Clicks1.6K
csk.news
181

František mení Katechizmus - verí, že Cirkev sa mýlila, pokiaľ neprišiel

Pápež František sa pokúsil "zmeniť" Katechizmus, aby sa definitívne postavil proti trestu smrti.

Vatican.va (2. augusta) uverejnil nový text, v ktorom sa uvádza, že "Ccirkev učí vo svetle Eevanjelia", že trest smrti je vo všetkých prípadoch "neprípustný". Neexistuje žiadny dôkaz, že Evanjelium považuje trest smrti za neprípustný ako taký.

Rom 13,1-7 jednoznačne uznáva právomoc vlády zaviesť v prípade potreby trest smrti.

František odporuje výučbe Biblie a Cirkvi, že trest smrti je sám osebe morálne legitímny, nezávisiac od otázky, či je v konkrétnej situácii prakticky vhodné ho vykonať.

Vo vysvetľujúcom liste kardinál Luis Ladaria, prefekt Kongregácie pre Náuku Viery, nazýva nesprávne učenie "autentický vývoj" doktríny, ktorá údajne "nie je v rozpore s predchádzajúcim učením Magistéria".

Toto je ďalší príklad toho, prečo nemôže byť pontifikát Františka braný vážne.

Obrázok: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsQbesvqtkbc
Samson1
Co po cizoložnici chtěl, bylo aby už nehřešila. To je obrácení. Někteří vrazi jsou nenapravitelní a i když jsou pacifikováni, na samotkách atd. tak si slabou chvilku v dozoru k další vraždě našli.
Samson1
Já nemám problém s Kristem a cizoložnicí, které prokázal milosrdenství. ale mám problém s tímto, že nějaký osvícenec tvrdí, že se církev mýlila:

František mení Katechizmus - verí, že Cirkev sa mýlila, pokiaľ neprišiel
Samson1
Šak tu je 795, dokonce 1208. Ale co se říká 2018, tak s toho se mi chce 🤮 protože Lucifer šíří své falešné milosrdenství: Já se kloním k tomu: Nauka církve o hrdelním trestu byla písemně formulována 18. prosince 1208 papežem Inocencem III, který tím odsoudil učení Valdenských: «De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam …More
Šak tu je 795, dokonce 1208. Ale co se říká 2018, tak s toho se mi chce 🤮 protože Lucifer šíří své falešné milosrdenství: Já se kloním k tomu: Nauka církve o hrdelním trestu byla písemně formulována 18. prosince 1208 papežem Inocencem III, který tím odsoudil učení Valdenských: «De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vindictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed consulte procedat» ( Enchiridion symbolorum,definitionum et declaratium de rebus fidei et morum, a cura di Peter Hünermann S.J., n. 795).
Segal
Tak už i Samson1 se staví proti Kristu.◀▶⏫⏬
Samson1
Já se kloním k tomu: Nauka církve o hrdelním trestu byla písemně formulována 18. prosince 1208 papežem Inocencem III, který tím odsoudil učení Valdenských: «De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vindictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed consulte procedat» ( Enchiridion symbolorum,definitionum et declaratium …More
Já se kloním k tomu: Nauka církve o hrdelním trestu byla písemně formulována 18. prosince 1208 papežem Inocencem III, který tím odsoudil učení Valdenských: «De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vindictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed consulte procedat» ( Enchiridion symbolorum,definitionum et declaratium de rebus fidei et morum, a cura di Peter Hünermann S.J., n. 795).

O světské moci prohlašujeme, že bez smrtelného hříchu může vykonávat hrdelní trest, když tak postupuje nikoliv z nenávisti, nýbrž na základě rozsudku, nikoli jako z pomsty a nerozumně, ale uváženě.
Jinak ať si čestný člen Rorari clubu ve své osvícenosti říká co chce, ale já to nežeru. Pravdou je, že někteří lidé ohrožují životy jiných stále i ve vězení, jak uvedl českoslo. Takový postoj nese vinu za smrt těch, kteří osouzení vrazi zabili ve vězeních.
Segal
Argumentovat systémovou chybou vězeňství ve prospěch trestu smrti je nemístné. Ve věznicích jsou pro násilníky připravena vedle samotek i jiná opatření. Násilný vězeň smí být spoután na rukách i nohách. Může mít zvláštní režim, takže nepřijde do styku s ostatními vězni. Menhir správně poukazuje na to, že zabíjení není křesťanské. To se některým nelíbí, protože mají sami násilnické sklony.🚯💒
Segal
Žijeme ve zvláštní době. Státy, které zrušily trest smrti, jsou milosrdnější, než ti, co si říkají křesťané.®🛃⚜
Samson1
Já se kloním k roku 795. Dnešní změkčilí, jak to říká henta samcoložníci, nebo sluničkáři jak říká českoslo se chtějí zalíbit světu jak sám pan Lucifer. Chtějí jen milosrdenství bez pravdy, aby mohli hřešit jak tělo žádá.
Samson1
Ono vypadá tak, jak to říkával jeden kněz. S usopleným se nenajíš a hloupým nepobavíš. 🙂 Já byl pro zrušení trestu smrti a to z důvodů politických a možnosti justičního omylu. Když není, potom se lidé ani nebojí jiné zabít, protože ví, že se jim vcelku nic nestane. Ve vězení je o ně všestranně postaráno. Trest smrti je třeba v některých státech USA za vraždy prvního stupně. Plánované a úkladné …More
Ono vypadá tak, jak to říkával jeden kněz. S usopleným se nenajíš a hloupým nepobavíš. 🙂 Já byl pro zrušení trestu smrti a to z důvodů politických a možnosti justičního omylu. Když není, potom se lidé ani nebojí jiné zabít, protože ví, že se jim vcelku nic nestane. Ve vězení je o ně všestranně postaráno. Trest smrti je třeba v některých státech USA za vraždy prvního stupně. Plánované a úkladné vraždy. Tu nejde o zabítí v nějakém efektu, třeba automobilovou nehodou a je u nich předpoklad nápravy. Jinak soudruhu menhire dávej co je Božího Bohu a co císařovocísaři. I pan císař má povinnosti trestat zločin a světská moc je Boží služebnice. To není žena dopadená při cizoložství. Ju
3 more comments from Samson1
Samson1
Církev nikoho k trestu smrtit odsoudit nemůže, ano, ale císař zřejmě ano, protože vrchnost světská nosí meč, dnes má policista pistoli. Jinak pokud stát vykonal exekuci trestu smrti, tak kat není vrah. Že existují projevy zneužití, třeba politické motivy, nebo justiční omyly je jedna věc, ale trestání těžkých zločinů je věc druhá. Jsou snahy o zrušení trestu smrti a po zkušenostech i pro …More
Církev nikoho k trestu smrtit odsoudit nemůže, ano, ale císař zřejmě ano, protože vrchnost světská nosí meč, dnes má policista pistoli. Jinak pokud stát vykonal exekuci trestu smrti, tak kat není vrah. Že existují projevy zneužití, třeba politické motivy, nebo justiční omyly je jedna věc, ale trestání těžkých zločinů je věc druhá. Jsou snahy o zrušení trestu smrti a po zkušenostech i pro znovuobnovení. Nějaký drogový mafián, který má na svědomí spoustu vražd si asi trest smrti zaslouží.
Samson1
Chtěl bych to ještě doplnit. Když Ježíš uzdravil hluchoněmého, že mu řekl ať jde a už nehřeší, aby ho nepotkalo něco horšího.
Samson1
Menhire, jenže Ježíš té ženě řekl, že ji neodsuzuje, ať jde a od nynějška už ať nehřeší. Potom trest smrti je za těžké zločny, chladnokrevné vraždy, kde není předpoklad nápravy. Musíš si uvědomit, že existují těžké deviace a když takového pustíš na svobodu, bude zabíjet znovu. To není třeba chvilková slabost a nezvládnutí vášně ženy dopadené při cizoložství. To jsou trochu těžšší kalibry. …More
Menhire, jenže Ježíš té ženě řekl, že ji neodsuzuje, ať jde a od nynějška už ať nehřeší. Potom trest smrti je za těžké zločny, chladnokrevné vraždy, kde není předpoklad nápravy. Musíš si uvědomit, že existují těžké deviace a když takového pustíš na svobodu, bude zabíjet znovu. To není třeba chvilková slabost a nezvládnutí vášně ženy dopadené při cizoložství. To jsou trochu těžšší kalibry. Nakonec těžšší trest jak trest smrti je peklo, věčný oheň. Co píšeš je sice pravda, ale u jediného případu a nemůžeš ho aplikovat na všechny trestné činy. Sůl tě lajkuje, protože je stejně nevědomá, nebo duchovně sluničkářsky slepá. Potom každý odsouzenec dostával možnost pokání a pokud ho před popravou učinil, jednalo se o záchranu duše.
snakee
ještě jste neprošli tímto
Začiatok útrap
5 Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: “To som ja.” A mnohých zvedú. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude …More
ještě jste neprošli tímto
Začiatok útrap
5 Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: “To som ja.” A mnohých zvedú. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap.
Prenasledovanie učeníkov
9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. 10 Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. 11 Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 41 minútami
Ešte by som mal uviesť citáty.
20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu.

24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.
26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.


40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponec…More
N0B0DY.SK pred 41 minútami
Ešte by som mal uviesť citáty.
20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu.

24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.
26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.


40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. 41 Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.

Inač Bod... chybaju ti tam verše, tak preto ti to vychádza ináč - je to vytrhnute z kontextu. Keby si bral do uvahy celu kapitolu, tak by si pochopil, že Ježiš nehovorí len o poslednom dni, ale aj o posledných časoch a to môže byť aj o jeseni, kedy ešte pracuju na poliach.
snakee
ty tvoje pérly voňajů fekáliami
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 29 minútami
V Písme máš naopak indície že ani ono Varovanie nebude, ba Pán si to vyslovene neželá a príde ako zlodej do sveta, v ktorom vyvrcholila neprávosť a neviera.

Nemôže to prísť v zime, lebo v zime sa na poli nerobí.
✍️
a ako si vlastne predstavuješ, že sa to stane?
mysliš tým, že ked príde Pán, tak jedných necha pracovať na poli a duhých... čo? Vezme? Kde? a načo by …More
N0B0DY.SK pred 29 minútami
V Písme máš naopak indície že ani ono Varovanie nebude, ba Pán si to vyslovene neželá a príde ako zlodej do sveta, v ktorom vyvrcholila neprávosť a neviera.

Nemôže to prísť v zime, lebo v zime sa na poli nerobí.
✍️
a ako si vlastne predstavuješ, že sa to stane?
mysliš tým, že ked príde Pán, tak jedných necha pracovať na poli a duhých... čo? Vezme? Kde? a načo by jedných nechal na poli? Načo?
Pravda bude skryta
N0B0DY.SK kto sa pripraví ,pretože verí na Varovanie,nebude nepripravený.Zaskočený bude skôr ten,čo neveril na Varovanie,alebo na konečný súd a nechal to tak.
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 2 minútami
To je práve zámer, vštepiť neopatrným veriacim aby si mysleli že prv než príde koniec budú varovaní, aby sa mohli, chytráci, naň pripraviť.
🙄
ale noooooooo. ..
v celej historii ludstva Boh varuje ludí pred rôznymi velkými udalostami, posiela prorokov a rôzne znamenia a teraz zrazu niekomu to vadi resp. povie, že Boh tak nekoná?

to je haluz