ŻYDOWSKI RABIN O PLANACH ONZ - NWO

Amnon Yitzchak: „Mam przed sobą dokument ONZ zwany „Nowym Porządkiem Świata”, którego realizacja obliczona jest na okres od 2021 do 2030 roku. Na ten okres wyznaczono następujące cele: - ustanowieni…