CÓRKA MARYI
1456

JEZUS: Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo ukarani

JESUS: All false prophets will be cast out by Me and punished severely

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

wtorek, 23 kwietnia 2013 roku, godz. 16.55

Moja szczerze umiłowana córko, w tym czasie Moi wizjonerzy na całym świecie przechodzą wielkie cierpienie, gdy dotyka ich ból, konieczny do uratowania dusz ludzkości. Ofiarując się na Moją służbę, będą szli sami, jak Ja, kiedy wchodziłem na górę Kalwarię, i tylko bardzo nieliczni przyjdą im z pomocą.

Podczas gdy te Moje szczere dusze cierpią ból, kpiny i odrzucenie, to fałszywi prorocy i wizjonerzy będą uwielbiani i oszukają wielu. Fałszywi prorocy powstaną wśród was, zyskując cześć i chwałę. Za fasadą pokory i słodkich słów będzie w nich pustka wywołana przez złego ducha.

Ostrzegam świat, aby nie szedł za tymi fałszywymi prorokami, którzy szukają chwały, schlebiania i uwielbienia dla siebie w Moje Święte Imię. Żaden człowiek, posłany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie będzie się wywyższał, abyście padali do jego stóp; żaden Mój prorok nie będzie stał na piedestale i mówił, że jest większy od was.

Nie musi mówić, że jest większy niż jego współbracia i współsiostry. Wystarczy, że będzie głosił słowa tak zwanej mądrości w sposób, który doprowadzi was do przekonania, że powinien być wychwalany ze względu na to, co będzie uważał za swoją wierność Bogu. Zamiast zachęcania do modlitwy i przyprowadzania was bliżej Boga będzie najpierw wydawał polecenia i domagał się szacunku. Będzie to robił poprzez pokazywanie wam pewnych cech, które przypisalibyście ludziom pobożnym. Ci fałszywi prorocy będą przyciągać do siebie dusze poprzez grzech pychy. Pycha fałszywego proroka przyciągnie pychę innych dusz. Jeden wychwala drugiego, wykorzystując Imię Boga, aby nawzajem głosić swoją wspaniałość.

Uważajcie na tych, którzy będą was prosić, abyście się ochronili tym, co oni nazywają specjalnymi darami przyciągającymi świat ducha. Musicie unikać tych, którzy w Moje Imię zapraszają was do zajmowania się duchami, o czym powiedzą, że to wam przyniesie wielki spokój i pocieszenie, ale przy tym nie wspomną o Bogu. Jeżeli nie poproszą was o oddanie Bogu pokłonu w pokorze, lecz przede wszystkim poproszą was o stawianie siebie i własnego dobra ponad potrzeby innych, wtedy powinniście wiedzieć, że to na pewno nie pochodzi od Boga. Nigdy nie należy stawiać korzyści własnych albo korzyści innych ludzi przed Bogiem. Wszystko, o co prosicie, musi być zgodne ze Świętą Wolą Boga.

Wielu fałszywych proroków na świecie współpracuje z duchami, które nie pochodzą ode Mnie. Będą promować znaczenie uzdrowienia wewnętrznego, pozytywnego myślenia i metafizyki, a wszystko to sprowadza się do jednego – pobudza człowieka do wywyższania się przed Bogiem.

Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo ukarani. Ich kara będzie przewyższać karę zwykłych śmiertelników, bo będą odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…y-zostana-przeze-mnie-przepedzeni-i-surowo-ukarani