04:54
Evanjelizacia
1.5K
† 2. veľkonočný utorok - Krst je odpustenie hriechov. Stále aktuálne Božie slovo na každý deň nájdete i na: www.evanjelizacia.eu | 17.4.2012 | Jn 3, 7b-15 Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova …More
† 2. veľkonočný utorok - Krst je odpustenie hriechov.

Stále aktuálne Božie slovo na každý deň nájdete i na: www.evanjelizacia.eu | 17.4.2012 | Jn 3, 7b-15 Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“