Edward7
13693

Tajny zamach stanu w WHO w celu dyktowania globalnej agendy zdrowotnej Gatesa i Big Pharma

F. William Engdahl
Działając z inicjatywy administracji Bidena, od listopada 2022 roku, czyli dokładnie na początku kolejnego sezonu grypowego na półkuli północnej, Światowa Organizacja Zdrowia, jeśli nie zdarzy się cud, narzuci bezprecedensową, odgórną kontrolę nad krajowymi przepisami i środkami ochrony zdrowia na całej planecie. W sposób równoznaczny z ukrytym zamachem stanu WHO otrzyma drakońskie uprawnienia do unieważniania suwerenności narodowej w 194 krajach członkowskich ONZ i dyktowania im środków zdrowotnych na mocy prawa międzynarodowego. Nazywa się to czasem Traktatem pandemicznym WHO, ale to o wiele więcej. Co gorsza, większość budżetu WHO pochodzi z prywatnych fundacji powiązanych ze szczepionkami, takich jak Fundacja Gatesów, lub z Big Pharma, co stanowi ogromny konflikt interesów.

Drakońskie nowe uprawnienia WHO

Robienie czegoś ukradkiem oznacza robienie tego w sposób tajny lub ukryty, aby nie dopuścić do tego, by stało się to powszechnie znane i mogło wzbudzić sprzeciw. Zgodnie z oficjalnymi dokumentami WHO dotyczy to propozycji przedstawionej przez administrację prezydenta Bidena genewskiej WHO 18 stycznia 2022 roku. WHO ukrywała szczegóły amerykańskich "poprawek" przez prawie trzy miesiące, aż do 12 kwietnia, czyli zaledwie miesiąc przed spotkaniem odpowiedniego organu WHO, który ma zatwierdzić radykalne środki. Co więcej, zamiast stosowanego wcześniej 18-miesięcznego okresu oczekiwania na uprawomocnienie się traktatu w prawie międzynarodowym, tym razem zastosowano jedynie 6 miesięcy. Jest to nieporozumienie. Propozycję USA popiera każdy kraj UE, a w sumie 47 krajów, co daje niemal pewność, że zostanie ona przyjęta.

WHO definiuje ten traktat z 2005 r. w następujący sposób: "Międzynarodowe przepisy zdrowotne (2005) (IHR) stanowią nadrzędne ramy prawne, które określają prawa i obowiązki krajów w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego i sytuacji kryzysowych, które mogą potencjalnie przekroczyć granice. IHR są instrumentem prawa międzynarodowego, który jest prawnie wiążący dla 196 krajów, w tym 194 państw członkowskich WHO". (podkreślenie dodane). Pani Pace rozpoczęła pracę w administracji Bidena od kierowania Globalną Radą Zdrowia, której członkami są najbardziej skorumpowane nazwiska w Big Pharma, w tym Pfizer, Lilly, Merck, J&J, Abbott, AVAC finansowane przez Billa Gatesa, by wymienić tylko kilka z nich. Jej propozycje radykalnego przekształcenia uprawnień WHO w zakresie "pandemii" i epidemii mogłyby z łatwością zostać napisane przez Gatesa i Big Pharmę.

Zanim przyjrzymy się, w jaki sposób "poprawki" Loyce Pace przyczynią się do przekształcenia WHO w światową dyktaturę zdrowia z bezprecedensowymi uprawnieniami do unieważniania wyroków rządów krajowych, należy zwrócić uwagę na jedną ukrytą kwestię prawną. Ukrywając całkowitą zmianę uprawnień traktatowych WHO z 2005 roku jako zwykłe "poprawki" do ratyfikowanego traktatu, WHO twierdzi, wraz z administracją Bidena, że zatwierdzenie poprawek nie wymaga nowej debaty ratyfikacyjnej ze strony rządów członkowskich. To jest ukradkowe. Bez debaty krajowej, prowadzonej przez wybranych przedstawicieli, niewybierana WHO stanie się w przyszłości globalną superpotęgą w sprawach życia i śmierci. Waszyngton i WHO celowo ograniczyły udział społeczeństwa w tym procesie, aby przeforsować te zmiany.

Nowe prawo de facto
Zgodnie z wymogami WHO opublikowała w końcu amerykańskie "poprawki". Zawierają one skreślenia, a także nowe dodatki . Zmiany wprowadzone przez administrację Bidena polegają na przekształceniu dotychczasowej roli doradczej WHO w stosunku do rządów krajowych w zakresie nie tylko reagowania na pandemie, ale także wszystkiego, co wiąże się z krajowym "zdrowiem", w całkowicie nowe uprawnienie do unieważniania decyzji krajowych agencji zdrowia, jeśli Dyrektor Generalny WHO, obecnie Tedros Adhanom, tak postanowi. Administracja USA Bidena i WHO zmówiły się, aby stworzyć całkowicie nowy traktat, który przeniesie wszystkie decyzje dotyczące zdrowia z poziomu krajowego lub lokalnego do Genewy, Szwajcarii i WHO.

Typową zmianą wprowadzoną przez Waszyngton do istniejącego traktatu WHO jest artykuł 9. Zmiana wprowadzona przez USA polega na dodaniu słów WHO "powinno" i usunięciu słów "może": "Jeżeli Państwo-Strona nie przyjmie oferty współpracy w ciągu 48 godzin, WHO może...,. W tym samym artykule skreślono "WHO proponuje współpracę, biorąc pod uwagę opinie zainteresowanego Państwa-Strony...". Poglądy lub ocena władz zdrowotnych Niemiec, Indii lub USA stają się nieistotne. WHO będzie mogła uchylać decyzje ekspertów krajowych i dyktować, jako prawo międzynarodowe, swoje mandaty na wypadek wszelkich przyszłych pandemii, a nawet epidemii czy chorób zakaźnych. nawet lokalnych problemów zdrowotnych .

Ponadto w nowym proponowanym art. 12 dotyczącym „Określenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu regionalnym lub pośredniego ostrzeżenia zdrowotnego”, szef WHO – obecnie Tedros w swojej nowej 5-letniej kadencji – może sam zdecydować o ogłoszeniu nagłych wypadków, nawet bez zgody państwa członkowskiego. Szef WHO następnie skonsultuje się ze swoim odpowiednim „Komitetem ds. Sytuacji Kryzysowych” WHO w sprawie; polio, eboli, ptasiej grypy, COVID lub czegokolwiek, co uzna za problem . Krótko mówiąc, jest to globalna dyktatura nad zdrowiem obywateli przez jedną z najbardziej skorumpowanych instytucji zdrowotnych na świecie. Członkowie danego Komitetu Kryzysowego WHO są wybierani zgodnie z nieprzejrzystymi procedurami i zazwyczaj, tak jak w obecnej sprawie polio, wielu członków jest związanych z różnymi frontami Gates Foundation, takimi jak GAVI lub CEPI. Jednak proces selekcji jest całkowicie nieprzejrzysty i wewnętrzny dla WHO.

Wśród innych uprawnień nowy traktat pandemiczny da Tedrosowi i WHO uprawnienia do wprowadzania paszportów szczepionek i szczepień przeciwko COVID na całym świecie. Pracują nad stworzeniem globalnego paszportu szczepionkowego/programu tożsamości cyfrowej. Zgodnie z nowym „traktatem pandemicznym”, kiedy ludzie są poszkodowani przez politykę zdrowotną WHO, nie ma żadnej odpowiedzialności. WHO posiada immunitet dyplomatyczny. Były starszy pracownik WHO i informator, Astrid Stuckelberger, obecnie naukowiec w Instytucie Zdrowia Globalnego Wydziału Medycyny Uniwersytetu Genewskiego, zauważył: „jeśli nowy traktat pandemiczny zostanie przyjęty przez państwa członkowskie, „oznacza to, że WHO Konstytucja (zgodnie z art. 9) będzie miała pierwszeństwo przed konstytucją każdego kraju podczas klęsk żywiołowych lub pandemii. Innymi słowy, WHO będzie dyktować innym krajom, nie wydając już zaleceń ”.

Kto jest kim?
Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor generalny WHO będzie miał ostateczną władzę, aby zdecydować na przykład o tym, czy Brazylia, Niemcy lub USA muszą wprowadzić blokadę pandemiczną w stylu szanghajskim lub inne środki, o których zdecyduje. To nie jest dobre. Zwłaszcza gdy szef WHO, Tedros, pochodzący z regionu Tigray w Etiopii, jest byłym członkiem Biura Politycznego uznanej za terrorystyczną (wówczas przez Waszyngton) organizacji marksistowskiej, Tigray People's Liberation Front. Nie posiada dyplomu lekarza - jest pierwszym w historii WHO dyrektorem generalnym bez takiego dyplomu. Ma tytuł doktora w dziedzinie zdrowia społeczności lokalnych, co jest zdecydowanie niejasną dziedziną i nie stanowi kwalifikacji medycznych dla globalnego cara zdrowia. Wśród opublikowanych przez niego prac naukowych znajdują się takie tytuły, jak "Wpływ zapór wodnych na transmisję malarii w regionie Tigray". Podobno otrzymał pracę w WHO w 2017 r. dzięki wsparciu Billa Gatesa, największego prywatnego darczyńcy WHO.

Jako etiopski minister zdrowia w okresie dyktatury rządzonej przez Tigray, Tedros był zamieszany w skandaliczne zatuszowanie trzech dużych epidemii cholery w kraju w latach 2006, 2009 i 2011. Raport śledczy opublikowany przez Society for Disaster Medicine and Public Health (Stowarzyszenie Medycyny Katastrof i Zdrowia Publicznego) wykazał, że podczas jednego z dużych wybuchów epidemii cholery "Pomimo laboratoryjnej identyfikacji "V cholerae" jako przyczyny ostrej wodnistej biegunki (AWD), rząd Etiopii (Tedros) zdecydował się nie ogłaszać "wybuchu epidemii cholery" w obawie przed reperkusjami ekonomicznymi wynikającymi z embarga handlowego i zmniejszenia ruchu turystycznego. Ponadto rząd, lekceważąc międzynarodowe przepisy zdrowotne (WHO), nieustannie odmawiał ogłoszenia epidemii cholery i w dużej mierze odmawiał pomocy międzynarodowej ”. Jak Etiopski minister zdrowia, a później minister spraw zagranicznych, Tedros został oskarżony o systematyczne czystki etniczne przeciwko rywalizującym plemionom w kraju, zwłaszcza Amharas, odmawiając zwolennikom opozycji Banku Światowego i innej pomocy żywnościowej, a także nepotyzm, przekierowywanie międzynarodowych funduszy na budowę szpitali na wsparcie polityczne dla jego partia mniejszości. Jak na ironię, jest to przeciwieństwo nowego prawa WHO, które Tedros popiera dzisiaj - 22 września 2021 r. Niemcy Merkel zaproponowały Tedrosowi kolejną kadencję bez sprzeciwu.

KTO; Gates, NIEMCY
Podpowiedź, co się szykuje w ramach nowych zasad, dał największy darczyńca WHO (w tym jego GAVI), samozwańczy "czarnoksiężnik globalistów" Bill Gates. We wpisie na swoim blogu z 22 kwietnia Gates proponuje coś o zabawnym akronimie GERM - Global Epidemic Response and Mobilization-team (Globalny Zespół Reagowania i Mobilizacji na Epidemie). Miałaby to być "stała organizacja ekspertów, którzy są w pełni opłacani i przygotowani do skoordynowanej reakcji na niebezpieczny wybuch epidemii w dowolnym momencie". Mówi, że jego wzorem jest hollywoodzki film Outbreak. "Eksperci zespołu zajmujący się monitorowaniem chorób będą poszukiwać potencjalnych ognisk choroby. Po wykryciu takiego ogniska, GERM powinien mieć możliwość ogłoszenia epidemii...". Byłoby to koordynowane oczywiście przez WHO Tedrosa: "Prace byłyby koordynowane przez WHO, jedyną grupę, która może je globalną wiarygodność”.

Dytopijnym wyobrażeniem o tym, co może mieć miejsce, jest trwająca epidemia fałszywej „ptasiej grypy”, H5N1, reakcja powoduje uśmiercanie dziesiątek milionów kurczaków na całym świecie, jeśli choć jedno z nich ma pozytywny wynik testu na tę chorobę. Test jest tym samym fałszywym testem PCR używanym do wykrywania COVID-19. Niedawno dr Robert Redfield, szef CDC Trumpa, udzielił wywiadu, w którym „przewidział”, że ptasia grypa przeskoczy na ludzi i będzie bardzo śmiertelna w nadchodzącej „Wielkiej Pandemii”, dla której COVID-19 był tylko rozgrzewką. Redfield zadeklarował w wywiadzie z marca 2022 r.: „Myślę, że musimy to rozpoznać – zawsze mówiłem, że myślę, że pandemia COVID była dzwonkiem alarmowym. Nie wierzę, że to wielka pandemia. Wierzę, że wielka pandemia jest wciąż w przyszłości, a dla człowieka będzie to pandemia ptasiej grypy. Będzie miał znaczną śmiertelność w przedziale 10-50%. Będą kłopoty ”. W ramach nowych dyktatorskich uprawnień WHO, WHO może ogłosić stan zagrożenia zdrowia w przypadku takiego oszustwa, niezależnie od przeciwnych dowodów.

F. William Engdahl jest konsultantem ds. ryzyka strategicznego i wykładowcą, ukończył studia polityczne na Uniwersytecie Princeton i jest autorem bestsellerów na temat ropy naftowej i geopolityki, wyłącznie dla internetowego magazynu „New Eastern Outlook” . WHO Stealth Coup to Dictate Global Health Agenda of Gates, Big Pharma | New Eastern Outlook
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Robert Redfield, szef CDC Trumpa, udzielił wywiadu, w którym „przewidział”, że ptasia grypa przeskoczy na ludzi i będzie bardzo śmiertelna w nadchodzącej „Wielkiej Pandemii”, dla której COVID-19 był tylko rozgrzewką. Redfield zadeklarował w wywiadzie z marca 2022 r.: „Myślę, że musimy to rozpoznać – zawsze mówiłem, że myślę, że pandemia COVID była dzwonkiem alarmowym. Nie wierzę, że to wielka …More
,,Robert Redfield, szef CDC Trumpa, udzielił wywiadu, w którym „przewidział”, że ptasia grypa przeskoczy na ludzi i będzie bardzo śmiertelna w nadchodzącej „Wielkiej Pandemii”, dla której COVID-19 był tylko rozgrzewką. Redfield zadeklarował w wywiadzie z marca 2022 r.: „Myślę, że musimy to rozpoznać – zawsze mówiłem, że myślę, że pandemia COVID była dzwonkiem alarmowym. Nie wierzę, że to wielka pandemia. Wierzę, że wielka pandemia jest wciąż w przyszłości, a dla człowieka będzie to pandemia ptasiej grypy. Będzie miał znaczną śmiertelność w przedziale 10-50%. Będą kłopoty ”. W ramach nowych dyktatorskich uprawnień WHO, WHO może ogłosić stan zagrożenia zdrowia w przypadku takiego oszustwa, niezależnie od przeciwnych dowodów.''