pl.news
4.2K

Eucharistein: Kolejna wspólnota w tarapatach

Brat Cyrille Jacquot, moderator Bractwa Eucharistein, ogłosił "dogłębną restrukturyzację" swojej wspólnoty po wizytacji kanonicznej z 2021.

Bractwo założone w 1996 w Kantonie Vallais, w Szwajcarii, zostało uznane przez Biskupa Fréjus-Toulon, Dominique Reya. Według Jacquot (Cath.ch, 27 czerwca) wspólnota między innymi boryka się z następującymi problemami:

• "piramidalny, nastawiony na wyzysk, zinfantylizowany system, który niszczy ludzi na wielu płaszczyznach ich bytu, a w szczególności na płaszczyźnie psychicznej"

• "brak przestrzeni na prywatność każdego z członków"

• "zbyt duży nacisk na koncepcję życia we wspólnocie"

• "poszczególni członkowie nie mają dostatecznego pola manewru, aby sprostać swoich obowiązkom"

• "brak ludzkiej i duchowej formacji"

• "zniekształcona relacja ze zwierzchnikami"

• "despotyczna władza"

• "brak kolegialności w podejmowaniu decyzji"

Najwyraźniej wspólnota przejęła model zarządzania od Franciszka.

#newsJvvonpzoaq