktorý je aj duchovný, predsa nebude kritizovaný pre svoj dobrý život ale preto, čo hovorí a aké to ma následky pre spoločenstvo a ak je aj pokorný, tak …
Laco Bajzo
Lukáš píše:"... na druhej strane budú hlásať bludy a naďalej burcovať ľudí víziami a výzvami, ktoré sú proti Božiemu slovu. Ale nikdy si nepriznajú …More
Lukáš píše:"... na druhej strane budú hlásať bludy a naďalej burcovať ľudí víziami a výzvami, ktoré sú proti Božiemu slovu. Ale nikdy si nepriznajú chybu. To by ich kariéra „dokonalého svätca“ skončila."
To je jeden zo znakov falošných prorokov.Nemajú problém začať hovoriť inak ,ak sa stane opak toho čo sľubovali,ale nikdy nebudú zo svojich falošných proroctiev robiť pokánie. Ich dôverčivým veriacim to zalepí oči a budú vám hovoriť "ale veď naši vladykovia už hovoria ,že sme v posledných časoch". A pokánie z toho ,že celé roky tvrdili opak a robili bláznov z tých ,ktorí na to upozorňovali je kde?!
Napríklad Dohnalovci ,ktorí doteraz držali svoje oklamané ovečky v nádejach ,že ešte nie sme vo finále,že ľudia budú vďaka ich "prorockej" misii a modlitbám robiť pokánie a preto Boh apokalypsu oddiali a oni tak zachránia Česko ,Slovensko ,V4 ,Ameriku aj celú zem pred Božím trestom,tak teraz ,usvedčení okolnosťami nemajú problém svojim ovečkám povedať "áno,žijeme v posledných časoch".
Je to …More

I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11

Téma, ktorá je práve v týchto posledných časoch najaktuálnejšia! Prečo? Pretože Boží proroci by mali Boží ľud viesť k Bohu, mali by skúmať, čo chce Boh, poznať Jeho vôľu skrze videnie, zjavenie, …
Trepifajksl
Luteráni vydali novou bibli pro děti: ceskavec.com/…-zena-a-dalsi-genderova-moudra
Laco Bajzo
Botekov preklad : Zj.sv.Jan 8. kapitola Siedma pečať 1" A keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi pol hodiny. Modlitby svätých …More
Botekov preklad : Zj.sv.Jan 8. kapitola
Siedma pečať
1" A keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi pol hodiny.
Modlitby svätých urýchlia príchod veľkého dňa
2 Potom som videl sedem anjelov, ktorí stoja pred Bohom a dostali sedem trúb. 3 Tu prišiel iný anjel a zastal si pred oltárom so zlatou lopatkou. Dali mu veľa vôní, aby ich obetoval s modlitbami všetkých svätých na zlatom oltári pred trónom. 4 A z ruky anjela vystúpil dym vôní pred Boha s modlitbami jeho svätých. 5 Potom anjel vzal lopatku, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. Vtedy nastalo dunenie hromov, hlasy a blesky a všetko sa triaslo."
Dohnal a jeho lokaji naproti tomu už roky pobádajú svoje ovečky ,aby sa to všetko svojimi modlitbami ,pôstmi ,pochodmi a obetami snažili čo najviac oddialiť.
A tu čítame ,že svätí sa modlili s opačným úmyslom a aj sám Pán hovorí ,že tieto časy skráti kvôli vyvoleným ,lebo inak by sa nikto nezachránil. Všetko im to tento falošný prorok otočil o 180% a im sa to zdá byť …More
View 19 more comments

Na Golgote: „Otče odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ Lk 23, 34

„Pane Ježišu Kriste, prichádzam na Golgotu pod tvoj kríž, na ktorom trpíš nevýslovne muky, prišiel som s tvojou Matkou Máriou a Jánom apoštolom. Tvoja presvätá krv tečie po kríži a kvapká mi na …
apredsasatoci shares this
🤔

Znamenia posledných čias.

Milý čitateľ, najprv by som na úvod rád oslávil Ježiša Krista:“ Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Odovzdávam Ti svoje hriechy a prosím, aby si ma spasil. Oslavujem Ťa za …
Mira393
tak se dívám že by jsme mohli být u bodu č.9???
dyk
Lukáš 12,43n 43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 44 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. !!!!!!! More
Lukáš 12,43n
43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 44 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má.
!!!!!!!
45 Ale keby si ten sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde,” a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými.
!!!!!!!
47 Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. 48 Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.
TRIEDENIE DUCHOV
49
Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! 51 Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaj…
More
View 3 more comments

„Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety“ Mt 25,6.

Milý čitateľ, Tým ženíchom v Evanjeliu, je náš Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus. Pre tých, ktorí v Neho veria, prijali ho za Pána a Spasiteľa, robia pokánie – metanoiu a majú so sebou oleja – Jeho …
Pavol IV
Uprimne vyznanie Jezisovi, plne lasky, pokory a najme nadeje. Tej nadeje, ktoru kazdy z nas potrebuje v tejto tazko skusanej dobe. Nie je to iba o …More
Uprimne vyznanie Jezisovi, plne lasky, pokory a najme nadeje. Tej nadeje, ktoru kazdy z nas potrebuje v tejto tazko skusanej dobe.
Nie je to iba o nadeji, je to zaroven i VYCHODISKO - otvorit svoje srdce Jezisovej laske, prijat ju a volat:
Odpusť mi, prosím... Zľutuj sa nado mnou!. Prijímam ťa Ježišu za Pána a Spasiteľa. Do tvojich rúk, porúčam svojho ducha“.
Laco Bajzo
Varovanie pred falošnými prorokmi „...A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledn…More
Varovanie pred falošnými prorokmi
„...A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina“Jan.L
Najväčšou a najdôležitejšou úlohou týchto zvodcov ,falošných prorokov je ľuďom zastrieť oči ,aby nevideli a nespoznali skutočného antikrista , ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.
To dnes horlivo robia všetci falošní proroci ako adventista Walter Veith , „bádatelia“ jehovistov a samozrejme nechýba ani falošný prorok Dohnal so svojou sektou BKP.
Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného?
Každý z nich tvrdí niečo inšie. Slobodomurár Walter Veith sa snaží ľudí presvedčiť ,že antikrist nie je osoba ,ako hovorí Božie slovo ,ale vraj je to organizácia a podľa neho je to RKC. Keďže …More
View 3 more comments