Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks4.2K

"NWO"- odhalenie, pravda z úst austrálskej senátorky Ann Bressington

ivik310
112
pravda z úst austrálskej senátorky Ann Bressington
tearlach
Lies from Freemasons, there's no global warming, but there's Bible prophecy, that's the truth. And all that's happening today is due to our sins, people do not want to become holy as god commanded (1 Tes 4,3), nor they want to stop living like pagans. God Bless.
tearlach likes this.
Peter(skala)
Vyberám najznámejšie pojmy, na ktoré by si mal človek dať pozor:

NWO, OSN, Agenda 21, Rímsky klub, ...
Michael Gorbačov, Václav Havel, ...hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-nwo-novy-…
Peter(skala) and one more user like this.
ivik310
"next generation, nowe poziomy ubóstwa, które nazywają termin" pracujących ubogich "Jeden człowiek powiedział mi, jeśli nie było nawet Hitler, chciał usiąść i pomyśleć, a pan powiedział - bo nie trzeba piastę do światowej dominacji prawo powinno. . Jesteśmy świadkami rabunku jak codziennie z nowych podatków, rzekomo dlatego, że państwo nie jest prostriedokv, ale widzimy duże perspektywy wydatków …More
"next generation, nowe poziomy ubóstwa, które nazywają termin" pracujących ubogich "Jeden człowiek powiedział mi, jeśli nie było nawet Hitler, chciał usiąść i pomyśleć, a pan powiedział - bo nie trzeba piastę do światowej dominacji prawo powinno. . Jesteśmy świadkami rabunku jak codziennie z nowych podatków, rzekomo dlatego, że państwo nie jest prostriedokv, ale widzimy duże perspektywy wydatków "
ivik310
"De volgende generatie, nieuwe niveaus van armoede, die zij noemen de term" werkende armen "Een man vertelde me, als er zelfs Hitler, hij zou gaan zitten en denken en je zei - omdat ik de hub voor wereldoverheersing niet nodig een recht zou moeten. . We zijn getuige van een overval als dagelijks met nieuwe belastingen, naar verluidt omdat de staat is geen prostriedokv, maar zien grote uitgaven …More
"De volgende generatie, nieuwe niveaus van armoede, die zij noemen de term" werkende armen "Een man vertelde me, als er zelfs Hitler, hij zou gaan zitten en denken en je zei - omdat ik de hub voor wereldoverheersing niet nodig een recht zou moeten. . We zijn getuige van een overval als dagelijks met nieuwe belastingen, naar verluidt omdat de staat is geen prostriedokv, maar zien grote uitgaven vooruitzichten, "
7 more comments from ivik310
ivik310
"Nästa generation, nya nivåer av fattigdom, som de kallar termen" arbetande fattiga "En man sa till mig, om det var även Hitler, skulle han sitta ner och tänka och du sa - eftersom jag inte behöver navet för världsherravälde En rätt bör. . Vi bevittnar ett rån som dagligen med nya skatter, enligt uppgift eftersom staten är ingen prostriedokv, men ser stora utgifter framtidsutsikter, "
ivik310
"sljedeće generacije, nove razine siromaštva, što ih zovu izraz" siromašnih "Jedan čovjek mi je rekao, ako nije bilo ni Hitler, on će sjesti i razmišljati i što je rekao - jer mi ne treba središte za svjetske dominacije pravo treba. . svjedoci smo pljačku kao svakodnevno s novim porezima, navodno zato što država nema prostriedokv, ali se vide velike potrošnje izglede, "
ivik310
"Die nächste Generation, neue Ebenen der Armut, die sie als der Begriff" working poor "Ein Mann sagte mir, wenn es sogar Hitler, würde er sich hinsetzen und denken und Sie haben gesagt - weil ich nicht brauchen die Drehscheibe für die Weltherrschaft Ein Recht sollte. . Wir sind Zeugen eines Raubes als täglich mit neuen Steuern, angeblich, weil der Staat nicht prostriedokv ist, aber sehen große …More
"Die nächste Generation, neue Ebenen der Armut, die sie als der Begriff" working poor "Ein Mann sagte mir, wenn es sogar Hitler, würde er sich hinsetzen und denken und Sie haben gesagt - weil ich nicht brauchen die Drehscheibe für die Weltherrschaft Ein Recht sollte. . Wir sind Zeugen eines Raubes als täglich mit neuen Steuern, angeblich, weil der Staat nicht prostriedokv ist, aber sehen große Ausgaben Perspektiven "
ivik310
"A következő generáció, az új a szegénység, amely hívják a" dolgozó szegények "Egy ember azt mondta nekem, hogy nem volt még Hitler, ő üljön le, és gondolom, és azt mondta -, mert nem kell a hub a világuralomra. A jobb kell . vagyunk tanúi a rablás, mint naponta új adókat, állítólag azért, mert az állam nem prostriedokv, de látva nagy kiadások kilátások "
ivik310
" vytváranie ďalšej, novej úrovne chudoby, ktorú nazývajú termínom "pracujúca chudoba" Jeden človek mi povedal, keby tu bol ešte Hitler, tak by si sadol a zamyslel sa a povedal si - veď ja som nepotreboval náboje na ovládnutie sveta."
ivik310
" Pre rozšifrovanie chcem, aby ste sa zamysleli nad tým, čo znamená výrok : vyžadovať zásadnú zmenu v ľudskej spoločnosti a bezprecedentný presun ľudských a finančných zdrojov. Pre všetkých, ktorí nie ste oboznámení s AGENDOU 21, vás chcem uistiť, že toto nie je koniec učiva, ale iba jeho začiatok. Agenda 21 je o kontrole všetkých aspektov nášho života : ako jeme, čo jeme, ako veľmi jeme, kde sa …More
" Pre rozšifrovanie chcem, aby ste sa zamysleli nad tým, čo znamená výrok : vyžadovať zásadnú zmenu v ľudskej spoločnosti a bezprecedentný presun ľudských a finančných zdrojov. Pre všetkých, ktorí nie ste oboznámení s AGENDOU 21, vás chcem uistiť, že toto nie je koniec učiva, ale iba jeho začiatok. Agenda 21 je o kontrole všetkých aspektov nášho života : ako jeme, čo jeme, ako veľmi jeme, kde sa pohybujeme, produkciu jedla, množstvo jedla, a dokonca, kde žijeme.

- individuálne práva jedinca, budú musieť ustúpiť záujmu kolektívu ( komunizmus)...a je to tu. Tento segment našej spoločnosti, ktorý sa obáva jednej svetovej vlády (NWO) a invázie OSN, jeho prostredníctvom bude strata našich individuálnych slobôd, budú sa aktívne podieľať na konfrontácii akéhokoľvek zvoleného úradníka, ktorý sa pripojil do spiknutia a bude presadzovať Agendu 21."
ivik310
Pozrite si informácie na internete o projekte : AGENDA 21

Vidi informacija na internetu o projektu: Agenda 21

Check more information on the internet about projeckt : AGENDA21

Zobacz informacje w Internecie na temat projektu: Agenda 21

Siehe Informationen im Internet über das Projekt: AGENDA 21

Prohlédněte si informace na internetu o projektu: AGENDA 21

Zie informatie op het internet over …More
Pozrite si informácie na internete o projekte : AGENDA 21

Vidi informacija na internetu o projektu: Agenda 21

Check more information on the internet about projeckt : AGENDA21

Zobacz informacje w Internecie na temat projektu: Agenda 21

Siehe Informationen im Internet über das Projekt: AGENDA 21

Prohlédněte si informace na internetu o projektu: AGENDA 21

Zie informatie op het internet over het project: AGENDA 21

Se information på Internet om projektet: AGENDA 21

Lásd információk az interneten a projektről: AGENDA 21