csk.cartoon
141.2K
Covidská Katolícka Cirkev Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLxsvjcvvnvMore
Covidská Katolícka Cirkev

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsLxsvjcvvnv
ľubica and one more user link to this post
Brigita Brigita
Přesně tak. Člověk neví jestli se má smát, nebo plakat.
Sedevakantistický kanál
František nie je pápež, ale odpadlícky antipápež: pravda.sk/2021/09/02/frantisek-odpadlik-kacir-a-antipapez/
Sedevakantistický kanál
V Katolíckej Cirkvi je stav sedevacante.
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
@Sedevakantistický kanál
Súhlasím, ale prečo nepovažujete Trid. katechizmus celý za dogmatický ? Ved on splna všetky 4 znaky Ex cathedra dokumentu podla 1 Vat. konciluMore
@Sedevakantistický kanál

Súhlasím, ale prečo nepovažujete Trid. katechizmus celý za dogmatický ? Ved on splna všetky 4 znaky Ex cathedra dokumentu podla 1 Vat. koncilu
Sedevakantistický kanál
Neviete o čom rozprávate. Pre to, aby pápež hovoril ex cathedra musia byť splnené tri podmienky. Tridentský katechizmus nie je neomylný. Sú tam chyby, ako napr. pozdejšie vtelenie duše od počatia.
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
@Sedevakantisický kanál
Ano musia byť splnené 4 podmienky
1 : Musí daný dokument zverejniť pápež / To katechizmus splna
2 : Musí byť daný dokument vo veciach viery a mravov /to katechizmus splna
3 : Musí byť adresovaný všetkým kresťanom aby ho zachovávali /to katechizmus splna
4 : Musí byť vytvorený z pápežského učiteľského kresla /to katechizmus tiež splna
Takže ked splna všetky tieto 4 znaky …More
@Sedevakantisický kanál

Ano musia byť splnené 4 podmienky

1 : Musí daný dokument zverejniť pápež / To katechizmus splna
2 : Musí byť daný dokument vo veciach viery a mravov /to katechizmus splna
3 : Musí byť adresovaný všetkým kresťanom aby ho zachovávali /to katechizmus splna
4 : Musí byť vytvorený z pápežského učiteľského kresla /to katechizmus tiež splna

Takže ked splna všetky tieto 4 znaky, prečo nie je ex cathedra celý ?
Sedevakantistický kanál
To je chybné a nepresné. Časť, kde sa v Prvom vatikánskom koncile hovorí o pápežskej neomylnosti sa nespimínajú štyri podmienky alebo štyri znaky neomylných dokumentov. Nemali by ste učiť ostatných, keď ste sám neznalý - to je určitý prejav pýchy. Pletiete tým mnohých ľudí. Tridentský katechizmus isto nie je ex cathedra a neomylný. Je tam teologický omyl o neskorom vtelení duše, čož odporuje …More
To je chybné a nepresné. Časť, kde sa v Prvom vatikánskom koncile hovorí o pápežskej neomylnosti sa nespimínajú štyri podmienky alebo štyri znaky neomylných dokumentov. Nemali by ste učiť ostatných, keď ste sám neznalý - to je určitý prejav pýchy. Pletiete tým mnohých ľudí. Tridentský katechizmus isto nie je ex cathedra a neomylný. Je tam teologický omyl o neskorom vtelení duše, čož odporuje katolíckemu učeniu, že život začína od počatia.
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
@Sedevakantistický kanál
Tak ja vám to tu pekne skopírujem ked neveríte :
Keď rímsky veľkňaz hovorí s najvyššou učiteľskou mocou (ex cathedra), t.j. keď v úlohe pastiera a učiteľa všetkých kresťanov so svojou najvyššou apoštolskou autoritou definuje učenie o viere alebo mravoch, ktorého sa má pridržiavať celá Cirkev, vtedy na základe Božej asistencie, ktorá mu bola prisľúbená vo svätom …More
@Sedevakantistický kanál

Tak ja vám to tu pekne skopírujem ked neveríte :

Keď rímsky veľkňaz hovorí s najvyššou učiteľskou mocou (ex cathedra), t.j. keď v úlohe pastiera a učiteľa všetkých kresťanov so svojou najvyššou apoštolskou autoritou definuje učenie o viere alebo mravoch, ktorého sa má pridržiavať celá Cirkev, vtedy na základe Božej asistencie, ktorá mu bola prisľúbená vo svätom Petrovi, vlastní tú neomylnosť, ktorou chcel mať vystrojenú svoju Cirkev Boží Vykupiteľ, keď ona definuje učenie o viere a mravoch. A preto sú takéto definície rímskeho veľkňaza samy od seba, a nie na základe súhlasu 30 Dodatok Cirkvi, nezmeniteľné

weebly.com/…ekrety_a_kánony_1._vatikanskeho_koncilu_web.pdfStr 229
Sedevakantistický kanál
A? Ja o tom viem, čo sa tam píše. Tu je definovaná pápežska neomylnosť a kedy je aktivovaná. Vôbec sa tam nepíše o štyroch podmienkách pre neomylné dokumenty. Trid. katechizmus nebol slávnostne schválený pápežom ex cathedra.
Sedevakantistický kanál
Apropo, Trid. katechizmus bol adresovaný farzkým kňazom, nie celej Cirkvi. A nie všetci kňazi sú farzkí kňazi.
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
@Sedevakantistický kanál
To čo som yvýraynil, sú tie podmienkz čo musí ex cathedra dokument splnat, čo sa vám natom neydá ? To je vzjadrenie 1Vat. koncilu. Nebol slávnostne schválený ?
To čo tvrdíte o katechizme je očividná heréza, a ako tradičný katolík by ste svoje tvrdenia mali dokazovať Cirkevnými dokumentami a nie vašimi pseudo úvahami, takže ked chcete dokázať že katechizmus nie je …More
@Sedevakantistický kanál

To čo som yvýraynil, sú tie podmienkz čo musí ex cathedra dokument splnat, čo sa vám natom neydá ? To je vzjadrenie 1Vat. koncilu. Nebol slávnostne schválený ?

To čo tvrdíte o katechizme je očividná heréza, a ako tradičný katolík by ste svoje tvrdenia mali dokazovať Cirkevnými dokumentami a nie vašimi pseudo úvahami, takže ked chcete dokázať že katechizmus nie je dogmaticky, prosím, citujte mi tú bulu kde sa píše že katechizmus nie je dogmatický. Nič takého sa nikde nepíše, namiesto toho sa píše toto :

KATECHIZMUS PRE DUCHOVNÝCH PASTIEROV VYDANÝ Z NARIADENIA TRIDENTSKÉHO KONCILU A Z PRÍKAZU PÁPEŽA SV. PIA V. V ROKU 1566
weebly.com/…/8/8/57880451/trident_kat___grafika_web_compr..pdf Str 1-2

Takže nemáte pravdu ked hovoríte že nebol slávnostne vyhlásený pápežom.

Dalej :

O NEMENNOSTI SV. OMŠE. Bula Quo Primum. (Sv. Pius V. 1570)

"Akonáhle sme boli uvedený do čela apoštolského úradu, radi sme pre neho napli ducha a naše sily a zamerali sme všetky myšlienky na udržanie rýdzeho cirkevného rítu. To sme sa snažili učiniť za pomoci samého Boha a všetkým vynaloženým úsilím. Keď sme museli medzi inými dekrétmi posvätného Tridentského koncilu učiniť uznesenie o vydaní a náprave posvätných kníh katechizmu, misálu a breviára a keď už bol s pomocou Božou vydaný katechizmus na vzdelávanie ľudu a breviár upravený na vzdávanie chvály Bohu, aby sa misál zhodoval s breviárom"....................
weebly.com/…nosti_sv._omŠe._quo_primum.__sv._pius_v._1570_.pdf str 2

Takže katechizmus bol daný na vzdelávanie všetkým ľudom a nie iba určitej časti ľudí, ved to by ani nedávalo zmysel.

Mrzí ma že ako Tradiční katolíci ktorí by sme mali držať spolu a bojovať proti liberalistickým bludom v 2Vatikánskej proticirkvi sa tu dotahujeme kvoli tomuto.
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
@Sedevakantistický kanál
Ešte k tomu toto
Z Trid. koncilu
"Posvätná synoda na druhom zasadnutí, slávenom za nášho presvätého pána Pia IV., niektorým vybraným Otcom uložila, aby zistili, čo je potrebné urobiť vo veci rôznych cenzúr a podozrivých alebo nebezpečných kníh a aby o tom informovali svätú synodu. Keď teraz počula, že sa tejto úlohy zhostili s veľkým úsilím, že však pre rôznosť a …More
@Sedevakantistický kanál

Ešte k tomu toto

Z Trid. koncilu
"Posvätná synoda na druhom zasadnutí, slávenom za nášho presvätého pána Pia IV., niektorým vybraným Otcom uložila, aby zistili, čo je potrebné urobiť vo veci rôznych cenzúr a podozrivých alebo nebezpečných kníh a aby o tom informovali svätú synodu. Keď teraz počula, že sa tejto úlohy zhostili s veľkým úsilím, že však pre rôznosť a množstvo kníh nemôže svätá synoda tieto knihy jednotlivo a s úžitkom posúdiť, prikazuje, aby všetko čo nimi bolo vykonané, bolo predložené najsvätejšiemu rímskemu veľkňazovi, aby to bolo podľa jeho úsudku a z jeho autority uzavreté a vyhlásené. A prikazuje Otcom, ktorým bolo toto uložené, že to isté má platiť pre katechizmus aj pre misál a breviár."

weebly.com/…0451/dekrety_a_kánony_tridentskeho_koncilu_web.pdf
Str 262
Sedevakantistický kanál
Nevieš o čom rozprávaš. Nie každý paragraf v Tridentskom katechizme je neomylný. V latinčine sa ten katechizmus nazýva "Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos” (Catechism by Decree of the Council of Trent for Parish Priests, preklad: Katechizmus dľa dekrétu/nariadenia z Koncilu z Tridentu pre farzkých kňazov).
To že Katechizmus je na vzdelávanie ľudu, čož je poznamenané v Quo …More
Nevieš o čom rozprávaš. Nie každý paragraf v Tridentskom katechizme je neomylný. V latinčine sa ten katechizmus nazýva "Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos” (Catechism by Decree of the Council of Trent for Parish Priests, preklad: Katechizmus dľa dekrétu/nariadenia z Koncilu z Tridentu pre farzkých kňazov).

To že Katechizmus je na vzdelávanie ľudu, čož je poznamenané v Quo Primum, ešte neznamená, že je neomylný. To je neúprimné od teba ako argumentuješ. Aj Summa Teologická bola označovaná, že je na vzdelávanie ľudí, aj mnohé diela svätých, to ešte neznamená, že všetko je v tých prácach neomylné, keď to odporúčajú pápeži. Pápeži môžu odporúčať čosi vo všeobecnosti a nedať tomu punc neomylnosti. To, čo hovorím, nie je očividná heréza; katechizmus Tridentského koncilu nie je neomylný, bodka. Preto heretici ako ty, nemajú, čo učiť druhých ľudí ohľadom posvätnej doktríny.

Vôbec si sa nevyjadril o tom, že Katechizmus Tridentského koncilu má v sebe omyl o neskorom vtelení duše po počatí.

A tvoj posledný argument, že koncil hovorí, že zaväzujú tvorcov katechizmu a breviára, aby ich diela predložili pápežovi, aby jeho autoritou boli schválené. Koncil bol uzavretý o niekoľko rokov skorej ako bol napísaný katechizmus, a to, že niečo pápež autoritou schváli vo všeobecnom fóre, neznamená, že všetko čo schváli je v tom dokumente neomylné. (To ale neznamená, že jeho úradovanie vo všeobecnom fóre majú ľudia bezdôvodne ignorovať). Chcem tým povedať, že pápež využíva svoju autoritu aj na schvaľovanie dokumentov, ktoré nie sú predané celej Cirkvi. Koncil neurčil dopredu, že celý katechizmus bude neomylný.

A ešte jeden ďalší fakt, pre poukázanie na to, že nie všetko je neomylné v Tridentskom Katechizme: Ono je to katechizmus pre farských kňazov, v ktorom sú pasáže, ktoré sa musia spomenúť veriacim a sú tam aj také pasáže, ktoré môžu vynechať, napr.:

"(HLAVA I. O Božích prikázaniach obsiahnutých v Desatore) Nakoniec, aby duchovný pastier nevynechal nič, čo by priviedlo veriaci ľud k dodržiavaniu prikázaní, nech vysvetlí, aké hojné a sladké účinky z toho vyplývajú."

"(HLAVA VII. O šiestom Božom prikázaní) To povedal aj Kristus Pán slovami: „Počuli ste, že bolo povedané: »Nescudzoložíš!« No ja vám
hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom
srdci“.
Toto je to, čo sa podľa nášho názoru môže veriacim prednášať verejne.
Keď sa však k tomu pripojí ešte aj to, čo proti cudzoložníkom a tým, ktorí si
držia milenky a smilnice, ustanovil svätý Tridentský koncil, tak duchovný
môže vynechať mnoho iných druhov smilstva a nemravnosti a každého môže
napomenúť jednotlivo a súkromne
, podľa okolností, času a osoby. Ďalej
nasleduje to, čo sa prikazuje."


"(HLAVA III. O častiach a stupňoch modlitby) Ale keďže existujú dve časti modlitby - prosba a vzdávanie vďaky, z ktorých ako z prameňa vychádzajú ostatné, nesmieme ich vynechať."

"(HLAVA VII. O šiestom Božom prikázaní) Ale keďže toto prikázanie obsahuje mnoho vecí, ktoré nemôžu byť opomenuté, duchovný pastier to vysvetlí na príslušnom mieste."

"(HLAVA XII. O tretej prosbe. „Buď vôľa tvoja) Keď opomenieme mnoho vecí, ktoré učenci zoširoka prednášajú o vôli Božej, tak na tomto mieste hovoríme..."

Čiže nie všetko obsiahnuté v Trid. katechizme sú veci, ktoré majú farzkí kňazi hovoriť; sú tam niektoré veci, ktoré sú názorom tvorcov, iné veci, ktoré môžu farzkí kňazi opomenúť, a zas ďalšie iné veci, ktoré musia bezdpodmienečne učiť a pod.
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
1 : Suma Teologica a iné diela svetých boli tiež dané na vzdelávanie ľudu, ale nenapísal ich pápež ! A nevydal žiadnu bulu v ktorej by určil že Spis suma Theologica či ostatné knihy svetých majú slúžiť na vzdelávanie ľudu ! Pri katechizme toto spravil, takže to je obrovský ROZDIEL !
2 : "katechizmus Tridentského koncilu nie je neomylný, bodka."
To je ale len vaše osobné tvrdenie, poprosím …More
1 : Suma Teologica a iné diela svetých boli tiež dané na vzdelávanie ľudu, ale nenapísal ich pápež ! A nevydal žiadnu bulu v ktorej by určil že Spis suma Theologica či ostatné knihy svetých majú slúžiť na vzdelávanie ľudu ! Pri katechizme toto spravil, takže to je obrovský ROZDIEL !

2 : "katechizmus Tridentského koncilu nie je neomylný, bodka."

To je ale len vaše osobné tvrdenie, poprosím názor pápežov, dajte mi tú cirkevné dokumenty ktoré váš názor potvrdzuju. Ja som vám tu dal Trid. koncilu aj buly Quo primum, a vy ste mi tu zatiaľ nedali žiadne cirkevný dokument ! Pokiaľ sem nedáte vyjadrenie pápežského cirkevného dokumentu, tak pravdu nemáte. Pravda sa u tradičných katolíkov dokazuje skrze cirkevné dokumenty, a nie na základe pseudo pocitov/názorov/myšlienok.

3 : "Vôbec si sa nevyjadril o tom, že Katechizmus Tridentského koncilu má v sebe omyl o neskorom vtelení duše po počatí."

Poprosím citáciu Trid. katechizmu kde sa tento "omyl" nachádza, a poprosím tiež citáciu dokumentu v minulosti ktorí pri ex cathedra toto učenie odsúdil.

4 : "Chcem tým povedať, že pápež využíva svoju autoritu aj na schvaľovanie dokumentov, ktoré nie sú predané celej Cirkvi. Koncil neurčil dopredu, že celý katechizmus bude neomylný."

Trid. katechizmus bol daný celej Cirkvi aby sa z neho vzdelávala, takže neprekrúcajte že to nebolo dane celej Cirkvi, ukázal som vám že bolo.

"Koncil neurčil dopredu, že celý katechizmus bude neomylný." A to si akože ako predstavujete že to mal koncil určiť ? Mal použiť frázu "tento katechizmus bude celý dogmatický" ? Takéto frázy sa nikde nenachádzajú, ani v bule quo primum, ani v ostatných bulách. Ked pápež vydáva bulu nikde tam nepoužíva frázu "celý tento dokument je dogmatický" a napriek tomu dogmatický je, pretože splna 4 znaky 1 Vat. koncilu. Ak teda chcete hladať frázy typu "toto je dogmatický dokument" tak ste ako dnešná 2Vatikánskaproticirkev, Tá uznáva za dogmatické učenia len tie, kde sa nachádza "toto vyhlasujem ako neomylnú dogmu"....

5 : Ale ved to je zcela zrejmé že aj v katechizme sa nachádzajú veci nedogmatické. Ved to je vo všetkých dokumentoch či už bulách, koncilov, katechizme.... V katechizme sa nachádza učenie o viere, mravov, disciplíny, administratívy... Veci ktoré sa týkajú disciplíny a administratívy nie sú dogmatické, ale učenie ktoré sa týka viery a mravov dogmatické je.

Ani v bule či na koncile nie je všetko dogmatické, ale dogmatické je iba to, čo sa týka viery a mravov. To učenie ktoré sa nachádza v bule, koncile a týka sa disciplíny, administratívy, alebo nenáboženských vecí dogmatické nie je.