Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – część czwarta

Zachęcamy do zapoznania się z czwartym odcinkiem cyklu (ZA)ATAKOWANY, w której zwrócono uwagę na pielgrzymkę papieża do Polski z 1991 r. oraz jej medialny odbiór. Co interesujące, homilie Jana Pawła II spotykały się z negatywną reakcją wśród części polskiego społeczeństwa, które, uszczęśliwione transformacją ustrojową, nie było skłonne zaakceptować nauczania Papieża, dotyczącego chociażby problemu odwróconych wartości.

Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – część czwarta