csk.news
1622

Veľa Štastia! František Opäť Reční Proti Katolíckym Blogerom

Počas Generálnej Audiencie 23. Júna nebol František schopný zadržať svoj hnev na Katolíckych blogerov, ktorí sa stali mimoparlamentnou opozíciou proti jeho tyranii.

Vystrelil proti tým, ktorí „zasievajú rozdelenie a nedôveru online“, a nazývajúc ich „kazateľmi“, ktorí prostredníctvom nových komunikačných prostriedkov „môžu narušiť komunity“. „Spoločnosťou“, ktorú Katolícke kázanie najviac narúša, je Františkov Vatikán.

František označil týchto blogerov za tých, ktorí trvajú na tom, aby boli „ako sa tomu hovorí - skutoční „strážcovia pravdy“.“ Inými slovami: František sa nestará o nespočetné množstvo modernistických webových stránok „ktoré neprávosťou prekážajú preavde“ (Rim 1,18). Čo je zlé na „zachovávaní pravdy“?

Počas svojho rečnenia František vzkriesil starý arzenál Antikatolíckej propagandy a uviedol, že Katolícki blogeri „dôrazne tvrdia, že skutočné Kresťanstvo je tým, ktorého sa držia“. Kresťan je skutočne povolaný veriť, nie pochybovať. Podľa Jakuba 1,6 pochybovač „nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána“.

Postarší František, ktorý uviazol v sekularizovaných formách 60. rokov, obviňuje väčšinou mladých a presvedčených Katolíkov z „identifikácie s určitými formami minulosti“ - akoby „minulosť“ alebo „súčasnosť“ boli kritériami pre pravdu.

Pre Františka existuje „pokušenie uzavrieť sa v niektorých istotách získaných v minulých tradíciách“. S tvrdohlavou istotou stále vrhá zlé svetlo na pojmy ako „istota“ a „tradícia.“ Čiastočne je to spôsobené jeho zlou teologickou formáciou v 60. rokoch a výslednou ignoráciou Písma, ktoré učí „stáť pevne a pevne sa držať tradícií“ (2T 2,15) a držať sa ďalej od veriacich, ktorí nežijú podľa tradície, ktorú dostali (2T 3,6).

František aj nevyhnutne obvinil týchto „nových kazateľov“ z „tuhosti“ a nedostatku „miernosti a poslušnosti“. Poslušnosti? Nebol to František, kto volal na mládež v Riu de Jainero: „¡Hagan lío!“ (Urobte neporiadok).

#newsLbfpwntgba
forthetruth333
jeho počúvať môžu iba ak nesvojprávní,,,,,,,,,,,,,,,