csk.news
654

František Povzbudzuje Nemeckú Synodálnu Cestu „Odporúčajte Zmenu!“

František prijal 24. Júna predsedu Nemeckého Biskupa Georga Bätzinga a vyzval ho, aby „pokračoval v synodickej ceste“, uviedol Bätzing v tlačovej správe.

„František si je dobre vedomý situácie Cirkvi v Nemecku.“ Bätzing povedal Františkovi, že „fámy“, podľa ktorých chce Nemecká cirkev ísť osobitnými cestami, sú „iba nepodloženými výmyslami“.

František odpovedal, že Nemecká Cirkev by mala otvorene diskutovať a „prísť k odporúčaniam na zmenu spôsobu konania Cirkvi.“

Obrázok: © Vatican Media, #newsBrxpmosieg