poznanieprawdy
369

Ofiara a uczta z manną z nieba

Ostatni biskup Jędraszewski w sposób trochę pokrętny odpowiadał dlaczego na stole - ołtarzu nie ma krzyża. (6) Dlaczego w Polsce krzyż nie stoi na ołtarzu? Wiadomo jest biskupem i nie został nim z byle powodu, dlatego musi opowiadać na wszystkie pytania.
Msza Święta jest niejako centrum życia duchowego chrześcijan i katolików, jednak różne jest podejście do niej, różnych osób. Niektórzy uwydatniają - ucztę, tak jest w protestantyzmie - sam symbol , i to jest , coraz częściej w Kościele Katolickim.
Biskup po prostu mówi ; że ważniejszy jest stół - (ołtarz) - uczta - "jak jest stół to krzyż jest elementem niekoniecznie ważnym".

Krzyż na ołtarzu jest nie tylko symbolem ofiary, ale jest jej doniosłym światkiem , przez swoją obecność , kapłan wpatrzony w krzyż (powinien być odwrócony w stronę kapłana), sprawuje Ofiarę Chrystusa. Brak krzyża, niejako sprawia że kapłani zapominają o rzeczach najważniejszych; o Ofierze - Golgocie, sama uczta nawet jako pamiątka Wieczernika , bez krzyża Chrystusa, jest bez sensu , nie oddaje pełni i głębi tej tajemnicy, gdyż krzyż - jedyny prawdziwy znak obkupienia pozwala w sposób świadomy, uczestniczyć w Boskiej Ofierze i z niej czerpać pokarm na życie wieczne.

Pewien polski kapłan opowiada:, „Gdy byłem w Niemczech w 1946 r., podszedł do mnie żołnierz, jak się później okazało; protestant i tak się do mnie zwrócił: – Mam do księdza prośbę, a raczej pytanie. Czy zechciałby mi ksiądz odpowiedzieć? – Z miłą chęcią – odrzekłem. – Czy wy katolicy wierzycie, że w tej małej Hostii jest Chrystus prawdziwie obecny, Ten Sam, który chodził kiedyś po ziemi? – Tak, oczywiście! – I wierzycie, ze podczas waszej Mszy św. zjawia się On na ołtarzu? – Naturalnie! –.A czy wierzycie, ze w Komunii św. przychodzi do was
Chrystus, którego uznajecie za prawdziwego Boga? – Ależ tak! –
Odpowiadam. – To kłamstwo Księże! Bo gdyby katolicy w to wierzyli, to czołgaliby się na kolanach od drzwi kościelnych aż do ołtarza, a jak oni się zachowują!” – Jakież to wymowne i prawdziwe szczególnie dzisiaj nieprawdaż?

Każdy kto świadomie uczestniczy w Ofierze Chrystusa powinien się do Niego upodabniać, jeśli tak nie jest, to coś jest nie tak.

Kapłan powinien we wszystkim i wszędzie być wzorem cnót, które praktykował nasz kochający Jezus Chrystus w swym świętym człowieczeństwie, a przecież ze słów życia, tj. z Ewangelii świętej wiemy, że noce spędzał On na modlitwie, a w dzień zajmował się nauczaniem tłumów, które chodziły za Nim. Uzdrawiał chorych, słabych na duszy i ciele i świadczył tysiące, tysiące innych dobrodziejstw, które pominiemy. Niech duchowieństwo już przestanie się łudzić, co do następstw prowadzenia dusz do zbawienia drogami krętymi oraz zarzucania modlitwy myślnej i ustnej. W takich warunkach biedny lud, który to wszystko widzi, w końcu oddala się od Kościoła. ...

Napisano gdzieś, że ktokolwiek jest wierny w małych rzeczach (w małych praktykach swych obowiązków), będzie także wierny w wielkich. I rzeczywiście, jakże ci egoistyczni księża, którzy szukają tylko zaspokojenia potrzeb dóbr przejściowych, zadowolenia swej natury, swych zmysłów, mogą mieć łaskę odmówienia złożenia przysięgi, gdyby jej od nich żądano, albo przyjęcia ze spokojem głodu, więzienia, rozstrzelania czy gilotyny, które by ich czekały?
Szczęśliwi, po tysiąckroć szczęśliwi kapłani według Serca Bożego, którzy służą Bogu i którzy Go kochają w duchu i prawdzie razem z Najświętszą Maryją Panną. - Melania Calvat


Msza Święta – Golgota

Kapłan i Chrystus


1. Idzie do ołtarza – Idzie na Górę Oliwną.
2. Rozpoczyna Mszę św. – Rozpoczyna się modlić.
3. Przystępuje do ołtarza i całuje – Zdradzony pocałunkiem Judasza.
4. Idzie na miejsce przewodniczenia – Pojmany i zaprowadzony do Annasza.
5. Antyfona na wejście – Przed Annaszem fałszywie oskarżony.
6. Panie, zmiłuj się nad nami – Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.
7. Pierwsze czytanie – Prowadzony do Piłata.
8. Modlitwa przed Ewangelią – Prowadzony do Heroda i wyszydzony.
9. Mówi: Pan z wami – Spojrzał na Piotra – nawraca go.
10. Czyta Ewangelię – Na powrót przyprowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.
11. Odkrywa kielich – Haniebnie obnażony.
12. Ofiaruje chleb i wino – Okrutnie biczowany.
13. Przykrywa kielich – Cierniem ukoronowany.
14. Umywa ręce – Niewinnym uznany przez Piłata.
15. Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący – Piłat ukazuje Jezusa i mówi: Oto człowiek.
16. Wezwanie przed prefacją – Opluty i wyszydzony.
17. Prefacja i Święty……. – Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.
18. Wspomnienie żyjących – Niesie krzyż na górę Kalwarię.
19. Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia – Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.
20. Błogosławi Ofiarę chleba i wina – Przybity do krzyża.
21. Podnosi Hostię – Wywyższony na Krzyżu.
22. Podnosi Kielich – Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.
23. Aklamacja – Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.
24. Wspomnienie zmarłych – Modli się na krzyżu za ludzi.
25. Odmawia Ojcze nasz – Wypowiada na krzyżu 7 Słów.
26. Łamie Hostię – Oddaje Bogu Ducha: umiera.
27. Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha – Zstępuje do Otchłani.
28. Mówi: Baranku Boży… – Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.
29. Przyjmuje Komunię św. – Złożony do grobu.
30. Czyści kielich – Namaszczony olejkami.
31. Przykrywa kielich – Powstaje z martwych.
32. Antyfona na Komunię – Ukazuje się Matce swej i uczniom.
33. Odmawia modlitwę po Komunii – Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.
34. Mówi ostatni raz: Pan z wami – Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.
35. Udziela ludowi błogosławieństwa – Zsyła Ducha Świętego.
36. Mówi: Idźcie, Ofiara spełniona – Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

...
Ostatnio na Mszy Świętej ks mówił:
„Uczta Eucharystyczna to pamiątka manny którą żydzi otrzymali na pustyni”
Manna była pokarmem z nieba , danym przez Boga przez litość ale w celu zaspokojenia potrzeb ciała, a Ofiara Mszy Świętej jest pokarmem dla duszy a przez to dla ciała, ale to duch panuje nad materią.

Więc jeśli to ma być manna, jak niektórzy myślą , do Kościoła chodzi się po to aby się najeść. Kościół to pewnie Dom Chleba , szafarze - Chlebiarze, procesja to procesja chleba... dlaczego ten opłatek taki mały, nie da się najeść (neokatechumenat) , w Kościele powinny być stoliki jak w restauracji (Niemcy) i skoczna muzyka rozrywkowa(PL)- jaka ofiara ?... za co przepraszać, człowiek jego potrzeby są najważniejsze, dajcie tron ! (gdzie jest słoń), zamiast tabernakulum (gdzieś na bok wyrzucić) . Po uczcie oczywiście deser, ale w supermarkecie- potrzeby człowieka są najważniejsze, że dzień Święty, trzeba się dobrze bawić. Wszyscy się jednoczą , powszechna komuna, są jedno w ucztowaniu - gwar, śpiewy, tańce .... że ofiara , krzyż, Umiera za nas, nie teraz, to psuje zabawę...,...Dla niektórych to tylko chleb zwyczajny , który nic nie zmienia .... gdzie jest wiara

...ma być rozdawany dla wszystkich (innowierców bez chrztu ,czy bez spowiedzi)
na wszystkim - bez sakrum i uszanowania -bez pateny, byle gdzie, byle jak, na rękę
przez wszystkich (grabarze , siostry zakonne, świeccy )
Mało kto, już przez to, traktuje poważnie , i będzie jak na zachodzi gdzie kościoły są niszczone, wiara zanika - tego chcą (10% niemieckich katolików chodzi do kościoła)
(ps. nie wolno potępiać i wywyższać się ponad innych)
zdjęcie z -breviarium.blogspot.com/…/msza-swieta-w-z…