V.R.S.
Marianna gryzie ze złości swą frygijską czapę.
marta1012
Dzięki wam Kapłani bo to dzięki wam Msza Wszechczasów przetrwa. Kapłani diecezjalni powoli sie budzą.
marcys.td
Wytrwali, wierni, prawdziwi Kapłani