Clicks675
Orędzia

Matka Boża, Królowa Pokoju: Cierpię z powodu tego, co nadchodzi na twojej drodze. Naprzód w miłości i prawdzie!

12 stycznia 2021 - 5071. Ambasada Matki Bożej Królowej Pokoju, Anguera.

Drogie dzieci, waszą bezpieczną przystanią jest Jezus. Zaufaj Mu i pokładaj w Nim nadzieję, bo tylko wtedy możesz osiągnąć zwycięstwo. Wszystko w tym życiu przemija, ale łaska Boża w was będzie wieczna.

Przywiązuj wielką wagę do skarbów, które daje ci Pan, i nie pozwól szatanowi ukraść tego, co w tobie najcenniejsze. Odsuń się od świata i służ Panu z miłością i wiernością. Zachęcam cię do głębokiego rachunku sumienia i odpokutowania za wszelkie przeszłe grzechy; Grzechy, które nadal was dziś zniewoliły, odciągają od miłości Bożej i uniemożliwiają prawdziwie kochać.

Jesteś własnością Pana. Napełnijcie się Jego miłością. Kochaj i wybaczaj. Nie zbaczajcie ze ścieżki miłości. Przebaczenie prowadzi cię do wyzwolenia.

Zwróć uwagę na to, co ci powiem. Otwórzcie swoje serca na Ducha Świętego, a znajdziecie siłę. Jest w tobie wielki skarb dobroci, ale bądź ostrożny: szatan zaślepia cię duchowo, więc nie jesteś w stanie zobaczyć, co pochodzi od Boga.

Szukajcie siły w Eucharystii. Nadejdą trudne czasy i tylko dzięki mocy, która pochodzi z Eucharystii, możesz pokonać zło. Nadal będziecie widzieć wielkie zamieszanie i niewielu pozostanie mocnymi w wierze. Cierpię z powodu tego, co nadchodzi na twojej drodze. Naprzód w miłości i prawdzie!

To jest przesłanie, które dziś wam przekazuję w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi się tu jeszcze raz zebrać. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.