Nemo potest duobus dominis servire !
Poniższy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w związku z nadużyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernych przyjmowania Komunii Św. na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła.

Niniejszy dokument Kuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji.
Nemo potest duobus dominis servire !
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że …More
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowaniedyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że …More
Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z różnych miejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uważa odmówienie Komunii św. wiernemu z powodu jego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawa kanonicznego, kań. 213).

Księża powinni zrozumieć, że Kongregacja będzie w przyszłości rozpatrywać takie skargi z wielką powagą i jeżeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowaniedyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego nadużycia.
tahamata
@polski
chwalmy Pana, bo Pan daje wszystkim, każdemu z hojnością, każdemu w wystarczającej ilości 🤗
polski
@tahamata
"nie lubi nadmiaru" - całe szczęście, że są ludzie nie lubiący nadmiaru i całe szczęście, że Bóg daje wszystko z hojnością 🤗
tahamata
...zna jako tako... bo nie lubi nadmiaru, nazbyt skomplikowanych słów w prostych kwestiach... i odnosi się to i do JP2 i do Ciebie polski 🤗
polski
@Królowanie

Wydaje się, że Tahamata zna encyklikę Jana Pawła II o zagadnieniach stosunku wiary do rozumu... sądząc po jego milczeniu. Jan Paweł II sugeruje, conajmniej, że kiedy myślimy systematycznie o Bogu (czyli uprawiamy teologię), zakładamy jakąś filozofię. Wiadomo skądinąd, że św. Tomasz z Akwinu uprawiał teologię zakładając, że dobrą służebnicą teologii jest filozofia arystotelesowska, …More
@Królowanie

Wydaje się, że Tahamata zna encyklikę Jana Pawła II o zagadnieniach stosunku wiary do rozumu... sądząc po jego milczeniu. Jan Paweł II sugeruje, conajmniej, że kiedy myślimy systematycznie o Bogu (czyli uprawiamy teologię), zakładamy jakąś filozofię. Wiadomo skądinąd, że św. Tomasz z Akwinu uprawiał teologię zakładając, że dobrą służebnicą teologii jest filozofia arystotelesowska, zaś św. Augustyn uprawiał teologię zakładając, że dobrą służebnicą teologii jest filozofia platońska. Luter opierał się w warstwie filozoficznej i teologicznej na św. Augustynie, ale nie do końca, więc stąd moje sformułowanie, że "wyjechała mu Eucharystia".
Co do drugiej kwestii - czy Józef, Maryja i Jezus byli żydami (Żydami) ? Tej kwestii nie poruszałem (bo nie było mi potrzebne). Byli z pewnością ludźmi (i to w pełni). Byli z pewnością członkami ówczesnego narodu żydowskiego.
Co do trzeciej kwestii - czy Ewangelia to tylko Duch Święty ? Nie wiem skąd ten problem w tym miejscu u Ciebie Królowanie ? Jeśli zaś ustosunkowac się, to tylko po katolicku: Nie tylko Duch Święty. Również Jezus z Nazaretu. Również Jego Apostołowie: Mateusz, Marek i Jan, a ponadto Łukasz. Każdy z nich pozostawił na Ewangeliach swoje człowiecze "piętno". A i to nie wszystko - odsyłam do porządnego wykładu historii kształtowania się Biblii, w szczególności Ewangelii. Nadmienię tylko, że pisemne sformułowanie Ewangelii w dzisiejszej postaci nastąpiło wiele lat po śmierci Pana Jezusa.
I jeszcze osobista uwaga - nie pokrólujesz sobie Królowanie bez porządnego przygotowania. Będziesz musiał pobrudzić się pracami późniejszymi od Piusa (no właśnie nie wiem - którego ?)
Królowanie Chrystusa na wieki
polski 2014-12-22 19:31:51
@tahamata
Stary Testament objawia prawdę. Nowy Testament objawia pełnię prawdy. Taka jest nasza wiara.
Arystoteles nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Tomasz z Akwinu, ale kiedy Tomasz w wizji przedśmiertnej pełniej ujrzał prawdę, powiedział, że jego dzieła to "słoma". 😀
Platon nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Augustyn,…More
polski 2014-12-22 19:31:51
@tahamata
Stary Testament objawia prawdę. Nowy Testament objawia pełnię prawdy. Taka jest nasza wiara.
Arystoteles nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Tomasz z Akwinu, ale kiedy Tomasz w wizji przedśmiertnej pełniej ujrzał prawdę, powiedział, że jego dzieła to "słoma". 😀
Platon nieźle kombinował. W oparciu o jego koncepcję prawdy - św. Augustyn, ale Luter tak się w filozofii zagalopował, że "wyjechała" mu poza koncepcję... Eucharystia. 😀 😀
======================================================================
....św. Tomasz nie jest autorem Ewangelii to po pierwsze .......a EWANGELIA nie ma nic wspólnego ani z Platonami ani z filozofami -tu działa JEDYNIE Duch Święty !
polski
ad polski 2014-12-22 23:23:57

O pewnym aspekcie wyższości znaków drogowych

- Quo vadis Domine ?
- Idę przez pole za ciebie pracować na polu, na które kazałem ci iść, bo drogami publicznymi, które wybrałeś do fajrantu byś tam nie dotarł. 😀 😁
polski
@tahamata
Miło, nawet - bardzo miło. Z tą wyższością to jest tak, jak wyższość znaków drogowych nad nami. Prawdą jest jednak, że w świecie ducha raczej idziemy przez pole, a nie drogami publicznymi. (Co innego, kiedy ktoś jest na Drodze, bo wówczas Droga martwi się o niego, a on sam - o nic, bo nawet jego nogi same tańczą). 😀 😉 😉 😉 Szkoda, że nie oglądałeś filmu na TVP 1 o Papieżowych zaułkach …More
@tahamata
Miło, nawet - bardzo miło. Z tą wyższością to jest tak, jak wyższość znaków drogowych nad nami. Prawdą jest jednak, że w świecie ducha raczej idziemy przez pole, a nie drogami publicznymi. (Co innego, kiedy ktoś jest na Drodze, bo wówczas Droga martwi się o niego, a on sam - o nic, bo nawet jego nogi same tańczą). 😀 😉 😉 😉 Szkoda, że nie oglądałeś filmu na TVP 1 o Papieżowych zaułkach Buenos Aires i Papieżu w zaułkach, który właśnie skończył się, bo od razu byś zrozumiał o co mi chodzi. (W tangu, jeśli należysz do niego a ono do ciebie, nogi same tańczą). 😉 😉
tahamata
To miło @polski, że zgadzamy się na wyższość Katechizmu nad naszym poglądami.
🤗
polski
@tahamata
Nie. Sformułowania katechizmowe są OFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym nieomylną naukę. Ja jestem NIEOFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym różne rzeczy. Z KKK możesz "jak w dym", ze mną - trzeba uważać. 😀 😀 KKK jest sformułowany, ja żywy (może już nie tak bardzo jak rtęć). 😀
Jeśli idzie o urodziwe i dobre …More
@tahamata
Nie. Sformułowania katechizmowe są OFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym nieomylną naukę. Ja jestem NIEOFICJALNYM darem Kościoła dla członków Kościoła naszych czasów, zawierającym różne rzeczy. Z KKK możesz "jak w dym", ze mną - trzeba uważać. 😀 😀 KKK jest sformułowany, ja żywy (może już nie tak bardzo jak rtęć). 😀
Jeśli idzie o urodziwe i dobre starocie, polecam pisma św. Grzegorza z Elwiry. Nazwalibyście go hiper "neonem" , choć on z Ojców Zachodnich był jednym z bardzo niewielu, którzy nie pozwolili na arianizm. Niestety, jego pisma są dostępne chyba tylko po hiszpańsku (dla znającego łacinę Google tłumacz wystarczy dla gimnastyki z Gregory'm Baeticus'em)
tahamata
Skoro Twoje sformułowania @polski nie są lepsze od katechizmowych, to i katechizmowe nie są lepsze od Twoich. Wniosek: nie warto czytać ani jednych, ani drugich, bo nazbyt zawiłe i namotane... Zalecam Katechizm Rzymski lub Katechizm św. Piusa X lub kardynała Gasparriego.
polski
@tahamata
Sformułowania moje nie są lepsze od sformułowań KKK. Moje sformułowania mają tylko tę "przewagę", że są ŚWIADECTWEM. (Ani Trydentu, ani KKK nie da się zamknąć "w słoiku" /in vitro/). Kościół to żywe jego członki. Co innego, gdyby moje sformułowania były sprzeczne z KKK. 😉
tahamata
polski 2014-12-22 21:12:26
---------------------
Wybacz, ale muszę to usunąć. Nie godzę się by nazywać słomą fundamenty wiary Kościoła.

KKK 81 "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym …More
polski 2014-12-22 21:12:26
---------------------
Wybacz, ale muszę to usunąć. Nie godzę się by nazywać słomą fundamenty wiary Kościoła.

KKK 81 "Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali".
KKK 82 Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia, "osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu" (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 9.
tahamata
Jakiekolwiek faworyzowanie Ducha Świętego jest niebezpiecznym nadużyciem i godzi w dogmatyczną trynitarność Boga. Przypisywanie Duchowi Świętemu wywoływania nierozumnego bełkotu u tzw. charyzmatyków bezpośrednio godzi w potęgę Boga. To bynajmniej nie jest to samo, co dar języków.
polski
@tahamata
Obarczony jest ludzką ułomnością. Tak, jak Arystoteles. Tak, jak Platon. Tak jak sformułowania Soboru Trydenckiego, które moim zdaniem dalekiego są od urody sformułowań Symbolu Nicejskiego i Konstantynopolitańskiego. Od urody języka Grzegorza z Nazjanzu i jego bliskich.
Każde sformułowanie jest obarczone "pewną dowolnością". Każda filozofia dobra, może być lepsza. Jan Paweł II znał i …More
@tahamata
Obarczony jest ludzką ułomnością. Tak, jak Arystoteles. Tak, jak Platon. Tak jak sformułowania Soboru Trydenckiego, które moim zdaniem dalekiego są od urody sformułowań Symbolu Nicejskiego i Konstantynopolitańskiego. Od urody języka Grzegorza z Nazjanzu i jego bliskich.
Każde sformułowanie jest obarczone "pewną dowolnością". Każda filozofia dobra, może być lepsza. Jan Paweł II znał i cenił różne szkoły, ale to była znajomość i docenienie dla obcych "języków". Był neotomistą (jeśli dobrze pamiętam takie wyznanie uczynił w refleksjach zawartych w "Pamięci i tożsamości". 😉 😉
tahamata
Nie przekonuje mnie tekst "Zrastają się jakoś"... bo nie rozmawiamy o pieczeniu sernika. Stąd też irytuje mnie modernistyczny katechizm, bo jest hmm... obarczony pewną dowolnością.
polski
@tahamata
W pełni podzielam przytoczony przez Ciebie KKK 80. "Ściśle się łączą i komunikują". "Zdążają do tego samego celu". "Zrastają się jakoś".
Nie jest to jedyne przedstawienie Kościoła wg obrazu ludzkiego małżeństwa. Jednak Rzeczywistość nadprzyrodzona bardzo przerasta ludzkie obrazy. 😉 😉