Franio albo ma rozdwojenie... Albo oprócz obłudy problemem jest hipokryzja.
deon.pl

Franciszek: obłuda trawiąca Kościół jest odrażająca

Podczas audiencji ogólnej papież Franciszek powiedział, że obłuda, występująca szczególnie w Kościele, jest odrażająca. Zachęcił do walki z hipokryzją …
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Apel Arcybiskupa Viganò do księży i biskupów
bibula.com/?p=127152
W chwili bardzo poważnego kryzysu, zarówno duchowego jak i materialnego, gdy władze publiczne wspierają plany Nowego Porządku Świata, a pasterze są ich cichymi wspólnikami w dziele zniszczenia społeczeństwa i samego Kościoła Chrystusowego, jest naszym świętym obowiązkiem zjednoczenie się w duchowej walce, bez wahania stawiając …More
.
Apel Arcybiskupa Viganò do księży i biskupów

bibula.com/?p=127152

W chwili bardzo poważnego kryzysu, zarówno duchowego jak i materialnego, gdy władze publiczne wspierają plany Nowego Porządku Świata, a pasterze są ich cichymi wspólnikami w dziele zniszczenia społeczeństwa i samego Kościoła Chrystusowego, jest naszym świętym obowiązkiem zjednoczenie się w duchowej walce, bez wahania stawiając się pod sztandarami Chrystusa naszego Króla i Maryi, naszej Królowej.

Pan dał biskupom i kapłanom moc wyrzucania demonów w Jego Imieniu.

Już w Wielką Sobotę 2020 roku wielu z nich podjęło wielkodusznie i w nadprzyrodzonym duchu mój apel. Dzisiaj zamierzam go ponowić.

Proszę więc moich czcigodnych braci w biskupstwie i kapłaństwie o poświęcenie Wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, modlitwie i postowi oraz odmówieniu egzorcyzmu Satanam et angelos apostaticos Leona XIII (Rituale Romanum, Tt. XII, Caput III), o godzinie 12 czasu rzymskiego.

Sakramentalium to będzie osłonięte płaszczem najstraszniejszego przeciwnika mocy piekielnych, aby ta chóralna modlitwa sług Bożych usunęła z Kościoła i świata, sidła wroga ludzkości, które dziś zagrażają społeczeństwu, rodzinom, pojedynczym ludziom, a w szczególności wiernym Chrystusa.

Zeświecczony świat, a wraz z nim niemała liczna Pasterzy, mogą kpić z tego apelu i samego egzorcyzmu, uważając go za spuściznę przeszłości, która ma być usunięta wraz z wiarą naszych ojców. Ale my dobrze wiemy, że chociaż jesteśmy niegodnymi grzesznikami, nasz Pan dał nam moc, która przeraża Bramy Piekieł i jego sługi.

W ciszy i poście, które przygotowują nas do Święta Wniebowzięcia Królowej Niebios, wzywajmy Najświętszej Dziewicy „groźnej jak zbrojne zastępy” i Św. Michała Archanioła, Patrona Kościoła Świętego i Księcia Zastępów Niebiańskich.

+Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
12 sierpnia 2021

Świętej Klary Dziewicy


Tłum. Sławomir Soja