Hermenegild
A zároveň v tomto roku sa slávila 24.5. aj Pomocnica kresťanov-Mária ako vojsko zriadené do boja...
Anton Čulen
Video: Pápež František slávil Turíce nad hrobom sv. Petra. Eucharistické slávenie začal požehnaním vody a pokropením celého zhromaždenia za pomoci diakonov. Začne sa konečne znovu používať svätená voda aj v chrámoch na Slovensku?
Peter(skala)
Dobrá otazka, kedy? 🤔