01:16:39
Bł. Pius IX, bulla Ineffabilis Deus. Bł. Pius IX, bulla Ineffabilis Deus. List apostolski ogłaszający dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Rzym, 8 grudnia Anno Domini 1854. Tekst …More
Bł. Pius IX, bulla Ineffabilis Deus.

Bł. Pius IX, bulla Ineffabilis Deus.
List apostolski ogłaszający dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Rzym, 8 grudnia Anno Domini 1854.

Tekst za portalem Sanctus.pl sanctus.pl/index.php

Czytają:
Ks. Jacek Bałemba SDB
sacerdoshyacinthus.wordpress.com
Ks. Leopold Powierża CSMA

Muzyka – z serwisu Youtube:
Ciebie na wieki wychwalać będziemy
www.youtube.com/watch
Ave maris stella
Schola Gregoriana Mediolanensis
Giovanni Vianini
www.youtube.com/watch

Grafika:
Francisco de Zurbarán, Niepokalana Maryja
www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3

Montaż:
Kl. Marek Majewski SDB
Salezjańska Grupa Medialna Art. 43

Zrealizowano w grudniu A.D. 2013.

Wersja audio w języku polskim opublikowana po raz pierwszy w internecie.

DEFINICJA DOGMATU

„Zanieśliśmy przeto nieustanne modły i posty prywatnie i publicznie wraz z całym Kościołem do Ojca Niebieskiego przez Syna Jego, aby mocą Ducha Świętego, umysłem naszym raczył kierować i utwierdzać. A tak wezwawszy pomocy całego dworu niebieskiego i z westchnieniem przywoławszy Ducha Świętego, za Jego natchnieniem, ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy, ku czci i sławie Bogurodzicy Dziewicy, dla podniesienia wiary katolickiej i dla wzrostu religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia, za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy.

Z tego powodu, jeśliby ktoś inaczej, Boże uchowaj, miał sądzić, niż My o tym zawyrokowaliśmy, niechże pozna i na przyszłość o tym wie, że sam na siebie wydał wyrok potępienia, że stał się rozbitkiem w sprawach wiary i odpadł od jedności z Kościołem, a nadto przez sam ten fakt ściągnął na siebie kary prawem przewidziane, jeżeli błędną swoją myśl przekazuje innym w słowie, piśmie albo jakimś innym sposobem to uzewnętrznia”.

(Bł. Pius IX, bulla Ineffabilis Deus)