Dusza a losy świata

+ M

Obiektywnie największy, dobroczynny wpływ na losy świata ma dusza najpełniej zjednoczona z Bogiem.

Im pełniej dusza jest zjednoczona z Bogiem, tym większy, dobroczynny ma wpływ na losy świata.