Anton Čulen
1554

Online: Medzinárodný Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov – sobota 22. 5. 2021

Online: Medzinárodný Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov – sobota 22. 5. 2021

Medzinárodný Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov-ONLINE

Milostivá kaplnka v Amsterdame
9. 00 hod. Eucharistická poklona
10.00 hod. Prednáška P. Paula Mariu Sigla na tému: Cez Máriu, Matku všetkých národov, nám Boh dáva útechu, ochranu a istotu
11.30 hod. Obedná prestávka
13.30 hod. Eucharistická poklona
14.00 hod. Pokračovanie prednášky
15.00 hod. Hodina Božieho milosrdenstva
16.00 hod. SVÄTÁ OMŠA
Hlavný celebrant a kazateľ: J. E. Mons. Jan Hendriks, biskup z Haarlem-Amsterdam

Koncelebrant: J. E. Mons. Jozef Punt, emeritný biskup
Na záver: Obnovenie zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Link na priamy prenos nájdete na: www.modlitbovyden.sk
Ďalšie informácie nájdete na webovej stánke:www.modlitbovyden.sk
Kontakt: md@rodinapannymarie.org

PRIAMY PRENOS bude v ponuke v nasledujúcich jazykoch: slovensky, nemecky, anglicky, holandsky, španielsky, francúzsky, taliansky, poľsky, arabsky

alianciazanedelu.sk/archiv/9015