30:28
Svátost pokání - 1. část. - vývoj kající praxe v dějinách Církve, řády kajícníků v starověké Církvi.More
Svátost pokání - 1. část.
- vývoj kající praxe v dějinách Církve, řády kajícníků v starověké Církvi.
Lukáš Evanjelista
Václav, som šokovaný, ako sa pasuješ za pravoverného kňaza ale krútiš tie svoje výklady k miléniu, či tisícročnému kráľovstvu a nie si schopný v Pravde sa postaviť k jednoduchému Božiemu Slovu, danému aj nevzdelaným ľuďom, aby ho vedeli prijať všetky národy. Je to len výsledok tvojej zaslepenosti, pretože Boh na teba a tvoju sektu falošného proroka Dohnala, dopustil slepotu, dopustil odpad od …More
Václav, som šokovaný, ako sa pasuješ za pravoverného kňaza ale krútiš tie svoje výklady k miléniu, či tisícročnému kráľovstvu a nie si schopný v Pravde sa postaviť k jednoduchému Božiemu Slovu, danému aj nevzdelaným ľuďom, aby ho vedeli prijať všetky národy. Je to len výsledok tvojej zaslepenosti, pretože Boh na teba a tvoju sektu falošného proroka Dohnala, dopustil slepotu, dopustil odpad od katolíckeho učenia, hoci sa katolíkom tváriš aj s tvojim vedením. Môžem priamo tebe povedať v mene Ježiša Krista, že si horší ako pohania. Vlk v ovčom rúchu, tak ako celé tvoje vedenie, ktoré pod výzorom zbožnosti prekrúca Božie Slovo. A prečo? Lebo ten Váš falošný prorok Dohnal oklamal vás a ostatných ľudí, ktorí ho sledujú, a to okrem mnohých iných vecí, aj v tomto:
-vôbec neviete vysvetliť, či už bolo tisícročné kráľovstvo a či ešte len bude, hoci vo vašom časopise Elizeus ste trápne písali, že „tisicileté království nastane po poražení antikrista“... čo je vyslovený blud a takto sa vyjadrujú aj iné sekty už dávno odhalené v Pravde Evanjelia.
-vôbec nechcete pripustiť, že príchod Ježiša Krista je blízko, podľa ovocia, znamenia časov a hlavne veľkého odpadu veriacich od pravej viery danej raz navždy pre nás, od apoštolov. Ani ja nikoho nechcem strašiť aj tú psychiku ľudí nechcem trápiť, (ako to krásne vysvetľuješ...) ale v Písme je veľa miest takých, ktoré tú našu „narušenú psychiku či skôr rozum a vôľu, varujú“ A to sa už my všetci nemusíme báť??? Chceš povedať, že keď Ježiš hovoril o posledných časoch, či o trestoch, ktoré majú prísť na svet, tak chcel strašiť našu psychiku? Choď radšej za Ježišom sa posťažovať, prečo vložil do Biblie aj nepríjemné a strašidelné proroctvá a predpovede. On nám zanechal iba Pravdu, lebo aj on je PRAVDA!!!
-vôbec neviete pripustiť, že už nijaká ľudská sila, či armáda, či štát nebude môcť čeliť tomuto globalistickému ovládaniu ľudstva, jednej svetovláde, a veľkému prenasledovaniu, ktoré nebolo od začiatku sveta a už ani nebude. A už vonkoncom nie tá Vaša sekta, ktorá chodí bubnovať po námestiach a na manifestácie. Takéto divadlá nerobil apoštol Pavol, ani apoštol Peter. Hlavne že Váš falošný prorok Vás necháva v domnienke, že týmto zachránite svet či V-é štvorku, oddialite koniec sveta, či príchod antikrista. Toto je na smiech celému svetu !!!
-nie ste schopní s istotou povedať, že Antikrist bude skutočná osoba, nie len antikristov systém. Ak ho má Ježiš zabiť dychom svojich úst a jasom svojho príchodu, tak to asi bude aj skutočná ľudská bytosť, falošný mesiáš, ktorý sa vyhlási za mesiáša – záchrancu a posadí sa v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Nájdi si to v Písme, ak budeš mať toľko odvahy, aby ťa Slovo usvedčilo z krútenia, podvodu a spochybňovania.
-spochybňujete dokonca aj negatívne vplyvy očkovania na Covid a tak spochybňujete lekárske a vedecké autority, ktoré sa už k tomuto vyjadrili, hoci ich média nepripustili aby varovali ľudí.
-klamete a zavádzate ľudí v tom, že vyzývate ich, aby začali „písať vladárom tohto systému“, žeby nás láskavo nechali slobodnými, prestali Vás zotročovať, sledovať, očkovať a nakoniec čipovať. Toto je na smiech, pretože práve títo vladári, vlády, prezidenti, ministri, či poslanci, sú dosadení týmto antikristovým systémom a vy im chcete písať listy? Len im píšte a zavádzajte ľud naďalej... Treba sa radšej modliť za jednotlivcov, hlásať Slovo a nie vypisovať zradným politikom.
Na záver: do pozornosti dávam dôležité články, ktoré sú zverejnené a týkajú sa týchto tém. V nich je katolícke učenie podložené Písmom. Kto tam nájde blud, nech napíše presne aký a napíše k tomu to, čo je správnejšie:
Znamenia posledných čias
Znamenia posledných čias.
Vystúpi mnoho falošných prorokov I-IV:
I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou antikrista:
Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!
Dvíhanie hôr démonov do ovzdušia... Vaša pošahaná modlitba...
Dvíhanie hôr démonov v ovzduší – bludná modlitba o…
Hriechy proti Duchu Svätému: proti trom z nich hrešíte všetci vo vašej Dohnalovskej sekte
„Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, to…
Nik nebude môcť kupovať, ani predávať...
„Nik nemôže kupovať alebo predávať...“ Zjv 13,17
Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...
„Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...“ 2Tim 4,3
ani pokánie nerobili...
„...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21
A iné články, ktoré sú dostupné pre každého, kto chce počuť Pravdu Evanjelia celú. Nik doteraz ma z čitateľov neusvedčil, že by som písal, alebo hlásal bludy, či iné, než Katolícke učenie.
Lukáš
Lukáš Evanjelista
v tvojej odpovedi je chyba: "ale jen od II Vat..... souhlasíš."... Ja prijímam celé katolícke učenie "DO" II Vat.konc.
Stylita
Království Ježíšovo je zde přeci od té doby, kdy král, Ježíš přišel na Zem. Vždyť je to království mezi námi. Tradiční výklad je tedy to, že ono tisíci leté království je tu již dva tisíce let.
Stylita
20Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
21ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“More
20Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;

21ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“
Laco Bajzo
Ano Stylito a jen bludaři to nechápou a popíraji a jak říká Teodora ria gloria "všichni tápou".
Ale vladykové z BKP vyhlásili ,že to múže být i tak ,jak je to v tomto katolíckem výkladu: Tisícročné kráľovstvo Božie –Zj.sv.Jan kap20
Ale že zrovna tak to múže být tak ,jak to vykládá jejich patriarcha.
To je šalomounské "prorocké" rozseknutí ,co? 😍
Lukáš Evanjelista
V Zjv 1000 rokov, nie je presná doba, aspoň takto to chápem a takto som to prijal. Lenže sektári tvrdia, že to kráľovstvo príde po duchovnom medzipríchode Ježiša Krista, ktorý bude neviditeľne vládnuť na zemi a potom príde druhý - či tretí krát na zem definitívne. To je totálna hlúposť, lebo napr. v 2 liste Kor. je napísané: 20 Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo …More
V Zjv 1000 rokov, nie je presná doba, aspoň takto to chápem a takto som to prijal. Lenže sektári tvrdia, že to kráľovstvo príde po duchovnom medzipríchode Ježiša Krista, ktorý bude neviditeľne vládnuť na zemi a potom príde druhý - či tretí krát na zem definitívne. To je totálna hlúposť, lebo napr. v 2 liste Kor. je napísané: 20 Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. 21 Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. 22 Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení; 23 každý však v danom poradí: Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi, 24 a potom nastane koniec.
Keď má prísť koniec, tak nebude po jeho príchode už žiadne kráľovstvo tu na zemi. Vo svojich listoch píšem, že keď Ježiš povedal o pominutí neba a zeme, tak nie je možné hovoriť o nejakom kráľovstve tu na zemi po jeho príchode.
Stredovek bol ťažký, ale ťažkým ho robili niektorí falošní kresťania, kňazi, biskupi, či dokonca niektorí pápeži. Ale od apoštola Petra a Pavla až po II Vatikánsky koncil, si Cirkev nedovolila hlásať bludy a herézy, či synkretizmus s pohanstvom, ako sa to hlása dnes... A že to tvrdím, je dokázateľné z ovocia vo Vatikáne a v celej hierarchii. Každý veriaci, či kňaz, alebo biskup, ktorý je v jednote s pokoncilovými pápežmi, je ohrozený na spáse, ak sa neoddelí od tej neviestky antikrista - pozri si Zjv 18 kap!!!
Stylita
Pokud není mezi námi Boží království, marná je naše snaha.
Hereze je splašená pravda, element vydávající se za celek, je to však střela, která míjí cíl.
Stylita
Na toto téma s tebou vedu diskusi již dlouho. Ty máš církev za nevěstku, sic to v Písmu nikde není, že je církev nevěstka. To je ona pokažená optika a tou vidíš vše zkresleně. Stačí jedna přijatá (s)myšlenka a vida člověk se jeví jako bláhovec pro druhého, který na tu udičku neskočil.
apredsasatoci
Viktória ty si ako Barabaš. K tomuto nás predsa Boh nevola!
Koho chceš reformovať Boha?
Stylita
@Viktoria Rija Gloria
Doslovnost při výkladu Zjevení nestačí. Tisíc let, 144 000 paniců, 7 očí a 7 rohů Beránka atd. Kdo toto vykládá doslovně, nikoliv symbolicky, nutně bloudí.
Marcel78
o.Václav. SBM .Nemusim čitať žiadne tisicstrankove knihy aby som videl aké evanjelium hlasa a komu dnes služi RKC. Podpora zločinného očkovania to len potvrdila. Nevidi to už len ten ,kto nechce vidieť.
Neviem si predstaviť že by som v nej ešte hľadal Boha alebo nejakého akože dobrého kňaza,alebo šiel trebárs k tradicionalistom ,ktorí sú s ňou v jednote.
Ale velmi som chcel ísť na spoveď tak …More
o.Václav. SBM .Nemusim čitať žiadne tisicstrankove knihy aby som videl aké evanjelium hlasa a komu dnes služi RKC. Podpora zločinného očkovania to len potvrdila. Nevidi to už len ten ,kto nechce vidieť.

Neviem si predstaviť že by som v nej ešte hľadal Boha alebo nejakého akože dobrého kňaza,alebo šiel trebárs k tradicionalistom ,ktorí sú s ňou v jednote.

Ale velmi som chcel ísť na spoveď tak som patral po alternatíve a poradili mi stranky SBM

Bol som nadšeny až kym som tu na glorii nenatrafil na ten vaš vyklad kap. 20 ZJ od vašho patriarchu.

Su to hrozne nezmysly a nikdy by som neveril že niečo také môže napisať katolicki knaz.

Tym pre mňa aj tato možnosť vyspovedať sa padla lebo tu nejde len o vyklad jednej kap. zo ZJ ale nim popierate celu kat. nauku . Navyše to doteraz obhajujete ,takže k vam sa tiež pridať nemôžem.

Toto vase druhe video ma v tom len utvrdilo už pre mňa nie ste alternativa.

Existuje niekoľko tisíc usvedčujúcich dôkazov o skoro všetkých kňazoch, že neslúžia pod Duchom svätým. A už vôbec, ale vôbec nie v katolíckej náuke.

Ešte,že vieme čítať a vďaka Pánu Bohu pravému za ten krásny dar Ducha svätého a otvorenie očí. Na rozpoznanie Pravdy.
o. Václav SBM
Pán Marcel, myslím, že tu ide o isté nedorozumenie. Ja nemám pochýb o tom, že súčasný Vatikán a tí, ktorí sú mu podriadení, sú de facto vyznávačmi falošného náboženstva new age. Od cirkevnej vlády Vatikánu som sa spolu s ďalšími kňazmi oddelil ešte za Benedikta r. 2011. Ako pre kňaza by pre mňa bolo pohodlné, keby som mohol byť v takej silnej štruktúre, mať určité postavenie atď. Ale …More
Pán Marcel, myslím, že tu ide o isté nedorozumenie. Ja nemám pochýb o tom, že súčasný Vatikán a tí, ktorí sú mu podriadení, sú de facto vyznávačmi falošného náboženstva new age. Od cirkevnej vlády Vatikánu som sa spolu s ďalšími kňazmi oddelil ešte za Benedikta r. 2011. Ako pre kňaza by pre mňa bolo pohodlné, keby som mohol byť v takej silnej štruktúre, mať určité postavenie atď. Ale moja viera a svedomie mi to v súčasnej situácie, ktorá je podstatne horšia, ako bola za Ratzingera, nedovoľujú. Uznávam aj to, že v otázke, kto slúži neplatne a kto je apostata, panuje určitý zmätok. Necítim sa ale tým najpovolanejším, kto by to mal riešiť. Na stránkach BKP sú k tomu povedané zásadné postoje, aj keď iste by ich bolo možné, a snáď aj potrebné, lepšie vysvetliť a konkretizovať. Podľa mňa ale otázka platnosti sviatostí nie je prvoradá, lebo katolík nesmie prijímať sviatosti ani len od schizmatika, tým menej od zjavného heretika, aj keby snáď boli platné. (Snáď schizmatik - ako napr. pravoslávny- by pripadal do úvahy, keby nebola iná možnosť.) Za panujúci zmätok ale nesú vinu v pravej radi heretici v štruktúre.
Pánovi "Bajzovi" však ide ešte o niečo iného. On pretláča svoj výklad niektorých eschatologických textov Písma, ktorý v podstate hovorí, že onedlho vystúpi Antikrist a potom po 3,5 (prípadne snáď 2x3,5) roka nastane koniec sveta. Na to som už mu viackrát povedal, že jeho výklad uznávam za prijateľný, teda že jeho výklad sám o sebe neodporuje viere Cirkvi; avšak to, že túto teóriu označuje za súčasť Božieho zjavenia ako keby to bola pravda viery, ktorú je každý katolík povinný prijať, to v poriadku nie je. Nie je správne hlásať, že celkom iste a bez pochýb o niekoľko rokov nastane koniec sveta, a že sa nesmieme modliť za obnovu Cirkvi. Taký názor je absurdný. Za túto moju odpoveď ma teraz v svojich príspevkoch preklína a nadáva do anciášov. Väčšina ľudí by takéto jeho príspevky vymazala. Ja ale (možno naivne) verím v to, že pravda je pre úprimných ľudí (a o tých nám predsa ide) zjavná sama o sebe.
Tou knihou o 1000 stránkach som mol na mysli sv. Augustína O Božom štáte. V celej knihe Augustín hovorí, že na svete sú dve obce alebo mestá, prvou je Cirkev Božia a druhou cirkev diabla. Každý človek od počiatku sveta až do ostatného dňa dejín patrí do jednej alebo druhej obce. Obidva útvary sú mystické - tajomné. Kto kam patrí, to vie s istotou iba Boh. Teda podľa tohto učenia sv. Augustína povedať jednoducho, že súčasná RKC je neviestka Babylonská, nie je celkom presné. Pán "Bajza" sa pritom na sv. Augustína horlivo odvoláva.
Prajem Vám teda pokojný Advent.
Laco Bajzo
Václave,v roku 2011 ste sa síce oddelili ako vám prikázal váš patriarcha ,ale "zabudol si" povedať ,že to podľa vášho "proroka" malo byť oddelenie dočasné,len dovtedy ,kým tam nebude zvolený pravoverný pápež.
A tak ste čakali a čakali a keď neprichádzal ,tak ste si vybrali jedného z pohlavárov Vatikánu a toho sami zvolili.
Pánovi Bajzovi ide o to ,aby usvedčil všetkých falošných prorokov ,…More
Václave,v roku 2011 ste sa síce oddelili ako vám prikázal váš patriarcha ,ale "zabudol si" povedať ,že to podľa vášho "proroka" malo byť oddelenie dočasné,len dovtedy ,kým tam nebude zvolený pravoverný pápež.
A tak ste čakali a čakali a keď neprichádzal ,tak ste si vybrali jedného z pohlavárov Vatikánu a toho sami zvolili.
Pánovi Bajzovi ide o to ,aby usvedčil všetkých falošných prorokov ,ktorí nevidia znamenia časov a popierajú Písmo a už roky dávajú ľuďom falošné nádeje ,že to všetko môžu zmeniť ,ak sa podriadia infantilným pokynom bludára ,ktorý očakáva tis. kráľovstvo Božie na zemi ,po porazení antikrista a kvôli tomu vrhá celé hory démonov do ohnivého jazera.
PS: Ja sa neodvolávam na Augustína ,ale na daný stav!
Na to ,aké evanjelium súčasná RKC hlása a komu slúži. To ,spolu s predpoveďami Božieho slova o odpade pred samotným druhým príchodom Krista a opisom babylonskej neviestky je pre mňa smerodajné. Vy práve tieto veci ignorujete ,lebo žijete mimo realitu ,vo falošnej bubline ,vytvorenej falošným prorokom Dohnalom.
Ste zavretí s tými svojimi nemysliacimi a všetko nekriticky prijímajúcimi deformovancami ,od ktorých vám žiadne nekorektné otázky nehrozia.
Tak ste si to zariadili aj na svob. vysielači a vďaka tomu žijete vo fiktívnom "prorockom svete " vášho guru a jeho vladykov.
Aj keby som nepoznal Kat. Eschatologiu ,tak by som už len podľa stavu ľudstva vedel ,že na túto celosvetovú Sodomu a Gomoru sa Boh nebude ďalej pozerať a musia prísť strašné Božie tresty.
Vy práve naopak , tú veľkú Sodomu a Gomoru uspávate falošnými nádejami o Božej záchrane,o oddialení Božích trestov . Oddialiť ich ,zrejme z dôvodu ,aby čím viac ľudí išlo do zatratenia.
Vo svojej hlúposti si zašiel tak ďaleko ,že tých ,ktorí varujú nazývaš apokalyptickými strašiakmi a marginalizuješ všetko ,čo globálni satanisti stvárajú.Akoby sa každú chvíľu malo všetko na dobre obrátiť.
Práve kovid teror cez falošnú pandémiu ukázal ,že vás nevedie žiadny Boží prorok,ale bludár. Lebo keby bol Dohnal Boží muž,tak by vám aj svetu buď ešte pred začatím,alebo na jej začiatku povedal ,aby ste sa nebáli ,že to nebude pandémia ,ale len ďalší podvod globalistov.
Ale on dva měsíce nedostal slovo...
A dva mesiace jeho ovečky žili v strachu z nákazy a neistote. Sekretári horúčkovito pátrali na internete ,aby mohli "prorokovi" oznámiť , ako je to s tou pandémiou...
A keď konečne našli ,potom už "prorok" začal chrliť tie prorocké videá
Pritom mnoho neveriacich od samého začiatku "pandémie " ces svoje nezávislé weby varovalo ,že je to celé podvod ,aby sa ľudia nebáli nákazy ,ale ich infikovaných špáradiel a vakcín .
Nevieš Marcelovi odpovedať tak ,ako káže Božie slovo ,či sa splnilo Písmo a už sa RKC stala tou neviestkou ,alebo nie.
Lebo premýšľaš ,ako tí farizeji.
Keď povieš ,že áno ,potom by sa ťa mohol opýtať ,prečo teda fantazírujete o jej reforme a návratu k pravému učeniu
Keď povieš ,že nie ,tak ti môže povedať načo ste sa teda oddelili ,z vonku ju predsa nemôžete reformovať
Tak by sa dalo pokračovať k ďalším "prorockým" víziám vášho "proroka" ,ako je znárodnenie majetku Rotschildú ,Boží zázrak Trump, "prorocký sľub " vo výzve "Češi a Moravané povstaňte",kde Dohnal sľúbil za vaše pochodovanie Boží zázrak,že Boh to urobí tak ,ako v Starom Zákone a bude bojovať za vás a vyslobodí vás z rúk globalistov a tak dále ,a tak dále...
Laco Bajzo
Posedlá Teodora a jej desivá mise na glorii je taky vašim skvostným výtvorem a dúkazem ,že nemáte moc zväzovať a rozväzovať a oslobodzovať takýchto nešťastníkov.
Keď akože hádžete celé hory démonov do ohnivého jazera ,prečo s toľkými biskupmi neviete oslobodiť posadnutú Teodoru Riu denne vyvádzajúcu na glorii??? Alebo jej to diabolské bláznovstvo aspoň zakázať ???
Marcel78
Mňa by zaujímalo ako laika. Ako je to s RKC?
Stala sa tou babylonskou neviestkou ,ako ju opisuje kap. 17 ZJ.?
Kto je dnes v RKC pod anathemou a kto nie?
Premieňajú platne kňazi v RKC ?
Osobne si myslím a podľa svätého písma a proroctiev je to tak. A skôr sa prikláňam ku názorom toho Bajza.
Laco Bajzo
Marcel78 - Ak ti o. Václav odpovie ,tak usvedčí celý ten BKP ,že nemajú úřad prorocký ,ale úřad schizmatický.
Lebo to všetko tak dokrútili ,že nikto z nich už nevie jasne povedať či sa už RKC stala tou neviestkou ,alebo nie ,ani kto je v nej teda pod anathemou a kto nie,ani kto z jej kňazov premieňa platne a kto nie.
S istotou ti môžem povedať ,že anathemu určite hodili na jedného 64 ročného …More
Marcel78 - Ak ti o. Václav odpovie ,tak usvedčí celý ten BKP ,že nemajú úřad prorocký ,ale úřad schizmatický.
Lebo to všetko tak dokrútili ,že nikto z nich už nevie jasne povedať či sa už RKC stala tou neviestkou ,alebo nie ,ani kto je v nej teda pod anathemou a kto nie,ani kto z jej kňazov premieňa platne a kto nie.
S istotou ti môžem povedať ,že anathemu určite hodili na jedného 64 ročného dôchodcu ,za to ,že sa jedného z ich vladykov opýtal ,či sa ich patriarcha naozaj osobne zúčastnil tej voľby pápeža v Příkazoch 😍
Pýtal sa to preto ,lebo videl ,že to video je zostrihané a ich patriarcha sa v skutočnosti tejto "voľby pápeža" nezúčastnil osobne a oni vo videu otvorene klamú ,že sa tam zišli všetci.
Za usvedčenie z klamstva na neho vladyka "prockého úřadu " hodil anathemu.
Ale kto iných preklína ,sám bude prekliaty.
o. Václav SBM
K otázke či je RKC neviestkou sa nepriamo vyjadrujem vo videu o apokalyptyckém strašení - okolo 15. minúty tam odporúčam knihu, ktorá podrobne rieši túto otázku, čo je Nevesta a čo Neviestka. Kniha má cca 1000 strán. Autorom je jeden pán z Afriky, ale našťastie je už dosť dlho preložená do slovenčiny, češtiny a veľa ďalších jazykov. Sám som ju ešte celú neprečítal, ale jej obsah viac menej …More
K otázke či je RKC neviestkou sa nepriamo vyjadrujem vo videu o apokalyptyckém strašení - okolo 15. minúty tam odporúčam knihu, ktorá podrobne rieši túto otázku, čo je Nevesta a čo Neviestka. Kniha má cca 1000 strán. Autorom je jeden pán z Afriky, ale našťastie je už dosť dlho preložená do slovenčiny, češtiny a veľa ďalších jazykov. Sám som ju ešte celú neprečítal, ale jej obsah viac menej poznám, čo o pánovi Bajzovi nepredpokladám. (V slovenčine vyšlo aj skrátené vydanie, ktoré je iba výberom z diela).

Svátost pokání - 2. část: apokalyptické strašení; …
Laco Bajzo
Písmo káže vyjadriť sa priamo: Ano,ano - nie,nie.
Nie odkazovať na tis. stranové knihy.
PS: Podľa toho že po koncile prijala a hlása učenie a podľa toho ,že slúži globálnym pánom sveta a čo stvára to v "prorockém úřadu" BKP nedokážete posúdiť???
Stále neviete ,či stala tou neviestkou,alebo nie???More
Písmo káže vyjadriť sa priamo: Ano,ano - nie,nie.
Nie odkazovať na tis. stranové knihy.

PS: Podľa toho že po koncile prijala a hlása učenie a podľa toho ,že slúži globálnym pánom sveta a čo stvára to v "prorockém úřadu" BKP nedokážete posúdiť???
Stále neviete ,či stala tou neviestkou,alebo nie???
Lukáš Evanjelista
Marcel78, neviem, či ti odpovedal Václav, ale ak dovolíš, odpoviem ti ja mojimi článkami, v ktorých sú odpovede ku všetkému, čo sa pýtaš. K takýmto otázkam musí kresťan katolík zaujať jednoznačný postoj a nie krútiť sa ako had v raji, ktorý zviedol Evu.
Pripájam viac článkov, hoci sú písané postupne, majú všetky súvis s danými témami a hlavne s Dohnalovskou sektou:
Znamenia posledných čias …More
Marcel78, neviem, či ti odpovedal Václav, ale ak dovolíš, odpoviem ti ja mojimi článkami, v ktorých sú odpovede ku všetkému, čo sa pýtaš. K takýmto otázkam musí kresťan katolík zaujať jednoznačný postoj a nie krútiť sa ako had v raji, ktorý zviedol Evu.
Pripájam viac článkov, hoci sú písané postupne, majú všetky súvis s danými témami a hlavne s Dohnalovskou sektou:
Znamenia posledných čias
Znamenia posledných čias.
Vystúpi mnoho falošných prorokov I-IV:
I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou antikrista:
Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!
Dvíhanie hôr démonov do ovzdušia... Vaša pošahaná modlitba...
Dvíhanie hôr démonov v ovzduší – bludná modlitba o…
Hriechy proti Duchu Svätému: proti trom z nich hrešíte všetci vo vašej Dohnalovskej sekte
„Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, to…
Nik nebude môcť kupovať, ani predávať...
„Nik nemôže kupovať alebo predávať...“ Zjv 13,17
Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...
„Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...“ 2Tim 4,3
ani pokánie nerobili...
„...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21
Marcel78
Lukáš Evanjel. To mi je všetko jasné. Škoda sa je nad tým asi zastavovať a naťahovať sa tu s týmito pánmi evanjelistami všeho druhu. Tak, ako ho nepoznal svet, keď prišiel prvý krát, prečo by ho mal poznať druhý krát. Ešte zvlášť, keď je satan vypustený na slobodu a naberá na sile. Chodím pomedzi ľudí a mám pocit, akoby démoni rozprávali a rúhali sa Pánu Bohu pravému tým najohavnejším spôsobom. …More
Lukáš Evanjel. To mi je všetko jasné. Škoda sa je nad tým asi zastavovať a naťahovať sa tu s týmito pánmi evanjelistami všeho druhu. Tak, ako ho nepoznal svet, keď prišiel prvý krát, prečo by ho mal poznať druhý krát. Ešte zvlášť, keď je satan vypustený na slobodu a naberá na sile. Chodím pomedzi ľudí a mám pocit, akoby démoni rozprávali a rúhali sa Pánu Bohu pravému tým najohavnejším spôsobom.
Už keď im nedopne, koľko lásky a trpezlivosti mal Pán Boh so svetom a aká drahá obeta to musela byť aby ľudstvo sa ešte na pár rokov zachovalo. Veď Pán Boh vedel čo stvoril.
Načo by sa posielal na svet a na koľko krát. Čo do nekonečna? A aj tak by sa ľudia nikdy nepolepšili. Ba čo viac by sa zhoršovali.
Tiež som patril medzi tých rúhačov. Vidieť Božiu vôľu a pravdu je obrovský dar. Nie každý má na to tú psychiku ktorá sa tu spomínala v tých komentároch
Umrieť a znova sa narodiť. Môže byť nádherné.
Ja som vo fáze nie a nie umrieť. Dúfam, že aj to čím skôr príde. Požehnané adventné obdobie prajem.
BernadettaJaMalinka
Až keď človek vidí, aký je hriešnik, bude pokorne ďakovať za záchranu... ♥️
Minule som tak precitla.. že ja som tak zlá a hriešna celá, že jedina možnosť nápravy je ,,celá,, zomrieť, ukrižovat mňa celú... až ma zmrazilo.. ale presne to musím..😣 a každý deň.. aby žil vo mne Kristus.. 🙏
Lukáš Evanjelista
Aj ja mám pred očami svoju nedokonalosť a hriešnosť, a vzhľadom na poznanie, ktoré mi Boh dal, som presvedčený, že som horší, ako ostatní ľudia, ktorí poznanie nemajú. Lebo keby oni mali to poznanie, tak by boli oveľa lepšími kresťanmi a apoštolmi. Preto musím robiť dennodenne pokánie, ľutujem z celého srdca svoje hriechy, ďakujem Ježišovi, že som sa zobudil do dnešného dňa. Ale tiež vyznávam …More
Aj ja mám pred očami svoju nedokonalosť a hriešnosť, a vzhľadom na poznanie, ktoré mi Boh dal, som presvedčený, že som horší, ako ostatní ľudia, ktorí poznanie nemajú. Lebo keby oni mali to poznanie, tak by boli oveľa lepšími kresťanmi a apoštolmi. Preto musím robiť dennodenne pokánie, ľutujem z celého srdca svoje hriechy, ďakujem Ježišovi, že som sa zobudil do dnešného dňa. Ale tiež vyznávam Ježiša, lebo sa za Neho nehanbím a aj články, ktoré som písal, som zverejňoval niekedy so slzami v očiach, pretože nechápem, prečo sa práve mne, nehodnému dostalo toľko poznania. Verím ale, a to ma posilňuje, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila Božia milosť. Ak som spasený, tak iba Milosťou, ktorú mi zaslúžil smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus, jediný Pán, ktorý má prísť súdiť živých a mŕtvych. Som si ale vedomý aj toho, že keby som nehlásal celú Pravdu Evanjelia, tak by kamene hovorili a bol by som za to zodpovedný. Nik nie je dokonalý, jedine Boh Mk 10,18, a či krotím svoje telo dostatočne, aby som azda, kým iným kážem, nebol zavrhnutý, to vie najlepšie iba Boh. Sme akoby vyhnancami na tejto zemi a to, že bol vypustený satan, to musí vidieť každý kresťan. Nikdy v dejinách nebol takýto odpad od Viery, mravov. Koľko sa len zabije potratmi a antikoncepciou malých detičiek, pre smilstvo a nečistotu ľudí, ktorí si ani neuvedomujú, že antikoncepcia slúži práve na nevedomé zabíjanie detí Nestihnú sa ani narodiť, aby boli pokrstené a tak očistené od dedičného hriechu. Aké bludy herézy hlásajú laici, kňazi, biskupi, kardináli a poslední pápeži od Jána XXIII, až po tohto zloducha Bergoghlia. A toto nevidia títo "pravoverní sektári"? Všimnite si, že pápežov anatemizovali hádam už sto krát, ale k biskupom a kňazom sa správajú a píšu im tak, akoby mali s nimi spoločenstvo. Práve Laco Bajzo to vystihuje najlepšie, že oni sa oddelili iba dočasu, za pápeža si zvolili Vigána bez jeho súhlasu a bez jeho prítomnosti na diaľku, chcú zachraňovať odpadnutý klérus v neviestke antikrista, ale skôr sa obráti k Ježišovi kameň, ako títo, II. vatikánskym koncilom, zdegenerovaní klérici. "Ježišu, zmiluj sa nad nami a zachráň nás. Zasväcujeme sa tvojmu Božskému srdcu, strýznenému pre naše hriechy a neprávosti. Ježišu, prijímame ťa za svojho Pána a Spasiteľa. Mária, Ježišova matka, prosím ťa drž nás za ruky a stále nás veď k Ježišovi Kristovi a pros spolu s nami za to, aby sa zachránilo a spasilo čo najviac duší a aby sme ostali verní až do konca. Sv. Jozef, patrón dobrej smrti, oroduj za nás". Amen.
Ružena
Amen.
Laco Bajzo
Toto "zasvätenie " od pravej viery odpadlého národa vám pomôže asi tak ,ako Dohnalovo dvojnásobné "zasvätenie Ruska" ,ako Dohnalova voľba pápeža ,ako Dohnalovo dvojnásobné zbúranie múrov Jericha ,ako Amerike Dohnalove "prorocké modlitby",ako všetky Dohnalove výzvy kléru neviestky,ako všetko to vaše nahádzanie démonov do ohnivého jazera.
Tak len čakajte.
Zasvätenie Slovenska Kristovi Kráľovi …More
Toto "zasvätenie " od pravej viery odpadlého národa vám pomôže asi tak ,ako Dohnalovo dvojnásobné "zasvätenie Ruska" ,ako Dohnalova voľba pápeža ,ako Dohnalovo dvojnásobné zbúranie múrov Jericha ,ako Amerike Dohnalove "prorocké modlitby",ako všetky Dohnalove výzvy kléru neviestky,ako všetko to vaše nahádzanie démonov do ohnivého jazera.
Tak len čakajte.

Zasvätenie Slovenska Kristovi Kráľovi, Rajecká Lesná 26.11.2023
Laco Bajzo
nedúvěryhodný otče Václave!
Toto učenie Katolícka Eschatologia vaša sekta nahradila Dohnalovými víziami a stále ho tvrdošijne prevracia !
A ty ideš niekoho nazývať heretikom?!
Veď práve ty si pomýlil zviedol svojimi bludmi aj tých pár kňazov BKP ,ktorí v tom mali jasno ,až do zverejnenia bludného výkladu kap.20 Zj. vašim "prorokom"!!!
Na obhájenie bludných vízií vášho "patriarchu " si s "…More
nedúvěryhodný otče Václave!

Toto učenie Katolícka Eschatologia vaša sekta nahradila Dohnalovými víziami a stále ho tvrdošijne prevracia !
A ty ideš niekoho nazývať heretikom?!
Veď práve ty si pomýlil zviedol svojimi bludmi aj tých pár kňazov BKP ,ktorí v tom mali jasno ,až do zverejnenia bludného výkladu kap.20 Zj. vašim "prorokom"!!!
Na obhájenie bludných vízií vášho "patriarchu " si s "vladykami" neustále hľadal paralelu v Starom Zákone a v dejinách Cirkvi ,len aby ste nevideli proroctvá Písma a znamenia časov!
Tak ste oslepili aj tých ,ktorí ešte videli a stali ste sa slepými vodcami slepých!
Ty si heretik a arcibludár rovnaký ,ako ten ,kto ten váš diabolský výklad kap. 20 zosmolil!
Preto je teraz váš spolok ,ktorý mimochodom splňa všetky znaky sekty totálne mimo reality.

Ako správny manipulátor ,keď je usvedčený ,tak si hneď začal s krútením a osobnými útokmi na dôchodcu ,ktorý ti tu napísal pod nickom PavoIV!
To urobí len farizej ,keď je usvedčený.
Ale on nie je jediný ,kto vie ,že tie vízie vašej sekty sú mimo realitu a proti Biblii ,aj učeniu KC!

Takých ľudí poznám veľa ,ale kašľú na vás ,lebo nepovažujú za potrebné dohadovať sa s bludármi!
Jehošua 33
Vy jste ale nějaký chytrý, typu - všechno vím, všechno znám. Abyste se ale zle nemýlil! Raději šetřte dechem, méně času věnujte internetu a psaní komentářů a více na modlitbách. Bůh sám ukáže, kdo je Jeho pravý prorok ....nebojte. "Po ovoci je poznáte" a já vím, že ovoce Otce patriarchy je dobré. Napište tu klidně litanii proti němu, na pravdě nic nezměníte.
Laco Bajzo
Zbožne sa tváriaci Jehootrok- Ovocím vášho patriarchu a BKP sú falošné proroctvá a nádeje ,ktorými už roky vodí za nos tú hrstku dookola "rekolekciovaných" a "formovaných " ľudí ,ktorí mu uverili ,že môžu zastaviť ,alebo oddialiť Božie tresty na bezbožný svet a priniesť mu záchranu ,zreformovať neviestku a tým pripraviť príchod jeho tis. kráľovstva po porazení antikrista.
Jeho ovocím sú …More
Zbožne sa tváriaci Jehootrok- Ovocím vášho patriarchu a BKP sú falošné proroctvá a nádeje ,ktorými už roky vodí za nos tú hrstku dookola "rekolekciovaných" a "formovaných " ľudí ,ktorí mu uverili ,že môžu zastaviť ,alebo oddialiť Božie tresty na bezbožný svet a priniesť mu záchranu ,zreformovať neviestku a tým pripraviť príchod jeho tis. kráľovstva po porazení antikrista.
Jeho ovocím sú tiež zotročené ,nemysliace bytosti , mantrujúce ním vymyslené "prorocké modlitby" na záchranu zemegule a slepo nasledujúce infantilné vízie svojho guru.

Jeho sekretári vedia ,že sa nič z jeho proroctiev nesplnilo ,ani nesplní ,preto na zastretie používajú rovnakú taktiku ,ako podvodníci s vakcínami. Tí tiež dobre vedia ,že ich vakcíny chorobe nezabránia ,tak sľubujú "ľahší priebeh"...
Takže vždy môžu povedať -bez očkovania by to bolo ešte horšie.
To isté sekretári. Aj oni svojim ovečkám ktoré vidia ,že nič poslušným pochodovaním nezastavili hovoria ,že bez tých "prorockých " nápadov ,démonov nahádzaných do ohnivého jazera a ich poslušného pochodovania mantrovania a pôstov by to bolo ešte horšie...
Tak ale môžu klamať len tých ,ktorých už oslepili.
Laco Bajzo
Jehootrok- Neviete rozumnými argumentamni obhájiť to Dohnalovo "prorokovanie" a tie jeho vízie odporujúce Písmu ,aj realite a tak vám s tým farizejským duchom ostávajú len osobné útoky ,ako "Vy jste ale nějaký chytrý,Abyste se ale zle nemýlil!šetřte dechem, méně času věnujte internetu a psaní komentářů a více na modlitbách."
Ste dokonale vyšľachtení tými prolhanými sekretáři!
Jehošua 33
Dívejte, myslím, že pokud jsme oba křesťané, tak se jistě shodnem na tom, co je podstata křesťanství. Pokání, modlitba, Sv. Písmo, společenství bratří, zpověď a svaté přijímání. Pokud budete mít toto, nepotřebujete řešit tisícileté království, reformu KC, armagedon či co, s tímto budete vždy připraven na příchod Pána Ježíše. A to nás učí Otec patriarcha. Nezlobte se, ale jste to právě …More
Dívejte, myslím, že pokud jsme oba křesťané, tak se jistě shodnem na tom, co je podstata křesťanství. Pokání, modlitba, Sv. Písmo, společenství bratří, zpověď a svaté přijímání. Pokud budete mít toto, nepotřebujete řešit tisícileté království, reformu KC, armagedon či co, s tímto budete vždy připraven na příchod Pána Ježíše. A to nás učí Otec patriarcha. Nezlobte se, ale jste to právě Vy, kdo tady nejvíc útočí, téměř v každém komentáři. Proto jsem i měl na Vás potřebu reagovat právě tímto způsobem, i když jsem asi neměl, ale diskutovat nemá smysl. Ať Vám Bůh žehná.
Laco Bajzo
Dívejte, myslím, že pokud je vaše sekta postavená na falešném proroku ,který nedovede delat pokání ze svých falešných poselství,které vydáva za poselství Boží ,tak sou to všechno jen kecy na zakrytí podvodníka ,který si dovolil hovořit ve jménu Boha ,i když mu to Búh nekázal.
Takový prorok zahyne i se svou sektou. Tam mluví Boží slovo:
"Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom …More
Dívejte, myslím, že pokud je vaše sekta postavená na falešném proroku ,který nedovede delat pokání ze svých falešných poselství,které vydáva za poselství Boží ,tak sou to všechno jen kecy na zakrytí podvodníka ,který si dovolil hovořit ve jménu Boha ,i když mu to Búh nekázal.
Takový prorok zahyne i se svou sektou. Tam mluví Boží slovo:

"Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie!« 21 Ak sa v duchu opýtaš: »Akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán?« 22 - toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!" Deut.18 kap

PS: IV. „Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
o. Václav SBM
Pane Laco Bajzo: Vaše obvinění patriarchy BKP z údajně falešných proroctví je demagogický nesmysl. Pro mě je patriarcha BKP katolický biskup, který hájí základní pravdy víry. To že povzbuzuje k modlitbě za záchranu národů před systémem nwo, označujete za falešné proroctví! Falešným učitelem jste Vy. Vaše představa, že k takové záchraně nesmí dojít, je svévolným výkladem Písma. Ty kdo s …More
Pane Laco Bajzo: Vaše obvinění patriarchy BKP z údajně falešných proroctví je demagogický nesmysl. Pro mě je patriarcha BKP katolický biskup, který hájí základní pravdy víry. To že povzbuzuje k modlitbě za záchranu národů před systémem nwo, označujete za falešné proroctví! Falešným učitelem jste Vy. Vaše představa, že k takové záchraně nesmí dojít, je svévolným výkladem Písma. Ty kdo s Vaším výkladem nesouhlasí, označujete za bludaře, čímž se sám ocitáte mimo katolické víry, protože za učení Církve prohlašujete něco, co jím není. Víc není třeba říkat.
o. Václav SBM
Pro Pavla IV.: když chceta varovat lidi, nejúčinnější asi bude vystupovat pod svým pravým jménem a otevřeně hájit své názory a podložit je relevantími argumenty. Anonimní identita není příliš důvěryhodná.
Pavol IV
o. Václav SBM
Ja nemám žiaden problém vystupovať pod svojím pravým menom. Na tomto portáli je však nepísaný a zaužívaný úzus, že diskutujúci svoje komentáre píšu pod takzvanými nickmi. Nerobím teda niečo, čo sa vymyká zo zaužívaných zvyklosti tohto fóra.
Čo ma však veľmi udivuje a prekvapuje je skutočnosť, že takáto banalita je pre vás relevantnejšia, ako obsah môjho komentára a nereagujete …More
o. Václav SBM

Ja nemám žiaden problém vystupovať pod svojím pravým menom. Na tomto portáli je však nepísaný a zaužívaný úzus, že diskutujúci svoje komentáre píšu pod takzvanými nickmi. Nerobím teda niečo, čo sa vymyká zo zaužívaných zvyklosti tohto fóra.
Čo ma však veľmi udivuje a prekvapuje je skutočnosť, že takáto banalita je pre vás relevantnejšia, ako obsah môjho komentára a nereagujete vecne a argumentačne na myšlienky v ňom prezentované!
Veľmi by som vám bol vďačný, keby ste ma relevantnými argumentami usvedčili z mojich nesprávnych, sv. Písmu odporujúcich, tvrdení a myšlienok, aby som nimi nešíril mylné názory a nezavádzal ostatných diskutujúcich.
Laco Bajzo
dúvieryhodný otče Václave - a to chceš od všetkých prispievateľov glorie ,aby "kvôli dôveryhodnosti" začali písať pod svojimi rodnými menami ,alebo len od tohto Pavla ,ktorý ťa usvedčil???
To by si mal čo robiť ,kým by si na to presvedčil všetkých. To by si mal asi jednoduchšie ,založiť svoj vlastný web a tam to dať ako podmienku ,ako takto všetkých prerábať.
Ale keď už ,čo tak začať u seba doma …More
dúvieryhodný otče Václave - a to chceš od všetkých prispievateľov glorie ,aby "kvôli dôveryhodnosti" začali písať pod svojimi rodnými menami ,alebo len od tohto Pavla ,ktorý ťa usvedčil???
To by si mal čo robiť ,kým by si na to presvedčil všetkých. To by si mal asi jednoduchšie ,založiť svoj vlastný web a tam to dať ako podmienku ,ako takto všetkých prerábať.
Ale keď už ,čo tak začať u seba doma? Veď vaše ovečky tu vkladajú tie "prorocké" výzvy a listy vášho patriarchu a jeho sekretárov tiež len pod rôznymi nickmi.

Začni u nich ,ostatní sa možno pridajú!
o. Václav SBM
Po nikom nevyžaduji, aby vystupoval pod vlastním jménem. Pouze jsem to navrhl panu Pavolovi čtvrtému, protože jsem názoru, že když chce hájit tak zásadní poselství o brzkém konci světa, jaké v svýt textech představuje, bylo by to logické, aby lidé mohli vědet, kdo za těmi názory stojí. Chápu ale jistě, že i anonymita má své výhody. Já volím cestu vystupování pod svým jménem a za tím,…More
Po nikom nevyžaduji, aby vystupoval pod vlastním jménem. Pouze jsem to navrhl panu Pavolovi čtvrtému, protože jsem názoru, že když chce hájit tak zásadní poselství o brzkém konci světa, jaké v svýt textech představuje, bylo by to logické, aby lidé mohli vědet, kdo za těmi názory stojí. Chápu ale jistě, že i anonymita má své výhody. Já volím cestu vystupování pod svým jménem a za tím, co říkám a píšu si zpravidla stojím.
S jistým pánem jsem měl před několia lety minimálně dvou hodinový rozhovor na téma milenia a jeho názory a myšlenky byly naprosto totožné s tím, co zde píše pan Pavel IV. Z toho usuzuju, že jde o tutéž osobu.
Proto Pavlovi IV. říkám to, co jsem tehdy řekl onomu pánovi: Když jste přesvědčen, že brzy vystoupí antikrist a pak následně (asi po 3,5 letech) nastane koned světa, nic proti takovému nározu nemám. Takový názor neodporuje katolické víře. Jakmile ho ale začnete prohlašovat za jediný správný a ty, kteří ho nesdílejí označovat za heretiky - a to Vy děláte - už jste mimo katolickou víru. V tomto, že svou teorii stavíte na rovinu neomylného učení Církve, je Váš názor heretický. Církev nic nedefinovala ohledně doby trvání světa po poražení antikrista, ani nelze prohlašovat za neomylnou pravdu to, že antikrist musí v nějaké časové lhůtě vystoupit. "O té hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec." Na obhajobu článku z našeho interního časopisu, jehož text jste tady na Glorii zveřejnil a dehonestoval (viz: Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan), jsem já anonymně napsal rozsáhlé vysvětlení. Nemám taky problém se k tomu přihlásit. Bude-li se mi to zdát vhodné, zveřejním ho pod svým jménem a přidám k tomu další důvody. Teď k tomu ale nemám důvod.
BernadettaJaMalinka
O. Václav, ale to JE katolícka náuka, že po vystúpení antikrista, a jeho krutovlade bude koniec sveta, lebo je na mnohých miestach písma napísané, že antikrista zabije až Pan Ježiš pri svojom 2. slávnom príchode a po ňom nasleduje už len Jeho posledný súd. A večnosť. Zem bude zničená v ohni..
BernadettaJaMalinka
A kto nevidí že znamenia čias sa napĺňajú a Pánov slávny príchod je bližšie než si myslíme.. je buď slepý alebo nechce vidieť...
Laco Bajzo
Bernadeta - Samozrejme ! Kat. náuka je zhodná s Božím slovom ,z ktorého vieme ,že Pán Ježiš príde už len v celej svojej sláve ,na nebeských oblakoch svojej slávy ,so všetkými anjelmi svojej moci ako večný sudca oddeliť capov od oviec a uvidí ho každé oko ,aj tí ,čo ho prebodli.
Všetkým katolíkom bolo vždy jasné ,že druhý Kristov príchod a posledný súd znamená koniec sveta!
A keďže Písmo …More
Bernadeta - Samozrejme ! Kat. náuka je zhodná s Božím slovom ,z ktorého vieme ,že Pán Ježiš príde už len v celej svojej sláve ,na nebeských oblakoch svojej slávy ,so všetkými anjelmi svojej moci ako večný sudca oddeliť capov od oviec a uvidí ho každé oko ,aj tí ,čo ho prebodli.
Všetkým katolíkom bolo vždy jasné ,že druhý Kristov príchod a posledný súd znamená koniec sveta!
A keďže Písmo hovorí ,že antikrista zabije Pán Ježiš dychom svojich úst a jasom svojho príchodu,tak je všetkým jasné ,že po tejto porážke už nemôže prísť to tis. kráľovstvo ,ktoré im vymyslel patriarcha BKP Antonín Dohnal!!!
Títo sa vyhlasujú za pravoverných ,ale vďaka Dohnalovým falošným výkladom a víziám z toho majú chaos. Ani podľa Písma ,ani podľa znamení časov nevedia určiť kde sa práve ľudstvo nachádza a všetko je pre nich otvorené. Lebo boli zvedení falošným Dohnalovým výkladom!
Nebránia náuku KC ,ale jeho pomýlené výklady.
Pavol IV
o. Václav SBM
Mám 64 rokov a môžem vás s čistým svedomím ubezpečiť, že sme spolu NIKDY netelefonovali a už vôbec nie o veciach, z ktorých ma tu obviňujete!!!
Som nesmierne sklamaný z toho, že moja snaha o záchranu blúdiacich a hľadajúcich ľudí tým, že im dáte správny Katolícky výklad 20. kap. Zj. Jána, bola z vašej strany hlboko nepochopená a dokonca "odmenená" z vašej strany pomenovaním …More
o. Václav SBM

Mám 64 rokov a môžem vás s čistým svedomím ubezpečiť, že sme spolu NIKDY netelefonovali a už vôbec nie o veciach, z ktorých ma tu obviňujete!!!
Som nesmierne sklamaný z toho, že moja snaha o záchranu blúdiacich a hľadajúcich ľudí tým, že im dáte správny Katolícky výklad 20. kap. Zj. Jána, bola z vašej strany hlboko nepochopená a dokonca "odmenená" z vašej strany pomenovaním HERETIK.
Laco Bajzo
Pavol IV - On to pochopil a preto obhajuje tento bludný výklad ich patriarchu.
Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan Kat. výklad nepoznajú,tak blúdia.
Jedným zo znakov falošných prorokov ,ktorí si dovolili hovoriť v Pánovom mene ,aj keď ich neposlal Pán je ,že zo svojich bludov nedokážu robiť pokánie.
Takže ich patriarcha nikdy neprizná ani tento bludný výklad ,ani to …More
Pavol IV - On to pochopil a preto obhajuje tento bludný výklad ich patriarchu.
Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan Kat. výklad nepoznajú,tak blúdia.
Jedným zo znakov falošných prorokov ,ktorí si dovolili hovoriť v Pánovom mene ,aj keď ich neposlal Pán je ,že zo svojich bludov nedokážu robiť pokánie.
Takže ich patriarcha nikdy neprizná ani tento bludný výklad ,ani to ,že sa sám vyhlásil za proroka určeného zmeniť tok udalostí a dejín ,zastaviť šelmu NWO a zreformovať neviestku,aby mohol nastať ten patriarchom predpovedaný nebývalý rozkvet cirkvi ,po porazení antikrista,kedy už nebude musieť poučovať brat brata ,ale všetkým sa to potom vyjasní.
Je to paradox ,že oni toľko hovoria o pokání ,pritom ho zo svojich bludov nebudú robiť ani ich predstavený a ani oni. Budú to obhajovať a blúdiť až do konca. Božie slovo o falošných prorokoch hovorí toto a platí to aj pre tých ,čo ich nasledujú :
Deut. 18 kap.: "
"Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie!« 21 Ak sa v duchu opýtaš: »Akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán?« 22 - toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!"

Takže s týmito výkladmi a víziami pôjdu aj do večnosti,spolu s ich "prorokom" ,ktorého vízie povýšili nad Božie slovo.
Ružena
@Viktoria Rija Gloria
Prečítala som si tu komentáre BernadettyMalinkej, a ja nevidím dôvod na takúto tvoju reakciu! Dá sa s ňou iba súhlasiť.
Ale ja mám starosť o tvoju spásu, lebo heretik spásu neobsiahne. A podľa o. Václava keď prehlasuješ svoj názor za jediný správny a tých, ktorí ho nesdílejí označuješ za heretiky - a to Vy s Avi robíte - už ste mimo katolickou víru.More
@Viktoria Rija Gloria
Prečítala som si tu komentáre BernadettyMalinkej, a ja nevidím dôvod na takúto tvoju reakciu! Dá sa s ňou iba súhlasiť.

Ale ja mám starosť o tvoju spásu, lebo heretik spásu neobsiahne. A podľa o. Václava keď prehlasuješ svoj názor za jediný správny a tých, ktorí ho nesdílejí označuješ za heretiky - a to Vy s Avi robíte - už ste mimo katolickou víru.
Ružena
@Avi Liva
Ako vieš, že ja alebo Bernadetta sme obelhaní vězni v Nevěstce?
Si vedla ako jedla. A tu ďalej sám o sebe píšeš: učedníci Rabína Ježíše jsou skutečně mimo katolickou víru.
Má Kristus požiadavky na své učedníky aby ho volali rabín a kde to je?
BernadettaJaMalinka
Učiteľ - Rabbi, ako oslovovali apoštoli Ježiša, je dosť podstatný aj vyznamovy rozdiel od židovského rabína, čo tu ty stále pretláčaš. V žiadnej židovskej rabinskej škole sa neučil, teda nemôže byť rabinom. !!
Práve ty ho dehonestujes a urážaš, lebo neveris že Ježiš Kristus je Boh aj človek. A tak si pod kliatbou milý Avi!
Katolíci majú jediného Učiteľa i Otca.. ale v samej nauke písma sú …More
Učiteľ - Rabbi, ako oslovovali apoštoli Ježiša, je dosť podstatný aj vyznamovy rozdiel od židovského rabína, čo tu ty stále pretláčaš. V žiadnej židovskej rabinskej škole sa neučil, teda nemôže byť rabinom. !!
Práve ty ho dehonestujes a urážaš, lebo neveris že Ježiš Kristus je Boh aj človek. A tak si pod kliatbou milý Avi!

Katolíci majú jediného Učiteľa i Otca.. ale v samej nauke písma sú určené aj povolania - apostola, evanjelistu, proroka, pastiera a učiteľa (1 kor 12,28, Ef 4,11) - čo nijako neodporuje Ježišovom slovám... Lebo všetci ktorí vyučujú božie slovo, teda učitelia - MUSIA byť v jednote s jediným Učiteľom - len vtedy budú učiť Pravdu.
Ty Avi klameš v každom príspevku a preto nemôžeš byť ucennik Ježiša Krista!!

2 Tim 2,24SSV
A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý.

Hebr 5,12
Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie pevný pokrm.

Jak 3,1
Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd.

Aj sám Jakub, apoštol Ježiša Krista hovorí o sebe že je učiteľ.

Len Avi spadol z jablone a myslí si že celá cirkev sa 2000 rokov mýlila ale jemu sa teraz osvietilo.
Žiaľ, si v blude, Avi a na ceste do záhuby ☹️
BernadettaJaMalinka
Ani v jednej z tých citácií nieje Ježiš nazvaný Rabín!!!! Čítať nevieš??
4 more comments from BernadettaJaMalinka
BernadettaJaMalinka
Ako môžeš Avi obviniť niekoho koho vôbec nepoznáš že je nečestný, len preto že neodpise na tvoje bludy?!? Na rozdiel od teba sú tu ľudia čo majú svoje rodiny, svoje povinnosti a nemajú čas celý deň sedieť na internete a odpovedať bludarom.
Sám si si vybral žiť v lži. Okrem toho bludarom sa máme podľa príkazu písma po jednom, dvoch napomenutiach vyhnúť!! Dovidenia!
BernadettaJaMalinka
Nebol rabín! Či akože všetci rodení židia sú automaticky rabini?? 🤭
V škole sa neučil. On je Boh a hovorí božiu múdrosť, ktorou ty opovrhuješ ☹️
BernadettaJaMalinka
Ja nepopieram že bol žid. Veď prišiel ako mesiáš k vyvolenemu ľudu. Ale väčšina z nich ho odmietla a preto sa evanjelium začalo hlásať pohanom... A už po 1. Storočí bolo v cirkvi viac kresťanov z pohanov ako zo židovstva. A práve takí ako vy lanárili vtedajších pohanov čo uverili, že sa musia vrátiť späť k židovským zákonom, že sa musia obrezat a zachovávať sobotu. Takých hneď z cirkvi ,,…More
Ja nepopieram že bol žid. Veď prišiel ako mesiáš k vyvolenemu ľudu. Ale väčšina z nich ho odmietla a preto sa evanjelium začalo hlásať pohanom... A už po 1. Storočí bolo v cirkvi viac kresťanov z pohanov ako zo židovstva. A práve takí ako vy lanárili vtedajších pohanov čo uverili, že sa musia vrátiť späť k židovským zákonom, že sa musia obrezat a zachovávať sobotu. Takých hneď z cirkvi ,,vyprasili,, ako heretikov. Tak sa zarad, Viktória, kde patris. Už po smrti sv. Petra nazvali vieru apoštolsku katolíckou. Nechcete veriť, nemusíte. Ale v blude ste vy, nie ja.

Ja mám spoločného Boha s izraelitmi, ktorí očakávali mesiáša a aj ho v Kristovi prijali. Dnešní židia už nemajú tu vieru čo mali do príchodu Ježiša. Takže s nimi nemám absolutne nič spoločné 😃
Neviem, z čoho si si vymyslela že mi vadia 😆
Áno, je jediný krát, kráľ Izraela!! Lenže nie všetci čo sú rodom Izraeliti, sú z Izraela. Izrael sme my, čo sme uverili v Krista!
BernadettaJaMalinka
Jn 7,15
Židia sa divili a hovorili: "Ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil?!"
Tak učil sa či sa neučil? On má múdrosť Božiu, učiť sa nepotreboval! a má svojich učeníkov, lebo je Učiteľ. S veľkým U!!!
Vy máte nejakého iného rabína, čo nieje Bohom. Dovidenia!More
Jn 7,15
Židia sa divili a hovorili: "Ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil?!"

Tak učil sa či sa neučil? On má múdrosť Božiu, učiť sa nepotreboval! a má svojich učeníkov, lebo je Učiteľ. S veľkým U!!!
Vy máte nejakého iného rabína, čo nieje Bohom. Dovidenia!
Ružena
Ježiš učil ľud, ako Boh ich učil. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.
Pavol IV
Úplne s vami súhlasím, že úprimné pokánie je jedným z nevyhnutných predpokladoch spásy nesmrteľnej duše a ťažký, nevyznaný hriech je tým zlom, ktoré nás o spásu duše pripraví.
Žijeme však v dobe, kedy sa hriech vydáva za dobro a cnosť a dobro je ostrakizované a to nie len vo svetskej spoločnosti, ale najmä medzi "kresťanmi". Mnohí kresťania už nepovažujú ani smrteľný hriech za niečo, čo ich …More
Úplne s vami súhlasím, že úprimné pokánie je jedným z nevyhnutných predpokladoch spásy nesmrteľnej duše a ťažký, nevyznaný hriech je tým zlom, ktoré nás o spásu duše pripraví.
Žijeme však v dobe, kedy sa hriech vydáva za dobro a cnosť a dobro je ostrakizované a to nie len vo svetskej spoločnosti, ale najmä medzi "kresťanmi". Mnohí kresťania už nepovažujú ani smrteľný hriech za niečo, čo ich na veky uvrhne do zatratenia ! Prispôsobili si totiž BOHA na svoj obraz. Teda ľudia už ani nevedia, z čoho to pokánie majú vlastne činiť.
Prečo je tomu tak ? Pretože pastieri, ktorí majú Kristovo stádo strážiť pred vlkmi a najmä VAROVAŤ pred úkladmi synagógy satanovej - NWO, falošnými zjaveniami, falošnými prorokmi(Mt. 24,11) atď., ich nechávajú napospas týmto besným levom a naopak im ešte prikazujú robiť veci, ktoré ich vrhajú do večného zatratenia !!! NEPOZNAJÚ proroctvá Písma, ani znamenia časov, pretože neprijali lásku k Pravde (2Sol. 2,10)!
Sme svedkami toho, keď sa takmer na dennej báze objavujú noví a noví vizionári, proroci a zvestovatelia najúžasnejších "proroctiev", "videní" a "varovaní". Spoločným menovateľom všetkých týchto bludov je však očakávanie obrátenia NEVIESTKY, jej obnovy a reformy, očisty sveta od všetkého zla, nastolenie vlády dobrého kráľa Henryho na 40-50 rokov a niektorí falošní proroci PRÍCHOD TISÍCROČNÉHO KRÁĹOVSTVA, po porazení antikrista !!!
Dovolím si s vami nesúhlasiť, že je čas stavať, lebo sa splnili Ježišove slová a jeho Cirkev sa z malého horčičného semienka už rozrástla na veľký rozkošatený strom, siahajúci až po samý kraj zeme. Dokonca aj následné proroctvo, že po tomto rozšírení Božieho kráľovstva na zemi nastane odpad od pravej viery 2Sol.2 kap. sa už splnilo a RKC sa stala tou babylonskou neviestkou, ako ju opisuje 17kap. ZJ. Neklamným znamením toho, že už bol na krátky čas vypustený satan je aj to, že už zhromaždil národy Zeme a obkľúčili tábor Svätých a Bohom milované mesto. Do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov, preto je omyl, že je čas stavať. Je čas pred nimi varovať a zachrániť seba a čo najviac duší pre večnosť, lebo zastaviť, ani zmeniť to, čo bude nasledovať nemôžeme, ani nám to Boh nekáže. Aj keď množstvo falošných vizionárov fantazíruje o období pokoja.
Ale Pán Ježiš povedal, že všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána (Mt 11,13). Takže keby niekto dnes o sebe tvrdil, že je prorok, ktorého Boh poslal zmeniť tok dejín a udalostí vo svete a zastaviť, alebo oddialiť vládu antikrista, alebo sľuboval tis. kráľovstvo po porazení antikrista, alebo klamal ľudí, že môžu túto šelmu zastaviť napodobňovaním udalostí zo Starého Zákona, ako napr. zbúranie múrov Jericha, tak je jasné, že ho neposlal Pán, ale zo svojej pýchy hovoril prorok a preto nemáme mať pred ním strach (Deut.18 kap)
Bolo by zbytočné čakať, že títo kadejakí falošní vizionári a proroci budú zo svojich bludov robiť pokánie, preto je potrebné pred nimi varovať.
Z tohto dôvodu si myslím, že prosba čitateľa o správny Katolícky výklad 20. kap. Zj. Jána bola na mieste, aby sa kresťania milujúci Ježiša nedali zviesť bludmi a falošnými výkladmi.
Takže verím, že v niektorej z ďalších prednášok prehodnotíte svoj postoj a predsa len poskytnete katolícky výklad 20 kap. Zj.sv. Jána, pretože práve tú často používajú bludári na oklamanie veriacich a pomôžete tak mnohým blúdiacim a hľadajúcim nájsť tú správnu cestu.
Laco Bajzo
Presne tak. Budovať v čase predpovedaného masového odpadu ,veľkého súženia a čase antikrista a fantazírovať o obnove a reforme neviestky ,ktorej odsúdenie nám Boh dopredu oznámil?
To je omyl.
Treba brániť pravú vieru ,lebo vyšlo mnoho falošných prorokov:
IV. „Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
ABADAN . .
Něco co jste napsal pane Pavol bylo OK a líbilo se mi a něco zase strašný lacožvást tedy laciný žvást😁 Pletete si nevěstku a nevěstu a podrobněji nerozlišujete a to je škoda. ✌️
Pavol IV
ABADAN
Buďte prosím konkrétny, čo je podľa vás "laciný žvást". V čom si pletiem nevestu s neviestkou a v čom, podľa vás, nie je správne rozlišovanie. Budem veľmi rád, ak ma poučíte skrze prizmu sv. Písma, a mohol som konať úprimné pokánie z môjho "poblúdenia". Vopred vám ďakujem.
ABADAN . .
Prostě 1/4- 1/3 ze začátku skvělá 👏Zbytek pro mne už nepoužitelný a jak jsem už uvedl... Ale netrapte se tím, jen můj názor...
Laco Bajzo
Pavol IV - s trollmi nezahlcuj diskusiu riešením ich výplodov.
ABADAN . .
Pro pana Pavola jen upřesňuji - například tato věta je zcela chybná i v logice a výkladu. Nemůže být pravdivá: Dokonca aj následné proroctvo, že po tomto rozšírení Božieho kráľovstva na zemi nastane odpad od pravej viery 2Sol.2 kap. sa už splnilo a RKC sa stala tou babylonskou neviestkou, ako ju opisuje 17kap. ZJ 😉
ABADAN . .
Pro pana Pavola zase jen upřesňuji - tato část je zcela pravdivá: 😉
....úprimné pokánie je jedným z nevyhnutných predpokladoch spásy nesmrteľnej duše a ťažký, nevyznaný hriech je tým zlom, ktoré nás o spásu duše pripraví.
Žijeme však v dobe, kedy sa hriech vydáva za dobro a cnosť a dobro je ostrakizované a to nie len vo svetskej spoločnosti, ale najmä medzi "kresťanmi". Mnohí kresťania už …
More
Pro pana Pavola zase jen upřesňuji - tato část je zcela pravdivá: 😉
....úprimné pokánie je jedným z nevyhnutných predpokladoch spásy nesmrteľnej duše a ťažký, nevyznaný hriech je tým zlom, ktoré nás o spásu duše pripraví.
Žijeme však v dobe, kedy sa hriech vydáva za dobro a cnosť a dobro je ostrakizované a to nie len vo svetskej spoločnosti, ale najmä medzi "kresťanmi". Mnohí kresťania už nepovažujú ani smrteľný hriech za niečo, čo ich na veky uvrhne do zatratenia ! Prispôsobili si totiž BOHA na svoj obraz. Teda ľudia už ani nevedia, z čoho to pokánie majú vlastne činiť....