Opäť Tá Istá Sekta: 125 Nemeckých Kňazov, Náboženskí Učitelia Si Hovoria „Homosexuáli“

125 platených zamestnancov Nemeckej cirkvi, vrátane kňazov, učiteľov a správcov kostola, sa označilo za „homosexuálov“.

Svoj mediálny kúsok nazývajú „OutInChurch. Za Cirkev bez strachu“ – ako keby homosexuáli neboli PRIVILEGOVANOU triedou súčasnej dekadenčnej spoločnosti a cirkvi.

Signatári očierňujú katolícke učenie o homosexualite zdieľané s celým ľudstvom ako „hanebné“ a chcú ho zrušiť. Ďalej žiadajú „plný prístup ku všetkým oblastiam činnosti a povolaní v Cirkvi bez diskriminácie“ – zatiaľ čo v skutočnosti sú diskriminované normálne rodiny.

Iniciatíva nadväzuje na tie isté kruhy, ktoré v Máji 2021 zorganizovali „požehnania“ homosexuálov.

Podľa Svätého Písma Boh nestvoril „homosexuálov“. Homosexuálne pokušenia sú sexuálnou poruchou. Uvádzať ich do praxe je hriech. Bývalý homosexuál Joseph Sciambra vypovedal, že sledovanie porna ho k tomu doviedlo a že štúdie potvrdzujú, že asi 50 % homosexuálnych mužov trpí touto poruchou, pretože trpeli homosexuálnym zneužívaním.

Obrázok: © mendolus shank, flickr, CC BY-ND, #newsNvybxmjsnc

obyčajná veriaca žena
Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 25.1.2022
Odporúčam vypočuť od 59. min.!
Neočkovaným už len zatlačiť oči! Čo sa deje v našich nemocniciach!
Šírte, šírte, šírte!