Lukáš Evanjelista
Lukáš Evanjelista

"Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo?" Iz

Spoločenstvo SBM, či pravoverné spoločenstvo patriarchu Eliáša Dohnala, v minulosti začalo správne bojovať proti odpadu cirkevnej hierarchie. Čiže začali ako skutočne odvážni kresťania. Postavili sa proti bludom a herézam v kat.cirkvi.
Ale v posledných rokoch nastala zmena, pretože ich patriarcha - Eliáš Dohnal, sa po čase ukázal ako „prorok“, ktorý sa sám vyhlásil za proroka (samozvaný), ktorý …More
Spoločenstvo SBM, či pravoverné spoločenstvo patriarchu Eliáša Dohnala, v minulosti začalo správne bojovať proti odpadu cirkevnej hierarchie. Čiže začali ako skutočne odvážni kresťania. Postavili sa proti bludom a herézam v kat.cirkvi.
Ale v posledných rokoch nastala zmena, pretože ich patriarcha - Eliáš Dohnal, sa po čase ukázal ako „prorok“, ktorý sa sám vyhlásil za proroka (samozvaný), ktorý akože komunikuje s Bohom, dáva falošné proroctvá o záchrane V4, ktoré sa nesplnili, prezidentov sveta (ako Putina, Zemana, Trumpa) pokladá za záchrancov planéty, bez neho sa v tom spoločenstve nič nespraví, lebo sa čaká na nové a nové „proroctvá“. On sa rozhodol, že porazí NWO ním vymyslenými špeciálnymi modlitbami, vyzýval ľudí, aby skonfiškovali majetok Rothschildovcov, Rockefellerov a bankárov, čo je absurdum.
Dnes jeho stúpenci sú fanatici a závislí na pánu Dohnalovi úplne vo všetkom, tiež na jeho biskupoch-vladykoch, neznesú žiadnu kritiku, neznesú, ak niekto začne odhaľovať ich falošné proroctvá, neznesú iný názor, píšu o 1000 ročnom kráľovstve bludne, hoci to už dávno je cirkvou vyhlásený blud. A to, čo kritizovali na odpadnutej Rim-kat. cirkvi, na odpadnutých pápežoch Vatikánu, to presne robia dnes oni.
Teraz pokladám toto spoločenstvo za sektu, lebo ich ovocie je sektárske, nie kresťanské, a tým ani katolícke. Všetky znaky sekty ktoré existujú, spĺňa práve toto spoločenstvo: jediný vodca, bez ktorého by sa zrútil svet, jej ideológia je – záchrana sveta, elitárstvo – výlučnosť (ich vodca je neomylný) , noví členovia musia prijať všetko, čo „prorokuje“ pán Dohnal, a beda, ak sa niekto opováži niečo na ňom kritizovať.
Na lepšie pochopenie doporučujem si prečítať:
I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
II.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
III.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
IV. „Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
prípadne o hriechoch proti Duchu svätému:
„Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom“ Mt 12, 31-32.
Ježiš povedal: „Kto vytrvá do konca, bude spasený“ Mt 24, 13. A oni nevytrvali do konca v celej Pravde Evanjelia a sfanatizovali ľud.
Lukáš Evanjelista

apel na svedomie biskupov

Vážený pán Dr. Balák,
veľmi si Vás vážim, že sa pravdivo a jasne vyjadrujete k aktuálnym problémom na Slovensku a vo svete čo sa týka vážnej situácie ohľadom naprogramovanej a dopredu pripravenej pandémie, k šikane nosenia rúšok, k nebezpečným očkovacím látkam a iným problémom, ktoré nás trápia.
Ste možno jediný silný vedecký hlas, ktorý varujete Slovákov pred genocídou, manipuláciou vladárov a …More
Vážený pán Dr. Balák,
veľmi si Vás vážim, že sa pravdivo a jasne vyjadrujete k aktuálnym problémom na Slovensku a vo svete čo sa týka vážnej situácie ohľadom naprogramovanej a dopredu pripravenej pandémie, k šikane nosenia rúšok, k nebezpečným očkovacím látkam a iným problémom, ktoré nás trápia.
Ste možno jediný silný vedecký hlas, ktorý varujete Slovákov pred genocídou, manipuláciou vladárov a inými zvrátenými ľuďmi, ktorí nemajú svedomie.
Ale mi dovoľte povedať, že to svedomie nemajú ani biskupi, na ktorých sa obraciate vo viere, že nám všetkým, na Slovensku, pomôžu.
Nie je Vám čudné, že taký arcibiskup Bober sám vyzýva k tomu, že sa máme očkovať?
slovenskoproticovidu.sk/…k/osobnosti/mons-bernard-bober
A nie je priam zvrátené, že sám diablov posol, kvázi-pápež pán Bergoghlio k tomu očkovaniu vyzýva katolíkov vo svete a sám sa necháva očkovať???
vaticannews.va/…aockovani-proti-covidu-19.html
Že sa obraciate na biskupov Slovenska je dôkaz toho, že sám vnímate cirkevnú autoritu ako takú, ktorá nám PRVÁ mala pomôcť, prvá mala kričať do sveta, že sa pripravuje pandémia, mala varovať katolíkov a celý svet, čiže aj pohanov, že sú to nebezpečné manévre, do ktorých nás chcú zatiahnuť mocní sveta.
Ale obrátiť sa na svedomie odpadnutej hierarchie a katolíckej neviestky antikrista je, akoby sa obrátiť na svedomie Judášovo. Oni napríklad nedoporučovali katolíkom čítať www.gloria.tv, na ktorej aj Vy publikujete.
Zachraňovať nás už nebude žiadna oficiálna cirkevná autorita iba Ježiš Kristus, pretože v Zjv 17 kapitoly je jasný dôkaz o jej odpade a aj na iných miestach Biblie.
Ak si nájdete čas, tak si môžete prečítať článok o odpade nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou antikrista :
Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!
o hriechoch proti Duchu svätému:
„Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom“ Mt 12, 31-32. .
O tom, že vstupujeme do Biblicky predpovedaných apokalyptických a posledných čias,
„Nik nemôže kupovať alebo predávať...“ Zjv 13,17
snáď Vám nemusím písať, pretože predpokladám, že poznáte Písmo.
S úctou.
Lukáš.
Lukáš Evanjelista

Viganò: František Flirtuje s “Trans-Humanismem”

Dovoľte mi reagovať na článok od p. Arcibiskupa Vigána na lumendelumine.cz/…ar-generalni-zkousce-diktatury
Zareagujem iba k trom miestam:

-1.p. Vigáno je presvedčený, že existuje "hluboká cirkev" Deutsche Wirtschaftsnachrichten: V dopise, který jste zaslal tehdejšímu prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi [ zde ], se zmiňujete nejen o „hlubokém státu“ - termínu, který se stal široce …More
Dovoľte mi reagovať na článok od p. Arcibiskupa Vigána na lumendelumine.cz/…ar-generalni-zkousce-diktatury
Zareagujem iba k trom miestam:

-1.p. Vigáno je presvedčený, že existuje "hluboká cirkev" Deutsche Wirtschaftsnachrichten: V dopise, který jste zaslal tehdejšímu prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi [ zde ], se zmiňujete nejen o „hlubokém státu“ - termínu, který se stal široce používaným, ale také o „hluboké církvi“......,,,To chce povedať, že máme ešte nejakých kardinálov, biskupov, či kňazov, ktorí sú oficiálne a hlavne verejne oddelení od neviestky antikrista, že verejne odmietli II. Vat. Koncil ako heretický, že sú proti neplatnému vyhláseniu za svätého Jana Pavla II., že sú proti pohanskému ekumenizmu, proti liberálnej teológii? Ja o takej „hlubokej cirkvi“ neviem. Skôr mi to pripadá ako mätenie ľudí a hlavne kresťanov katolíkov, ktorí sú už aj tak dosť oklamaní, pretože ich zradili všetci falošní pastieri.

-2.p. Vigáno sa vyjadruje v duchu, že Trump bol a je martýr, hrdina, bol dobrý prezident, ktorému ako chudákovi ublížili elity v USA, toto si myslí aj falošný prorok Dohnal: Pojďme se zamyslet nad případem amerických prezidentských voleb z 3. listopadu: protože prezident Trump nebyl považován za spojence, bylo rozhodnuto zbavit se ho volebním podvodem nebývalých rozměrů a proti samotné vůli lidu. Probíhající procesy ve Spojených státech potvrzují podvody ,,,,,....

-3.posledný odstavec doporučujem prečítať celý, preto ho nižšie prikladám. Je to ako cez kopirák, čo sa týka prejavu a ich ovocia: Dohnal - Vigáno. Obaja chcú oddialiť túto genocídu, oddialiť príchod antikrista (ktorého Dohnal ani radšej nespomína) oddialiť tak Ježišov druhý príchod, aby mali oni aj celý svet, čas blúdiť ďalej, dávať falošné nádeje, predkladať falošné proroctvá, byť proti Písmu a proroctvám v ňom, čiže byť proti Ježišovi a Bohu! Nie sú schopní prijať celé Zjavenie, celé Písmo. Ich „zázračné modlitby“ vraj majú moc zmeniť a hlavne ODDIALIŤ, čo už je dávno predpovedané v Slove! Vôbec Vigánovi a tiež Dohnalovi nevadí, že sám Ježiš ide plniť vôľu Otca CELÚ a svoje Slovo, ktoré nám zanechal, čiže prichádza súdiť tento skazený svet !!! Nie sú toto už hriechy proti Duchu svätému, postaviť sa proti Písmu? „Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom“ Mt 12, 31-32. . Veď ľudstvo malo doteraz veľa času od Boha sa zmeniť, robiť pokánie, ale pokánie nerobilo a ani vôbec nebude pri týchto posledných súženiach, ktoré sú popísané v Zjv 9,20-21 ani pokánie nerobili za skutky, A nerobili pokánie ani za svoje vraždy, Zjv 16,9, ale nerobili pokánie, aby mu vzdali slávu. Zjv 16, 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky.:
Posúďte sami pri čítaní tohto falošného krútenia, kde „Áno nie je áno a kde nie, nie je nie...“:
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Co si myslíte, že lze udělat, aby se takovému vývoji zabránilo?
Arcibiskup C. M. Viganò: Musíme zajistit, aby to, co se dosud stalo, nemohlo dosáhnout svého konečného cíle. Můžeme a musíme odsoudit podvody a lži, kterými nás každý den krmí ti, kdo nás považují za hloupé sluhy a myslí si, že si nás mohou podvolit, aniž by na nás reagovali. Pokud existují zákony, které chrání přirozená práva občanů, každý musí zvýšit svůj hlas a protestovat s odvahou, požadující od soudců, aby byli odpovědní za tento globální puč a byli odsouzeni. S pandemií vytvořenou u stolu nemůžeme dovolit, aby národy byly vyčerpány vyvolanou ekonomickou a sociální krizí, ani aby obyvatelstvo bylo vystaveno omezením svobod v rozporu se zákonem a zdravým rozumem samotným. Pokud dokážeme obstát pevně a neustoupit tváří v tvář těmto obecným zkouškám diktatury, hluboký stát se stáhne a bude čekat na příznivější časy a my budeme mít čas odvrátit vznik tyranie. Neuděláme-li to, učiníme tento pekelný plán nevratným.
Nezapomeňme jako katolíci na to, že máme velmi velkou odpovědnost jak vůči našim pastýřům, tak vůči našim vládcům. Naše poslušnost může a musí selhat, když jsme žádáni, abychom dodržovali zákony, které jsou nespravedlivé nebo odporují
nezměnitelnému učitelskému úřadu církve. Pokud bude naše opozice pevná a odvážná jako v době mučedníků, uděláme svou část, abychom získali z nebe ty milosti, které mohou změnit osud lidstva a oddálit pronásledování posledních časů…
Lukáš Evanjelista

Kresťania a diálog s falošnými náboženstvami?

Aj toto je v Písme predpovedané, ako "odpad od viery". Akej? Predsa tej, ktorá prinášala spásu, a to bola Rim-kat. Cirkev, do II. Vat. koncilu.
V Zjv 17,2 je: s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." Víno smilstva je už skazená náuka. Odpad nevesty Kristovej je písaný v : Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!
Lukáš Evanjelista

„Prorocký úrad BKP“ odhalený samotnými sekretármi !

V Evanjeliu Lukáša Ježiš hovorí Lk 24,44: Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch."
Ale musí sa splniť v Písme aj všetko ostatné, všetky proroctvá, aj o veľkých súženiach, ale ľudia nechcú počúvať Pravdu v Písme a hlas Boží, ale radšej falošných prorokov: I-IV články I.…
More
V Evanjeliu Lukáša Ježiš hovorí Lk 24,44: Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch."
Ale musí sa splniť v Písme aj všetko ostatné, všetky proroctvá, aj o veľkých súženiach, ale ľudia nechcú počúvať Pravdu v Písme a hlas Boží, ale radšej falošných prorokov: I-IV články I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
Lukáš Evanjelista

Protest proti vládnym opatreniam Praha 31.01.2021 biskup Timotej

Dnes máme veľa takých duchovných, kvázi služobníkov pravého Boha, ktorí podnecujú k boju proti tejto totalite, aby sa všetko na dobré obrátilo. Ak niekto hlása opak, že sa priblížil koniec všetkého, že skúšky a prenasledovanie treba prijať ako trest za naše hriechy, tak ostatní takého odsúdia, že je fatalista, že nič nerobí pre záchranu sveta. Biskup Timotej sa v Prahe vôbec nepriznal k menu …More
Dnes máme veľa takých duchovných, kvázi služobníkov pravého Boha, ktorí podnecujú k boju proti tejto totalite, aby sa všetko na dobré obrátilo. Ak niekto hlása opak, že sa priblížil koniec všetkého, že skúšky a prenasledovanie treba prijať ako trest za naše hriechy, tak ostatní takého odsúdia, že je fatalista, že nič nerobí pre záchranu sveta. Biskup Timotej sa v Prahe vôbec nepriznal k menu Ježiš, iba hovorí o pravom bohu, čo si každý môže dosadiť toho svojho! V článku „Kto vyzná – Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu“ 1 Jn 4,15, vysvetľujem veľkú dôležitosť vzývania Božieho mena Ježiš v dnešnej chaotickej dobe. Azda sa biskup hanbil verejne priznať k menu Ježiš, hoci mal na to príležitosť?