Clicks1.2K
Laco Bajzo
36

Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan

"Tisícileté království má podle Zj 20 nastat po poražení Antikrista, ale zároveň ještě před definitivním koncem světa a bude ukončeno bojem „Góga a Magóga“ proti městu svatých. Během něho mají zde na zemi spolu s Kristem kralovat mučedníci, kteří budou zabiti Antikristem, protože nepřijali jeho znamení na čelo nebo na ruku. K otázce millenarizmu se vyjádřilosv. Oficium 20. 7. 1944 (Ed AAS 36/1944, 212). Byla položena otázka: „Co je třeba mínit o umírněné mileniaristické soustavě, která učí, že Kristus Pán ještě před posledním soudem – buďto provázen mnohými spravedlivými anebo bez nich - přijde viditelně na tuto zem, aby zde kraloval?“ Odpověď sv. Oficia schválená Piem XII. je: „Jako celek tuto umírněnou mileniaristickou soustavu učit nelze.“ Odpověď sv. Oficia se shoduje s názorem většiny katolických teologů. Říká ale jen to, že Kristus zde na zemi nebude před svým druhým příchodem kralovat viditelně čili v těle. K otázce doby trvání světa po poražení Antikrista, ani k otázce vzkříšení mučedníků zavražděných Antikristem se církev nevyjádřila, i když většina církevních otců, hlavně sv. Augustin, vykládá tisíciletí duchovně, jako celou křesťanskou éru od seslání Ducha svatého do konce světa. Ale např. sv. Irenej ho naopak chápe doslovně a dokonce uvádí názor, že k vystoupení Antikrista dojde asi 2000 let po Kristu. Pozor však na bludy jehovistů a adventistů. (Popírají nesmrtelnost lidské duše, podstatu nebeské blaženosti spočívající ve vidění Boha, existenci pekla a zavržených duší apod.)
...Dva dny byl Kristus v hrobě a třetí den vstal. Dvě tisíciletí je tělo Kristovo-církev v bezmocnosti, třetí tisíciletí bude v moci!“ Ve Zj 20,4-5 se mluví o vzkříšení spravedlivých, kteří budou s Kristem kralovat tisíc let. Když si tento úryvek přeložíme doslovně, bude znít asi takto: „A viděl jsem trůny a seděli na nich a soud odevzdán jim a duše sťatých pro svědectví Ježíšovi a pro slovo Boha a ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu, a nepřijali znak na čelo své a na ruku svou. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.“ Pak kniha Zjevení vysvětluje, že toto první vzkříšení se bude týkat jen těch mučedníků a že po skončení milénia ještě na krátký čas vystoupí ďábel z propasti. Položme si otázku: Kdo má nyní vládu v podnebeských sférách a formuje veřejné mínění? Tuto vládu v podnebeských sférách mají mocnosti, síly a duchové zloby, které vládnou tomuto věku temnoty (por. Ef 6,12). Ale do tohoto prostoru přijde v období milénia Kristus. Zlí duchové s ďáblem-satanem budou svázáni a on bude na tisíc let zamčen v propasti (por. Zj 20,2). Pod touto novou vládou Krista, vládou lásky, nastane od kořene změna lidského nitra a srdce. „Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána‘, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího.“ (Žid 8,10-11; viz Jer 31,31-34). Dnes, když bratr poučuje bratra, tak ten, kdo je poučován, většinou není schopen porozumět Božím pravdám.
Ve Zj 20,4-5 říká sv. Jan, že viděl duše těch, kteří byli sťati proto, že vydali svědectví Ježíšovy a nepřijali znak šelmy na čelo a pravou ruku, a tito mučedníci ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Není zde řeč o vzkříšení těla, ale o oživnutí („ezésan“) jejich duší. (Tvar „ezésan“ je od slovesa „zaó“ může znamenat nejen vzkříšení mrtvého, ale i ozdravení z choroby, zotavení se z únavy, přežití vážné nemoci. Jde ale o vyšší formu života než u „bio“. Pro vzkříšení těla užívá NZ slovo „anastasis“. „Zao“ tedy znamená probuzení duchovního života – slovo „ezésen“ tedy znamená „duchovní probuzení“) Tyto „oživené duše“ mučedníků mají spolu s Kristem vnést Kristova Ducha do obnovené církve. Jak? Podobným způsobem, jako lidstvu vládnou duchové temnoty, tak Kristus a s ním „oživené duše“ mučedníků promění duchovní atmosféru a vnesou Boží světlo a Boží vládu. Z naší strany je pro tuto proměnu nutný krok víry. Máme přijmout nové srdce a nového ducha (Ez 36,26), a to skrze obrácení a pokání. Tehdy se uskuteční zaslíbení: „Budete mi svědky (martyres).“ (Sk 1,8). Po tomto období neobvyklého rozkvětu církve bude ďábel na krátký čas znovu vypuštěn, a tehdy nastane den strašného soudu pro celé lidstvo, kdy bude Kristus soudit všechny lidi."
Z tohto jeho bludného výkladu je jasné ,prečo celé BKP stále verí ,že môžu tento celosvetový antikristovský systém poraziť a zachrániť tak celé národy ,dokonca aj celú zem. Lebo po porazení antikrista očakávajú nebývalý rozkvet cirkvi a splnenie starozákonných proroctiev,ktoré sa už dávno splnili. Aj po dvoch rokoch od zverejnenia tohto bludárskeho výkladu v ich internom časopise sa týchto bludov odmietajú zrieknuť a stále si za nimi stoja.

Laco Bajzo
"Prorok" dohnal verzus "prorok" kalus Schwab: aeronet.cz/…a-svetoveho-ekonomickeho-fora/
Unam Sanctam SK
Laco Bajzo
Unam sanctam .Tieto stránky,ktoré si tu pridal sa tiež snažia zahmliť a zakryť skutočnú osobu antikrista a podsunúť ,že sú to všetci čo popierajú Krista.
Božie slovo nás pred ním varuje už v knihe proroka Daniela ,lebo je to konkrétna osoba a je nazvaný "Malý roh,"Bezzákonný amos" a "muž bezohľadnej tváre".
Ďalej 2L. Sol. 2kap. nám hovorí ,že Pánov druhý príchod nenastane,kým sa toto: "Lebo nenas…More
Unam sanctam .Tieto stránky,ktoré si tu pridal sa tiež snažia zahmliť a zakryť skutočnú osobu antikrista a podsunúť ,že sú to všetci čo popierajú Krista.
Božie slovo nás pred ním varuje už v knihe proroka Daniela ,lebo je to konkrétna osoba a je nazvaný "Malý roh,"Bezzákonný amos" a "muž bezohľadnej tváre".
Ďalej 2L. Sol. 2kap. nám hovorí ,že Pánov druhý príchod nenastane,kým sa toto: "Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha"
To je reč o falošnom prorokovi ,ktorý má pripraviť cestu antikristovi a posadí sa v "Božom chráme" ,teda na najvyššom mieste v cirkvi.

To robí Bergoglio. Bergoglio je len falošný prorok ,lebo neprišiel so všetkou mocou a klamnými zázrakmi satana.
S tou príde až antikrist- falošný mesiáš.Až potom,keď mu tento falošný prorok pripraví cestu:
8 "Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; 9 toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení"

V 2L.sol. sú kľúčové slová -najprv a až potom.
Falošný mesiáš -antikrist sa nechystá posadiť v chráme sv.Petra v Ríme,ale ho zničiť potom ,ako mu táto neviestka pomôže oklamať národy.
Jeho sídlo mu chystajú v Jeruzaléme-Tretí chrám.
Unam Sanctam SK
Mali by ste si lepšie prečítať toto:
O Apokalypse a Antikristovi: vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
vatikankatolicky.com/antikrist/
Skutočným biblickým Antikristom bol Ján Pavol II., ktorý systematicky hlásal, že každý človek je Ježiš Kristus, rozpúšťal Krista, hlásal presne tú istú doktrínu, o ktorej samotná Cirkev vyhlásila, že je doktrínou Antikrista; …More
Mali by ste si lepšie prečítať toto:
O Apokalypse a Antikristovi: vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
vatikankatolicky.com/antikrist/
Skutočným biblickým Antikristom bol Ján Pavol II., ktorý systematicky hlásal, že každý človek je Ježiš Kristus, rozpúšťal Krista, hlásal presne tú istú doktrínu, o ktorej samotná Cirkev vyhlásila, že je doktrínou Antikrista; posadil sa do Božieho Chrámu, Baziliky sv. Petra; splnil 2 Sol 3:4 (o tom verši mnohí vykladatelia Apokalypsy hovoria, že sa vzťahuje na Antikrista, človeka hriechu/neprávosti), ten verš opisuje doslova Assisi stretnutie 1 JPII, ale má aj obrazný význam, prečítajte si článok o Apokalypse; tam je to vysvetlené; falošné zázraky sa dejú ohľadom JPII Antikrista a vydláždili cestu ucteniu jeho obrazu ("kanonizácii a blahorečeniu", ktoré sú predpovedané v Zjv); falošný prorok je falošný konzervatívec Benedikt XVI., ktorý tiež predstavuje šelmu zo zeme, ktorá pôsobí, že ľudia robia obraz šelme ranenej mečom, Antikristovi JPII...; 2 Sol 3-4 sedí na JPII; človek hriechu - Antikrist - sedí v Chráme Božom, nie v Chráme Satana, židovskom chráme alebo nejakom chráme, ktorý si on postaví, pretože to by nebol Chrám Boží, nastatnejší a najväčší kresťanský Chrám je Bazilika sv. Petra, poloha Babylonu.
Unam Sanctam SK
Že Ján Pavol II. bol Antikristom - k tomu sú aj ďašie dôkazy, napr. prvý "pápež" v synagóge, mešite, v budhistickom chráme...
Laco Bajzo
Unam sanctam -ten váš spolok je totálne mimo a robí veľkú službu skutočnému antikristovi.
Unam Sanctam SK
mostholyfamilymonastery.com/section1.pdf
Fr. Herman Kramer was a Catholic priest who spent 30 years studying and writing a book on the Apocalypse. In his book, he wrote the following about St. Paul’s prophecy concerning the Antichrist sitting in the Temple of God. “St. Paul says that Antichrist ‘sitteth in the temple of God’... This is not the ancient Temple of Jerusalem, nor a temple like it …More
mostholyfamilymonastery.com/section1.pdf
Fr. Herman Kramer was a Catholic priest who spent 30 years studying and writing a book on the Apocalypse. In his book, he wrote the following about St. Paul’s prophecy concerning the Antichrist sitting in the Temple of God. “St. Paul says that Antichrist ‘sitteth in the temple of God’... This is not the ancient Temple of Jerusalem, nor a temple like it built by Antichrist, as some have thought, for then it would be his own temple... this temple is shown to be a Catholic Church, possibly one of the churches in Jerusalem or St. Peter’s in Rome, which is the largest church in the world and is in the full sense ‘The Temple of God.’”
Unam Sanctam SK
MHFM odhalilo Františka ako antipápeža a publikovalo toľko článkov a videí proti Františkovi, o jeho herézach atď., že to ani neviem spočítať. Takú hlúposť napísať može len totálny zaslepenec. František je len prirodzeným vyvrcholením toho, s čím začal Ján Pavol II. a v čom pokračoval B16.
Laco Bajzo
UNam - Ano ,František pokračuje lebo odpad neprišiel až s ním ,ale ten váš spolok buď nevie ,alebo úmyselne zakrýva osobu antikrista. euportal.cz/…zi-budou-slouzit-satanovi.aspx
Laco Bajzo
Unam satanam SK Čo urobí vaša talmudistická sekta teraz? Prizná falošné výklady Písma? youtube.com/watch?v=1lCiAYaKmm8
Laco Bajzo
Veľkoadmirál už velí armáde USA a velí do útoku! Do tankoch :)
Človek by myslel,že dnes je už každému jasné ,že ten ich patriarcha je psychicky narušený ,narcista s napoleonským syndromom.
Žije mimo reality ,vo svojom svete fantázií a vidí sa ako záchranca planéty.
Proroctvá Písma a znamenia časov pre neho neexistujú!!! Jeho vízie sa nikdy nesplnili ,ani nesplnia.Ale robí veľkú službu diablovi ,…More
Veľkoadmirál už velí armáde USA a velí do útoku! Do tankoch :)
Človek by myslel,že dnes je už každému jasné ,že ten ich patriarcha je psychicky narušený ,narcista s napoleonským syndromom.
Žije mimo reality ,vo svojom svete fantázií a vidí sa ako záchranca planéty.
Proroctvá Písma a znamenia časov pre neho neexistujú!!! Jeho vízie sa nikdy nesplnili ,ani nesplnia.Ale robí veľkú službu diablovi ,lebo dezorientovaným dáva tento Hananiáš falošné nádeje na zmenu.
Ale keďže za každým falošným prorokom je démon,tak tie jeho ovečky to nevidia.
Biskupové USA, oddělte se od sektářského Bergoglianismu!
Laco Bajzo
Dohnal by mal s tými sekretármi aspoň pozerať Simpsonovcov, ak sa chce aj naďalej "prorokovať" :) wolna-polska.pl/…arzylo-sie-na-kapitolu-2021-01
Laco Bajzo
Najväčší žijúci "prorok" a záchranca sveta pred Apokalypsou to nevzdáva :) Před jakou povinností stojí americká armáda?
Laco Bajzo
Prorockým hlasem ukazuje smer? Co to trepeš? Boh chce cez Dohnala a jeho inštrukcie zničiť NWO a zastaviť apokalypsu? Tomu môže uveriť len hlupák. Kde v Písme nám káže Boh zastaviť tú šelmu ,ktorá ovládla celú zem???
Pred 10 rokmi falošný prorok Dohnal vyzval na DOČASNE oddelenie od odpadlej RKC ,ale len do doby ,kdy tam bude zvolený pravoverný papež.A pravoverného pápeža v neviestke RKC už …More
Prorockým hlasem ukazuje smer? Co to trepeš? Boh chce cez Dohnala a jeho inštrukcie zničiť NWO a zastaviť apokalypsu? Tomu môže uveriť len hlupák. Kde v Písme nám káže Boh zastaviť tú šelmu ,ktorá ovládla celú zem???
Pred 10 rokmi falošný prorok Dohnal vyzval na DOČASNE oddelenie od odpadlej RKC ,ale len do doby ,kdy tam bude zvolený pravoverný papež.A pravoverného pápeža v neviestke RKC už Dohnalovci zvolili,preto sa už netreba oddeliť. To tento prorok nekáže. Jeho "prorocká" rada tým v RKC je nespomínať Bergoglia v liturgii a a nebýt s ním vnitřne sjednocen,ale len navenek. Takže ak stačí nespomínať Bergoglia ,potom to znamená ,že podľa neho tam sviatosti vysluhujú platne. Toť "prorocké rady" z Pidhirek...

A ak v neviestke RKC podľa Dohnala vysluhujú platne sviatosti a majú aj novozvoleného pápeža Vigána,potom načo sa od nej oddeľovať?! Veď už desať rokov Dohnal aj so svojimi marketingovými sekretármi pracujú na reforme obnove neviestky.
Laco Bajzo
Varovanie pred falošnými prorokmi

„...A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina“1Jan.L.
Najväčšou a najdôležitejšou úlohou týchto zvodcov ,falošných prorokov dnes je ľuďom zastrieť oči ,aby nevideli a nespoznali skutočného antikrista , ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, …More
Varovanie pred falošnými prorokmi

„...A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina“1Jan.L.
Najväčšou a najdôležitejšou úlohou týchto zvodcov ,falošných prorokov dnes je ľuďom zastrieť oči ,aby nevideli a nespoznali skutočného antikrista , ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení.2Sol.
To dnes horlivo robia všetci falošní proroci ako adventista Walter Veith , „bádatelia“ jehovistov a samozrejme nechýba ani falošný prorok Dohnal so svojou sektou BKP.
Je František Bergoglio antikrist, anebo máme čekat jiného?
Každý z nich tvrdí niečo inšie. Slobodomurár Walter Veith sa snaží ľudí presvedčiť ,že antikrist nie je osoba ,ako je hovorí Božie slovo ,ale vraj je to organizácia a podľa neho je to RKC. Keďže táto sa po IIVatikáne stala neviestkou a kolaboruje s globálnymi pánmi zeme,preto nie je div ,že mu mnohí uveria.
Dohnal sa zase snaží ľuďom podsunúť inú verziu a podľa neho to je zrejme súčasný „pápež“ František Bergoglio.
Všetci títo falošní proroci robia veľkú službu skutočnému antikristovi po ktorom už volajú svetové „osobnosti“ ako po „zjednotiteľovi a záchrancovi sveta „,ktorý prinesie svetu pokoj, mier a rovnosť všetkých. Takéto obdobie čakajú aj títo falošní proroci a tvrdia ,že to bude to tisícročné kráľovstvo na zemi, alebo vláda pokoja ,vláda dobrého Henryho ,celospoločenská vláda Krista atď.
Jedni tvrdia ,že to bude vláda Krista ,ktorý znovu príde v podobe človeka ,dohnalovci že to bude len duchovné a počas tejto vlády pokoja a nebývalého rozkvetu cirkvi bude svoju vládu Kristus vykonávať z ovzdušia ,tak ako doteraz mocnosti temna.
Preto niet divu ,že keď príde tento skutočný antikrist ako „mierotvorca“ a „záchranca sveta“ ,budú v ňom títo sektári vidieť splnenie svojich vízii a príchod tej vlády pokoja a rozkvetu cirkvi.
Bergoglio tým antikristom nie je. On je len falošným prorokom ,ktorý má pripraviť cestu antikristovi tak, ako ju Ján Krstiteľ pripravil Kristovi.
Kto je teda Bergoglio vystupujúci ako pápež František prvý?
Odpoveď z knihy Franza Spiraga „Antikrist“:
„Mnozí předpokládají, že předchůdcem Antikrista bude odpadlý biskup a uznávaný
církevní prelá
t, protože je řečeno, že má dva rohy jako beránek. Pravděpodobně
vystoupí jako vzdoropapež a vyvolá v křesťanstvu nepořádky a chaos.
P. Houchedé praví, že falešný prorok nebude král ani kníže, nýbrž mimořádný odpadlík v hodnosti biskupa. Z apoštola evangelia se stane přední hlasatel falešného mesiáše.
...Francouzská řeholnice Nativitas (1731-1798), klariska ve Fougeres, prorokuje podobně: „Vidím, že s blízkým posledním příchodem Krista způsobí špatný kněz Církvi velké utrpení.“ – Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy († 1179): „Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.“
V Písmu svatém je naznačeno, že Antikrist bude mít dva mocné pomocníky,totiž Satana a lžiproroka. V Apokalypse se říká: „A viděl jsem z úst drakových a zúst šelmy a z úst nepravého proroka vycházeti tři duchy nečisté jako žáby.“ Drakem,šelmou a nepravým prorokem jsou Satan, Antikrist a lžiprorok. Stejně jakopři vykoupení působily tři Božské osoby, budou i v tajemství zla působit společnětaké tři: Satan, Antikrist a falešný prorok.“
Preto varujte sa kvasu týchto falošných prorokov, ktorí ignorujú proroctvá Písma ,aj znamenia časov!
2 more comments from Laco Bajzo
Laco Bajzo
BKP-stále len nezmyselné výzvy: Vánoční reforma (pastýřský list)
Mali by ste sa čo najskôr oddeliť od falošného proroka Dohnala a jeho lokajov vladykov, pretože oni sa stále obracajú na biskupov sveta, aby sa oddelili od Bergoghlia, v domnení, že stále sú platní biskupi a platne slávia sviatosti, akoby oni boli pravoverní a bránili pravú katolícku vieru!!!
Veď to je nemožné, aby sa zradcovskí …More
BKP-stále len nezmyselné výzvy: Vánoční reforma (pastýřský list)
Mali by ste sa čo najskôr oddeliť od falošného proroka Dohnala a jeho lokajov vladykov, pretože oni sa stále obracajú na biskupov sveta, aby sa oddelili od Bergoghlia, v domnení, že stále sú platní biskupi a platne slávia sviatosti, akoby oni boli pravoverní a bránili pravú katolícku vieru!!!
Veď to je nemožné, aby sa zradcovskí pastieri vrátili k Ježišovi, pretože oni všetci ho zradili a podporujú NWO, testovanie proti Covid, očkovanie a potom budú podporovať aj čipovanie, lebo odpadli od Viery v Ježiša Krista a slúžia diablovi.
Psychopat Dohnal stále budí vo vás dojem, akoby bola možná náprava, zmena a pravé pokánie u tých pastierov, ktorí v tejto dobe podporujú vladárov, politikov a farmalobby, nad čím sa denne pohoršujete!!!
Všetci sa pohoršujete nad konaním "biskupov a kňazov" vatikánskej neviestky, lebo oni doporučujú svojím veriacim, aby sa dali očkovať proti Covid, ako to spravila naposledy KBS-ka.
Totálne šialenstvo a aj schizofrénia: na jednej strane vidíme zradu biskupov a kňazov zo štruktúry a na druhe strane sa ten váš líder - falošný prorok Dohnal - obracia k nim, ako k tým, ktorí by mohli niečo napraviť. Nie je vám to už konečne podozrivé???
Kvázi biskupi nemôžu nič napraviť, nemôžu sa oddeliť, lebo už patria DIABLOVI, nie pravému Bohu a Ježišovi Kristovi.
Oddeľte sa od falošného proroka Dohnala!!!
Laco Bajzo
svobodne-radio.cz/…ej-a-metodej-nejen-o-vanocich/
Takýmito nezmyslami krmia poslucháčov:
V prvej polovici Timotej vysvetľuje ,že katolícka cirkev je vlastne tá časť neviestky RKC ,ktorá je proti Bergogliovi a o nich je vraj napísané ,že ich brány pekeľné nepremôžu! Načo sa od nej potom oddelili ? Prečo tam nezostali a nebojujú s tými "pravovernými " a nereformujú ju z vnútra?
V druhej polovici …More
svobodne-radio.cz/…ej-a-metodej-nejen-o-vanocich/
Takýmito nezmyslami krmia poslucháčov:
V prvej polovici Timotej vysvetľuje ,že katolícka cirkev je vlastne tá časť neviestky RKC ,ktorá je proti Bergogliovi a o nich je vraj napísané ,že ich brány pekeľné nepremôžu! Načo sa od nej potom oddelili ? Prečo tam nezostali a nebojujú s tými "pravovernými " a nereformujú ju z vnútra?
V druhej polovici hovorí Metodej ,že celá RKC zmenila doktrínu a celé učenie a preto sa od nej oddelili. Veď to si protirečí.Oni sa oddelili ,ale zvolili jej nového "pravoverného pápeža" :) Neuveriteľné kotrmelce.
Či je to neviestka a treba sa od nej oddeliť sa od nich nikto nedozvie ,lebo to takto motajú.Asi ,aby bolo na výber ,ako komu vyhovuje! Od týchto schizmatikov sa to nikto nedozvie.
Nezmysly o Trumpovi ,ktorého im šialený Dohnal vybral za záchrancu sveta ani netreba komentovať. Táto sekta je mimo reality ,keď čakajú ,že Trump bude teraz musieť povstať aj vojensky proti tým "depp state" ,teda tým ,ktorí ho nominovali a ktorým slúži. To hovoria na 1h,28 min.
Na 1h,32 minúte na otázku či už sme v tom 3,5 ročnom období antikrista odpovedajú ,že "to my nevíme v které sme etapie..." 3.5 roka bude vládnuť sám antikrist po dosadení na tron svetovlády! Vykrikujú ,že majú proroka a prorocký úrad a toto nevedia? Prorok a nepozná znamenia časov?
Na 1h:35 minúte hovoria ,že Boh nezastaví apokalypsu ,pokiaľ ľudia nebudú robiť pokánie!
Boh niekde sľúbil ,že zastaví apokalypsu?! Aj keby ľudia robili pokánie ,tak apokalypsu Boh nezastaví,len si zachránia dušu pre večnosť! V ZJ sv.Jan nám Boh dopredu zjavil ,ako budú ľudia v pos. časoch reagovať na Božie tresty! Boh nám dopredu zjavil ,že pokánie robiť nebudú ,ale nadávať a rúhať sa Bohu!
Na 1h:40 zase sľubujú povstanie proti NWO ,ak budú ľudia na modlitbách a robiť pokánie. Pritom Boh nám dopredu zjavil ,že NWO a panstvo antikrista už nebude zvrhnuté ľudskou silou ,ale ho zničí až sám Pán Ježiš ,pri svojom druhom príchode!
ekans
dyk
Proroctvo Terézie Neumannovej:

modlitba.sk/?p=16595

Píše tam, ku koncu, o ohni. A bude tak!!!
Tak isto spomína Nemecko (to zanikne)., Anglicko,...
Laco Bajzo
To ,že príde na oblakoch nebeskej slávy sa predsa nevylučuje s inými eschatologickými časťami Písma. Len tomu nerozumieš vďaka bludným náukám ,ktoré si prijal.
2Pet.3kap.„Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne …
More
To ,že príde na oblakoch nebeskej slávy sa predsa nevylučuje s inými eschatologickými časťami Písma. Len tomu nerozumieš vďaka bludným náukám ,ktoré si prijal.
2Pet.3kap.„Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť.“ Tieto slová Písma vylučujú akékoľvek kráľovstvo na zemi po Kristovom druhom príchode!
dyk
Po druhom prichode budú ľudia žiť dlho ako stromy. To si najdi u Izaijáša.
Pri potope sveta Boh prišiel na zem a to isté bude na konci čias, keď príde Kristus v ohni.
Laco Bajzo
dyk - to môže napísať len blázon. Je vás tu spústa a ako keby vás birmoval sám diabol. Protestanti tiež prevracajú Božie slovo ako posadnutí,ale oni hovoria otvorene ,že sú proti katolíckej náuke.
Vy ,nenapraviteľní bludári Písmo prevraciate rovnako ,ale čo je horšie ,že vy sa považujete za katolíkov! Vy nešťastní hlupáci!
Svätý Malachiáš(prorok)
dyk
Druhý Kristov príchod nebude vo viditeľnej podobe, ale pride v ohni, podľa Izaiáš 66:14-16 SSV

Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce, kosti vám vypučia ako zeleň a Pánova ruka sa dá poznať jeho sluhom, ale zúriť bude proti nepriateľom. Lebo, hľa, Pán príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol v zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa. Lebo ohňom bude súdiť Pán a svojím mečom …More
Druhý Kristov príchod nebude vo viditeľnej podobe, ale pride v ohni, podľa Izaiáš 66:14-16 SSV

Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce, kosti vám vypučia ako zeleň a Pánova ruka sa dá poznať jeho sluhom, ale zúriť bude proti nepriateľom. Lebo, hľa, Pán príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol v zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa. Lebo ohňom bude súdiť Pán a svojím mečom každé telo a bude veľa tých, čo Pán porazí.
Izaiáš 66:14-16 SSV
bible.com/sk/bible/163/ISA.66.14-16.SSV
...
Potom príde nová doba a budú ľudia žiť dlho ako stromy. To je tiež u Izaijáša, ale to si nájdite sami :) Panna Mária tiež hovorí o konci čias a po tom bude Nová doba.
Laco Bajzo
Božie slovo hovorí ,že pri druhom príchode " Príde so všetkými anjelmi svojej moci ,na oblakoch nebeskej slávy a uvidí ho každé oko,aj tí ,čo prebodli". Podľa teba to teda nebude viditeľný príchod ? :)
Len čakajte bludári spolu s jehovistami ,adventistami a dohnalovcami "novú dobu" :)
U.S.C.A.E.
ešte doplním

a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať." (Sk 1,11)
Varovanie
Laco Bajzo i keď uznávam tvoju snahu a cením si , že hľadáš odpoveď na Prorockú knihu , Zj. Sv. Jána - jasnú a jednoznačnú odpoveď a zhodu nenájdeš ani u teológov či biblistov , ktorý sa Ňou zaoberajú. To preto , lebo žiadne proroctvo nepodlieha ľudskému výkladu . To právo vyložiť Jej význam dostal iba Syn Boží , ktorý má moc rozlomiť Jej pečate .
Tento kňaz, Dohnal nie je ďaleko od Pravdy ,ktorú…More
Laco Bajzo i keď uznávam tvoju snahu a cením si , že hľadáš odpoveď na Prorockú knihu , Zj. Sv. Jána - jasnú a jednoznačnú odpoveď a zhodu nenájdeš ani u teológov či biblistov , ktorý sa Ňou zaoberajú. To preto , lebo žiadne proroctvo nepodlieha ľudskému výkladu . To právo vyložiť Jej význam dostal iba Syn Boží , ktorý má moc rozlomiť Jej pečate .
Tento kňaz, Dohnal nie je ďaleko od Pravdy ,ktorú táto kniha v sebe ukrýva a obsahuje. Mnohé indície, o tejto knihe boli vyjavené omilostneným dušiam , ktoré zrejme ty, ako Evanjelik neuznávaš, čo je na tvoju škodu. Nezavrhuj však názor človeka , ktorý je odlišný od toho tvojho, pretože aj Ježišom opovrhovali hlavne tý múdry a vzdelaný v písmach, pred ktorými Boh ukryl tieto veci , a vyjavil ich maličkým , pokorným a tým, ktorými svet opovrhoval.
Pokoj Tebe, zostaň v Božej Milosti a svetlo Ducha Sv. nech , ťa vedie Cestou Pravdy.
Laco Bajzo
Varovanie - máš to domotané ako Dyk a väčšina prispievateľov glorie.
Prorocká kniha zjavenia je napísaná pre veriacich,ktorým Pán prikázal poznať znamenia časov a ktorým zoslal svojho Ducha ,aby ich uviedol do plnej pravdy. Keby jej rozumel len Syn Boží ,tak by ju predsa zbytočne dal zapísať pre svojich veriacich :)
To máš od nejakých sektárov ,tieto tvoje vývody.
Ak sa považuješ za katolíka a …More
Varovanie - máš to domotané ako Dyk a väčšina prispievateľov glorie.
Prorocká kniha zjavenia je napísaná pre veriacich,ktorým Pán prikázal poznať znamenia časov a ktorým zoslal svojho Ducha ,aby ich uviedol do plnej pravdy. Keby jej rozumel len Syn Boží ,tak by ju predsa zbytočne dal zapísať pre svojich veriacich :)
To máš od nejakých sektárov ,tieto tvoje vývody.
Ak sa považuješ za katolíka a nechápeš ,že v tom katolíckom výklade nie je nič iné ,len to ,čo 2000 rokov hlása katolícka náuka ,tak nie je problém u teologov ,ale u teba,lebo nechápeš podstatu katolíckej náuky,ako Dohnal.
Celú ju máš zhrnutú v modlitbe "Verím .." a to isté je v tomto výklade,ktorý som dal do diskusie.
Veď Kniha Zjavenia nám predsa nemôže odhaľovať niečo ,čo by popieralo katolícku náuku!

To robí Dohnal a ostatní bludári. Tebe je bližší Dohnalov uletený jehovisticko- adventistický výklad ,lebo sám tu roky šíriš falošné varovania a posolstvá ,ktoré sľubujú ,že sa všetko na dobre obráti. Keby si veril katolíckej náuke ,tak by si vedel čo sa deje ,aj čo príde.
PS: Nemyslite si ,že obyčajní kňazi u Dohnalovcov sú padnutí na hlavu a nevedia ,že ten patriarchov výklad sú bludy. Oni len musia byť ticho,lebo ovečky presvedčili,že Dohnal je veľký prorok a preto nemôžu priznať ,že tára nezmysly. Tým by ohrozili existenciu ich sekty ,lebo tento ich dom nie je postavený na Kristovi ,ale na "prorokovi" Dohnalovi. Nemôžu to priznať ,preto radšej hrešia proti Duchu Svätému ,aby sa neukázalo ,že ich kráľ (prorok) je nahý. Takto si bohužiaľ vybrali...
Varovanie
A právě tyto pasáže nám Maria přichází objasňovat; už v roce 1961 o tom řekla v Kérizinenu:

„Můj Syn svým apoštolům neodhalil za prvních dnů všechna svoje tajemství. Právě proto Bůh dovoluje, aby vám dnes byla sdělována poselství, která jsou jakoby podobenstvími, obsahujícími tato hluboká, dosud neprobádaná tajemství. Je tedy na čase, aby byla studována, neboť vám dají opravdové jasno o …More
A právě tyto pasáže nám Maria přichází objasňovat; už v roce 1961 o tom řekla v Kérizinenu:

„Můj Syn svým apoštolům neodhalil za prvních dnů všechna svoje tajemství. Právě proto Bůh dovoluje, aby vám dnes byla sdělována poselství, která jsou jakoby podobenstvími, obsahujícími tato hluboká, dosud neprobádaná tajemství. Je tedy na čase, aby byla studována, neboť vám dají opravdové jasno o budoucnosti." A v témže roce:„Považujete přece má zjevení za Mariánskou Apokalypsu, která je velmi dobře v souladu s Apokalypsou sv. Jana."
Varovanie
Zde o tom úryvek z Marie Valtorty; je vyňat z komentáře, který Maria měla ke svému Nanebevzetí:

„Aby Bůh potvrdil svou první tvůrčí myšlenku o člověku, jemuž jako Stvořitel určil, aby žil a prošel, aniž zemřel, z pozemského ráje do ráje nebeského - do Věčného království, proto chtěl mne, Neposkvrněnou, hned jak byl ukončen můj pozemský život, na nebi s duší i tělem.
Jsem tak svědectvím toho, co …
More
Zde o tom úryvek z Marie Valtorty; je vyňat z komentáře, který Maria měla ke svému Nanebevzetí:

„Aby Bůh potvrdil svou první tvůrčí myšlenku o člověku, jemuž jako Stvořitel určil, aby žil a prošel, aniž zemřel, z pozemského ráje do ráje nebeského - do Věčného království, proto chtěl mne, Neposkvrněnou, hned jak byl ukončen můj pozemský život, na nebi s duší i tělem.
Jsem tak svědectvím toho, co Bůh zamýšlel a chtěl pro člověka:
život nevinnosti a bez hříchu, klidný přechod tohoto života v život věčný jako u někoho, kdo překračuje práh domu, aby vstoupil do paláce; člověk ve svém plném bytí, tvořeném hmotným tělem a spirituální duší, by prošel ze Země na Nebesa, a tak by dovršil dokonalost svého „já", které mu bylo dáno Bohem, do úplné dokonalosti jednoty těla a ducha, tak jak to bylo v Boží myšlence určeno pro všechno tvorstvo, kdyby bylo zůstalo věrné Bohu a Milosti. Člověk by byl dosáhl této dokonalosti v plném světle, které existuje na Nebesích. "
2 more comments from Varovanie
Varovanie
Z Marie Valtorty uveďme o tom aspoň tři svědectví:
Jedno pochází z druhého roku jeho veřejného působení, kdy apoštoly učil modlit se Otčenáš a kdy jim tuto modlitbu verš po verši podrobně vysvětloval. K verši „Přijď Království Tvé", který jim původně sdělil s doložkou „na zemi jako na nebi", jim podal tento výklad:

"Po tomto příchodu prahněte ze všech sil. Až k němu dojde, země bude plna radosti…More
Z Marie Valtorty uveďme o tom aspoň tři svědectví:
Jedno pochází z druhého roku jeho veřejného působení, kdy apoštoly učil modlit se Otčenáš a kdy jim tuto modlitbu verš po verši podrobně vysvětloval. K verši „Přijď Království Tvé", který jim původně sdělil s doložkou „na zemi jako na nebi", jim podal tento výklad:

"Po tomto příchodu prahněte ze všech sil. Až k němu dojde, země bude plna radosti. Boží Království v srdcích, v rodinách, mezi občany, mezi národy. Trpte, namáhejte se, obětujte se za toto Království. Nechť je země zrcadlem, které bude v každém z vás odrážet život nebes. Království přijde. Toto všechno jednoho dne přijde. Staletí a staletí slz, krve, omylů, pronásledování, mlhy pronikané záblesky světla, vyzařovaného mystickým majákem mé církve - je-li církev bárkou, která se nepotopí, je i skálou, která odolá vlnám a bude vysoko pozvedat mé Světlo, mé Světlo, Boží Světlo - toto všechno bude předcházet okamžiku, kdy se na zemi uskuteční Boží Království."

A zde druhé svědectví: Při příležitosti, kdy proslovil ono známé podobenství o dobrém pastýři, Ježíš na závěr řekl:

„A bude jeden ovčinec a jeden Pastýř a na Zemi bude ustaveno Království Boží pod mým žezlem a mým znamením a mým pravým Jménem, aby bylo přeneseno do Nebes a tam přijato."

A zde třetí epizoda: došlo k ní v noci z pondělka na úterek velikonočního týdne, kdy Ježíš ke svým apoštolům promlouval o své nastávající smrti a o událostech až do Posledního soudu. Mezi jiným jim tehdy řekl:

„Dojde k tomu teprve tehdy, až lid, ale ne pouze tento (izraelský) národ, ale veliký národ Adamův začne úpět: Pojďme k Pánovi... A svět vykoupených řekne: Po dvou dnech, to znamená po dvou dobách věčnosti, během nichž nás ponechal na pospas Nepříteli, který všemi svými zbraněmi nás napadal a zabíjel, tak jako my jsme napadali a zabíjeli Svatého, teprve po těchto dvou dobách přijde TŘETÍ DEN, kdy ožijeme V JEHO PŘÍTOMNOSTI V KRISTOVĚ KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI a kdy budeme žít v triumfu ducha."
Varovanie
Obdobné svědectví o důvodech svého druhého příchodu a kralování na Zemi uvádí Ježíš Marii Valtortě:

„Jsem Prvorozený, a to podle řádu lidského i božského.
Jsem Prvorozený podle řádu lidského, protože ze strany matčiny jsem Synem Adamovým: jsem prvním z Adamova rodu, který byl zrozen tak, jak se měly rodit děti tvorů mého Otce... Jsem narozen ze ženy, dcery Adamovy, ale ženy bez prvotního hříchu …
More
Obdobné svědectví o důvodech svého druhého příchodu a kralování na Zemi uvádí Ježíš Marii Valtortě:

„Jsem Prvorozený, a to podle řádu lidského i božského.
Jsem Prvorozený podle řádu lidského, protože ze strany matčiny jsem Synem Adamovým: jsem prvním z Adamova rodu, který byl zrozen tak, jak se měly rodit děti tvorů mého Otce... Jsem narozen ze ženy, dcery Adamovy, ale ženy bez prvotního hříchu - takovými totiž měly být všechny Adamovy děti; podle přirozeného řádu jsem proto Adamův Prvorozený; mezi Adamovými dětmi, které byly zplozeny jako mrtvé, jsem se narodil jako živý.
Jsem Prvorozený podle řádu božského, protože jsem Synem Otce, jím zplozený, ne stvořený. Zplodit znamená dát vzniknout životu. Stvořit znamená ztvárnit. Mohu stvořit novou květinu; umělec může stvořit nové dílo. Ale jen otec a matka mohou zplodit nový život. Jako zrozený z Boha jsem v čele všech, kteří jsou zrozeni z Boha prostřednictvím milosti.
Mé božské i lidské prvorozenství mi v důsledku toho dává právo vládnout, neboť je to vždycky králův prvorozený, který dědí jeho korunu. A který král je více Králem než můj Otec?

Sláva, sláva, sláva Otci, na věky sláva, protože to z něho pochází všechno dobro, a prvním Dobrem jsem já, váš Spasitel.
Mé Království není z této země, míní-li se jím vaše pozemská vláda. Ale je to Království země, neboť já na zemi budu vládnout. Vládou zjevnou a opravdovou, a ne pouze duchovní, jak je tomu dnes a nad malým počtem. Přijde hodina, kdy nad touto zemí, kterou jsem vykoupil a jejímž Králem mě ustanovil můj Otec, budu jediným a opravdovým Králem a budu mít nad ní veškerou moc.
Přijdu. Nebudu mít nové tělo, neboť to, které mám, je už dokonalé. "
„Používám těchto zvláštních sdělení, zbývá už totiž málo času, aby učení Slova dosáhlo plné účinnosti a aby byla dokončena duchovní formace opravdových žáků, opravdových poddaných Krále Ježíše Krista...
Až budu vládnout nad duchy dospěvšími k tomuto stupni duchovní zralosti, dnes tak vzácné, ale které přesto dosáhne veliký zástup opravdových křesťanů, budu se obracet pouze k této části a budu ji zdokonalovat posledním učením, které nebude odlišné co do smyslu (neboť ten se nemůže změnit), ale co do síly, takže budou moci pochopit, co ještě dnes nechápou.
Před dvěma tisíci lety jsem hovořil ke všem. Teď však budu hovořit jen k těmto privilegovaným, neboť hovořit k ostatním bude zbytečné. Tak započne výběr mezi vyvolenými a zavrženými.
Přijdu se svým oslaveným tělem."
„A tehdy přijdu a vložím svou moc do služeb svého pozemského Jeruzaléma - církve bojující - abych ji obhájil proti všem Satanovým uskokům, lstem, zločinům.
Rozleji svého Ducha na všechny vykoupené Země. A ti, kteří dnes trpí, odčiňujíce chyby svých otců, a kteří nevědí, jak nalézt svou spásu, protože se neodváží na mne obrátit, i ti naleznou pokoj, protože se budou bít v prsa...
A pak jako Král spravedlnosti a moudrosti rozptýlím modly a falešné nauky, očistím zem od nepravých proroků, kteří vás zavlekli do tolika bludů. Zaujmu místo všech těch doktorů více či méně svatých nebo více či méně špatných, neboť poslední učení musí být čisté, bez jakékoliv nedokonalosti...
Tehdy přijdu, ale už ne jako Mistr, ale jako Král, abych převzal do vlastnictví svou bojující církev, ze které se však podle mé vůle mezitím stane církev jediná a všeobecná."
Přijde hodina pokoje a odpuštění... přijde hodina, kdy obnovíte smlouvu s Pánem, když jste předtím byli v rukou Satanových.
Joelova slova, »horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit...« (2, 18-27) se netýkají jeho tehdejšího národa. Jsou určena mému lidu, lidu Jediného, Pravého a Velkého Krále a vašeho Trojjediného Boha, Stvořitele a Vykupitele lidského rodu. Joel dopředu ohlašuje období pokojného života, o kterém teprve mnohem později hovoří Jan ve své Apokalypse.
Po strašných válkách, které Satan na zemi způsobí prostřednictvím svého Posla temnot, Antikrista, nastane období pokoje...
Nepoznáte ani hlad, ani vraždění, ani pohromy. Vaše těla, ale především vaše duše budou syceny mou manou; země bude jakoby zcela nová a v rozpuku druhé tvorby, v ovzduší pokoje a svornosti mezi národy, v pokoji mezi nebem a zemí, neboť na vás hojně rozleji svého Ducha, který vás prostoupí a vdechne vám nadpřirozená vidění Božích ustanovení.

To bude vláda Ducha. Boží Vláda, ta, o kterou prosíte - a ani nevíte, oč žádáte, neboť nikdy nad tím neuvažujete - v Otčenáši. Kde má podle vás vzniknout Boží Vláda, ne-li ve vašich srdcích? Právě jejich prostřednictvím musí započít Moje Vláda na Zemi."
„Přijď Království Tvé!
Tato invokace Otčenáše by měla být rytmem celého vašeho života a všechno by se mělo kolem ní soustřeďovat...
Přijď Království Tvé!
Ze všech sil prahněte po tomto příchodu. Až k němu dojde, země bude plna radosti. Boží království v srdcích, v rodinách, mezi občany, mezi národy. Trpte, namáhejte se, obětujte se za toto království. Nechť země je zrcadlem, které bude v každém z vás odrážet život nebes. Království přijde. Toto všechno jednoho dne přijde."

Nová éra
V závěru lasalettského Tajemství nám Svatá Panna slibuje: „Tehdy oheň a voda očistí zem a stráví všechna díla lidské pýchy a všechno bude obnoveno."
Jinak si ostatně nelze představit, jak očistit Zem od tolika nevhodných zásahů a činností, kterými si ji naše konzumní civilizace ve svém bezohledném vykořisťování připodobnila ke svému obrazu. Proto říká Ježíš donu Ottaviovi:
„Ještě jednou tě, můj synu, ujišťuji o hodině očisty, po níž budou Nová nebesa a Nová zem a Nová církev. Každému se jasně zjeví rozhodný zásah mé Matky, Královny Vítězství, a stejně tak i sláva mne jako pravého Boha a pravého Člověka. V lidských dějinách bude zahájena nová éra" (21. července 1978).

A podobně i Lucii z Francie:

„Nebuďte smutní, hle, už učiním nová nebesa, novou zem. Všechno utrpení změním v radost."

Stejně tak hovoří i Maria k donu Gobbimu:

Už nastala chvíle, kdy já, Žena oděná sluncem, zvítězím nad Rudým drakem, spoutám ho řetězem a svrhnu do pekla, aby už nemohl škodit zemi. Ta bude skutečně zcela přeměněna v nový pozemský ráj k dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice" (9. října 1987).

Toto úžasné sdělení, o kterém se mylně tvrdívá, že se uskuteční až na Konci světa, jsme už četli v Izaiášovi:

„Hle, já stvořím
nová nebesa a novou zem.
Věci minulé nebudou připomínány" (65, 17).

Totéž sdělení nám přináší sv. Jan v závěru své Apokalypsy: „A spatřil jsem nové nebe a novou zem, neboť první nebe a první zem pominuly" (21, 1).
To je první polovina oné závratné a zcela nové skutečnosti: Nového světa. Ještě jednou si ozřejměme tyto základní pojmy:
Nová nebesa a Nová země. Tento výrok neznamená, že stvořený svět bude zničen a zcela zanikne, ale že bude obnoven existující svět, těžce poškozený zápornými důsledky vší moderní lidské činnosti, která nejedná v souladu s přírodou, ale hrubě ji vykořisťuje, ničí a zohavuje svými pyšnými technickými díly. Bůh tato špatná díla zničí, bude tedy třeba napravit jak stopy po špatných lidských dílech, tak přírodní rovnováhu, člověkem porušenou. Nelze si představit, že by tuto obrovskou činnost bylo schopno vyvinout lidstvo zbývající po Velké očistě, vždyť některé záporné přírodně ekologické důsledky nejsou lidé vůbec schopni odstranit a napravit. Nadpřirozený Boží zásah je tedy naprosto nutný a je možno vyslovit domněnku, že na Zemi bude obnoveno přírodní prostředí ve své neporušenosti před průmyslovou revolucí.
Ale to ještě není vše. Obnovou přírodního prostředí Země, která bude dílem Ducha Svatého, se připraví pouze rámec pro nový duchovní život lidstva. A zde je druhá část velkolepé obnovy.
Jan totiž pokračuje:
„Také jsem spatřil svaté město, nový Jeruzalém, snášeti se z nebe od Boha; byl připraven jako nevěsta pro svého ženicha" (21, 2-3). Srovnejme si několik obdobných výroků, které například učinila Maria donu Gobbimu:
Tak už přispíváte (vytvářením společenství svatých) k vytvoření nového Jeruzaléma, svatého města, které musí sestoupit z nebe jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha, a připravujete přebývání Boha mezi lidmi, aby se všichni stali jeho lidem, kde každá slza z jejich očí bude osušena, a nebude už ani smrti, ani nářku, ani soužení, neboť první věci pominuly" (1. listopadu 1989).
A opět jindy:
„Nová éra, jež vás očekává, odpovídá zvláštnímu setkání lásky, světla a života mezi rájem, ve kterém jsem v dokonalé blaženosti s anděly a svatými, a zemí, na níž žijete vy, moje děti, uprostřed přemnohá nebezpečí a nesčetných soužení.
Je to nebeský Jeruzalém, který sestupuje z nebe na zemi aby ji zcela přeměnil a vytvořil tak nová nebesa a novou zem.
Nová éra, k níž směřujete, vede veškeré tvorstvo k dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.
Otci se dostává největší slávy od každého tvora, který odráží jeho světlo, jeho lásku, jeho božský jas.
Syn obnovuje své království milosti a svatosti, zbavuje všechno stvoření otroctví zla a hříchu.
Duch Svatý se vylévá v plnosti se svými svatými dary, vede k pochopení celé Pravdy a obnovuje tvář země.
Nová éra, kterou vám oznamuji, spadá v jedno s dokonalým naplněním božské vůle, takže konečně se uskutečňuje to, co vás Kristus učil žádat na nebeském Otci: »Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi«.
Je to čas, kdy tvorové plní božskou vůli Otce, Syna a Ducha Svatého. Dokonalým plněním Božské Vůle se obnovuje celý svět, neboť Bůh v něm nachází jakoby svou novou rajskou zahradu Eden, ve které může přebývat v láskyplné společnosti se svými tvory.
Nová éra, která už přichází, vás přivádí k plnému sdílení života s těmi, kdo už vás předešli a v ráji se radují z dokonalé blaženosti"
(15. srpna 1991).
Konečně v roce 1992 Maria rozvedla toto téma velmi podrobně;
„Dnes o mně rozjímáte v záři mého Neposkvrněného Početí. Moji přemilí synové, nechejte se přitahovat neposkvrněným světlem vaší Nebeské Matky a jděte za sladkým vanutím mé nebeské vůně.
Protože jsem bez hříchu, Otec na mne obrátil svůj pohled plný zalíbení, Slovo si mě vyvolilo, abych se stala jeho Matkou, a Duch Svatý se se mnou sjednotil poutem snoubenecké lásky.
Tak jsem vstoupila do samého Srdce Nejsvětější Trojice.

Protože jsem bez hříchu, Božská Trojice mne vyvolila jako Vojevůdkyni a Vítěze ve strašném zápase proti Satanovi a všem duchům zla.
Protože jsem bez hříchu, Ježíš mě důvěrně zapojil jako Matku do svého plánu Vykoupení a svěřil mi jako dceru celé lidstvo, které vykoupil a spasil.
Jsem tedy Matkou lidstva.
K mému poslání nové Evy a k mému úkolu Matky patří přivádět celé lidstvo k plnému společenství života s Bohem; pomáhám mu rodit se a růst v milosti a ve svatosti.
Proto především mně patří úkol vzdalovat od vás, od církve a od lidstva temný stín hříchu a zla, všechny vést ke Svatému Městu čistoty a lásky.
Světlo tohoto Svatého Města je samo světlo Otcovo. Slunce, které vás zahřívá, je neposkvrněný Beránek, z jehož srdce vycházejí paprsky ohně a lásky: Oddechem je vánek Ducha Svatého, který dává život a všechno stvoření pobízí ke zpěvu slávy a nebeských harmonií.
Toto je úkol svěřený vaší nebeské Matce.

Svaté Město se musí upevnit především v srdcích a duších, to znamená v životě všech mých dětí.
To se stane, když se zbavíte všech sklonů ke zlu a vášním a poskytnete prostor lásce k Bohu, která vás povede k životu ve stálém společenství života s ním.
Osvoboďte se tak od otroctví hříchu a prožijete onu zkušenost milosti, čistoty a radosti, která byla obvyklou podmínkou života Adamova, předtím než podlehl úkladům hada a svému prvnímu pádu. Budete tak pít z pramene, který vyvěrá z ráje.
Budete vítězi nad Zlým a nad zlem. Dostanete do vlastnictví dobro, které vám připravil Pán; sami se stanete syny Nejvyššího.
Bůh ze svého trůnu řekl: »Hle, obnovuji všechno. Co říkám, je pravdivé a hodné, aby se tomu věřilo. Já jsem Začátek a Konec, První a Poslední. Tomu, kdo žízní, dám zdarma vodu života. Vítězům bude patřit tato část dober. Já budu jejich Bohem a oni budou mými dětmi«
(Apok 21, 5-8).
Svaté město musí zazářit také v církvi, očištěné od všech svých slabostí, osvobozené od skvrn nevěrnosti a odpadu, posvěcené svým bolestným utrpením a krvavou obětí.
Církev tedy bude zase celá krásná, bez poskvrny a bez vrásek; napodobí vaši neposkvrněnou Matku.
V církvi, očištěné a úplně obnovené, zazáří ve své velké moci jediné Světlo Krista, který je bude šířit do všech částí země, a tak všechny národy k ní přijdou v dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice. »Duch mne přenesl na velkou horu, velmi vysokou, a anděl mi ukázal Jeruzalém, Svaté Město, které patří Pánu.
Sestupoval z nebe. Měl Boží lesk, třpytil se jako drahokam, jako krystal drahého kamene.
Město nepotřebuje slunce ani luny k osvětlení, protože je osvěcuje lesk Boha a Beránek je jeho světlem.
Národy připutují k jeho světlu a pozemští králové do něho přinesou svá bohatství.
Brány nebudou nikdy za dne uzavřeny a noc už tam nebude. Do něho budou přinesena bohatství a pocty národů.
Nic nečistého tam nemůže vstoupit, nikdo, kdo praktikuje korupci nebo páchá hřích. Vejdou tam jenom ti, kteří jsou
zapsáni v knize života, která patří Beránkovi« (Apok 21, 10-27).
Svaté město musí nakonec shromáždit vykoupené a spasené lidstvo, když po očistě, velkém soužení a hrozném trestubude úplně vysvobozeno z otroctví Satana, hříchu a zla.
V těchto posledních dobách se boj proti Satanovi a jeho mocnému vojsku všech zlých duchů stane drsnější a krvavější, protože žijete pod těžkým jhem jeho univerzálního panství.
Pochopte tedy, že k mému úkolu Ženy oděné sluncem, vítěze nad Satanem, patří spoutat velkého Draka, svrhnout ho do jeho ohnivé tůně, odkud už nebude moci vyjít a škodit ve světě.
V něm bude vládnout Kristus.
Ježíš se vrátí ve slávě, aby všechno stvoření přivedl k plnému lesku svého nového pozemského ráje.
Hříšné město zmizí, a tak všechno stvořené se s radostí otevře k přijetí Svatého Města, nového Jeruzaléma, který sestoupí z nebe a bude trvalým přebýváním Boha s lidmi.
»Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat Svaté město, nový Jeruzalém, ozdobený jako nevěsta, když jde naproti ženichovi. Silný hlas, který přicházel od trůnu, zvolal: Ele, příbytek Boží uprostřed lidí. Oni budou jeho lidem a on bude s nimi jejich Bohem. Bůh setře každou slzu s jejich očí. Už nebude zármutku ani pláče, neboť co bylo, minulo«
(Apok 21, 1-4).
Synové přemilí, dnes o mně rozjímáte v záři mého Neposkvrněného Početí. Nechejte se přitáhnout půvabem vaší Nebeské Matky a následujte mě za vanutím mé příjemné vůně, abyste šli se mnou vstříc Svatému Městu, které sestoupí z nebe na konci bolestné očisty a velkého soužení, které nyní právě prožíváte v těchto posledních časech(8. prosince 1992).
Laco Bajzo
"Po tomto příchodu prahněte ze všech sil. Až k němu dojde, země bude plna radosti. Boží Království v srdcích, v rodinách, mezi občany, mezi národy."
To je opak toho,čo predpovedá Písmo! Bude to strašný deň keď budú volať k bralám padnite na nás. Deň súdu! Deň biedy a úzkosti!

Bude to deň hrôzy ,lebo náš Boh je oheň spaľujúci! Tí ,ktorí budú poznačení jeho pečaťou ,budú vychvátení v ten deň do …
More
"Po tomto příchodu prahněte ze všech sil. Až k němu dojde, země bude plna radosti. Boží Království v srdcích, v rodinách, mezi občany, mezi národy."
To je opak toho,čo predpovedá Písmo! Bude to strašný deň keď budú volať k bralám padnite na nás. Deň súdu! Deň biedy a úzkosti!

Bude to deň hrôzy ,lebo náš Boh je oheň spaľujúci! Tí ,ktorí budú poznačení jeho pečaťou ,budú vychvátení v ten deň do oblakov a už budú navždy s ním. Pre ostatných to bude deň hnevu! "Lebo Pán príde v ohni" ako píše Izaiáš,len Dyk to nesprávne chápe.
Preto je hlúposť očakávať ,že sa tu medzi národmi všetko na dobre obráti.

Líbera me, Dómine,
de morte ætérna,
in die illa treménda:
Vysloboď od smrti večnej mňa, ó Pane,
keď hrozný, strastný ten deň súdu nastane.
Quando cœli movéndi sunt et terra.
Keď nebesá i zem budú sa triasť a chvieť,
Dum véneris iudicáre sǽculum per ignem.
ty prídeš k nám v ten deň bys' súdil tento svet.

Tremens factus sum ego, et tímeo,
dum discússio vénerit, atque ventúra ira.
Vesmír sa zachveje, strach, hrôza nastane,
keď prídeš v nádhere súdiť nás, ó Pane!
Quando cœli movéndi sunt et terra.
Keď nebesá i zem budú sa triasť a chvieť,
Dum véneris iudicáre sǽculum per ignem.
ty prídeš k nám v ten deň bys' súdil tento svet.

Dies illa, dies iræ,
calamitátis et misériæ,
dies magna et amára valde.
Deň tento hnevu,
deň biedy, úzkosti,
deň hrozný a plný najväčšej trpkosti.
Dum véneris iudicáre sǽculum per ignem.
Ty prídeš k nám v ten deň bys' súdil tento svet.

Réquiem ætérnam dona eis,
Dómine: et lux perpétua lúceat eis.
Odpočinutie večné daj im, Pane
a svetlo večné nech im svieti.
Laco Bajzo
Mat 24:29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch …More
Mat 24:29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.
To hovorí sám Boh!
Čo nám o tomto dni hovoria falošní proroci ako Valtorta ? Presný opak toho ,čo náš Pán:
"Po tomto příchodu prahněte ze všech sil. Až k němu dojde, země bude plna radosti. Boží Království v srdcích, v rodinách, mezi občany, mezi národy.""

Ale to dnes páči ľuďom viac ,ako slová Pána Ježiša,lebo im to šteklí uši!
Laco Bajzo
Katolícky výklad kap.20Zj.sv.Ján
Tisícročné kráľovstvo Božie –Zj.sv.Jan kap20
Túto kapitolu radi používajú prevracači Božieho slova protestanti ,adventisti a jehovisti na oklamanie dôverčivých a hlásajú, že toto tisícročné kráľovstvo Božie nastane po druhom Kristovom príchode a bude tu na zemi .
Sám náš Pán Ježiš Kristus presne a mnohokrát vysvetľoval ako, kde ,kedy prišlo toto kráľovstvo Božie …More
Katolícky výklad kap.20Zj.sv.Ján
Tisícročné kráľovstvo Božie –Zj.sv.Jan kap20
Túto kapitolu radi používajú prevracači Božieho slova protestanti ,adventisti a jehovisti na oklamanie dôverčivých a hlásajú, že toto tisícročné kráľovstvo Božie nastane po druhom Kristovom príchode a bude tu na zemi .
Sám náš Pán Ježiš Kristus presne a mnohokrát vysvetľoval ako, kde ,kedy prišlo toto kráľovstvo Božie na zem, tak máme na výber ,či budeme veriť slovám Krista ,alebo spolkom založených a vedených talmudistami, ktoré sa snažia vydávať za Kristove cirkvi. Ale Ježiš Kristus nezaložil viacero cirkvi s rôznymi navzájom si odporujúcimi výkladmi Božieho slova, ale len jednu a tejto svojej cirkvi zjavil plnosť pravdy.
Pozrime sa teda na to ,čo o tomto tisícročnom kráľovstve na zemi hovorí ten, ktorý ho tu z neba priniesol a ohlasoval:
Tisícročné kráľovstvo Božie na zemi ( Písmo nehovorí koľko tisícročné ,či jeden ,dva ,alebo viacej ,ale my vidíme ,že už dva tisíc ročné) sa začalo, keď sa čas naplnil a splnilo proroctvo Izaiáša a ľud bývajúci v temnotách uzrel veľké svetlo:
Mat 4 kap„Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Keďže Izraeliti mali o kráľovstve ,ktoré prinesie Mesiáš len prízemné ,svetské predstavy ,Pán Ježiš im vysvetľuje ,že to je inak:
Luk.17 kap „Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: »Aha, tu je!« alebo: »Tamto je!«, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ Ako to, že ho medzi sebou nevideli? Lebo sa treba preň znovu narodiť. Ako? Tak, ako to Pán vysvetlil Nikodémovi:
Jan3kap: „Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.“
V Lukášovi Pán sľúbil ,že niektorí z tých, ktorí ho práve počúvajú takéto kráľovstvo uvidia ešte za svojho pozemského života:
Luk.9kap: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo.“ Po zoslaní Ducha svätého videli ,že je v nich i medzi nimi, teda v Kristovej cirkvi. Zatvrdnutým farizejom, ktorí z Písem mali poznať a nepoznali ,že toto kráľovstvo práve prišlo na zem povedal podľa čoho to ešte môžu spoznať:
Luk 11kap „Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.“Pán Ježiš tu jasne hovorí o niečom ,čo sa práve deje! Nie o niečom po jeho druhom príchode!
Tiež im vysvetľuje ako bude vzrastať a šíriť po celom svete toto kráľovstvo Božie na zemi, ktoré bude v tých ktorí uveria a medzi nimi a prirovnáva to k tomu ,ako keď človek hodí zrno do zeme:
Mk.4 kap: „Ďalej hovoril: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“

Práve tieto Kristove slová mnohých mýlia pri čítaní kap 20Zj.sv.Jan ,lebo vidia ,že Pán Ježiš hovoril o kráľovstve Božom aj tu na zemi. Nepochopením Jeho slov potom ľudia vymýšľali rôzne teorie ,napr. (chiliazmus).Ale len Pán Ježiš nehovorili a žiadnom inom Božom kráľovstve na zemi ,len o tom, ktoré bude v tých ,ktorí uveria evanjeliu ,ktorí sa preň znova narodia z Ducha a z vody a ktoré tak bude medzi nimi.
V 12 kap.Zj.sv.Jan od siedmeho verša čítame ako bol satan zvrhnutý z neba na zem:
„Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“
20 kap.Zj.sv Jan nám potom hovorí ,ako z neba zostúpil anjel a sputnal ho na tisíc rokov- teda na ten čas ,zakiaľ má vzrastať a šíriť sa Božie kráľovstvo po celej zemi:
„ Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený.“
Pán Ježiš nám v evanjeliu ap.Jána v 12 kap a 31 verši hovorí kedy presne bol satan ,ktorý mal nad vyhnancami z Raja veľkú moc , hodený a sputnaný do podsvetia:
„Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von“ Teda keď Kristus prišiel na svet uskutočniť svoje spasiteľské dielo na kríži a slávnostne vstúpil do najhlbších končín zeme vyslobodiť zajatých: 1Pet.3:19 „Telom zomrel ,ale duchom ožil a tak šiel a zvestoval blahozvesť duchom vo väzení podsvetia“.

Pred samotným druhým Kristovým príchodom má byť satan ešte raz z tohto žalára vypustený ,aby mohol ešte raz ukázať silu svojho zvodu a bludu.
Laco Bajzo
Boh to dopúšťa ,aby sa oddelilo zrno od pliev ,aby si každý musel vybrať na ktorú stranu sa pridá. Všetci vidíme čo sa stalo za posledných pár desaťročí –IIVat.koncil priniesol celoplošnú zmenu učenia RKC, synkretizmus s pohanstvom v iných oblastiach celosvetové ekonomické zotročenie a manipulovanie sveta synagogou satanovou, obrovským boom technologií atď. To sú všetkým viditeľné dôsledky …More
Boh to dopúšťa ,aby sa oddelilo zrno od pliev ,aby si každý musel vybrať na ktorú stranu sa pridá. Všetci vidíme čo sa stalo za posledných pár desaťročí –IIVat.koncil priniesol celoplošnú zmenu učenia RKC, synkretizmus s pohanstvom v iných oblastiach celosvetové ekonomické zotročenie a manipulovanie sveta synagogou satanovou, obrovským boom technologií atď. To sú všetkým viditeľné dôsledky vypustenia satana, ktorý takto má pripraviť ľudstvo na prijatie falošného mesiáša –antikrista. Tiež sa k moci dostávajú králi ktorí sú jednomyseľní , aby sa splnili slová Písma a oni odovzdali svoju moc malému rohu z knihy proroka Daniela –antikristovi.
Zj sv.Jan kap20:4-5
„Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“
Tu boli apoštolovi Jánovi ukázané duše tých ,ktorí obetovali svoj život pre Krista a boli zabití, alebo „zomreli v Pánovi“ počas šírenia Kristovho evanjelia –Božieho kráľovstva na zemi a samozrejme duše tých zomrelých , spravodlivých a svätých ,ktorí žili pred narodením Krista a čakali na Vykupiteľa v podsvetí. „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov“ Toto kraľovanie spasených duší s Kristom v nebi sa začalo ,keď im svojou vykupiteľskou smrťou na kríži otvoril nebo a keď týchto zajatcov po zostúpení „do najhlbších končín zeme“ vyviedol so sebou do neba. Ich duše sú už v nebi a kraľujú s Kristom –Cirkev oslávená, kým sa nenaplní počet spasených. Teda toto Tisícročné kráľovstvo je tak v nebi ,ako i na zemi, čo aj Pán potvrdil slovami: „Hľa ,ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“. Ako tisícročné je označené preto, lebo tento stav trvá len do konca sveta ,do posledného súdu a slovom tisícročné je vlastne vyjadrená jeho dočasnosť.
To je prvé vzkriesenie a nad nimi už druhá smrť- večné muky v ohnivom jazere po poslednom súde už nemá moci.
Hriešnici tohto prvého vzkriesenia nie sú účastní ,lebo ich duše za ten čas ,kým sa naplní nebo spasenými čakajú na posledný súd v pekle. Preto tu Písmo o ich dušiach nehovorí ako o vzkriesených, ale ich označuje v 5 verši ako „ostatní mrtvi, ktorí neožili kým sa nedovrši tisíc rokov“,lebo v pekle nemožno hovoriť o vzkriesení k životu v takom zmysle ,ako žijú duše spasených v nebi –účastní prvého vzkriesenia ,ale len očakávanie súdu v mukách. Tí budú tiež vzkriesení aj s telami až k poslednému súdu ,ale k večným mukám v ohnivom jazere.
Vieme,že tí „ostaní mrtvy“ budú vzkriesení až k poslednému súdu ,teda podľa tohto 5 verša vieme určiť ,aký čas znamená tých obrazných tisíc rokov.
Písmo toto kraľovanie vzkriesených duší v nebi označuje ako tisícročné ,lebo bude trvať do posledného súdu ,kedy títo prídu spolu s Kristom na posledný súd a svätí budú spolu s Kristom súdiť svet i padlých anjelov.
Prečo keď nám sám Pán povedal všetko o príchode a šírení jeho tisícročného kráľovstva na zemi teda všetky spolky falošných cirkví sľubujú tisícročné kráľovstvo na zemi až po jeho druhom príchode? Lebo neuverili Kristovým slovám, ani sa znova nenarodili z Božieho Ducha –Ducha Pravdy, ale uverili poslom a prorokom synagogy satanovej. To ona pripravuje falošné ,celosvetové kráľovstvo –NWO so svojim falošným mesiášom- antikristom ako kráľom a svetovládcom.
Tí ,ktorí im uverili potom ľahšie príjmu ich falošného mesiáša, lebo im budú tvrdiť ,že Nový svetový poriadok je to pravé kráľovstvo pokoja a ich panovník je tým pravým mesiášom na ktorého čakali dve tisíc rokov.
Vidíme, že ani pred Kristovým druhým príchodom, ani po ňom už žiadne iné kráľovstvo Božie tu na zemi nebude. Len to ,ktoré bolo v tých ,ktorí uverili v Krista a medzi nimi, kým nepríde ako večný sudca .
To dosvedčujú slová Písma:
2Pet.3kap.„Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť.“ Tieto slová Písma vylučujú akékoľvek kráľovstvo na zemi po Kristovom druhom príchode!
1L.Sol v 4 kap tiež vyvracia bláznivé výklady spolkov adventistov a ich bratov jehovistov, lebo hovorí ,že tí ,ktorí budú pri jeho druhom príchode patriť Kristovi ,budú uchvátení s ním do vzduchu,teda zobratí zo zeme a už budú navždy s ním: „Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.“
Teda už sa nebudú vracať na tisíc rokov kraľovať s Kristom tu na zem ,ani tu na nich potom nebude znovu nezmyselne zase vypustený satan ako tvrdia bludári, lebo ten bude už len navždy hodený do jazera horiaceho ohňom a sírou ,kde bude i šelma a falošný prorok, ale je pre nich pripravený Nový, nebeský Jeruzalem –Zj.svJan.kap21:9-23.
Blúdia ,lebo nepoznajú Písma ,ani Božiu moc a zvedú len sebe podobných ,takých ,ktorí tiež :“ ... neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“ 2Sol.2kap.