Clicks328
CÓRKA MARYI

JEZUS: Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni, będąc przekonanymi, że znają prawdę

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 29 września 2012 roku, godz. 19.15

Moja szczerze umiłowana córko, muszę powiedzieć wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby się teraz przebudzili i przeżywali swoje życie we Mnie.

Te Orędzia są nie tylko dawane dla ostrzeżenia tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, lecz są także dla wierzących w Boga.

Wierzący nigdy nie powinni czuć się pewni, będąc przekonanymi, że znają prawdę. Wy, którzy mówicie, że znacie Prawdę Mojego Nauczania, nigdy nie możecie popaść w samozadowolenie. Jeśli tak się stanie, może to oznaczać, że zaniedbacie pracę niezbędną do uświęcenia waszych dusz.

Wierzący mogą być zmieszani w odniesieniu do Mojego Nauczania. Tak wielu nie rozumie, co oznacza Moje Powtórne Przyjście. Wielu Moich wyznawców myśli, że będzie to znaczyło, iż cała ludzkość i tak zostanie powiadomiona i że dzięki Mojemu Miłosierdziu zostaną zbawieni.

O, jakże bym pragnął, aby to była prawda. Przyniosłoby Mi to ostateczną ulgę. Niestety, wielu nie będzie gotowych. Wielu odmówi słuchania Moich ostrzeżeń i poleceń. I przez to nie uda im się odpowiednio przygotować.

Moje Powtórne Przyjście nastąpi. Wierzący, którzy mówicie, że wierzycie w prawdę zawartą w świętej Biblii, to wiedzcie. Łatwo jest wam przyjąć to, co zostało w niej przepowiedziane, a co się już wydarzyło. Nie tak łatwo zaakceptować proroctwa odnoszące się do przyszłości, których spełnienie ludzkość ma dopiero ujrzeć.

Zaakceptujcie również fakt, że zostaną dane Boskie Orędzia, aby was przygotować. Przyjmijcie, że to przygotowanie odbywa się już teraz.

Bądźcie czujni przez cały czas. Nie odrzucajcie Mnie w tym czasie, bo jest to czas przygotowań. Bądźcie wdzięczni, że otrzymujecie ten wielki Dar.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…c-przekonanymi-ze-znaja-prawde
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…edge-that-they-know-the-truth/

________________________________________________________________

JEZUS: Wkrótce nastąpi odnowienie Królestwa ziemi, a Moje Panowanie nad wszystkimi dziećmi Bożymi zastąpi siedzibę szatana

Orędzia o Paruzji/Powtórnym Przyjściu Pana Jezusa

15.11.2010 - Powtórne Przyjście

19.02.2012 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

26 lipca 2012 - JEZUS: Wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia

03.04.2013 - Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi

24.04.2013 - Matka Boża - Tym razem nie przyjdzie On, jako człowiek w ciele

26.04.2013 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

07.02.2014 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

19.09.2014 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym