O wpływie społeczności na wybory poszczególnych osób

„Biada prawodawcom ustaw bezbożnych
i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące” (Iz 10, 1).

W każdych warunkach katolik może i powinien zachowywać wymogi moralne wynikające z wiary, czyniąc dobro i unikając zła. Jednakowoż, całokształt urządzeń legislacyjno-społecznych może sprzyjać realizacji dobra, bądź tę realizację utrudniać.
Pius XII w Przemówieniu radiowym z 1.06.1941 naucza:
WIĘCEJ TUTAJ:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/o-wplywie-spole…