Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – dogmat. Video-audio.

Ave, gratia plena.
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski”
(Łk 1, 28)

W skarbcu katolickiej Tradycji Kościół przynosi nam szlachetny i wyborny nurt pobożności maryjnej. Drogocennej! Tak możemy myśleć, mówić i praktykować – jak święci: De Maria numquam satis – o Maryi nigdy dosyć.

Dogmaty są pewnym spoiwem Kościoła. Pewnym, bo mają źródło w Bożym Objawieniu zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji – w Bogu samym!

Pośród dogmatów maryjnych przoduje Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Mówimy przoduje z racji chronologicznych: dogmat ten dotyczy bowiem pierwszego momentu istnienia Matki Bożej. Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy.

DEFINICJA DOGMATU

„Zanieśliśmy przeto nieustanne modły i posty prywatnie i publicznie wraz z całym Kościołem do Ojca Niebieskiego przez Syna Jego, aby mocą Ducha Świętego, umysłem naszym raczył kierować i utwierdzać. A tak wezwawszy pomocy całego dworu niebieskiego i z westchnieniem przywoławszy Ducha Świętego, za Jego natchnieniem, ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy, ku czci i sławie Bogurodzicy Dziewicy, dla podniesienia wiary katolickiej i dla wzrostu religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia, za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego, zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy.

Z tego powodu, jeśliby ktoś inaczej, Boże uchowaj, miał sądzić, niż My o tym zawyrokowaliśmy, niechże pozna i na przyszłość o tym wie, że sam na siebie wydał wyrok potępienia, że stał się rozbitkiem w sprawach wiary i odpadł od jedności z Kościołem, a nadto przez sam ten fakt ściągnął na siebie kary prawem przewidziane, jeżeli błędną swoją myśl przekazuje innym w słowie, piśmie albo jakimś innym sposobem to uzewnętrznia”.

(Bł. Pius IX, bulla Ineffabilis Deus)

Możemy zapoznać się z dostojnym i podniosłym tekstem bulli Ineffabilis Deus z dnia 8 grudnia 1854 roku, w której bł. Pius IX uroczyście ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Nagranie możemy odtworzyć klikając TUTAJ →

Zauważamy fakt: wersja audio w języku polskim zostaje opublikowana po raz pierwszy w internecie. Deo gratias.

Niedoskonałości nagrania wyrozumiały Czytelnik chętnie wybaczy.

Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te!

Cała piękna jesteś, Maryjo,
i zmaza pierworodna nie postała w Tobie!

* * *

źródło: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/niepokalane-poc…