Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
CÓRKA MARYI
11.8K

JEZUS: W Kościele zostaną wprowadzone zmiany, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym

JESUS: Changes to be introduced in the Church, which will contradict the Word of God

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 13 września 2011 roku, godz. 15.15

Moja szczerze umiłowana córko, to jestem Ja, Jezus Chrystus, Który przyszedł w ciele.

Teraz Moje Najświętsze Słowo musi być wszędzie wysłuchane przez Moje wyświęcone sługi. Wszyscy Moi wyznawcy muszą dzielić się tymi Orędziami z Moimi wyświęconymi sługami wszystkich wyznań chrześcijańskich. Istotne jest, aby byli zachęcani do słuchania Mojego Słowa w tym kluczowym momencie, zanim zostaną rozdarci i podzieleni na dwa obozy.

Dzieło zwodziciela przeniknęło Mój Kościół na każdym poziomie. Teraz już wkrótce – powoli, ale z pewnością – zobaczycie, jak będzie się ograniczać Msze Święte. Zobaczycie zniesienie specjalnych modlitw, a niektóre sakramenty, takie jak spowiedź, zaczyna się umniejszać. Wzywam teraz Moje wyświęcone sługi do wysłuchania Mnie i modlitwy o rozeznanie. To Ja jestem Tym, Kto wzywa was teraz, abym mógł ratować wasze stado. To Ja jestem Tym, Kto chce otworzyć wasze serca, byście mogli planować podczas tego końca czasów, zapowiadających zupełnie Nowy Początek dla świata.

Już wkrótce zostaniecie poproszeni, abyście okazali wierność fałszywemu prorokowi*. Dostrzeżcie w nim tego, kim on jest, i osądźcie jego czyny, aby zobaczyć, jakie przynoszą owoce. Bo owoce, które on i jego zniewoleni wielbiciele przyniosą, będą zepsute aż do szpiku. Jeden ich kęs zniszczy waszą wierność wobec Mnie. Dwa kęsy lub więcej wbiją taki klin między was a Moje Najświętsze Serce, że wejście do Królestwa Mojego Ojca będzie dla was prawie niemożliwe.

Obserwujcie teraz uważnie zmiany, które zobaczycie, jak będą się pojawiać w obrębie waszej własnej posługi. Niektóre z tych zmian nie będą się na początku wydawać problemem. Ale w miarę upływu czasu pewne zmiany zostaną wam narzucone i zostaniecie urobieni do przełknięcia kłamstw. Te kłamstwa będą pochodzić od szatana i będą ubrane w owczą skórę.

Wy, którzy jesteście czystego serca, natychmiast będziecie wiedzieli o przebiegłym złu w miejscu, które ma służyć do zniszczenia Mojego Kościoła na ziemi z jego własnych korytarzy, i rozpoznacie je.

Moja Prawda wywoła na całym świecie westchnięcie upokorzenia, kiedy Moi kapłani powiedzą, że z pewnością to proroctwo jest kłamstwem. Jedynym kłamstwem, którego będą musieli być świadkami, będzie to kłamstwo, które będą zmuszeni przyjąć, a które będzie w bezpośredniej sprzeczności z Moim Pismem Świętym, danym ludzkości od samego początku. Nigdy nie pozwólcie sobie na akceptację jakiejkolwiek innej prawdy niż ta, która jest zawarta w świętej Biblii.

Zostanie wprowadzonych wiele zmian, które będą sprzeczne ze Słowem Mojego Ojca Przedwiecznego. Te zmiany, Moi wyświęceni słudzy, nie będą Boskiego pochodzenia i musicie odrzucić te nieprawdy, jeśli chcecie pozostać Mi wierni.

Obudźcie się. Powstańcie wobec tych kłamstw, którym będziecie musieli stawić czoła. Nigdy ich nie akceptujcie. Słowo Mojego Ojca Przedwiecznego nigdy się nie zmieni. Nigdy nie może być dopasowywane przez ludzkość. Wielu z was będzie tak zrozpaczonych, że poczują się odizolowani od swoich bratnich wyświęconych sług. Nie bójcie się, bo jest tylko jedna strona, którą możecie wybrać. Będzie to ta strona, po której stoję Ja. Innej strony nie ma.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

*
"papieżowi" Franciszkowi

za: jezusdoludzkosci.pl/…adzone-zmiany-ktore-beda-sprzeczne-ze-slowem-bozym

_________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Moc masonerii wzrosła i opanowali oni nie tylko świat polityki, lecz także dom Boży, Moje …

JEZUS: Ty, Mój Kościele, zostaniesz na 1260 dni odrzucony na pustynię ..

JEZUS: W obecnym czasie słuchajcie Mnie tylko w tych Orędziach

Matka Zbawienia: Ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca

JEZUS: Mój biedny święty Wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej …

JEZUS: Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy…

Matka Zbawienia: Apokalipsa będzie dotyczyła wszystkiego, co związane jest z przejęciem Kościoła mojego Syna na Ziemi przez Jego wrogów

JEZUS: Jako pierwsze mają być zniszczone sakramenty, potem Msza, następnie Biblia

JEZUS: Ujrzycie zagrożenie dla istnienia Najświętszej Eucharystii


JEZUS: Moi uczniowie, będziecie musieli gromadzić i przechowywać Hosti…

JEZUS: Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli odprawiać Msze potajemnie …

___________________________________________________________