pl.news
12K

Burke: Hollerich depcze Boże Objawienie

Kardynał Burke jest zaniepokojony [s]eks-synodem Franciszka, ponieważ stanowi on "pusty proces bez esencji".

W przemówieniu z 28 października, które miało miejsce podczas konferencji CallToHoliness.com, Burke stwierdził - "na synodzie promowano całe mnóstwo nauk i praktyk stojących w sprzeczności z tym, czego Kościół od wieków naucza i praktykuje" - "to niebywale niebezpieczne".

Uczestnicy synodu otwarcie przeczyli nauczaniu Kościoła, włącznie z głównym sprawozdawcą synodu, Kardynałem Luksemburga. Hollerichem, który to publicznie nawoływał do zmiany całej katechezy na temat seksualności.

"Te nauki wywodzą się z Bożego Objawienia i są niezmienne", powiedział Kardynał Burke Hollerichowi. Zdaniem Burke to będzie cud, jeśli z tego [s]eks-synodu wyjdzie coś dobrego.

#newsKixxtvzdby

01:00:18
Norah Sarah shares this
2