Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Roman Adam Kneblewski
Strzeż się fałszywych proroków! [Tuba Cordis 4 II A.D. 2018]
Jak ustrzec się fałszywych proroków, przed którymi ostrzega nas Zbawiciel?
Prawdziwa nauka musi być zgodna z:

Pismem Świętym,
Magisterium Kościoła,
i odwieczną Tradycją!
More
Ks. Roman Adam Kneblewski

Strzeż się fałszywych proroków! [Tuba Cordis 4 II A.D. 2018]

Jak ustrzec się fałszywych proroków, przed którymi ostrzega nas Zbawiciel?

Prawdziwa nauka musi być zgodna z:


Pismem Świętym,

Magisterium Kościoła,

i odwieczną Tradycją!
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Ks. Roman Adam Kneblewski
W kajdanach "neutralności"... [Tuba Cordis 3 II A.D. 2019]
07:43
Nie pozwólmy się zakuć w kajdany "neutralności światopoglądowej"!More
.
Ks. Roman Adam Kneblewski

W kajdanach "neutralności"... [Tuba Cordis 3 II A.D. 2019]

07:43

Nie pozwólmy się zakuć w kajdany "neutralności światopoglądowej"!
Piotrek pod
Patria oznacza ojca, głowę rodziny, patriarchalny znaczy hierarchiczny odnoszący się do zwierzchnictwa, władzy ( patria potestas-władza ojcowska przysługująca głowie rodziny rzymskiej; obejmowała dzieci własne, przysposobione oraz żonę i niewolników). Tak jak ojciec jest głową rodziny, jej zwierzchnikem tak patriarcha jest zwierzchnikiem np. części Kościoła. Pariotyzm odnosi się do umiłowania …More
Patria oznacza ojca, głowę rodziny, patriarchalny znaczy hierarchiczny odnoszący się do zwierzchnictwa, władzy ( patria potestas-władza ojcowska przysługująca głowie rodziny rzymskiej; obejmowała dzieci własne, przysposobione oraz żonę i niewolników). Tak jak ojciec jest głową rodziny, jej zwierzchnikem tak patriarcha jest zwierzchnikiem np. części Kościoła. Pariotyzm odnosi się do umiłowania zwierzchictwa, władzy świeckiej. Jest nawet film o patriotach gdzie „patria” czyli głowę rodziny ma w tytule a jest to…. „Ojciec chrzestny”.
Ojczyzna to kraj ojców, przodków i odnosi się do miejsca (np. faterland, ojczyzną szampana jest Francja a więc miejscem gdzie on powstał).
Naród jest zbiorem ludzi posługujących się współnym językiem narodowym i mających to samo imię (Polak, Niemiec, Francuz….) a jego cechą jest współsłużebność czyli narodowi się służy. Nacjonalizm jest umiłowaniem swego narodu i chęcią służenia mu. Podobnie jest w przypadku szczepu czy plemienia bo tak samo jak narody są dziełem Boga i Jego prawa są przed innymi. Między tym co stworzył Bóg nie ma sprzeczności.
Cały ten zamęt pojęciowy nie jest przypadkowy. Stoją za nim ludzie, którzy nie przynależą do żadnego narodu, czują się kimś, kto stoi ponad narodem czy wręcz narodami a więc rządzący. To im zależy aby ludzie nie służyli narodowi lecz im, dlatego za wszelką cenę starają się obrzydzić ludziom nacjonalizm i promują kolorowy, pusty patriotyzm, którego treść sami będą wypełniać.
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Roman Adam Kneblewski
Patriotyzm i Nacjonalizm! [Tuba Cordis 20 XII A.D. 2015]
11:01
Patriotyzm i nacjonalizm to dwie bliźniacze, wzajemnie dopełniające i przenikające się cnoty.
More
Ks. Roman Adam Kneblewski

Patriotyzm i Nacjonalizm! [Tuba Cordis 20 XII A.D. 2015]

11:01

Patriotyzm i nacjonalizm to dwie bliźniacze, wzajemnie dopełniające i przenikające się cnoty.
6 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Roman Adam Kneblewski
Prawdziwe miłosierdzie! [Tuba Cordis 17 XII A.D. 2017]
W imię miłosierdzia pozwolić komuś pójść prosto do piekła?More
Ks. Roman Adam Kneblewski

Prawdziwe miłosierdzie! [Tuba Cordis 17 XII A.D. 2017]

W imię miłosierdzia pozwolić komuś pójść prosto do piekła?
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Roman Adam Kneblewski
Hulaj dusza, piekła nie ma?
Piekło naprawdę istnieje i jest miejscem niewyobrażalnie strasznym.
Toteż powinniśmy robić wszystko, co możliwe, aby tam nie trafić.
More
Ks. Roman Adam Kneblewski

Hulaj dusza, piekła nie ma?

Piekło naprawdę istnieje i jest miejscem niewyobrażalnie strasznym.

Toteż powinniśmy robić wszystko, co możliwe, aby tam nie trafić.
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Roman Adam Kneblewski
Strzeż się fałszywych proroków! [Tuba Cordis 4 II A.D. 2018]
Jak ustrzec się fałszywych proroków, przed którymi ostrzega nas Zbawiciel?
Prawdziwa nauka musi być zgodna z:

Pismem Świętym,
Magisterium Kościoła,
i odwieczną Tradycją!
More
Ks. Roman Adam Kneblewski

Strzeż się fałszywych proroków! [Tuba Cordis 4 II A.D. 2018]

Jak ustrzec się fałszywych proroków, przed którymi ostrzega nas Zbawiciel?

Prawdziwa nauka musi być zgodna z:


Pismem Świętym,

Magisterium Kościoła,

i odwieczną Tradycją!
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Roman Adam Kneblewski
Muzyka według Soboru... [Tuba Cordis 18 II A.D. 2018]
Czy Sobór II Watykański pozwolił zastąpić tradycyjną muzykę sakralną - nowoczesną tandetą? Bynajmniej!More
Ks. Roman Adam Kneblewski

Muzyka według Soboru... [Tuba Cordis 18 II A.D. 2018]

Czy Sobór II Watykański pozwolił zastąpić tradycyjną muzykę sakralną - nowoczesną tandetą? Bynajmniej!
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Roman Adam Kneblewski
Proboszcz Roku 2017! [Tuba Cordis]
Wręczenie ks. Prałatowi Romanowi Kneblewskiemu statuetki Proboszcza Roku 2017 w konkursie Expressu Bydgoskiego pod patronatem ks. Biskupa Jana Tyrawy.More
Ks. Roman Adam Kneblewski

Proboszcz Roku 2017! [Tuba Cordis]

Wręczenie ks. Prałatowi Romanowi Kneblewskiemu statuetki Proboszcza Roku 2017 w konkursie Expressu Bydgoskiego pod patronatem ks. Biskupa Jana Tyrawy.
Nemo potest duobus dominis servire !
Ks. Roman Adam Kneblewski
Święty Gniew czy "święty" spokój? [Tuba Cordis 4 III A.D. 2018]
Przestańmy hołdować demonicznemu "świętemu" spokojowi, który zawsze prowadzi do paktu z diabłem - naśladujmy Chrystusa przez jasną, wyrazistą postawę i gotowość do obrony prawdy.More
Ks. Roman Adam Kneblewski

Święty Gniew czy "święty" spokój? [Tuba Cordis 4 III A.D. 2018]

Przestańmy hołdować demonicznemu "świętemu" spokojowi, który zawsze prowadzi do paktu z diabłem - naśladujmy Chrystusa przez jasną, wyrazistą postawę i gotowość do obrony prawdy.