Clicks1.4K
Orędzia

Wkrótce nastąpi wielki głód , widzę, jak sadzi, a wszystko, co sadzi, usycha. To, co musi nadejść, nadchodzi

6 stycznia 2021 r. Świat zostanie wstrząśnięty. Ponieważ ludzie nie znają Mojego Ojca Przedwiecznego i chcą żyć bez Niego, wszystko bedzie oczyszczone. Należy to zrobić tak, jak jest napisane. Wkrótce nastąpi wielki przewrót, zmiana, która dla wielu stanie się przepaścią.

Pojawienie się łaskawego Dzieciątka Jezus ze Sievernich.

Widzę trzy złote, lśniące kule światła. Duża kula światła znajduje się pośrodku i promieniuje bardzo mocno we wszystkich kierunkach. Teraz się otwiera. W lśniącym cudownym świetle widzę drogie dziecko Jezusa. Nosi dużą złotą koronę, królewski płaszcz, jak zwykli nosić królowie, i czerwoną szatę wyhaftowaną złotymi liliami. To szata Jego Żywej Najdroższej Krwi. Pojawia się w kształcie Pragi ze złotym sercem. Poniżej znajduje się efod. Ma ciemne loki i wielkie niebieskie oczy, które są cudowne i pełne miłości. W Jego prawej ręce nosi Jego złote berło. W lewej ręce złoty kula z krzyżem na górze.

Pozostałe kule otwierają się i widzę w świetle dwóch aniołów w prostych, jasnych, białych szatach, jakby były wykonane z delikatnego lnu. Masz blond włosy do ramion. Aniołowie klękają przed Dzieciątkiem Jezus, a następnie bardzo szeroko rozkładają płaszcz Pana. Pan patrzy na mnie i zbliża się do mnie.

Mówi: „W imię Ojca i Syna - to znaczy Ja - i Ducha Świętego. Amen.

Ile radości dają mi modlitwy ich serca. Dlatego przemierzałem mój kraj. Odwieczny Ojciec patrzy na nich. Kiedy dotknęli Mojego Serca, Ja dotykam ich serc. Poprosiłem więc Ojca, aby oszczędził tę ziemię; albowiem powiedziałem: Gdzie na kolanach błagam o miłosierdzie moje i Ojca Przedwiecznego, który jest w niebie, Ja dam miłosierdzie. Łaska dla ludzi mojej przyjemności.

Świat zostanie wstrząśnięty. Ponieważ ludzie nie znają Mojego Ojca Przedwiecznego i chcą żyć bez Niego, wszystko bedzie oczyszczone. Należy to zrobić tak, jak jest napisane. Wkrótce nastąpi wielki przewrót, zmiana, która dla wielu stanie się przepaścią.

Masz nadzieję, że za niedługo wszystko będzie tak, jak dawniej. Tak, drogie dusze, NIE będzie. Módlcie się i ofiarujcie! Pozostań mi wierny! Nie przychodzę do ciebie i nie pojawiam się. Pojawiam się jako Król Niebios, ponieważ jest to konieczne. Chciałbym wyprowadzić moje owce z kłopotów, z pustyni do mojej oazy.

Wiele się teraz wydarzy. Biada tym, którzy zwodzą moje owce. Biada tym, którzy chwalą grzech i tworzą go jako nowego ducha, czyli ducha zatracenia, demona, który kocha grzech. Przyszedłem po swoje owce z powodu; bo trzoda wiernie naśladuje Mnie. "

Manuela: Teraz naprawdę widzę stado owiec u Jego stóp. Niektóre są białe, ale wiele jest czarno-białych. Zbliża się do mnie.

„W całej całości nastąpi wielki wstrząs” - mówi Pan. Dzieciątko Jezus patrzy na złotą kulę z krzyżem. Ta kula staje się ziemią. Odwraca się, aż ujrzę Bliski Wschód i ludzi, którzy muszą przyjechać; a wraz z nim, uważanym za wielkiego dobroczyńcę, nadchodzi zagłada; bo widzę, jak sadzi, a wszystko, co sadzi, usycha.

„To tylko czas. Nie lękajcie się” - mówi Dzieciątko Jezus. „Prowadzę was przez ten czas. To, co musi nadejść, nadchodzi. Jestem Panem i kocham swoje owce. Jeszcze raz mówię wam: módlcie się - zadośćuczynienie w modlitwie! Ofiara - pokutuj! Proście o moje miłosierdzie! Patrzę na was”. . Spójrz na mnie, nie na świat! ”

Bierze berło, przyciska je do serca i spryska niektóre ziemie Swoją Najdroższą Krwią. „Tak czynię to moim wiernym” - mówi Król Niebios.

Potem widzę koperty na całym świecie: białą kopertę bez napisu, białą kopertę ze złotym napisem i złotą kopertą, żółtą, a nawet zieloną kopertę, szarą kopertę napisaną atramentem i zdjęcie małżeństwa, dwa zdjęcia, na których Są na nim dzieci i dwie namalowane litery. Anioł dodaje czerwoną kopertę. Wtedy kula ziemska ponownie staje się złotą kulą w rękach Niebiańskiego Króla. Mówi: „Patrzę w ich serca i słyszę ich wezwania”.

(Zostanie wysłana wiadomość osobista).

Odnośnie oliwy mogłem zapytać Dzieciątko Jezus, jak powinniśmy rozprowadzać olej. Otrzymaliśmy od Niego ścisłe instrukcje i teraz przychodzą ludzie, którzy chcą poświęcić swój olej. Ale nie paliło się w lampie Dzieciątka Jezus podczas Mszy Świętej, jak Pan nakazał nam to zrobić.

Dzieciątko Jezus mówi: „Postępuj zgodnie z moimi instrukcjami, a nie ustami ludzi!”

(Zostanie wysłana wiadomość osobista).

Manuela: W takim razie modlę się: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, chroń nas od ognia piekielnego ...”

Następnie mówi: „Wszelkie zbawienie pochodzi ode Mnie. Błogosławię was w imię Ojca i Syna - to jest Ja - i Ducha Świętego. Amen. Adieu!

Życzę czuwania modlitewnego 2 lutego 2021 r. ”

Manuela: Pan wraca do światła, podobnie jak aniołowie. Światło pulsuje, a kule światła znikają.