Clicks3.9K
Radek33
15

Niech to będzie przestroga dla każdego!!!Co Pan Jezus i Dusze Czyśćcowe mówią o Komunii Świętej?

„Kim ty jesteś marny człowieku, że śmiesz czynić równym Nam, Trójcy Przenajświętszej? Dlaczego tak bardzo pycha rozpanoszyła się w waszych sercach?"

****************************************************************************************************
Pan Jezus w jednym z objawień powiedział :


"Pragnę, abyście wszystkie wiedziały, że Ja chcę, abyście przyjmowały Moje Święte Ciało na klęcząco i do ust, z pokornym sercem. Z niczym nie da się porównać Łask, które odbierzecie już teraz, nie mówiąc o Łaskach w przyszłości (wieczności), za każde takie przyjęcie Mnie do serca. Żądam, aby Mnie nikt nie znieważał więcej przez przyjmowanie Mojego Ciała w postawie innej niż klęcząca. Stać mogą osoby konsekrowane i te, które fizycznie zrobić tego nie mogą ( chorzy).

Rozdawać mogą tylko kapłani i diakoni, inni, którzy rozdają grzeszą w Moich Oczach
. Odpowiedzą i odcierpią za to srogo w czyśćcu. Inne postawy niż klęcząca obrażają moją godność, bo przecież jestem Bogiem, a wy o tym zapominacie. Żądam, aby Moje Święte Ciało rozdawali jedynie ci, co są konsekrowani i wyłącznie przy balaskach. Jak bardzo rani Mnie, jak dotykają Mnie świeccy. Żądam ekspiacji za te wszystkie zniewagi, które codziennie spadają na Mnie, uderzając i przebijając Moje i tak Obolałe Serce. Pragnę od was głębokiej pokory. Czyńcie wszystko, abym was nie utracił.”

„Niech nie dziwią się dzieci, które niegodnie przyjmują Ciało Mojego Boskiego Syna jak dotkną ich dotkliwe choroby nóg i stawów, a nawet paraliż. Zniewaga Najświętszego Sakramentu domaga się ekspiacji i przebija sobą Niebiosa. Nie wolno nikomu przyjmować Komunii z rąk szafarzy świeckich. Jeżeli oni nadal będą udzielali Komunii Świętej, to też będą napomniani. Kochane dzieci, bądźcie stanowcze w działaniu, ale zarazem bardzo pokorne. Działajcie w pełni miłości bliźniego.”

„Kim ty jesteś marny człowieku, że śmiesz czynić równym Nam, Trójcy Przenajświętszej? Dlaczego tak bardzo pycha rozpanoszyła się w waszych sercach? Nie wynoście się pychą, lecz ćwiczcie się w pokorze i w miłości. Pamiętajcie o tradycji ojców w oddawaniu czci w Bogu w duchu i w prawdzie. Pozwólcie działać w was, Naszej Świętej Łasce. Ufajcie i bądźcie pełne nadziei. Pielęgnujcie w sobie zawsze głęboką wiarę i stale ją podsycajcie dbając o jej prawidłowy rozwój. Dbajcie zawsze o waszą nadzieję tak, aby szatan nie zdołał zasiać w was zwątpienia i niechęci, które wszystko niszczą.

Postawa stojąca i do rąk, przy przyjmowaniu Komunii św. jest oznaką pychy i tylko dlatego, Trójca Święta jednoznacznie domaga się postawy klęczącej. Inna interpretacja jest od demona. Klęcząca postawa pełna miłości i pokory jest tą, która wyprasza najwięcej Łask u Boga. Ten właśnie czas, w którym żyjecie jest czasem wzmożonej walki dobra ze złem. Szatan wszystko będzie czynił, aby jak najwięcej ludzi zdobyć dla piekła.

Każdy kapłan, ma zawsze uważać, na każdy okruch Najświętszego Sakramentu. Przy każdym kapłanie ma być ministrant, dobrze posługujący się pateną. Wiedzcie, słodkie dzieci, że bardzo dużo okruchów Najświętszego Sakramentu spadających na ziemię jest deptanych i znieważanych. Nie byłoby tego, gdyby Komunia św. była udzielana tak, jak dawniej.

Jak bardzo rani Mnie wasza hardość i to, że lekceważycie Moją Obecność w Hostii i Winie po słowach konsekracji kapłana. Życzę sobie, aby przyjmowano Komunię Świętą na klęcząco i do ust i aby udzielali Jej tylko kapłani i diakoni. Niech powrócą wszędzie do kościołów balaski, a Komunia Święta będzie na powrót udzielana przy balaskach nakrytych białym obruskiem.

Jak bardzo obraża Mnie pycha ludzka, jak bardzo ślepi jesteście, że nie rozpoznajecie ukrytego działania szatana, na podstawowy fakt przyjmowania Komunii Świętej, w której Jestem przecież Obecny, w każdej nawet niewidocznej kruszynie konsekrowanego Chleba i Wina, że podszeptuje wam, on zły duch, abyście przyjmowali Moje Ciało stojąc pełni pychy i wyniosłości.

Wielu dokonuje nadużyć, przyjmując Moje Ciało więcej, niż raz dziennie. Pamiętajcie słodkie dzieci, że czynić to można jedynie według starych zasad, które były i rządziły w Kościele do niedawna. Drugi raz, możecie przyjąć tylko za Moim specjalnym pozwoleniem, lub gdy zachodzi potrzeba wzmocnienia duchowego w sposób specjalny. Nie wolno jednak nadużywać. Człowiekowi wystarczy raz na dobę przyjąć Moje Święte Ciało.

Ja Sam działam w człowieku. Wielu nie może mnie przyjmować zapominając o tym, że mogę weń wstąpić w Komunii Duchowej, gdy wzbudzą takie silne pragnienie, Ja rzeczywiście wstępuję do takiej duszy. Jak bardzo rani Mnie brak szacunku, który okazujecie biorąc Moje Ciało swymi niekonsekrowanymi rękoma. To nie jest błahostka, to jest bardzo ważne. Nie nauczycie się pokory, gdy nie będziecie spełniać Mojej Świętej Woli. Moje Eucharystyczne Ciało jest tak bardzo znieważane. Niewielu zważa na godność Osoby, którą przyjmuje do swojego serca. Wielu przyjmuje Moje Ciało niegodnie.

Wielu jest obciążonych za niewłaściwe, niegodne przyjmowanie Eucharystycznego Serca Mojego Boskiego Syna (na stojąco i na rękę). To szatanowi zależy na pomniejszaniu czci i przeinaczaniu co tylko zdoła. Serce czyste i takie, które nie znosi jakiegokolwiek brudu grzechu, dobrze to rozumie. Smutnym jest jednak, że takich serc jest coraz mniej. Nie jest prawdą, że obojętne Mi jest, gdy stoicie przyjmując Moje Święte Ciało. Przed Bogiem się klęka i to na oba kolana!!! Inna postawa jest wyrazem pychy człowieka. Jest Moim wyraźnym życzeniem, aby każdy żywy i w miarę fizycznie sprawny człowiek, uklęknął do przyjmowania Najświętszego Sakramentu, przyjmując na język, ale jak najgodniejszym sercem. Jest to bardzo ważne.

Najbardziej miłym Mojemu Sercu, jest trzygodzinny post eucharystyczny. Do Komunii należy się dobrze przygotowywać i przynajmniej 5 minut po niej trwać w skupieniu. Chcę, abyście jasno i wyraźnie wiedzieli, że kto tylko może i zdoła, niechaj przyjmuje Moje Święte Eucharystyczne Ciało, na klęcząco, do ust, i z rąk kapłana lub diakona. Możecie Mnie gościć jedynie w czystym sercu, bez jakichkolwiek ciężkich obciążeń. Nieporozumieniem w Kościele Świętym jest stworzenie instytucji tzw. świeckiego szafarza Komunii Świętej. Pragnę, aby to prawo zo
stało usunięte z Kodeksu Prawstało ua Kanonicznego. Ludzie, którzy są szafarzami, zaciągają szczególnie ciężkie winy. Ja Sam wybieram i konsekruję rękami Biskupa tych, których chcę do posługi przy Moim Świętym Eucharystycznym Ciele. Zechciejcie usłuchać Mojego życzenia, Mojego wołania.

Nie lękajcie się postawy klękania przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Za każdą doznaną zniewagę i zawstydzenie z powodu klękania, obdarzę was hojnie nagrodą, która będzie niewspółmiernie wysoka, w porównaniu z doznanymi upokorzeniami. Chcę, abyście objęli swoją modlitwą i ofiarą kapłanów całego świata. Jest wielu kapłanów, którzy dają, co innego do konsekracji niż wino i chleb. Uświadamiam wam i przypominam, że gdy nie ma właściwych substancji do konsekracji, ona nie następuje. Jedynie wino gronowe może stać się Prawdziwą Krwią Mojego Boskiego Syna i jedynie prawdziwy chleb (opłatek lub chleb), może stać się Prawdziwym Bożym Ciałem.”


Modlitwa o Dar Komunii Świętej

O Hostio Niebiańska, napełnij moje ciało pokarmem, którego ono potrzebuje. Napełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa. Udziel mi łask, aby wypełnić Świętą Wolę Boga. Napełnij mnie pokojem i ciszą, które wywodzą się z Twej Świętej Obecności. Nigdy nie dopuść, abym w Twoją Obecność zwątpił. Dopomóż mi Ciebie przyjąć Ciałem i Duszą jako Świętą Eucharystię i aby Łaski, które zostały mi udzielone, pomogły mi w głoszeniu Chwały Naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Oczyść Moje serce. Otwórz moją duszę i uzdrów mnie, kiedy otrzymuję wspaniały Dar Świętej Eucharystii. Obdarz mnie łaskami i przywilejami, które Ona ze sobą niesie dla wszystkich Bożych dzieci, i pozwól mi uniknąć ogni czyśćca. Amen.

**************************************************************

Przestrogi podyktowane Marii Simmie przez dusze czyśćcowe dotyczące przyjmowania Komunii Świętej:

"Jakże ostanie się miłość do Boga i bliźniego,jeśli kapłan wprowadza zwyczaj rozdawania Komunii stojącym ludziom na ręce,nawet jeśli tak wielu pragnie klęczeć w czasie przyjmowania Komunii św,aby uczcić jak należy obecność Boga Wszechmogącego?Gdzie szukac tej miłości skoro zdarzają się sytuacje,że pomija się klęczących do Komunii św,a nawet w czasie przyjmowania pierwszej Komunii św każe się dzieciom wstać i wyciągać po nią rekę,podczas gdy rodzice i dziadkowie bardzo cierpią,patrząc na te zwyczaje?!Jakim cudem nazywa się to miłością do Boga i bliźniego?!

Sam(a) wiesz z własnego doświadczenia,że tenże zwyczaj przyjmowania Komunii na stojąco i na rękę jest źródłem wielkiego napięcia,niezgody a nawet kłótni w rodzinie.Teraz szczerze się nad tym zastanów!Czy napięcie i brak szacunku pochodzą od Boga,czy od szatana?Tak,przyjmowanie Komunii św na stojąco i na rękę jest sprawką szatana i jestt na to wiele dowodów!Ten kto nie jest w stanie tego zobaczyć jest zaślepiony!Potem znajdujemy jeszcze taką wymówkę,że z uwagi na miłość braterską powinno się to już zostawić tak jak jest.

Nie,nie można robić czegoś w imię miłsoci braterskiej jeśłi przeczy to miłosci do Boga!Papież równiez jest przeciwko rozdawania Komunii na rękę i przez to prosi o użycie pateny.Gdzie tu posłuszenstwo?Wielu biskupów oskarża innych biskupów,że nie podążają za papieżem.Ale czy ci pierwsi są mu posłuszni?
Ponadto słyszy się następujące rozumowanie:"Tak,ale istotna jest przeciez postawa wewętrzna"Właśnie ze względu na to,powinno sie odejść od rozdawania Komunii na rękę,ten zwyczaj nie prowadzi do dobrej postawy wewnętrznej.Często się słyszy:"W czasach gdy nie rozdawania Komunii na rekę,nigdy nie wątpiłem w obecnośc Jezusa w Świętej Hostii,a teraz wątpliwości pojawiają się wszędzie.,albo"Odszedłem z seminarium ponieważ sumienie nie pozwalało mi na rozdawanie Komunii na rękę",albo"Już nie chodzę do Komunii,poniewaz jestem nieuprzejmie traktowany ,gdy nie chcę jej przyjmowac na rękę".

Czy to wszystko prowadzi do dobrej postawy wewnętrznej?Tak ,istotna jest postawa wewnętrzna dlatego skończmy z Komunią na rękę!Dopóki nie zabroni sie rozdawania Komunii na rękę,na stojąco,dopóty wiara naszego Kościoła się nie pogłębi!Jak wiele godnych Komunii nie zostaje przyjetych,ponieważ utarł się zwyczaj rozdawania Komunii na rękę,na stojąco albo z rąk świeckich,gdy nie ma ku temu wyraźnego powodu!

Biskup może pozwolić na te praktyki TYLKO jeśli zajdzie wielka potrzeba.
Szatan jest sprytnym lisem.Nie widzicie ,że zdanie"Wewnętrzna postawa jest ważna ,gdy Komunia przyjmowana jest na rękę "jest wyrazem przebiegłości złego nieprzyjaciela?Że przez to zdarzają się najgorsze świętokradztwa,kradnie się przeistoczone Hostie i sprzedaje na użytek "czarnych mszy" za wielkie sumy pieniędzy?Jak nisko upadliśmy!

Jak daleko zaszliśmy z nowoczesnością w sercu kościoła.Bóg nie pozwala aby unowocześnić Kościół podobnie,jak 10 Przykazań nie da się unowocześnić,gdyż obowiązują dziś tak samo jak wcześniej.Dopóki Komunia na rękę na stojąco nie zostanie surowo zabroniona w naszym Kosciele Katolickim, dopóty ludzie nie pogłębią wiary,ponieważ bardzo na tym cierpi postawa wobec Największego Sacrum."


Dusze czyśćcowe o dotykaniu rękoma Ciała Pana Jezusa przez osoby świeckie:Czy dusze wypowiadały sie na temat szafarzy Eucharystii?
Maria Simma:Tak.W normalnych warunkach tylko konsekrowane ręce kapłanów mogą rozdawać Komunię.Prawo kościelne określa,że taka powinna być praktyka,chyba,że zdarzą się "szczególne okoliczności",np gdy kapłan jest przykuty do łóżka.Musimy zawsze przygotować się w modlitwie na przyjęcie Pana Jezusa,a ludzie,którzy nalegają na to,by wszystko wydarzyło się jak najsprawniej, nie mają pojęcia jak ogromnym przywilejem,źródłem łask oraz ochrony jest przyjęcie przez nas Pana Jezusa.
Jeśli ktokolwiek potrzebuje dowodów na to,że szafarze Eucharystii, w formie,w jakiej są promowani w dzisiejszych czasach,nie wpisują się w zamierzenia Boże,mogę przytoczyć następującą historię,która wydarzyla się nie tak dawno w tej okolicy.
Zmarła niedawno pewna kobieta,która rozdawała Komunię i inspirowała wiele innych kobiet, by czyniły podobnie.Przed pochówkiem trumna została otwarta,aby rodzina i przyjaciele mogli się pożegnać.Potem trumnę zamknięto.Jednakże przed upływem godziny bliski krewny przybył z opóźnieniem i uprosił kapłana ,aby ponownie otworzył trumnę na krótką chwilę,tak by mógł ujrzeć zmarłą.Kapłan się zgodził i w obecności dwóch innych świadków uniósł wieko trumny i zaglądnał do środka.Ta mała grupka ujrzałą coś,co nie było widoczne jeszcze chwilę wczęsniej:ręce kobiety stały sie czarne jak smoła.Dla mnie jak i dla innych był to znak,który potwierdzał,że niekonsekrowane ręce nie mogą rozdawać Pana Jezusa w Komunii.


Dlaczego temat Komunii na rękę jest tak bardzo kontrowersyjny?
Mistyczka Maria Simma:"Ludzie nie znają całej prawdy i powinni nadrobić te zaległości .Prawo kościelne nakazuje pozostawienie przynajmniej części balasek,dla tych wiernych którzy pragną otrzymać Komunię w pozycji klęczącej i na język.Ten nakaz to słowa papieża Pawła VI.Tak więc każdy kościół ,który nie jest wyposażony w balaski,dopuszcza się nieposłuszeństwa.Dusze czyśćcowe mówiły mi,że ŻADEN DOTYCHCZASOWY PAPIEŻ osobiście nie poparł rozdawania Komunii na rękę,ale że zostało to politycznie przeforsowane przez grupę kardynałów i biskupów.Starsi kapłani i biskupi wiedzą o takim stanie rzeczy,ale większości przypadków nie poinformowali o tym wiernych - prze to też oni ponosza za to największą odpowiedzialność.Natomiast każdy papież zdawał sobie dobrze sprawę,że Komunia przyjmowana na rękę uwłacza szacunkowi do Największego Sacrum.Jan Paweł II nie rozdaje Komunii na rękę."
(...)Agenci szatana są o wiele lepiej zorganizowani i wytrwali niż większość katolików.Dowiedziałam się z przynajmniej trzech bardzo zaufanych źródeł,że wolnomularze spotkali się już w 1925 roku,aby utorować drogę do rozdawania Komunii na rękę.Zajęło im to trochę czasu,ale z pewnością odnieśli sukces!"


podstawie m.in. książki::Uwolnijcie nas stąd!O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz"
Rafał_Ovile shares this
„Kim ty jesteś marny człowieku, że śmiesz czynić równym Nam, Trójcy Przenajświętszej? Dlaczego tak bardzo pycha rozpanoszyła się w waszych sercach?"
Radek33
"Agenci szatana są o wiele lepiej zorganizowani i wytrwali niż większość katolików.Dowiedziałam się z przynajmniej trzech bardzo zaufanych źródeł,że wolnomularze spotkali się już w 1925 roku,aby utorować drogę do rozdawania Komunii na rękę.Zajęło im to trochę czasu,ale z pewnością odnieśli sukces!"
Józefa Derdowicz
Pan Jezus mówi co innego w Dzienniczku św. Faustyny p.76 - że chciałby by przyjęła Go na ręce.
elbow
Jest inaczej: siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku że Jezus tak jej powiedział. Osobliwe - zważywszy ówczesną dyscyplinę sakramentalną w Kościele. Co mówił natomiast z pewnością Pan Jezus: To jest Ciało Moje. A Apostoł dodawał że Komunia to głoszenie śmierci Chrystusowej na Krzyżu. Z czego się bierze cześć dla Najświętszego Sakramentu. Cześć tę Kościół okazywał ubierając Go w złoto monstrancji…More
Jest inaczej: siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku że Jezus tak jej powiedział. Osobliwe - zważywszy ówczesną dyscyplinę sakramentalną w Kościele. Co mówił natomiast z pewnością Pan Jezus: To jest Ciało Moje. A Apostoł dodawał że Komunia to głoszenie śmierci Chrystusowej na Krzyżu. Z czego się bierze cześć dla Najświętszego Sakramentu. Cześć tę Kościół okazywał ubierając Go w złoto monstrancji a nie rozdając jak przekąskę do degustacji.
Jota-jotka
Wielu nie może mnie przyjmować zapominając o tym, że mogę weń wstąpić w Komunii Duchowej, gdy wzbudzą takie silne pragnienie, Ja rzeczywiście wstępuję do takiej duszy. Jak bardzo rani Mnie brak szacunku, który okazujecie biorąc Moje Ciało swymi niekonsekrowanymi rękoma.

Poważnie zastanawiam się nad tylko
Duchową Komunią ,by być w zgodzie ze swoim sumieniem i tą rzeczywistością
elbow