Samson1
4639
Iva Podzimková
škoda, že není vidět vnitřek kostela!
Samson1
Minulý režim měl i tu výhodu pro věřící, že křesťany stmeloval. Když byl tlak, společenství lidí držel po hromadě a na modlitbách, aspoň ti, co chtěli pro Krista něco dělat. Když tlak povolil, rozešlo se od modlitebního života do činností.
Samson1
Myslím, kdo se jde poklonit Ježíšově přítomnosi v Eucharistii, adorovat ho, klaní se Bohu v Duchu a pravdě. Kdysi jsme se modlili ve společenství a bylo řečeno, že poutní místo bude obnovené. Ti, kteří proroctví uvěřili, se o obnovu postarali, začalo se jen z vírou a s pomocí Boží se dokonalo. To duchovní se dělá, morální a duchovní obnova národa. Komunisté zničili násilně kostel, ale nejen to, …More
Myslím, kdo se jde poklonit Ježíšově přítomnosi v Eucharistii, adorovat ho, klaní se Bohu v Duchu a pravdě. Kdysi jsme se modlili ve společenství a bylo řečeno, že poutní místo bude obnovené. Ti, kteří proroctví uvěřili, se o obnovu postarali, začalo se jen z vírou a s pomocí Boží se dokonalo. To duchovní se dělá, morální a duchovní obnova národa. Komunisté zničili násilně kostel, ale nejen to, skoro vyplenili víru a mravy. Byl jsem jeden z těch, kdo uvěřili v dobách, kdy tu měli moc a pronásledovali. Oni padli a nám ústává s důvěrou pracovat na tom, že se podaří i to duchovní. Jinak poutní místo nese též název: P. Maria, Ochránkyně Nenarozených.
Ostrik
Souhlasím s tebou, Hento. Však jsme o tom psali. Opravdu nám prostřednictvím vrchnosti minulého režimu Bůh sděloval, že ho máme uctívat v Duchu a v Pravdě...
__________________________________________________________________________________

Otevřenost všemu a všem

Ostrik středa, 16:18

R 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
More
Souhlasím s tebou, Hento. Však jsme o tom psali. Opravdu nám prostřednictvím vrchnosti minulého režimu Bůh sděloval, že ho máme uctívat v Duchu a v Pravdě...
__________________________________________________________________________________

Otevřenost všemu a všem

Ostrik středa, 16:18

R 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
___________________________________________________________________________________________
Od této chvíle budeme ve všem zlém, které pro nás svět chystá, hledat dobro, kterým nám Bůh pomáhá. 🤗