05:50
Evanjelizacia
1.3K
† 2. veľkonočný pondelok - Krst je sviatosť znovuzrodenia. knihy zdarma na stiahnutie tu: evanjelizacia.eu/knihy 16.4.2012 | Jn 3, 1-8 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov.…More
† 2. veľkonočný pondelok - Krst je sviatosť znovuzrodenia.

knihy zdarma na stiahnutie tu: evanjelizacia.eu/knihy 16.4.2012 | Jn 3, 1-8 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“