Bos016

Niegodni jesteśmy cierpienia Cz.I – O łasce niesienia krzyża (Ks. Antoniewicz) – Niewolnik Maryi

„A ja nie daj Boże abym się chlubić miał jedno w Krzyżu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego mnie świat jest ukrzyżowan, a ja światu.” Gal.…
Jota-jotka
,,Bo On chce, abyśmy w Krzyżu,
Krzyża doznali pociechy
, abyśmy nie siebie w Krzyżu, ale Krzyż kochali w Bogu — nie siebie w Krzyżu szukali,
ale tego, który Krzyż krwią swoją poświęcił,,