Christmas Campaign: Financial Insights
ľubica
ľubica
terezaK: 1322. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. října 2020.
NEBOJTE SE TOHO, CO MÁ PŘIJÍT
Jediným lékem je v tomto čase obrácení, aby bylo schopné přežít uprostřed krutých útoků všeho druhu, jimiž se ďábel chystá vychrlit svůj hněv na lidstvo
Modlete se, Boží děti, modlete se: nebeská tělesa vyvolají zděšení v lidstvu.
Nebojte se toho, co má přijít, ale buďte si jistí, že Bůh …
More
terezaK: 1322. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. října 2020.
NEBOJTE SE TOHO, CO MÁ PŘIJÍT
Jediným lékem je v tomto čase obrácení, aby bylo schopné přežít uprostřed krutých útoků všeho druhu, jimiž se ďábel chystá vychrlit svůj hněv na lidstvo
Modlete se, Boží děti, modlete se: nebeská tělesa vyvolají zděšení v lidstvu.
Nebojte se toho, co má přijít, ale buďte si jistí, že Bůh chrání své věrné.
Uctívejte Nejsvětější Trojici, milujte naši Královnu a Matku, nacházejte u ní útočiště,

658. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2012 v 18:20.
BRZY UVIDÍTE NOVÉ SVĚTLO, NOVÉ SLUNCE
Světlo nového úsvitu – nové éry – pomalu, ale jistě ozáří svět. Brzy uvidíte nové světlo, nové slunce. Bude větší a bude příčinou velkého úžasu.
Je to znamení mé moci a mého majestátu. Bude to zázrak a bude důkazem, že člověk plně nerozumí tajemství stvoření.
Jen Já, Bůh, Stvořitel vesmíru, ovládám vše, co je. Vše, co bude. Vše, co může být. Žádný člověk, žádný vědec, nemůže rozluštit tato nejsvětější tajemství, neboť člověku není dáno tomu rozumět v tomto čase.

youtube.com/watch?v=_RhWbsR8wZM
youtube.com/watch?v=zAcO8zsy068

eurozpravy.cz/…out-zemi-2-listopadu.39fd6e73/