Weronika-S.
Świętokradztwo narasta intensywnie od SWII, a teraz pytanie, czy mamy obecnie do czynienia z finałem świętokradztwa w związku z praktykowanym sposobem udzielania Komunii Świętej?