Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks252

NAUCZANIE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

.
.

@Ks. Roman Adam Kneblewski

Na Jasnej Górze o nacjonalizmie! [Tuba Cordis]

Święty Gniew czy "święty" spokój? [Tuba Cordis 4 III A.D. 2018]

Proboszcz Roku 2017! [Tuba Cordis]

Strzeż się fałszywych proroków! [Tuba Cordis 4 II A.D. 2018]

Hulaj dusza, piekła nie ma?

Prawdziwe miłosierdzie! [Tuba Cordis 17 XII A.D. 2017]

Patriotyzm i Nacjonalizm! [Tuba Cordis 20 XII A.D. 2015]

Ks. prałat Roman Kneblewski o Drodze Neokatechumenatu - herezji w Kościele Katolickim

02:35

.
.
Ks. Roman Adam Kneblewski

Strzeż się fałszywych proroków! [Tuba Cordis 4 II A.D. 2018]

Jak ustrzec się fałszywych proroków, przed którymi ostrzega nas Zbawiciel?

Prawdziwa nauka musi być zgodna z:


Pismem Świętym,

Magisterium Kościoła,

i odwieczną Tradycją!
Agnus likes this.
.
Ks. Roman Adam Kneblewski

W kajdanach "neutralności"... [Tuba Cordis 3 II A.D. 2019]

07:43

Nie pozwólmy się zakuć w kajdany "neutralności światopoglądowej"!
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Piotrek pod
Patria oznacza ojca, głowę rodziny, patriarchalny znaczy hierarchiczny odnoszący się do zwierzchnictwa, władzy ( patria potestas-władza ojcowska przysługująca głowie rodziny rzymskiej; obejmowała dzieci własne, przysposobione oraz żonę i niewolników). Tak jak ojciec jest głową rodziny, jej zwierzchnikem tak patriarcha jest zwierzchnikiem np. części Kościoła. Pariotyzm odnosi się do umiłowania …More
Patria oznacza ojca, głowę rodziny, patriarchalny znaczy hierarchiczny odnoszący się do zwierzchnictwa, władzy ( patria potestas-władza ojcowska przysługująca głowie rodziny rzymskiej; obejmowała dzieci własne, przysposobione oraz żonę i niewolników). Tak jak ojciec jest głową rodziny, jej zwierzchnikem tak patriarcha jest zwierzchnikiem np. części Kościoła. Pariotyzm odnosi się do umiłowania zwierzchictwa, władzy świeckiej. Jest nawet film o patriotach gdzie „patria” czyli głowę rodziny ma w tytule a jest to…. „Ojciec chrzestny”.
Ojczyzna to kraj ojców, przodków i odnosi się do miejsca (np. faterland, ojczyzną szampana jest Francja a więc miejscem gdzie on powstał).
Naród jest zbiorem ludzi posługujących się współnym językiem narodowym i mających to samo imię (Polak, Niemiec, Francuz….) a jego cechą jest współsłużebność czyli narodowi się służy. Nacjonalizm jest umiłowaniem swego narodu i chęcią służenia mu. Podobnie jest w przypadku szczepu czy plemienia bo tak samo jak narody są dziełem Boga i Jego prawa są przed innymi. Między tym co stworzył Bóg nie ma sprzeczności.
Cały ten zamęt pojęciowy nie jest przypadkowy. Stoją za nim ludzie, którzy nie przynależą do żadnego narodu, czują się kimś, kto stoi ponad narodem czy wręcz narodami a więc rządzący. To im zależy aby ludzie nie służyli narodowi lecz im, dlatego za wszelką cenę starają się obrzydzić ludziom nacjonalizm i promują kolorowy, pusty patriotyzm, którego treść sami będą wypełniać.
Weronika....S likes this.
Ks. Roman Adam Kneblewski

Patriotyzm i Nacjonalizm! [Tuba Cordis 20 XII A.D. 2015]

11:01

Patriotyzm i nacjonalizm to dwie bliźniacze, wzajemnie dopełniające i przenikające się cnoty.
Tymoteusz likes this.
Ks. Roman Adam Kneblewski

Prawdziwe miłosierdzie! [Tuba Cordis 17 XII A.D. 2017]

W imię miłosierdzia pozwolić komuś pójść prosto do piekła?
5 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Roman Adam Kneblewski

Hulaj dusza, piekła nie ma?

Piekło naprawdę istnieje i jest miejscem niewyobrażalnie strasznym.

Toteż powinniśmy robić wszystko, co możliwe, aby tam nie trafić.
Ks. Roman Adam Kneblewski

Strzeż się fałszywych proroków! [Tuba Cordis 4 II A.D. 2018]

Jak ustrzec się fałszywych proroków, przed którymi ostrzega nas Zbawiciel?

Prawdziwa nauka musi być zgodna z:


Pismem Świętym,

Magisterium Kościoła,

i odwieczną Tradycją!
Ks. Roman Adam Kneblewski

Muzyka według Soboru... [Tuba Cordis 18 II A.D. 2018]

Czy Sobór II Watykański pozwolił zastąpić tradycyjną muzykę sakralną - nowoczesną tandetą? Bynajmniej!
Ks. Roman Adam Kneblewski

Proboszcz Roku 2017! [Tuba Cordis]

Wręczenie ks. Prałatowi Romanowi Kneblewskiemu statuetki Proboszcza Roku 2017 w konkursie Expressu Bydgoskiego pod patronatem ks. Biskupa Jana Tyrawy.
Ks. Roman Adam Kneblewski

Święty Gniew czy "święty" spokój? [Tuba Cordis 4 III A.D. 2018]

Przestańmy hołdować demonicznemu "świętemu" spokojowi, który zawsze prowadzi do paktu z diabłem - naśladujmy Chrystusa przez jasną, wyrazistą postawę i gotowość do obrony prawdy.