szuirad1

20 lat Dominus Iesus. Czytajmy ten głęboko profetyczny tekst [OPINIA] - PCh24.pl

20 lat temu Kongregacja Nauki Wiary opublikowała deklarację Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. Dokumen…