„...povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť.... „ Sk 20, 30

Milý čitateľ, milí Slováci!
Vôbec som nebol pripravený, že budem písať na aktuálnu udalosť „príchodu kvázi-pápeža, pána Frantu Bergoghlia“ na Slovensko, ale okolnosti a dianie okolo jeho návštevy, ma donútili k tomu, aby som sa k jeho návšteve, vyjadril.
Ver, že to nebude žiadne šteklenie uší 2Tim 4,3.
Táto udalosť bude potvrdením toho, čo povedal aj sv. apoštol Pavol biskupom a veriacim kresťanom v Miléte, keď sa s nimi lúčil:
28v „Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou“

Počuješ, čo hovorí Pavol? Tí, ktorí sa nazývajú biskupmi by mali byť v podstate strážcovia pravého učenia, preto si musia dávať POZOR, aj na seba, aj na stádo. A čo robí Franta? Dáva pozor na to, čo chcú mocní tohto sveta, čo chce farmalobby, čo chcú vladári, prezidenti a odpadnutí hierarchovia.
29v „Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo“
Vži sa do toho, čo sv. apoštol Pavol hovorí. Najväčší apoštol, ktorému sa Ježiš zjavil a osobne ho povolal Sk 9, aby zvestoval Evanjelium národom! Mal veľmi ťažký život apoštola, samé prenasledovanie a útlak 2 Kor 11, 23nn, ktorý podstúpil pre Ježiša a Cirkev. A tento apoštol skrze prorockého Ducha, dostal zjavenie, že do tej Cirkvi, ktorú založil jeho majster Ježiš Kristus, vniknú draví vlci. Pavol nechcel zamlčať biskupom a kresťanom túto nepríjemnú Pravdu. Otvorene im hovorí, ako bude Cirkev infiltrovaná vlkmi : Kázanie Proti „Múrom“. Túto Pravdu nechce zamlčať Pavol ani nám, žijúcim v tejto dobe !!! Medzi tých vlkov patrí aj slobodomurársky líder, miláčik LGBTI, a reklamná figúrka očkovania Františkova Návšteva: Extrémne Nízka Účasť, Povinné Očkovanie Nepotrebné

, pripravovateľ cesty antikristovi – František Bergoghlio! Ale s ním sú draví vlci všetci jeho poskokovia – kardináli, biskupi, kňazi, diakoni a sfanatizovaní „veriaci katolíci“.
30v „Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou“
Nepríjemná informácia. V tej chvíli museli všetci biskupi a veriaci z Efezu zmeravieť, veľmi zosmutneli a možno im vyšiel aj pot na čelo! Uvedomuješ si, žeby ti sám Pavol povedal, že z tvojho kresťanského spoločenstva, z tvojej pravej Cirkvi, povstanú tí, ktorí budú učiť inak - prevrátene? Už to nebude Slovo Pánovo, už to nebude Slovo, ktoré zanechal apoštol Pavol, apoštol Peter a ostatní apoštoli v Duchu Svätom! Slovo prevrátene je grécky διεστραμμένα čo má veľa významov hlavne v koreni slova dia-stréfo, ktoré pri čítaní v slovníku až zamrazí. Tu ich uvediem pre lepšie pochopenie: prekrúcať, prevracať (pravdu), robiť zvrhlým, zvráteným, odvracať (zo správnej cesty), zvádzať (na zlú cestu)!!!
Už si uvedomuješ, že takí zvrátenci, prekrúcači Pravdy, zvrhlíci, zvádzači, sú mnohí dnešní biskupi a skoro celé vedenie RKC? Ovocie odpadu od viery obyčajných veriacich, majú na svedomí ONI – pošahané duchovenstvo Rim-kat s.r.o. Úbohé sú ovečky, ktoré nemali poznania a nerozoznali vlka od pastiera. Teraz sú oklamaní a preto idú vítať člena podsvetia – kvázipápeža Frantu. Nespočetné množstvo duší idú do pekla alebo sú nasmerovaní na tú širokú cestu bez pokánia a metanoje. Čo dodať? Napĺňajú sa proroctva Písma. Znamenia posledných čias.. A komu to už teraz nedôjde, tak už nebude môcť v budúcnosti robiť pokánie : „...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21
Možno sa sprísni Lock-down a priostrí policajná šikana na Slovensku, hneď po odchode tohto diablovho syna! Znenazdajky a razom tu bude po odchode pp. taká nebezpečná „plandémia“, varovanie pred totalitou info z australie

aká tu ešte nebola, lebo klamstvom a podvodom to už dopredu pripravili poskokovia mocných tohto sveta. Média, vladári, prezidentka, sa predbehujú, aby Frantu všetkým na titulných stranách poriadne zviditeľnili, ako sa všetci tí zradcovia milujú, ako si posluhujú a ako nádherne podľa určitého scenára, spolupracujú. A vieš kam je nasmerovaná ich spolupráca? Zotročiť Slovensko, V-4ku, a celý svet. Nakoniec chcú pripraviť ľudstvo na príchod antikrista a falošného mesiáša! Lebo šelma z podsvetia chce Zjv 17,16, aby duše nešli do Neba k Ježišovi Kristovi, ale do pekla!
Franta prišiel zasiať diablovo semeno a slobodomurárske slová do tých, ktorí ho vítajú, počúvajú a stále ho majú za pápeža. A v tom všetkom mu miništrujú biskupi a kňazi na Slovensku. Keby nebolo zradných biskupov na Slovensku, vo Vatikáne a vo svete, tak by nemohli mocní tohto sveta robiť to, čo robia teraz a čo ešte chystajú spraviť.
Oklamaný národ, zvedený svet, oklamané duše!
36v „Keď to povedal (Pavol), kľakol si a modlil sa s nimi všetkými“
Nevieme, ako sa Pavol modlil, ale modlime sa v Pravde každý tak, ako mu to bude Duch Svätý vnukať.
„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami, zľutuj sa na tými dušami, ktoré sú nepevné a je nebezpečenstvo, že sa nechajú zviesť falošným evanjeliom, ľahko sa nechajú oklamať. Na príhovor Márie – kráľovnej pokoja, daj nám svoj Pokoj, ktorý svet nemôže dať. Ochráň nás pred Zlým. Ty si skutočný Pastier stáda. Položil si svoj život za nás, aby si nás zachránil a spasil. Zachráň duše, ktoré sa zachrániť ešte dajú. Prosím ťa, aby sme my, ktorí sme pevne ukotvení v celej Pravde Evanjelia, aby sme ťa nikdy nezradili a neodpadli od jedinej Viery, pri prenasledovaní a v útrapách! Posilňuj nás, ako si bol posilňovaný anjelom v Getsemanskej záhrade. Upevňuj nás vo Viere, nádeji a láske k Tebe. Tvoje Božské Srdce nech je nám istým útulkom teraz i v hodine našej smrti! Tvoj spravodlivý Súd prichádza. Tvoj príchod je už blízko. S radosťou Ťa chceme privítať, keď prídeš vo svojej sláve s anjelmi a mocou. Marana tha. Amen.“
Metod
Marana tha, ozaj žijeme v biblických časoch, napĺňa sa tretie tajomstvo Fatimskej Pani, preblahoslavenej Panne Márie, ktoré zamlčiavali niektorí kňazi ba aj pápeži! Ostať treba verný ale Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému počatiu P.Márii,