"Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ Jn 14,6

Milí čitatelia, dovoľte mi zareagovať na rôzne články a diskusie na Glórii, alebo vo všeobecnosti k situácii vo svete, v cirkvi a aký mám názor na dnešných ľudí – hlavne kresťanov katolíkov stále verných vatikánskej neviestke antikrista. Nechcem nikoho urážať, na nikoho útočiť, iba sa držať Pravdy, ktorú pokladám za „Pravdu od Ježiša Krista, môjho Pána“.
Všetci mi dáte hádam za „pravdu“, že existuje iba Jedna Pravda a tou je Ježiš Kristus a jeho posolstvo, ktoré máme v Biblii. Existuje na tomto svete iba jedno pravé učenie, a tým je učenie „jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej“ cirkvi. K tomuto katolíckemu učeniu patrí aj „správna úcta k Panne Márii“, ako píšem tu: „Raduj sa Milosti plná - Χαῖρε, κεχαριτωμένη“ Lk 1,28,a k svätým a anjelom. Ja sa tejto správnej úcty, založenej na tradícii držím a mám v úcte Pannu Máriu, som jej zasvätený a modlím sa ruženec.
Každý mi dáte za „pravdu“, že existuje vo svete aj ZLO a tým je padlý Lucifer a jeho poskokovia démoni, a ich ľudskí služobníci (Mt 12,44), ktorí sa za každú cenu usilujú túto Ježišovu Pravdu: pošliapať, pošpiniť, zriediť, spraviť výsmech z Pravdy, ignorovať ju, nehlásať ju, z Pravdy spraviť lož a naopak
Iz 5,20
Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!
V Písme je aj napísané, že ľudia neznesú zdravé učenie – ak chcete, tak si to môžete prečítať tu: „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...“ 2Tim 4,3 Tie časy sú istotne už tu.
V Písme je aj napísané o tom, že ľudia nebudú robiť pokánie: „...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21 Aj toto je dnes zjavné.
Že povstane mnoho falošných prorokov: III.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11 Boli v celej histórii ľudstva, ale dnes ich je ako maku a hlavne tých, ktorí si hovoria „pravoverní a sami sa vyhlasujú pred celým svetom za prorokov“.
Toto všetko Vám, čitatelia, nestačí ako informácia, že posledné časy budú tie najhoršie a že sa Zlý bude snažiť zviesť, pokiaľ možno aj vyvolených Mt 24? Vy, ktorí ste zástancovia vatikánskej cirkvi... ktorá je už teraz neviestkou antikrista, podľa jej ovocia - (zrada jednej viery v Ježiša, zrada Krista, ktorý už ľuďom nestačí na to, aby sme boli spasení - 2 Kor 11,4,Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali, ďalej obhajoba LGBT, očkovania, čipovania, liberálna teológia...)... tak vy vôbec nie ste schopní priznať, vidieť a pochopiť, že práve pre toto skazené ovocie už nie je a nemôže byť Ježišovou nevestou??? Porovnajte si túto terajšiu neviestku s tou, ktorá je v Písme s Sk apoštolských, a s Cirkvou, ktorá tu bola od apoštolov do II Vatikánskeho koncilu!
Ktorý Ježišov skutočný kresťan, milujúci a poznajúci Pravdu Evanjelia celú, môže vôbec pripustiť, že máme spoločného boha s islamom, budhizmom a hinduizmom, čo napísal II Vatikánsky koncil v Nostra aetate, a v tomto heretickom dokumente sa máme s úctou pozerať na tieto démonické náboženstva???? Veď nik nepríde k Otcovi – Bohu, iba skrze Ježiša Krista Jn 14,6. Neexistuje iná cesta k spáse, iba skrze Ježiša. Vatikán a hierarchia vlastne týmito heretickými dokumentami vystavila nebezpečenstvu zatratenia miliardy duší a zabrzdila hlásanie Evanjelia týmto náboženstvám!!! Veď na čo... Uvedomí si túto strašnú vec už konečne niekto z tej zapredanej neviestky ???
Ktorý znovuzrodený kresťan, patriaci Kristovi, môže vôbec súhlasiť s tým, aby kvázi - pápeži bozkávali Korán, išli sa pokloniť Dalajlámovi, či mali medzi - náboženské stretnutia s pohanmi, ako to pripravovali a robili Ján XXIII, Pavol VI, Ján Pavol II, Benedikt XVI, a satanista Bergoghlio s pachamamou????
Veď „čo má spoločné kalich Pánov s modlami?“ čo majú spoločné kresťania s pohanmi, aby sme sa s nimi modlili Otče náš - 1Kor 10?. Veď títo pohania vôbec nevyznávajú Ježiša za Pána, Boha za Otca a Ducha za tešiteľa !!! Ak pohanov kresťania nebudú a nechcú evanjelizovať, ako nám to kázal Ježiš Mr 16,15n, ako to robili apoštoli, tak takéto „ekumenické“ čiže pohanské stretnutia sú len rúhaním Bohu a tí, ktorí takto zvádzali svet, stratili Milosť a sú na ceste do pekla. A ja si myslím, že to robili tí cirkevní preláti úplne vedome, aby pripravili celosvetové nové náboženstvo cez NWO. A ako vidím, ZLU sa podarilo cez týchto zradných kvázi-pastierov, takto oklamať celý svet.
Hlavne dnešní mnohí katolíci sú oklamaní a zvedení tým ZLOM, za ktorými stoja ich zradní pastieri !!! Začalo to II Vat. koncilom a bude to trvať až do druhého príchodu Ježiša Krista. Takto padla oficiálna vatikánska katolícka nevesta a stala sa neviestkou antikrista Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!.
Katolík to vôbec nevie pochopiť, ako môže byť padnutá tá nevesta, ktorá mala byť „stĺpom a oporou pravdy“, a ktorú pekelné brány nepremôžu, pretože neprijal lásku k Pravde a zatvára si oči, zapcháva si uši, a iba útočí proti tým kresťanom, ktorí sa neboja hlásať celú Pravdu Evanjelia a usvedčovať týchto pekelných služobníkov z bludov. (Sk 20,30: Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou.)
Lenže Ježiš, aby splnil prísľub Petrovi, ktorý dal, že „pekelné brány ju nepremôžu“, tak si ponechal zvyšok. Verím, že sú vo svete biskupi, kňazi a laici, ktorí ostali verní Jednej, Svätej, Apoštolskej a Katolíckej Cirkvi a hlavne Ježišovi a Písmu. Ale je ich ako šafránu.
Ale toto „málo“ stačí na to, aby Ježišov prísľub bol splnený.
Lk 12,32
Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
Lk 18,8
Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?
Pavol IV
Pri citani vacsiny komentarov na Glorii.sk mi srdce krvaca a zmocni sa ma velka bazen pred Bohom a jeho Slovom. Stale viac a viac si uvedomujem silu a najma pravdivost kazdeho jedneho proroctva a prikazu v nom napisaneho !!
Stale dookola si davam otazku : Je to vobec mozne, aby tolko ludi bolo hluchych a slepych ? A mali az tak velmi zatvrdnute srdcia, aby odmietali a nechapali tak zrejmej, do ocu …More
Pri citani vacsiny komentarov na Glorii.sk mi srdce krvaca a zmocni sa ma velka bazen pred Bohom a jeho Slovom. Stale viac a viac si uvedomujem silu a najma pravdivost kazdeho jedneho proroctva a prikazu v nom napisaneho !!
Stale dookola si davam otazku : Je to vobec mozne, aby tolko ludi bolo hluchych a slepych ? A mali az tak velmi zatvrdnute srdcia, aby odmietali a nechapali tak zrejmej, do ocu bijucej Pravde Bozieho Slova a naopak, verili viac ludom ich usi stekliacim bajkam ?
Odpoved nachadzam stale iba vo Svatom Pisme : Neh 9,29

Napomínal si ich, aby sa vrátili k tvojmu zákonu, ale oni spyšneli, neposlúchali tvoje prikázania a hrešili proti tvojim právnym predpisom, ktorých dodržiavaním človek žije. No oni vzdorovito mykli plecami, zatvrdili sa a neposlúchali.
Iz 6,10

Urob bezcitným srdce tohto ľudu, zapchaj mu uši a zastri oči, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, neobrátil sa a nevyzdravel.“

2.Tes.2.10-12.

10 a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. 11 Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.

Jn.12.39-40.

39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš inde povedal: 40 Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nespoznali a neobrátili sa, a aby som ich neuzdravil.
Ružena
Veď je napísané, že bude veľký odpad z tých čo sa ku Kristovi hlásili. A nie malý!
Marek Padala
To je všetko pekne čo píšeš aj ja nie som so všetkým stotožnený čo sa deje v cirkvi.Napriklad s tým očkovaním čo sa dialo plus zatváranie kostolov.Ale sú to tiež len ľudia čo majú tiež hriechy.A poznám aj kňazov čo sú oddaný celým srdcom Ježišovi a bojovali proti týmto nezmyslov.Nemozes všetkých hádzať do jedného vreca .A keď navrhuješ vystúpiť z cirkvi kde budeš prijímať telo Kristovo? kde …More
To je všetko pekne čo píšeš aj ja nie som so všetkým stotožnený čo sa deje v cirkvi.Napriklad s tým očkovaním čo sa dialo plus zatváranie kostolov.Ale sú to tiež len ľudia čo majú tiež hriechy.A poznám aj kňazov čo sú oddaný celým srdcom Ježišovi a bojovali proti týmto nezmyslov.Nemozes všetkých hádzať do jedného vreca .A keď navrhuješ vystúpiť z cirkvi kde budeš prijímať telo Kristovo? kde pôjdeš na sviatosť zmierenia?čo sú veci nevyhnutné pre našu spásu to už si tu zabudol spomenúť.Ja myslím že každý kňaz bude súdený prísnejšie ako normálny človek lebo má viesť veriacich podľa učenia Ježiša Krista.A aj keby bol nie dobrý kňaz aj tak verím že nám Ježiš odpustí skrz neho hriechy pri sviatosti zmierenia.
Lukáš Evanjelista
Ak by boli kňazi oddaní celým srdcom Ježišovi, tak by museli verejne povedať: už nebudem spomínať v omši meno neplatného pp. Bergoghlia, vyhlásenie J.P.II za svätého je neplatné a II Vatikánsky koncil je neplatný a heretický. Ak by toto povedal ten kňaz, či biskup, tak by ho okamžite suspendovali a hádam aj exkomunikovali. Lenže takto by otvoril oči svojim ovečkám a pre takýchto hrdinských …More
Ak by boli kňazi oddaní celým srdcom Ježišovi, tak by museli verejne povedať: už nebudem spomínať v omši meno neplatného pp. Bergoghlia, vyhlásenie J.P.II za svätého je neplatné a II Vatikánsky koncil je neplatný a heretický. Ak by toto povedal ten kňaz, či biskup, tak by ho okamžite suspendovali a hádam aj exkomunikovali. Lenže takto by otvoril oči svojim ovečkám a pre takýchto hrdinských pastierov by sa zachraňovali duše a aj pastieri by ostali verní Kristovi. Čo sa týka Eucharistie, tak už sa vysluhuje neplatne u všetkých, ktorí sa hrajú na katolíkov v kostoloch a ostávajú v jednote s Bergoghliom. Aj iné sviatosti sú neplatné. Veď „Boha treba počúvať viac, ako ľudí“... nájdi si to v Písme.
Marek Padala
Ty si riadny bajkár predpokladám že sa sám spovedaš pred Bohom a eucharistia ti vôbec nevadí že ju neprijímas.
Marek Padala
A kde ju vysluhuju platne pouč nás ty vševed?
Lukáš Evanjelista
Opäť iba prázdne slová, žiadne argumenty k tomu zlému ovociu zapredaných cirkevných prelátov. Veď si konečne začni poriadne čítať aj iných autorov napr. aj na Glorii, ktorá publikuje zvráteného pp. Frantu B., zapredanca a zasvätenca diablovi, tomuto svetu a vladárom tohto sveta. Celý svet oslavuje a oslavoval Jána XXIII, Pavla VI, Benedikta XVI, Frantu Bergoghlia. A čo je napísané v Písme, …More
Opäť iba prázdne slová, žiadne argumenty k tomu zlému ovociu zapredaných cirkevných prelátov. Veď si konečne začni poriadne čítať aj iných autorov napr. aj na Glorii, ktorá publikuje zvráteného pp. Frantu B., zapredanca a zasvätenca diablovi, tomuto svetu a vladárom tohto sveta. Celý svet oslavuje a oslavoval Jána XXIII, Pavla VI, Benedikta XVI, Frantu Bergoghlia. A čo je napísané v Písme, ktoré usvedčuje týchto falošných pápežov? Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom! Lk 6,26 Ani jeden apoštol nebol oslavovaný svetom, ale prenasledovaný a nakoniec umučení pre Krista a Evanjelium.
A čo povieš na toto heretické a rúhavé stretnutie vášho neplatne svätého Jána Pavla II v Asissi? Apostasy of John Paul II - Spirit of Assisi 1986
Apostasy of John Paul II - Spirit of Assisi 1986
To je vzor, ako máme žiť a stretávať sa a akože-modliť s pohanmi???? Veď toto je tá nová falošná „cirkev“, ktorá nič nemá spoločné s Kristovou Cirkvou.
Lukáš Evanjelista
Kresťania, ktorí sú zdravo a objektívne kriticky zmýšľajúci, ak by videli toto video: Vatikán a duch Assisi
Vatikán a duch Assisi, tak by sa chytali za hlavy, ako môže byť Ján Pavol II. svätý, keď vlastne on bol strojcom rozkladu Cirkvi, patril elitám, ktoré z neho urobili mediálnu hviezdu a už za života svätého. Takto konajú média aj dnes a spravia z neznámeho človeka prezidenta, premiéra …More
Kresťania, ktorí sú zdravo a objektívne kriticky zmýšľajúci, ak by videli toto video: Vatikán a duch Assisi

Vatikán a duch Assisi, tak by sa chytali za hlavy, ako môže byť Ján Pavol II. svätý, keď vlastne on bol strojcom rozkladu Cirkvi, patril elitám, ktoré z neho urobili mediálnu hviezdu a už za života svätého. Takto konajú média aj dnes a spravia z neznámeho človeka prezidenta, premiéra, a presadia si všetko, čo len chcú. Nuž, priblížilo sa nebeské kráľovstvo a druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista. Marana tha.